Producent: Aventis CropScience S. A. FrancjaPobieranie 33.58 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar33.58 Kb.
Producent: Aventis CropScience S.A. – Francja.

ROVRAL FLO® 255 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą; do stosowania aparaturą naziemną i agrolotniczą.
Zawartość substancji biologicznie czynnej: 255 g iprodionu (związek z grupy dikarboksymidów) w 1 litrze środka.
Środek: szkodliwy dla ludzi – kl. III

praktycznie nieszkodliwy dla pszczół

– kl. IV

mało szkodliwy dla ryb – kl. III

dla innych organizmów wodnych:

– rozwielitek – toksyczny – kl. I

– glonów – mało szkodliwy – kl. III
Przechowywać z dala od dzieci.

Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.

W czasie pracy z preparatem nie jeść, nie pić i nie palić.

Używać ubrania ochronnego, odpowiednich rękawic ochronnych i ochrony twarzy.


Nr rej. MRiGŻ 765/2000
Uwaga! Zabrania się:

1. Stosowania środka w strefie bezpośredniej i pośredniej ochrony źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk i otulin parków narodowych.

2. Spalania opakowań po środku na powierzchni ziemi.
Zastosowanie

Środek o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych oraz ozdobnych przed chorobami grzybowymi.


Zakres stosowania i dawki
Rośliny rolnicze

Rzepak ozimy, rzepak jary

– zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń.

– Zalecana dawka: 3 l/ha.

Zalecana ilość wody:

– używając aparatury naziemnej: 200-400 l/ha.

– używając aparatury agrolotniczej: co najmniej 75 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.
Uwaga

W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych, zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia się pierwszych łuszczyn na rzepaku.


Bobik

– plamistość bobiku (askochytoza, czekoladowa plamistość).

– Zalecana dawka: 3 l/ha.

Zalecana ilość wody:

– używając aparatury naziemnej: 200-400 l/ha.

– używając aparatury agrolotniczej: 40-60 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób. W razie potrzeby po 10-14 dniach zabieg powtórzyć.


Rośliny sadownicze

Truskawka  • szara pleśń.

Zalecane dawki

Używając opryskiwacza ciśnieniowego z belką polową

4-5 l środka/ha + 2500 l wody/ha

Używając belki „Fragaria III”

2,5-3 l/ha + 500-700 l wody/ha

Używając opryskiwacza wentylatorowego (np. Armitsu):

2,5-3 l środka/ha + 200-250 l wody/ha

Wyższe dawki stosować w sytuacji silnego zagrożenia chorobą.

Środek stosować od początku fazy kwitnienia do końca fazy pełni kwitnienia w odstępach co 7 dni. W sezonie wykonać nie więcej niż 2 zabiegi.
Malina

– zamieranie pędów, szara pleśń.

– Zalecana dawka: 4-5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha.

Środek stosować przed kwitnieniem, gdy młode pędy osiągnęły wysokość 10-20 cm. Następne zabiegi wykonać w zależności od stopnia porażenia plantacji:

– na początku kwitnienia

– w czasie pełni kwitnienia

– bezpośrednio po kwitnieniu lub zbiorze owoców.

W sezonie środek stosować nie częściej niż 2 razy.

Pozostałe zabiegi wykonać stosując fungicydy należące do innych grup chemicznych.


Wiśnia

– brunatna zgnilizna.

– Zalecana dawka: 3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha.

Zabieg wykonać przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia.
Rośliny warzywne

Ogórek, melon, papryka, pomidor (pod osłonami)

– szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

– Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-2000 l/ha.

Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub w momencie zaobserwowania pierwszych objawów choroby. Następne zabiegi wykonać w odstępach co 7-14 dni.
Ogórek (w gruncie)

– alternarioza.

– Zalecana dawka: 2,4-3 l/ha.

Wyższą dawkę stosować w okresach podwyższonego zagrożenia infekcją.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby. Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7 dni.


Cebula

– zgnilizna szyjki.

– Zalecana dawka: 2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

W przypadku przedłużonego okresu wegetacji opryskiwać rośliny dwukrotnie (4 i 2 tygodnie przed zbiorem).
Uwaga

Wskazane jest dodawanie środka zwiększającego równomierność pokrycia roślin cieczą użytkową.


Sałata (w gruncie)

– szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

– Zalecana dawka: 2-3 l/ha.

Wyższą dawkę środka stosować na plantacjach zagrożonych porażeniem przez choroby.

Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.

Środek stosować tylko w okresie produkcji rozsady, nie częściej niż dwa razy w sezonie.


Sałata (plantacje nasienne)

– szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

– Zalecana dawka: 2-3 l/ha.

Wyższą dawkę środka stosować na plantacjach zagrożonych porażeniem przez choroby.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

W okresie sprzyjającym rozwojowi chorób wykonać dwa zabiegi w odstępach 7-10 dni.


Fasola

– szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

– Zalecana dawka: 2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać na początku fazy kwitnienia, następny w czasie pełni fazy kwitnienia.
Fasola (plantacje nasienne)

– szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

– Zalecana dawka: 2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Na plantacjach nasiennych fasoli wykonać dodatkowo 2-3 zabiegi w odstępach co 10-14 dni w okresie tworzenia się i dojrzewania strąków. Stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


Rośliny warzywne (przechowalnictwo)

Kapusta głowiasta (przeznaczona do długotrwałego przechowywania)

– szara pleśń, czerń krzyżowych.

– Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 7-10 dni pod koniec okresu wegetacji kapusty. Ostatni zabieg wykonać na 3 dni przed zbiorem kapusty.


Kapusta pekińska (przeznaczona do długotrwałego przechowywania)

– szara pleśń, czerń krzyżowych.

– zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Wykonać co najmniej 3 zabiegi w sezonie w odstępach co 7-10 dni. Opryskiwanie rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób na roślinach. Ostatni zabieg wykonać na trzy dni przed zbiorem kapusty.
Uwaga

Wskazane jest dodanie środka zwiększającego równomierność pokrycia roślin cieczą użytkową.

Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)

Opryskiwanie

– szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza.

– Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.

Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin

i stopnia zagęszczenia plantacji.

W razie potrzeby zabiegi powtarzać w odstępach co 7 dni.


Podlewanie

– rizoktonioza.

– Zalecana dawka: 10 ml środka rozcieńczonego w 4-6 l wody/m2.
– fuzarioza naczyniowa.

– Zalecana dawka: 40 ml środka w 6 l wody/m2.

Środek stosować placowo w promieniu 70 cm od chorej rośliny.
Zaprawianie

– sucha zgnilizna pędów, cebul i bulw, fuzarioza.

– Zalecane stężenie: 1% (10 ml środka w 10 l wody).

Cebule i bulwy zaprawiać poprzez moczenie w 1% zawiesinie przez 15 minut.


– zamieranie pędów róż.

Środek stosować jako dodatek do farby emulsyjnej w stężeniu 4-10 % (40-100 ml środka na 1 litr farby.)

Smarować rany po cięciu róż.
Uwagi

1. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie.

2. Środek stosować przemiennie z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

3. Krótsze odstępy między zabiegami zachować w przypadku większego zagrożenia chorobą.

4. Przed zastosowaniem środka do opryskiwania roślin ozdobnych, wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpią objawy uszkodzenia roślin.

5. Zabieg agrolotniczy wykonać, gdy prędkość wiatru wynosi 0,5-3 m/sek.

6. Podczas wykonywania zabiegów nie dopuścić do przedostawania się preparatu do zbiorników i cieków wodnych.
KARENCJA (okres od ostatniego zabiegu do zbioru)

rzepak – 40 dni

sałata – 21 dni

cebula, kapusta głowiasta, kapusta pekińska – 14 dni

truskawka, malina – 10 dni

bobik – 7 dni

ogórek, melon, pomidor, papryka, fasola – 3 dni
Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego

w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Magazynowanie

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Środki ostrożności

Nie wdychać par cieczy użytkowej.

Natychmiast zdjąć skażoną odzież.

Unikać jakiegokolwiek kontaktu ust, skóry, oczu z preparatem.

Po połknięciu niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż pojemnik po preparacie lub etykietę.

W przypadku kontaktu z oczami przemyć je niezwłocznie dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Po kontakcie ze skórą natychmiast umyć się dużą ilością wody.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Niezużytą ciecz użytkową oraz wodę użytą do mycia aparatury rozproszyć na własnym, nieużytkowanym rolniczo terenie, np. ugorze. Umyć ręce i odkryte partie skóry przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz po pracy.

Zużyte opakowania zniszczyć w bezpieczny sposób i traktować jako odpady komunalne.


Uwaga

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Gdy poczujesz się źle, zasięgnij porady lekarza (pokaż, jeśli to możliwe, etykietę).
Antidotum

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.


Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana lub konieczna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w w/w ostrzeżeniach, zastosować następujące kryteria:

Skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

Gdańsk – (0-58) 301-65-16,

Kraków – (0-12) 411-99-99,

Lublin – (0-81) 747-54-75,

Łódź – (0-42) 657-99-00,

Poznań – (0-61) 847-69-46,

Rzeszów – (0-17) 853-45-17,

Sosnowiec – (0-32) 266-11-45,

Warszawa – (0-22) 619-08-97,

Wrocław – (0-71) 343-30-08.


Okres ważności – 2 lata.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna