Profilaktyka grypy sezonowej I nowej grypy (AH1N1) treści merytoryczne: Grypa sezonowaPobieranie 16.92 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.92 Kb.
PROFILAKTYKA GRYPY SEZONOWEJ I NOWEJ GRYPY (AH1N1)
TREŚCI MERYTORYCZNE:
Grypa sezonowa jest ostrą chorobą wirusową, która przenosi się drogą kropelkową. Bądź też przez kontakty bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami. Pamiętać należy, że wirusy grypy ( w tym również wirus AH1N1)poza organizmem żywym mogą przetrwać jedynie kilka godzin ( średnio 2-3- godz.). Charakterystyczny jest dla niej gwałtowny początek. początek ciągu około 24-48 godz. Od zakażenia pojawiają się pierwsze objawy; wysoka gorączka nawet do 39,5 0 C, dreszcze, bóle mięśniowo stawowe, ból gardła, ból głowy, kaszel, ogólne osłabienie i katar. U niektórych chorych zwłaszcza u dzieci może wystąpić biegunka i bóle brzucha
Nowa grypa A (H1N1) jest chorobą układu oddechowego, która przenosi się również drogą kropelkową bądź przez kontakt bezpośredni z zakażoną osobą lub ze skażonymi powierzchniami i wywołuje podobne objawy jak grypa sezonowa.
Utrzymująca się transmisja wirusa grypy typu A(H1N1) została potwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w więcej niż jednym regionie co stało się przyczyną do ogłoszenia PANDEMII GRYPY oraz jego zdolność zakażania ludzi, możliwość łatwego przenoszenia z człowieka na człowieka. Ludzie nie mają wykształconej odporności na tego wirusa lub jest ona niewystarczająca.

I -POSTĘPOWANIE W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM ZACHOROWANIA
PROFILAKTYKA GRYPY W SZKOLE
Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie przebywają w bliskiej odległości, dlatego choroby szerzące się drogą kropelkową mogą przenosić się szczególnie łatwo. Chorzy uczniowie mogą też stanowić źródło zakażenia dla członków swoich rodzin oraz innych osób z którymi kontaktują się w życiu codziennym.

Skuteczność zapobiegania szerzeniu się zakażeń zależy w dużym stopniu od dobrej współpracy środowiska szkolnego z rodzicami dziećmi , zaopatrzenia szkoły w środki czystości oraz przeprowadzenia edukacji rodziców uczniów jak również stosowanie się do zaleceń zdrowego stylu życia który wpływa na potęgowanie i umacnianie zdrowia. Zdrowy styl życia czyli odpowiedni ubiór stosowny do pogody, urozmaicona dieta w składniki odżywcze, witaminy i minerały , aktywność fizyczna i zabawa, odpowiednia ilość snu i wypoczynku, 9-11 godz. snu , higiena osobista i otoczenia. Stacja Sanitarno Epidemiologiczna zachęca do szczepień p/grypie w swojej poradni . Prosimy również odwiedzać stronę internetową www.grypa.plII – PROFILAKTYKA GRYPY W DOMU
INFORMACJE DLA RODZICÓW;

 • Obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne. W przypadku wystąpienia objawów domowników należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym i pozostać w domu.

 • Myć ręce pod bieżącą, ciepłą wodą przez 20-30 sekund, także między palcami, pokazać małym dzieciom jak należy to robić ( używając mydła, pod ciepłą bieżącą wodą )

 • Zadbać, by dziecko zawsze miało przy sobie jednorazowe chusteczki higieniczne do nosa

 • Zasłaniać nos jednorazową chusteczka podczas kichania i usta podczas kasłania, wyrzucać ją do kosza po jednorazowym użyciu

 • W przypadku braku chusteczek jednorazowych kichać i kasłać w rękaw w okolicy łokcia a nie w dłonie

 • Unikać przebywania wśród ludzi, którzy wykazują objawy grypopodobne

 • Spędzać z dzieckiem aktywnie czas wolny na świeżym powietrzu

 • Wietrzyć zamknięte pomieszczenia 3-4 razy dziennie, każdorazowo po10 min.

 • Zadbać o porządek w mieszkaniu, szczególnie w kuchni i łazience


INFORMACJE DLA DZIECI, UCZNIÓW :należy:


 • Myć ręce przez 20-30 sekund pod bieżącą ciepłą woda także między palcami, wielokrotnie w ciągu dnia

 • Unikać dotykania błon śluzowych ust, oczu i nosa

 • Zachować odległość (1-2- metry) od innych osób podczas kichania i kasłania

 • Zasłaniać nos jednorazową chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania , wyrzucać ją po jednorazowym użyciu

 • Umyć ręce pod bieżącą wodą po kasłaniu lub kichaniu

 • W przypadku braku jednorazowych chusteczek higienicznych kichać i kasłać w rękaw w okolicy łokcia a nie w dłonie

 • Unikać kontaktu z osobami które kaszlą i kichają

 • Spędzać czas wolny na świeżym powietrzu

 • Wietrzyć pokój 3-4 razy dziennie każdorazowo przez 10 min.

 • W przypadku wystąpienia objawów grypy, poinformować o swoim stanie zdrowia rodziców lub opiekunów, którzy skontaktują się z lekarzem rodzinnym.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZACHOROWAŃ NA GRYPĘ


 1. DZIAŁANIA PODCZAS WYSTĘPOWANIA ZACHOROWAŃ W SZKOLE, NALEŻY:

  • W trakcie pobytu w szkole obserwować dzieci i młodzież pod kątem pojawienia się u nich objawów grypopodobnych (takich jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, głowy, dreszcze, osłabienie, biegunka)

  • W razie wystąpienia typowych objawów grypy u uczniów, poinformować rodziców konieczności zgłoszenia się z dzieckiem do lekarza i stosować się do jego zaleceń, w przypadku wystąpienia objawów chorobowych w szkole, należy natychmiast umieścić go w osobnym pomieszczeniu . Jeśli są to objawy o niewielkim nasileniu należy powiadomić rodziców konieczności odebrania dziecka ze szkoły, w przypadku ciężkiego zachorowania zorganizować dla ucznia transport do szpitala, uzgadniają to z rodzicami/opiekunami dziecka.

  • Zadbać o ciągły dostęp do standardowych środków higienicznych toaletach

i dołożyć starań o zapewnienie optymalnych warunków higieniczno-sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach

  • Zapewnić miejsca do mycia rąk lub ich dezynfekcji odpowiednimi preparatami na bazie alkoholu i zapewnić wyposażenie tych miejsc w odpowiednie środki materiały higieniczne.

  • Zapewnić higienę miejsc przebywania uczniów tym mi. codzienne czyszczenie powierzchni, z którymi uczniowie maja kontakt

  • Zorganizować w ramach możliwości jak najczęstszy pobyt uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego.

  • Systematycznie wietrzyć sale lekcyjne i inne pomieszczenia (np. Salę gimnastyczną) każdorazowo przez 20 min.DZIAŁANIA PODCZAS WYSTĘPOWANIA ZACHOROWAŃ W DOMU


 • W przypadku zachorowania na grypę pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem który zadecyduje o sposobie i czasie leczenia

 • W czasie kaszlu i kichania zakrywać nos i ust chusteczką jednorazową, którą po użyciu wyrzucić do kosza, a ręce umyć starannie pod bieżącą, ciepłą wodą z mydłem.

 • Unikać dotykania palcami ust, nosa i oczu

 • W rozmowie unikać bliskich kontaktów z rozmówcą

 • Zaniechać uścisków dłoni i pocałunków itp…

 • Poza szkołą unikać przebywania w miejscach skupisk ludzi typu: kino, dyskoteka, centrum handlowe, hala sportowa itp…) a w szczególności masowych zgromadzeń oraz uprawiania sportów kontaktowych.

 • Na podstawie informacji otrzymanych w szkole, przestrzegać podstawowych zasad higienicznych nie tylko podczas przebywania w szkole ale również we wszystkich sytuacjach pozaszkolnych.


Pobieranie 16.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna