Prof. Uwm dr hab med. Ireneusz Marek Kowalski wykaz osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych I organizacyjnychPobieranie 87.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar87.08 Kb.
Prof. UWM dr hab. med. Ireneusz Marek Kowalski

WYKAZ
Osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych i organizacyjnychFunkcja i zadania

Czasokres działalności

i jej charakterystyka ilościowaOsiągnięte wyniki.

Ewentualnie załączyć materiały dokumentujące publikacje, dyplomy, wyróżnienia itp.Ocena wyników i w miarę możliwości korzyści merytorycznych, społecznych, organizacyjnych itp.

W przypadku działań zespołowych określić udział kandydata1

2

3

4

5

A. działalność dydaktyczno - wychowawcza


1.Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

a) młodszy asystent

b) asystent

c) starszy asystent


15.12.1982 – 13.10.1986

14.10.1986 – 03.11.1991

Praca w Dziale Rehabilitacji i w Wojewódzkiej Poradni Rehabilitacyjnej, współtworzenie bazy danych materiału badawczego .


04.11.1991 – 31.08.1996

Praca w Dziale Rehabilitacji i w Wojewódzkiej Poradni Rehabilitacyjnej, współtworzenie bazy danych materiału badawczego .


Specjalizacja I stopnia


z zakresu pediatrii 1986.
Specjalizacja II stopnia
z zakresu rehabilitacji medycznej 1991.

Stosowanie skróconej do 2 godzin / dobę metody elektrostymulacji LESS


w leczeniu skoliozy idiopatycznej u dzieci.
Wyróżnienie za pracę poglądową nt. Wpływ palenia tytoniu na masę urodzeniową płodu i rozwój noworodka. Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Olsztyn ,1988.


Przebadanie 7000 pacjentów rocznie.


Tworzenie bazy danych klinicznych pacjentów Wojewódzkiej Poradni Rehabilitacyjnej leczonych metodą elektrostymulacji LESS z powodu skoliozy idiopatycznej.


2. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Ameryce k/Olsztyna

a) ordynator

b) kierownik specjalizacji
z rehabilitacji medycznej

01.09.1996 – aktualnie

Nadzór nad 55 łóżkowym Oddziałem Rehabilitacyjnym
1998 - 2000

I stopień - 1 lekarz

1997-2001

II stopień - 1 lekarz

2002 - 2005

II stopień - 1 lekarz

2005 - aktualnie

II stopień - 3 lekarzy
Stopień doktora nauk medycznych w Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1998 - na podstawie pracy „Kliniczna i doświadczalna ocena wpływu powierzchniowej elektrostymulacji mięśni na statykę kręgosłupa”
Nagroda pieniężna
i wyróżnienie za pracę doktorską. Okręgowa Warmińsko – Mazurska Izba Lekarska Olsztyn 1998.


Ustawiczne kształcenie personelu oddziału .
Publikacje naukowe zamieszczone w wykazie osiągnięć w pracy naukowo- badawczej w latach 1996 – 2004.
Powstanie 15 programów medycznych w zakresie rehabilitacji medycznej
w latach 2001 – 2005.
Nawiązanie kontaktów naukowych z ośrodkami rehabilitacyjnymi Niemiec, Holandii, Słowacji, Białorusi, Litwy, Meksyku oraz z Orthopaedic Center of Dallas w USA.
3. Uniwersytet Warmińsko –

Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych


i Sztuki, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Psychologii

a) wykładowca

b) adiunkt

01.10.1998 - 31.10.2000

01.11.2000 - aktualnie
Kierownik przedmiotów:

1. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.

2. Teoria i praktyka rehabilitacji.

3. Geriatria.


Autor i współautor:

- podręcznika akademickiego

- 2 rozdziałów
w podręcznikach lekarskich

- 3 skryptów

- 2 monografii

- 15 rozdziałów


w monografiach


Zamieszczony w Who is Who w Polsce , Verlag fur Personenezyklopedien. Schweiz, 2004: 1979.

Zamieszczony w Who`s Who in The World , 21st Edition, NJ, USA,2004.

Srebrny Krzyż Zasługi – za zasługi w pracy naukowej
i dydaktycznej, za działalność społeczną. Warszawa , 2004.Stałe kształcenie studentów
z podstawowych dziedzin medycznych: biomedyczne podstawy rozwoju
i wychowania, teoria
i praktyka rehabilitacji, geriatria.

- wykłady, seminaria,

ćwiczenia,

- egzaminy , zaliczenia.


4. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – Oddział Warmińsko – Mazurski

a) wiceprzewodniczący

b) przewodniczący

c) członek Zarządu

Głównego

d) członek Prezydium

Zarządu Głównego Sekcji

Rehabilitacji Dzieci


i Młodzieży
e) wiceprzewodniczący

Sekcji Rehabilitacji Dzieci

i Młodzieży

f) przedstawiciel Zarządu

Głównego do

międzynarodowego zespołu lektorów w Meksyku


g) przewodniczący zespołu Zarządu Głównego ds. umiejętności w rehabilitacji w chorobach wieku dziecięcego

16.01.1993 – 26.01.1995

27.01.1995 – aktualnie
27.01.1995 – aktualnie

18.12.2002 – 10.0.2005

10.09.2005 – aktualnie

Organizacja zebrań naukowo – szkoleniowych.

04.05.2005 – 07.05.2005

09.12.2005 - aktualnieKowalski I.M.:

Działalność Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji na Warmii i Mazurach


w latach 1993-1997. Rocz. Med., 1997; 5(2): 261-262

Lektor Międzynarodowego Kursu Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii


w Meksyku.
Współtwórca projektu programu umiejętności
w rehabilitacji w chorobach wieku dziecięcego.


Ustawiczne kształcenie zawodowe lekarzy
i fizjoterapeutów
w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
Zorganizowanie 111 zebrań naukowo – szkoleniowych
w tym:

97 regionalnych,

7 ogólnopolskich,

7 międzynarodowych.


Cykl wykładów na temat skrzywień i deformacji kręgosłupa wieku rozwojowego dla 400 lekarzy
Ogólnopolskie kształcenie lekarzy specjalistów.
5. Polskie Towarzystwo

Walki z Kalectwem –

Oddział Wojewódzki
w Olsztynie

a) członek Zarządu

Wojewódzkiego

b) członek Zarządu Głównego
01.11.1986 – aktualnie
04.01.2001 – aktualnie

Organizacja cyklicznych –comiesięcznych, regionalnych zebrań naukowo – szkoleniowych.Ustawiczne kształcenie lekarzy i fizjoterapeutów województwa Warmińsko – Mazurskiego.
6. Członek Komisji Egzaminacyjnej specjalizacji z rehabilitacji medycznej02.01.2000 – aktualnie

wojewódzkiej na I stopień


01.03.2001 – aktualnie

wojewódzkiej na II stopień


Współuczestnictwo
w kształceniu kadry medycznej
i fizjoterapeutycznej
w zakresie rehabilitacji
w województwie Warmińsko – Mazurskim.

7. Konsultant wojewódzki
w dziedzinie rehabilitacji medycznej

01.02.2005 – aktualnie
Działalność ustawowa.
B. działalność organizacyjna

Współtwórca statusu jednostki naukowej

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce.


Krajowe i międzynarodowe komitety organizacyjne
i naukowe
1. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
V Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Rehabilitacja
w chorobach układu krążenia. Olsztyn – Waplewo

08.10.2003 - aktualnie

24 - 25.05.1996


Współdziałanie
w przygotowaniu sympozjum


Decyzja KBN
nr 1332/T11/2003/25

Kowalski I.M.: Rehabilitacja w chorobach układu krążenia. Relacja z V Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Rocz. Med., 1997;5(2): 259-260.
Pierwsza jednostka naukowa w szpitalu w historii Warmii i Mazur.

Zakres ogólnopolski.
Udział 90%

Udział 60%
2. Przewodniczący Komitetu Naukowego
i wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji nt. Rehabilitacja pozainstytucjonalna osób niepełnosprawnych. Olsztynek – Warszawa


11-12.09.1997
Prowadzenie konferencji
i współdziałanie w jej organizacji.


Kowalski I.M.: Rehabilitacja pozainstytucjonalna niepełnosprawnych. Rocz. Med., 1998; 6(1): 177-178.
Kowalski I.M.: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce - współpraca zagraniczna. Rocz. Med., 1998; 6(1): 207-209.
Kowalski I.M.. Potrzeby rehabilitacji pozaszpitalnej dzieci i młodzieży. W: Konferencja nt. Rehabilitacja Pozainstytucjonalna Osób Niepełnosprawnych, Olsztynek – Warszawa, 1997: konferencje - spotkania - wypowiedzi. 3: 59-70.


Zakres ogólnopolski
z udziałem prelegentów zagranicznych.
Wydanie materiałów pokonferencyjnych oraz nawiązanie polsko – niemieckiej współpracy międzynarodowej w zakresie organizacji służby zdrowia
w ramach podpisanej umowy miedzy miastami Olsztynkiem i Poczdamem
Określenie schematów postępowania w rehabilitacji ambulatoryjnej i szpitalnej.

Udział 80%

3. Przewodniczący Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum Naukowego
z okazji 50 – lecia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Ameryka – Olsztyn


28 – 29.05.1999
Całościowa organizacja Sympozjum i prowadzenie obrad naukowych.

Kowalski I.M.:Sprawozdanie z Sympozjum w Ameryce k/Olsztyna. Ortop.Traumatol. Rehab., 2000; 2(1): 127.
Kowalski I.M:. Sympozjum w Ameryce. Rocz. Med., 2000; 8(2): 201-203
Materiały Sympozjum. W : Biul. Szkol. PTChD 1999; 24(5).


Zakres ogólnopolski
z udziałem prelegentów zagranicznych.
Nawiązanie współpracy naukowej z uniwersytetami w Heidelbergu
i Rummelsbergu
w Niemczech.

Udział 90%


4. Członek Komitetu Naukowego VII Międzynarodowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. Olsztyn

21 – 23.06.1999
Współuczestniczenie
w pracach Komitetu Naukowego, recenzje
i kwalifikacje prac.
Zakres międzynarodowy
z udziałem prelegentów zagranicznych.

Udział 30%

5. Przewodniczący Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego Konferencji Naukowej. Sport w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Olsztyn


01.07.2000
Całościowa organizacja Konferencji
i współprowadzenie obrad.


Kowalski I.M.: Czy chcemy się uczyć? Biul. Lek., 2000;11(60): 12-13.
Kwolek A., Kowalski I.M. (red). Sport w rehabilitacji osób niepełnosprawnych Konferencja Naukowa.

Wyd. UWM. Olsztyn 2000.Zakres ogólnopolski.

W czasie Konferencji odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych.Udział 95%


6. Przewodniczący Sesji Naukowej V Ogólnopolskich Dni Neurologii Dziecięcej. Problemy genetyczne
w neuropediatrii. Olsztyn21 – 23.09.2000
Przewodniczenie Sesji Naukowej.
Zakres ogólnopolski
z udziałem prelegentów zagranicznych.


Udział 10%


7. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
i Naukowego Międzynarodowej Konferencji. Neurofizjologiczne uwarunkowania postawy ciała i rozwoju dziecka. Olsztyn

12 – 13.10.2001
Organizacja Konferencji
i współprowadzenie obrad .

Redakcja monografii.Kowalski I.M.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa
nt. Neurofizjologiczne uwarunkowania postawy ciała i rozwoju dziecka. Ortop. Traumatol. Rehab., 2002;4(2): 258-260.
Kowalski I.M.: Neurofizjologiczne uwarunkowania postawy ciała i rozwoju dziecka. Sprawozdanie z konferencji. Rocz. Med., 2001;9(1): 131-132.
Kowalski I.M., Lewandowski R. (red.). Rehabilitacja dzieci
i młodzieży - wybrane zagadnienia. Wydaw. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Ameryce, Olsztyn 2001.


Zakres międzynarodowy
z udziałem prelegentów zagranicznych.
Wydano monografię
z udziałem zaproszonych naukowców.
Nawiązano współpracę
z Socialpadiatrisches Zentrum w Erfurcie
w Niemczech oraz Commenius University
w Bratysławie na Słowacji.

Udział 90%


8. Członek Komitetu Naukowego
i przewodniczący Sesji Naukowej IV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Bydgoszcz


29.08. – 01.09.2001
Współpraca w Komitecie Naukowym i Sesji Naukowej.
Zakres ogólnopolski
z udziałem prelegentów zagranicznych.

Udział 15%


9. Przewodniczący Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Rehabilitacja Dzieci
i Młodzieży. Olsztyn

03 – 04.10.2003
Całościowa organizacja Konferencji i współprzewodniczenie
w obradach.

Redakcja monografii.Kowalski I.M.: Rehabilitacja dzieci i młodzieży. Ogólnopolski Informator Osoby Niepełnosprawnej, 2001;9 (75): 2.
Kowalski I.M., Lewandowski R. (red.). Rehabilitacja pediatryczna - wybrane zagadnienia. Wydaw. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Ameryce, Olsztyn 2003.

Zakres międzynarodowy
z udziałem prelegentów zagranicznych.
Wydano monografię
z udziałem zaproszonych naukowców.

Nawiązano współpracę naukową z Hilversum Hospital w Holandii oraz Research Institute of Medical and Social Evaluation and Rehabilitation w Mińsku na Białorusi.


Wprowadzono do rehabilitacji szpitalnej cykloterapię w kooperacji
z ośrodkiem Draisin GmbH w Achern w Niemczech .

Udział 95%


10. Członek Komitetu Naukowego X Zjazdu Szkoleniowo – Naukowego Lekarzy Warmii i Mazur. Medycyna Warmii i Mazur początku XXI wieku. Olsztyn


17 – 18.10.2003
Współpraca w organizacji naukowej Zjazdu

.
Zakres krajowy z udziałem prelegentów zagranicznych.

Przedstawiono dorobek naukowy regionu i jego wkład do nauki polskiej.
Udział 30%


11.Przewodniczący Sesji Naukowej XI Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Kazimierz Dolny


08-10. 09. 2005
Współpraca
w przygotowaniu
i prowadzeniu Sesji Naukowej.


Wzrost aktywności naukowej Sekcji Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Zakres krajowy.

Udział 40%

12. Przewodniczący Sesji

Naukowej East European

and Mediterranean

Meeting on Cerebral Palsy

and Developmental

Medicine, Warszawa

08-10.06.2006
Współpraca

w prowadzeniu

Sesji Naukowej


Wzrost aktywności naukowej Sekcji Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Zakres międzynarodowy.

Udział 40%

13.Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Rehabilitacja –Reumatologia – Osteoporoza, Ameryka

09.09.2006
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Wyeksponowanie rozległych aspektów rehabilitacji

Zakres międzynarodowy.

Nawiązano współpracę

z Ośrodkiem Rehabilitacji

w Primorsku w Rosji.
Udział 60%


Pobieranie 87.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna