Procesy absorpcyjne Absorption ProcessesPobieranie 16.4 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar16.4 Kb.

Nr/kod

Procesy absorpcyjne

Absorption Processes


Punkty

ECTS


39/I

6

Rok

Liczba godz. w sem.

Rodzaj zajęć

W

Ć/S

L

P

III

Liczba godz./tydz.

2

2

1

1

Semestr

75

Forma zaliczenia

E

Z

Z

Z

6

Waga oceny

0,35

0,25

0,2

0,2


Kierownik modułu: dr hab. inż. Andrzej LASZUK


Wykład: Wnikanie i przenikanie masy, obliczanie współczynników wnikania masy. Zastosowanie procesu absorpcji, rodzaje absorberów. Bilans masowy absorpcji, linia operacyjna. Schematy układów baterii absorpcyjnych. Obliczanie powierzchni wymiany masy dla typowych kolumn absorpcyjnych, stopień użyteczności powierzchni. Wpływ przemieszania faz na moduł napędowy wymiany masy. Metody obliczania wysokości wypełnienia w kolumnach absorpcyjnych. Metody analityczne i graficzne wyznaczania teoretycznej i rzeczywistej liczby półek, sprawność półki. Projektowanie absorberów z uwzględnieniem zagadnień hydrodynamicznych. Absorpcja wieloskładnikowa. Metody desorpcji. Bilans cieplny absorpcji, metody odbioru ciepła absorpcji. Absorpcja nieizotermiczna. Absorpcja z równoczesną reakcją chemiczną.

Lecture: Fundamentals of mass transfer. Application of absorption process, types of absorbers. Absorption mass balance, operating line. Schemes of absorption systems. Calculations of mass transfer surface for standard absorption columns. Influence of phases mixing on mass transfer force. Methods of absorption columns calculation, theoretical plates number and efficiency of plates. Principles of absorbers designing, hydraulics problems, heat effects, influence of chemical reaction.
Ćwiczenia: Bilans masowy, linia operacyjna. Obliczanie współczynników wnikania masy. Obliczanie wysokości wypełnienia w kolumnach absorpcyjnych. Wyznaczanie teoretycznej i rzeczywistej liczby półek.

Exercise: Mass balance, operating line, calculations of mass transfer coefficients. Height of packing columns. Number of theoretical plates.
Laboratorium: Opory przepływu na wypełnieniu. Charakterystyka pompy wirowej. Charakterystyka wentylatora. Opory przepływu płynu w przewodach. Jednoczesna wymiana masy i ciepła. Absorpcja w strumieniu laminarnym.

Laboratory: Flow through packed beds. Performance characteristic of pump and fan. Pressure losses in pipelines plants. Heat and mass transfer. Absorption in laminar flow.
Projekt: indywidualne projektowanie absorberów.

Project: Process engineering of absorber.
Zalecana literatura:

  1. T.Hobler; Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, WNT Warszawa, 1976.

  2. R.Zarzycki, A.Chacuk, M.Starzak; Absorpcja i absorbery, WNT, 1995.

  3. K.Brodowicz; Teoria wymienników ciepła i masy, PWN Warszawa, 1982.

  4. Z.Kembłowski, S.Michałowski, Cz.Strumiłło, R.Zarzycki; Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej, WNT Warszawa 1985.

  5. W.Ciesielczyk, K.Kupiec, A.Wiechowski; Przykłady i zadania z inżynierii chemicznej i procesowej, cz.II, skrypt PK, Kraków 2001 (w druku).

  6. Praca zbiorowa; Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii chemicznej, skrypt PK, Kraków 1994.


Uwagi o zaliczeniu: pozytywna ocena z egzaminu.

Warunki wstępne: pozytywne oceny z ćwiczeń i laboratorium, oddanie projektu i jego zaliczenie.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna