Prof zw dr hab. Ireneusz Recław 1960 2012Pobieranie 5.25 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar5.25 Kb.
Prof. zw. dr hab. Ireneusz Recław

1960 - 2012
Prof. zw. dr. hab. Ireneusz Recław urodził się w 1960 roku w Kościerzynie. Był żonaty, miał dwóch synów. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. W 1985 roku ukończył studia matematyczne w Uniwersytecie Gdańskim. Był uczniem prof. Edwarda Grzegorka. W 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk matematycznych w UG za rozprawę O zbiorach małych w sensie miary i kategorii na prostej. Habilitował się w 1997 roku w Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy Singularne podzbiory prostej rzeczywistej i kombinatoryka nieskończona. W 2008 roku uzyskał tytuł profesora nauk matematycznych.

Profesor Ireneusz Recław był wybitnym uczonym, światowej klasy specjalistą z teorii mnogości. Jego działalność naukowa koncentrowała się wokół zastosowań teorii mnogości w topologii, abstrakcyjnej teorii miary oraz w teorii funkcji rzeczywistych. Uzyskał wiele znaczących wyników z tej tematyki i rozwiązał imponująco wiele ważnych problemów. W 1990 roku przebywał przez pięć miesięcy na stypendium naukowym w Auburn University (Alabama, USA) wspierany przez Fundację Kościuszkowską. W 1993 roku przebywał przez dwa miesiące na stypendium w Izraelu. a w latach 1994–1995 prowadził badania na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (wspierany przez Fundację Alexandra von Humboldta).

Prof. Ireneusz Recław jest autorem lub współautorem 34 publikacji. Większość prac prof. Ireneusza Recława ukazała się w bardzo dobrych czasopismach matematycznych takich, jak: Fundamenta Mathematicea, Proceedings of AMS, Acta Mathematica Hungarica, Journal of Symbolic Logic, Topology and its Applications. Praca o własności de Bruina (wspólna z R. Filipów) zdobyła III nagrodę w Konkursie im. Marka Kuczmy na najlepszą pracę z równań funkcyjnych w 2002 roku. Od 2011 roku był członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma Real Analysis Exchange.

Prof. Ireneusz Recław był promotorem w dwóch przewodach doktorskich (dra Rafała Filipów i dra Nikodema Mrożka) oraz opiekunem jednego doktoranta. Był recenzentem w sześciu przewodach doktorskich i jednym przewodzie habilitacyjnym. Recenzował jeden wniosek o nadanie tytułu naukowego. Trzykrotnie kierował realizacją grantów KBN. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Humboldta. Miał duże doświadczenie w pracy za granicą. Dwukrotnie pracował jako visiting professor w University of Scranton (USA).


Prof. Ireneusz Recław dwukrotnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki ds Nauki, a ostatnio był kierownikiem Zakładu Algorytmów w Instytucie Informatyki i Senatorem Uniwersytetu Gdańskiego. Był organizatorem dwóch udanych konferencji międzynarodowych oraz jubileuszowej sesji naukowej. Przez wiele lat kierował seminarium naukowym z zastosowań teorii mnogości oraz seminarium dla doktorantów.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna