Prof dr hab. Zbigniew Witek PublikacjePobieranie 18.06 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.06 Kb.
prof. dr hab. Zbigniew Witek

Publikacje

Jarosiewicz A., Witek Z., 2013. Where do nutrients in an inlet-less lake come from? The water and nutrient balance of a small mesotrophic lake. Hydrobiologia, DOI 10.1007/310750-013-1731-2

Witek Z., Jarosiewicz A., Cyra M., 2013. Peculiarities of pelagic community metabolism in small dimictic lakes as demonstrated by daily changes of oxygen vertical distribution. Polish Journal of Environmental Studies, 22, (3), 933-943.

Wolnomiejski N., Witek Z., 2013. The Szczecin Lagoon ecosystem: the biotic community of the Great Lagoon and its food web model. Versita, London: 293 s.

Pastuszak M., P. Stalnacke, K. Pawlikowski, Witek Z., 2012. Response of Polish rivers (Vistula, Oder) to reduced pressure from point sources and agriculture during the transition period (1988-2008). Journal of Marine Systems 94: 157–173

Pastuszak M, Witek Z., 2012. Discharges of water and nutrients by the Vistula and Oder rivers draining Polish territory. W: M. Pastuszak i J. Igras (eds.) Temporal and spatial differences in emission of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea. National Marine Fisheries Research Institute, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute and Fertilizer Research Institute, Gdynia – Puławy: 309-354

Pastuszak M, Witek Z., 2012. Role of the Oder and Vistula estuaries in retention of nitrogen and phosphorus loads directed to the Baltic Sea in riverine outflow. W: M. Pastuszak i J. Igras (eds.) Temporal and spatial differences in emission of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea. National Marine Fisheries Research Institute, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute and Fertilizer Research Institute, Gdynia – Puławy: 355-380

Romanów M., Witek Z. 2011. Periphyton dry mass, ash content, and chlorophyll content on natural substrata in three water bodies of different trophy. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. 40 (4). pdf

Witek Z., A. Jarosiewicz, 2010. Rola wód podziemnych w bilansie substancji biogenicznych jeziora Mały Borek (Pojezierze Bytowskie). W: Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A. (eds) Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 4, PTLim, Szczecin: 143-149.

Witek Z., Jarosiewicz A. 2010. The oxygen budget of two closed, dimictic lakes in the vicinity of Bytów (West Pomeranian Lake District, northern Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies, 39 (2): 135-145.

Witek Z., M. Zalewski, M. Wielgat-Rychert, 2010. Nutrient stocks and fluxes in the Vistula Lagoon at the end of the twentieth century. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 186 s.Jarosiewicz, A.,

Jarosiewicz A., Z. Witek, 2009. Seasonal translocations of nitrogen and phosphorus in two lobelian lakes in the vicinity of Bytów (West Pomeranian Lake District). Polish Journal of Environmental Studies, 18 (5): 827-836

Pastuszak M., Witek Z. 2009. Odpływ wód i substancji biogenicznych Wisłą i Odrą z obszaru Polski. W: J. Igras i M. Pastuszak (red.) Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku. IUNG-PIB, Puławy: 267-302.

Pastuszak M., Witek Z. 2009. Rola estuariów Odry i Wisły w retencji ładunków azotu i fosforu wprowadzonych do Bałtyku w odpływie rzecznym. W: J. Igras i M. Pastuszak (red.) Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku. IUNG-PIB, Puławy: 303-325.

Witek Z., Jarosiewicz A. 2009. Long-term changes in nutrient status of river water. Polish Journal of Environmental Studies 18 (6): 1177-1184.

Pastuszak M., D.J. Conley, C. Humborg, Z. Witek, S. Sitek, 2008. Silicon dynamics in the Oder estuary, Baltic Sea. Journal of Marine Systems, 73: 250-262.

Zalewski M., Z. Witek, M. Wielgat-Rychert, 2008. Vistula Lagoon (southern Baltic) ecosystem presented in a regionally scaled biogeochemical model. International Council for the Exploration of the Sea. ICES CM/L:05.

Zalewski M., Z. Witek, M. Wielgat-Rychert, 2007. Ecosystem of the Vistula Lagoon in the light of results obtained in mathematical modeling. 2007 ICES ASC Handbook, Helsinki: 126-127

Graca B., Witek Z., Burska D., Białkowska I., Pawelec A., Bolałek J. 2006. Porewater nutrients (phosphate, ammonia and silicate) in the eastern part of the southern Baltic Sea. Oceanologocal and Hydrobiological Studies, 35 (3): 237-256

Graca B., Witek Z., Burska D., Białkowska I., Łukawska-Matuszewska K., Bolałek J., 2006. Pore water phosphate and ammonia below the permanent halocline in the south-eastern Baltic Sea and their benthic fluxes under anoxic conditions. Journal of Marine Systems, 63 (3-4): 141-154

Jarosiewicz A., Witek Z. 2006. Sezonowe zmiany stężeń tlenu, azotu i fosforu w toni wodnej jezior Jeleń i Mały Borek na Pojezierzu Bytowskim. W (J. Tarasiuk i J. Kępczyński, red.): Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, t. I: 303-309

Węsławski J.M., Andrulewicz E., Kotwick L., Kuzebski E., Lewandowski A., Linkowski T., Massel S.R., Musielak S., Olańczuk-Neyman K., Pempkowiak J., Piekarek-Jankowska H., Radziejewska T., Różyńsk G., Sagan I., Skóra K.E., Szefler K., Urbański J., Witek Z., Wołowicz M., Zachowicz J., Zarzycki T. 2006. Basis for a valuation of the Polish Exclusive Economic Zone of the Baltic Sea: Rationale and quest for tools. Oceanologia, 48 (1): 145-167

Jarosiewicz A., Witek Z. 2006. Sezonowe zmiany zasobów tlenu, azotu i fosforu w toni wodnej jezior Jelen i Mały Borek na Pojezierzu Bytowskim. III Ogólnopolskie Sympozjum ?Człowiek i Środowisko Przyrodnicze Pomorza Zachodniego?, Szczecin Łukęcin, 10-12 maja 2006. Materialy konferencyjne: s. 134.

Jarosiewicz A., Witek Z., Bejtan J., Chojnacka K., 2006. Nitrogen and phosphorus budget in two lobelian lakes in the vicinity of Bytów (West Pomeranian Region). The functioning of water ecosystems and their protection, Adam Mickiewicz University, Poznan, The International Conference - Book of abstracts: s. 69.

Witek Z., Jarosiewicz A., Bocian M., Hibner E., Pluto-Prądzyńska K. 2006. Oxygen budget of two lobelian lakes in the vicinity of Bytów (Westpomeranian Lake District). The functioning of water ecosystems and their protection, Adam Mickiewicz University, Poznan, The International Conference - Book of abstracts: s. 139.

Pastuszak M., Z. Witek, K. Nagel, M. Wielgat, A. Grelowski, 2005. Role of the Oder estuary (southern Baltic) in transformation of the riverine nutrient loads. Journal of Marine Systems, 57: 30-54.

Ameryk A., B. Podgórska, Z. Witek, 2005. The dependence between bacterial production and environmental conditions in the Gulf of Gdańsk. Oceanologia, 47 (1): 27-45.

Wielgat M., Z. Witek, 2004. A dynamic box model of the Szczecin Lagoon nutrient cycling and its first application to the calculation of the nutrient budget. In: Schernewski G & T. Dolch (eds.) The Oder Estuary ? against the background of the European Water Framework Directive. Marine Science Reports, 57: 99-125.

Witek Z., C. Humborg, O. Savchuk, A. Grelowski, E. Łysiak-Pastuszak, 2003. Nitrogen and Phosphorus Budgets of the Gulf of Gdańsk. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 57 (1-2): 239-248.

Andrulewicz E., Z. Witek, 2002. Anthropogenic pressure and environmental effects on the Gulf of Gdansk: recent management efforts. In: Schernewski G. & U. Schiewer (eds.) Baltic Coastal Ecosystems. Structure, function and coastal zone management. CEEDES, Springer, Berlin: 119-139.

Gromisz S., Z. Witek, 2001. Main phytoplankton assemblages in the Gulf of Gdańsk and the Pomeranian Bay from 1994 to 1997. Bull. Sea Fish. Inst., 2 (153): 31-51.

Wasmund N., A. Andrushaitis, E. Łysiak-Pastuszak, B. Müller-Karulis, G. Nausch, T. Neumann, H. Ojaveer, I. Olenina, L. Postel, Z. Witek, 2001. Trophic status of the south-eastern Baltic Sea: a comparison of coastal and open areas. Estuarine, Coastal and Shelf Sci., 53: 849-864.

Witek Z., A. Drgas, A. Ameryk, S. Ochocki, 2001. Production and mineralization of organic matter in the Pomeranian Bay. Bull. Sea Fish. Inst., 3 (154): 49-69.

York J. K., Z. Witek, S. Labudda, S. Ochocki, 2001. Comparison of primary production and pelagic community respiration rates in the coastal zone of the Gulf of Gdańsk. Oceanologia, 43 (3): 365-370.Grelowski. A., M. Pastuszak, S. Sitek, Z. Witek, 2000. Budget calculations of nitrogen, phosphorus and BOD5 passing through the Oder estuary. Journal of Marine Systems, 25: 221-237.

Wasmund N., G. Nausch, L. Postel, Z. Witek, M. Zalewski, S. Gromisz, E. Łysiak-Pastuszak, I. Olenina, R. Kavolyte, A. Jasinskaite, B. Müller-Karulis, A. Ikauniece, H. Ojaveer, K. Kallaste, A. Jaanus, 2000. Trophic status of coastal and open areas of the south-eastern Baltic Sea based on nutrient and phytoplankton data from 1993-1997. Meereswiss.Ber., Warnemünde, 38: 83 p.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna