Prof. Uam dr hab. Ewa RyśPobieranie 14.45 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar14.45 Kb.
Prof. UAM dr hab. Ewa Ryś

Zajmuje się badaniami dotyczącymi poczucia sensu życia, duchowości, rozwoju emocjonalnego, zdrowia, teorii i praktyki pomagania, pracy socjalnej. Prowadzi zajęcia


z pedeutologii, andragogiki, teorii i praktyki pomagania, form pracy socjalnej, edukacji emocjonalnej.

Aktualnie realizuje projekty badawcze nt.:

1) Poczucie sensu życia u mieszkańców domów pomocy społecznej,

2) Edukacyjne aspekty poczucia sensu życia.

Członek Rady Programowej Biblioteki Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II
w Szczecinie oraz Komitetu Redakcyjnego Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski.

Wygłosiła wykłady m.in.: w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie w Preszowie na Słowacji (2006, 2007), w Instytucie Psychologii Lekarskiej na Uniwersytecie


w Greifswaldzie (2007 rok), w Instytucie Psychologii Eksperymentalnej na Uniwersytecie
w Greifswaldzie (2007 rok), W Katedrze Pracy Socjalnej na Uniwersytecie w Kosicach (Słowacja 2011).

Realizowane granty naukowe:

 1. Główny wykonawca grantu promotorskiego w latach 2000 – 2002 pod naukowym kierunkiem prof. US dr. hab. Stanisława Wawryniuka nt. Style życia nauczycieli
  w sytuacji zmiany społecznej
  Nr 1 H01F 023 18 (KBN)

 2. Kierownik grantu własnego w latach 2006 – 2007 nt. Duchowo – afektywna kondycja studentów pedagogiki. Studium pedagogiczno-psychologiczne Nr N107 010 31/1712 (MNiSW)

 3. Współpartner w międzynarodowym grancie polsko-niemiecko-estońskim realizowany od stycznia 2008 do grudnia 2008 roku nt. Kulturelle Unterschiede In der subjektiven Gesundheit: Stresserleben, Sinnerleben und Burnout von estnichen, polnischen und deutchen Studenten) (Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy)

Wybrane publikacje:

 • Cierpienie duchowe. Studium empiryczne na przykładzie studentów (w:) A. Kalus, D. Krok (red.), Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 179 – 203.

 • Rozwój emocjonalny jako zagubiona kategoria edukacji aksjologicznej szkoły wyższej (w:) J. Kostkiewicz (red.), Aksjologia w kształceniu pedagogów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 165 - 177, ISBN 978-83-7308-887-0.

 • Filozoficzna teoria społeczna szkoły frankfurckiej (w:) „Zeszyty Naukowe Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis” 7, nr 498, Szczecin 2008, s. 145 – 160;

 • The sense of life as a subjective spiritual human experience. Empirical study (w:) e-psychologie 2008, Vol. 2, No. 2, s. 12 – 24. ISSN 1802-8853

 • Duchowość w perspektywie pracy socjalnej, Rużomberok 2008, ISBN 978-80-8084-347-2.

 • The sense of life as a subjective spiritual human experience (w:) Journal of the Society for Existential Analysis, Londyn 20.1. January 2009, s. 50 – 69; ISSN 1752-56-16.

 • Poczucie sensu życia a oceny życia (w:) L. Golecká, J. Gurňáková a I. Ruisel (Eds.): Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, 2009.

 • Zaufanie a działanie pomocowe w zawodzie pracownika socjalnego (w:) D. Slosar (red.) Drogova prevencia v socjalnej praci, Zbornik prispievkov z medzinarodnej redeckiej konferencje bladych redeckich pracovnikov, Kosice 2009, ISBN: 978-80-970251-8-2.

 • Mądry nauczyciel – osoba silna duchem (w:) J. Grzesiak (red.) Ewaluacja i innowacje w edukacji. Kompetencje i odpowiedzialność nauczyciela, Kalisz – Konin 2010, ISDN 978-83-88335-59-4, s. 125 – 134.

 • Wspieranie rozwoju zasobów osobowych pracowników socjalnych (w:) Nove aspekty v socjalnej praci II. Zbornik prospievkov z medzinarodnej redeckiej konferencje konanej na Teologickiej institutie v Spiskom Podhradi 16. Marca 2010, Spisske Podhradie 2010, ISBN: 978-80-8084-544-5.

 • Cierpienie – od drobnych przykrości do utraty poczucia sensu życia (w:) A. Dymer (red.), Człowiek-Religia-Zdrowie, Szczecin 2011, ISBN 978 – 83 – 61233 – 49 – 7, s. 307 – 332.

 • Perspektivy socjalnej prace (w:) D. Slosar (ed.), Prevencia socjalnej patologie v prostredi strednych skol Kosickeho samosprawvneho kraja, Kosice 2011, ISBN 978– 80–970978–9–9, s. 42 – 57.

 • Rozwój i socjalizacja emocji we wczesnym dzieciństwie (w:) M. J. Śmiałek (red.) Szanse i zagrożenia w procesie integracji europejskiej przestrzeni edukacji elementarnej. W stronę przywództwa, Poznań – Kalisz 2011. ISBN 978-83-62135-46-2, s. 135 – 150.

 • Help and relief actions (w:) E. Ryś, E Roman (ed.), Social Work. Between theory and practice, Part 1, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań - Kalisz 2011, ISBN 978 – 83 62135 – 91 – 2, s. 62 – 82.

 • E. Ryś, E Roman (ed.), Social Work. Between theory and practice, Part 1, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań - Kalisz 2011, ISBN 978 –83 62135– 91– 2

 • Poczucie sensu życia w kontekście transplantacji (w:) A. Dymer (red.) Transplantologia. Oczekiwania–Możliwości–Granice, Biblioteka Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II, Szczecin 2012. ISBN 978-83-61233-11-4, s. 303–317.

 • The sense of meaning of life in a confrontation with the threat of one's own death in the context of social work (in) E. Ziaková, D. Šlosár (eds.), Sociálna práca - cesta k zmyslu zivota Košické dni sociálnej práce, Kosice 2013, s. 114-121.

 • Pomoc w kontekście zawodu pracownika socjalnego (w:) „Praca Socjalna” 2013, nr 6, PL ISSN 0860-3480, s. 3 -17, (współaut. Z K. Mausch).

 • Troska o człowieka psychicznie chorego w zawodach z misją społeczną (w:) A. Dymer (red.), Troska o człowieka psychicznie chorego. Wsparcie – Terapia – Ochrona, Szczecin 2013, ISBN 978-83-61233-62-6, s. 303 – 317, s. 377 – 389..

 • Sens życia w perspektywie transcendencji (w:) A. Bartkowiak (red.), Sens życia w teorii i badaniach naukowych, Wyd. WSH Leszno 2013, ISBN 978-83-61876-48-9, s. 65 –91.

 • Care for care home residents. Considerations in the context of empirical research results concerning a sense of purpose in life (in:) E. Žiaková (ed.), Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami, Košice 2014, ISBN 978-80-8152-140-9, s. 89 – 97.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna