Produkt krancowy oznaczamy w połowie kosztyPobieranie 12.21 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.21 Kb.


PRODUKT KRANCOWY OZNACZAMY W POŁOWIE

KOSZTY: TO CZĘŚCI NAKŁADÓW, KTÓRE ZOSTAŁY PONIESIONE NA PRODUKCJĘ. WYRÓŻNIAMY KOSZTY STAŁE I ZMIENNE

TC: KOSZTY CAŁKOWITE

TFC: KOSZTY STAŁE CAŁKOWITE (KOSZTY, KTÓRE NIEZMIENIAJĄ SIĘ)

TVC: KOSZTY ZMIENNE CAŁKOWITE = KOSZTY PŁAC PRACOWNIKÓW

TC= TFC+TVCKOSZTY PRZECIĘTNE CAŁKOWITE ATC- SĄ TO KOSZTY CAŁKOWITE PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ PRODUKTU.

ATC=AFC+AVC= ATC

AFC – PRZECIĘTNY KOSZT STAŁY

AVC- PRZECIĘTNY KOSZT ZMIENNY

AFC= AVC= AVC=


KOSZT KRAŃCOWY: TO PRZYROST KOSZTU CAŁKOWITEGO WYNIKAJĄCEGO Z POWIEKSZENIA PRODUKCJI O JEDNOSTKĘ.

MC =

KRZYWA PRZECIĘTNEGO KOSZTU

DYNAMIKA KOSZTÓW

PODSUMOWANIE

FIRMA OPTYMALIZACJĄ ZYSKI SPRZEDAJĄCA PRODUKT PO STAŁEJ CENIE WYBIERA TĄ WIELKOŚĆ PRODUKCJI PRZY, KTÓREJ KOSZT KRAŃCOWY RÓWNY JEST CENIE PRODUKTU

GDYŻ PRODUKOWANIE MNIEJSZEJ LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI ZWIĄZANE BYŁOBY Z MNIEJSZYM ZYSKIEM A NAWET STRATĄ.

STRUKTURY RYNKU

KONKURENCJA DOSKONAŁA: MIANEM KONKURENCJI DOSKONAŁEJ NAZYWAMY IDEALNE FUNKCJONOWANIE RYNKU NA, KTÓRYM WSZYSTKIE SIŁY RYNKU DZIAŁAJĄ

W PEŁNI EFEKTYWNIE.CECHY KONKURENCJI DOSKONAŁEJ:

  • WYSTĘPUJE WIELU SPRZEDAJĄCYCH WYSTĘPUJĄCYCH W ROLI CENOBIORCÓW

  • WIELU KUPUJĄCYCH W ROLI CENOBIORCÓW

  • IDENTYCZNOŚĆ PRODUKTU TE SAME PRODUKTY

  • BRAK BARIER PRZY WEJŚCIU NA RYNEK( TECHNOLOGICZNE, LICENCJI)

  • DOSKONAŁA INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW

TR- PRZYCHODY CAŁKOWITE

TR= Q*P


AR- PRZYCHODY PRZECIĘTNE

AR= P=

MR- PRZYCHODY KRAŃCOWE

MR=PRZYCHODY KRAŃCOWE SĄ RÓWNE PRZYCHODOM PRZECIĘTNYM

P=MR=AR


P- ATC= ZYSK JEDNOSTKOWY

KAŻDA FIRMA DĄŻY DO STANU RÓWNOWAGI
RÓWNOWAGA TO STAN, W KTÓRYM FIRMA OSIĄGA OPTYMALNY ZYSK A DZIEJE SIĘ TO WÓWCZAS, GDY KOSZT KRAŃCOWY JEST RÓWNY PRZYCHODOM KRAŃCOWYM MC= MR

Q1=TR-TC
DECYZJE W DŁUGIM I KRÓTKIM OKRESIE FIRM

KRÓTKI OKRES SR

P> ATC CENA POWYŻEJ KOSZTU PRZECIĘTNEGO DECYZJA PRODUKOWAĆ PRODUKCJA RENTOWNAAVC

P


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna