Proces zatwierdzania częŚci do produkcji


ROZDZIAŁ 6 – PRZECHOWYWANIE ZAPISÓWPobieranie 1.57 Mb.
Strona3/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ROZDZIAŁ 6 – PRZECHOWYWANIE ZAPISÓW

Zapisy PPAP (zobacz 2.2) bez względu na poziom przedłożenia, muszą być przechowywane dopóki część jest aktywna (zobacz Słownik) plus jeden rok kalendarzowy.


Organizacja musi zapewnić, że odpowiednie zapisy PPAP z części dokumentu PPAP zostały załączone, lub przywołane w nowej dokumentacji PPAP.
UWAGA: Przykładem odpowiedniego dokumentu / zapisu jaki powinien być przeprowadzony ze starej dokumentacji do nowej będzie certyfikat materiałowy od dostawcy surowca dla nowej części, jaka od starego numeru części różni się jedynie zmianami w wymiarach. Powinno być to zidentyfikowane poprzez przeprowadzenie „analizy wypełnienia” PPAP pomiędzy starymi a nowymi numerami części.

ZAŁĄCZNIK A – UZUPEŁNIENIE GWARANCJI PRZEDŁOŻONEJ CZĘŚCI [Part Submission Warrant] (PSW)

INFORMACJA O CZĘŚCI

1. Nazwa części oraz 2a. Numer części klienta: Nazwa i numer zwolnionej technologicznie ukończonej części z elementów końcowych


2b. Organ., Numer części: Numer części określony przez organizację, jeśli istnieje.

3. Wskazanie na numerze rysunku: Zapis z projektu specyfikujący numer przedkładanej do klienta części.

4. Poziom zmiany technologicznej i data: Pokazać poziom zmiany oraz datę zapisu projektu.

5. Dodatkowe zmiany technologiczne i data: Wypisać wszystkie dozwolone zmiany technologiczne, jakich nie włączono jeszcze do

zapisu projektu, ale jakie są wprowadzone do części.

6. Bezpieczeństwo i/lub przepisy rządowe: ”Tak” jeśli tak wskazuje zapis projektu, w przeciwnym wypadku „Nie”.

7. Numer zamówienia: Wpisać numer znajdujący się na umowie/ zamówieniu.

8. Waga: Wpisać aktualną wagę w kilogramach do czterech miejsc dziesiętnych, chyba, że klient wyspecyfikował inaczej.

9./10 Numer pomocy kontrolnej, Numer zmiany i data: Jeśli klient wymaga, wpisać numer pomocy kontrolnej, numer jej zmiany

technologicznej oraz datę.INFORMACJA O ORGANIZACJI BĘDĄCEJ WYTWÓRCĄ

11. Nazwa organizacji i kod dostawcy/sprzedaży: Pokazać nazwę i kod przypisany zakładowi wytwarzającemu w zamówieniu/umowie.  1. Ulica, adres, region, kod pocztowy, kraj: Wpisać kompletny adres i kod lokalizacji, gdzie produkt został wytworzony. W rubryce

„Region” wpisz stan, hrabstwo, prowincję, itp.

INFORMACJA O KLIENCIE KTÓREMU PRZEDKŁADANY JEST DOKUMENT

  1. Nazwa klienta /dywizja: Wpisać nazwę korporacji i dywizji lub grupy operacyjnej.

  2. Kupiec /kod kupca: Nazwisko i kod kupca.

15. Zastosowanie: Wpisać rok modelu, nazwę pojazdu, silnika, skrzyni biegów, itp.

RAPORTOWANIE MATERIAŁÓW

16. Substancje jakich to dotyczy: Wpisać „Tak”, „Nie” lub „N/d”.IMDS/Inny format klienta: Zakreślić odpowiednio „IMDS” lub „Inny format klienta”. Jeśli przedłożono przez IMDS zawrzeć: Nr ID

Modułu, Nr wersji oraz datę utworzenia. Jeśli przedłożono przez inny format klienta, wpisać datę kiedy wpłynęło potwierdzenie od

klienta.

17. Identyfikacja części polimerowych: Wpisać „Tak”, „Nie” lub „N/d”.PRZYCZYNY PRZEDŁOŻENIA

  1. Zaznaczyć odpowiednią kratkę (i). Dla materiałów masowych, dodatkowo, oprócz zaznaczenia odpowiedniej kratki, zaznaczyć „Inne” i

wpisać w przewidzianej linii „Materiał masowy”.

ŻĄDANY POZIOM PRZEDŁOŻENIA

19. POZIOM PRZEDŁOŻENIA: Zidentyfikować poziom przedłożenia wymagany przez klienta.WYNIKI PRZEDŁOŻENIA

20. Zaznaczyć odpowiednie kratki dla wymiarów, badań materiałów, badań osiągów, oceny wyglądu i danych statystycznych.

21. Zaznaczyć odpowiednią kratkę. Jeśli „nie” wpisać wyjaśnienie poniżej, w linii „uwagi”.


  1. Procesy produkcji z formami/komorami: Instrukcje w 2.2.18.

DEKLARACJA

23. Wpisać ilość części wyprodukowanych w trakcie znaczącej serii produkcji.

24. Wpisać czas (w godzinach) jaki trwała znacząca seria produkcji.


  1. WYJAŚNIENIA/UWAGI: Dostarczyć wszelkie wyjaśniające uwagi do Wyników przedłożenia lub wszelkie odstępstwa od Deklaracji.

Załączyć odpowiednio dodatkowe informacje.

  1. ETYKIEKTOWANIE/NUMERACJA MARZĘDZIA KLIENTA: Czy narzędzia będące własnością klienta są zidentyfikowane

zgodnie z ISO/TS 16949 i specyficznymi wymaganiami klienta, odpowiedź „tak” lub „nie”. Może nie mieć zastosowania wobec

wewnętrznych dostawców oryginalnego wyposażenia.  1. PODPIS UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI: Odpowiedzialny funkcjonariusz organizacji, po

sprawdzeniu, czy wyniki wykazują zgodność ze wszystkimi wymaganiami klienta i że dostępna jest całość wymaganej dokumentacji,

musi zatwierdzić deklarację i dostarczyć Tytuł, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.TYLKO DO UŻYTKU KLIENTA

Pozostawić puste.DAIMLERCHRYSLER FORD GM Gwarancja Przedłożonej Części


Nazwa części:_____________________________________________ Numer części klienta:_______________________________________

Wskazanie na numerze rysunku: _______________________________Organ., Numer części: _____________________________________

Poziom zmiany technologicznej: ______________________________ Data: ________________

Dodatkowe zmiany technologiczne: ____________________________ Data: ________________

Bezpieczeństwo i/lub przepisy rządowe: Tak Nie Numer zamówienia: __________________ Waga (kg): __________

Numer pomocy kontrolnej: ________________Numer zmiany technologicznej pomocy kontrolnej: _____________Data: ________________

INFORMACJA O ORGANIZACJI BĘDĄCEJ WYTWÓRCĄ INFORMACJA O KLIENCIE KTÓREMU PRZEDKŁADANY JEST

DOKUMENT

__________________________________________________ ________________________________________________________

Nazwa organizacji i kod dostawcy/sprzedaży: Nazwa klienta /dywizja:

__________________________________________________ ________________________________________________________

Ulica, adres: Kupiec /kod kupca:

__________________________________________________ ________________________________________________________

Miasto, region, kod pocztowy, kraj: Zastosowanie:
RAPORTOWANIE MATERIAŁÓW

Czy wymagana przez klienta informacja o substancjach niebezpiecznych została zaraportowana? Tak Nie N/d

Przedłożenie w IMDS/Innym formacie klienta: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Czy części polimerowe zidentyfikowano odpowiednimi kodami znakującymi ISO? Tak Nie N/d

PRZYCZYNY PRZEDŁOŻENIA (Zaznaczyć przynajmniej jedną):

Przedłożenie początkowe Zmiana na Opcjonalną konstrukcję lub materiał

Zmiany technologiczne Zmiana dostawcy lub źródła materiałuOprzyrządowanie: Transfer, Zastąpienie, Złomowanie, lub dodatkowe Zmiana w wytwarzaniu części

Korekta rozbieżności Części wytworzone w dodatkowej lokalizacji

Oprzyrządowanie nieaktywne > niż 1 rok Inne - wymienić

ŻĄDANY POZIOM PRZEDŁOŻENIA (Zaznaczyć jeden):

Poziom 1 – Tylko Gwarancja (oraz dla wyznaczonych elementów wyglądu Raport Zatwierdzenia Wyglądu) przedłożona klientowi

Poziom 2 – Gwarancja z próbkami wyrobu i ograniczonymi danymi potwierdzającymi

Poziom 3 – Gwarancja z próbkami wyrobu i kompletnymi danymi potwierdzającymi

Poziom 4 – Gwarancja i inne wymagania określone przez klienta

Poziom 5 – Gwarancja z próbkami wyrobu i skorygowanymi kompletnymi danymi potwierdzającymi w oddziale produkcyjnym

organizacji

WYNIKI PRZEDŁOŻENIA

Wyniki dla: pomiaru wymiarów badań materiałów i funkcjonalnych oceny wyglądu pakietu danych statystycznych procesu

Wyniki te spełniają wszystkie wymagania zapisu projektu: Tak NIE (jeśli „NIE” wymagane jest objaśnienie)

Proces produkcji z formami/komorami: _________________________________DEKLARACJA

Potwierdzam, że próbki reprezentowane przez niniejszą gwarancję są reprezentatywne dla naszych części, jakie wykonano w procesie spełniającym wszystkie Wymagania Czwartego Wydania Procesu Zatwierdzania Części do Produkcji. Potwierdzam także, że próbki te wykonano w serii produkcyjnej _______/ godzin. Zaświadczam również, że udokumentowane dowody takiej zgodności znajdują się w aktach i są dostępne do przeglądu. Poniżej odnotowałem (-ałam) wszelkie odstępstwa od deklaracji.WYJAŚNIENIA/UWAGI: _________________________________________________________________________________________________________

_ __________________________________________________________________________________ ______________________

Czy narzędzia będące własnością klienta są etykietowane i ponumerowane? Tak Nie

Podpis uprawnionego przedstawiciela organizacji: _______________________________________________ Data: ____________________

Nazwisko podpisującego : _______________________________Nr telefonu: ___________________ Nr faksu ________________________

Tytuł: ________________________________________ Poczta elektroniczna ___________________________________________________
TYLKO DO UŻYTKU KLIENTA (JEŚLI NIEZBĘDNE)

Dyspozycja zatwierdzenia PPAP: Zatwierdzony Odrzucony Inne _____________________________________________

Podpis klienta: ___________________________________________________________________________ Data: _____________________

Nazwisko podpisującego : _______________________________ Numer śladowości klienta (opcja) _________________________________
Marzec 2006
CGF-1001

DAIMLERCHRYSLER FORD GM Gwarancja Przedłożonej Części
Nazwa części:_____________________________________________ Numer części klienta:_______________________________________

Wskazanie na numerze rysunku: _______________________________Organ., Numer części: _____________________________________

Poziom zmiany technologicznej: ______________________________ Data: ________________

Dodatkowe zmiany technologiczne: ____________________________ Data: ________________

Bezpieczeństwo i/lub przepisy rządowe: Tak Nie Numer zamówienia: __________________ Waga (kg): __________

Numer pomocy kontrolnej: ________________Numer zmiany technologicznej pomocy kontrolnej: _____________Data: ________________INFORMACJA O ORGANIZACJI BĘDĄCEJ WYTWÓRCĄ INFORMACJA O KLIENCIE KTÓREMU PRZEDKŁADANY JEST

DOKUMENT

__________________________________________________ ________________________________________________________

Nazwa organizacji i kod dostawcy/sprzedaży: Nazwa klienta /dywizja:

__________________________________________________ ________________________________________________________

Ulica, adres: Kupiec /kod kupca:

__________________________________________________ ________________________________________________________

Miasto, region, kod pocztowy, kraj: Zastosowanie:
RAPORTOWANIE MATERIAŁÓW

Czy wymagana przez klienta informacja o substancjach niebezpiecznych została zaraportowana? Tak Nie N/d

Przedłożenie w IMDS/Innym formacie klienta: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Czy części polimerowe zidentyfikowano odpowiednimi kodami znakującymi ISO? Tak Nie N/d

PRZYCZYNY PRZEDŁOŻENIA (Zaznaczyć przynajmniej jedną):

Przedłożenie początkowe Zmiana na Opcjonalną konstrukcję lub materiał

Zmiany technologiczne Zmiana dostawcy lub źródła materiałuOprzyrządowanie: Transfer, Zastąpienie, Złomowanie, lub dodatkowe Zmiana w wytwarzaniu części

Korekta rozbieżności Części wytworzone w dodatkowej lokalizacji

Oprzyrządowanie nieaktywne > niż 1 rok Inne - wymienić

ŻĄDANY POZIOM PRZEDŁOŻENIA (Zaznaczyć jeden):

Poziom 1 – Tylko Gwarancja (oraz dla wyznaczonych elementów wyglądu Raport Zatwierdzenia Wyglądu) przedłożona klientowi

Poziom 2 – Gwarancja z próbkami wyrobu i ograniczonymi danymi potwierdzającymi

Poziom 3 – Gwarancja z próbkami wyrobu i kompletnymi danymi potwierdzającymi

Poziom 4 – Gwarancja i inne wymagania określone przez klienta

Poziom 5 – Gwarancja z próbkami wyrobu i skorygowanymi kompletnymi danymi potwierdzającymi w oddziale produkcyjnym

organizacjiWYNIKI PRZEDŁOŻENIA

Wyniki dla: pomiaru wymiarów badań materiałów i funkcjonalnych oceny wyglądu pakietu danych statystycznych procesu

Wyniki te spełniają wszystkie wymagania zapisu projektu: Tak NIE (jeśli „NIE” wymagane jest objaśnienie)

Proces produkcji z formami/komorami: _________________________________DEKLARACJA

Potwierdzam, że próbki reprezentowane przez niniejszą gwarancję są reprezentatywne dla naszych części, jakie wykonano w procesie spełniającym wszystkie Wymagania Czwartego Wydania Procesu Zatwierdzania Części do Produkcji. Potwierdzam także, że próbki te wykonano w serii produkcyjnej _______ / 24 godziny. Zaświadczam również, że udokumentowane dowody takiej zgodności znajdują się w aktach i są dostępne do przeglądu. Poniżej odnotowałem (-ałam) wszelkie odstępstwa od deklaracji.WYJAŚNIENIA/UWAGI: _________________________________________________________________________________________________________

_ __________________________________________________________________________________ ______________________

Czy narzędzia będące własnością klienta są etykietowane i ponumerowane? Tak Nie

Podpis uprawnionego przedstawiciela organizacji: _______________________________________________ Data: ____________________

Nazwisko podpisującego : _______________________________Nr telefonu: ___________________ Nr faksu ________________________

Tytuł: ________________________________________ Poczta elektroniczna ___________________________________________________
TYLKO DO UŻYTKU KLIENTA (JEŚLI NIEZBĘDNE)

Dyspozycja zatwierdzenia PPAP: Zatwierdzony Odrzucony Inne _____________________________________________

Podpis klienta: ___________________________________________________________________________ Data: _____________________

Nazwisko podpisującego : _______________________________ Numer śladowości klienta (opcja) _________________________________
Marzec 2006
CGF-1001

ZAŁĄCZNIK B – UZUPEŁNIENIE RAPORTU ZATWIERDZENIA WYGLĄDU


Pobieranie 1.57 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna