Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020


Projekty rewitalizacyjne planowane w ramach aktualizacji LPRPobieranie 0.9 Mb.
Strona5/21
Data07.05.2016
Rozmiar0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

2.4. Projekty rewitalizacyjne planowane w ramach aktualizacji LPR


W ramach aktualizacji LPR, w obrębie zidentyfikowanych obszarów wyznaczonych do rewitalizacji, planuje się realizację następujących projektów rewitalizacyjnych:

 • Zespół 1 „Sródmieście”

 • Projekty z zakresu infrastruktury aktywizacji gospodarczej

 • projekt 1.1. Rewitalizacja objętego ochroną konserwatorską zespołu kamienic przy ul. Ściegiennego i Śniadeckich w Kielcach z przeznaczeniem pod nowoczesne centrum usług wspólnych,

 • projekt 1.2. Budowa miejskiej hali targowej w rejonie ul. Gosiewskiego (obok PKS),

 • Projekty z zakresu infrastruktury sieciowej

 • projekt 1.3. Budowa zbiornika wód deszczowych w rejonie Placu Św. Wojciecha,

 • Projekty z zakresu zagospodarowania terenu

 • projekt 1.4. Zagospodarowanie istniejącego skweru między rzeką Silnicą i ul. Paderewskiego,

 • projekt 1.5. Rewitalizacja rejonu rzeki Silnicy na odcinku śródmiejskim (od ul. Sienkiewicza do ul. IX Wieków),

 • projekt 14.6. Nowe Miasto ul. Mielczarskiego – budowa infrastruktury (włączenie do obszaru Śródmieścia – poszerzanie granic rewitalizacji),

 • projekt 1.7. Przebudowa dziedzińca przed Pałacem Biskupów

 • projekt 1.8. Adaptacja budynku dawnej bożnicy przy ul. IX Wieków

 • projekt 1.9. Adaptacja i przebudowa „budynku starosty” i „kuźni” przy ul. Zamkowej (część dawnego zespołu powięziennego) na funkcje kulturowe i ekspozycyjno-wystawiennicze – przeniesienie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

 • Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 • projekt 1.10. Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych przy ul. Bodzentyńskiej

 • projekt 1.11. Budowa Centrum Usług Socjalnych i Turystycznych Caritas Diecezji Kieleckiej

 • projekt 1.12. Przebudowa i rozbudowa dawnej siedziby Biura Wystaw Artystycznych na cele kultury i rozrywki

 • projekt 1.13. Utworzenie Laboratorium Kreatywności (w ramach Muzeum Zabawy i Zabawek) w dawnej aptece na rogu ul. Mickiewicza i Placu Wolności

 • projekt 1.14. Adaptacja budynku Tytoń Polski ul. Zamkowa na cele kultury
  i gastronomii

 • projekt 1.15. Adaptacja dzwonnicy katedralnej na funkcje ekspozycyjno-kulturalne

 • 1.16. Erazmus +, edycja 2014-2021 Edukacja i popularyzacja dawnych sportów, gier plenerowych i zabaw ruchowych,

 • 1.17. Apteka Wyobraźni pracownia edukacji kreatywnej

 • 1.18. Otwarcie nowego Oddziału Muzeum Zabawek i Zabawy – Muzeum Lalki Teatralnej

 • Projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej

 • projekt 1.19. zdjęcie azbestowych płyt fasadowych, wykonanie nowych fasad, wykonanie pionów mokrych zgodnych z obecnymi normami w zakresie p-poż. Przedstawione propozycje dotyczą czterech budynków wielorodzinnych o dziesięciu kondygnacjach. Wykonanie instalacji solarnych wspomaganych pompami ciepła na dachach płaskich budynków wielorodzinnych o czterech kondygnacjach – ilość budynków 8

 • Projekty z zakresu infrastruktury bezpieczeństwa publicznego

 • projekt 1.20. Rozbudowa Monitoringu Śródmieścia Miasta Kielce

 • projekt 1.21. Rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej budynku KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12

 • projekt 1.22. Rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej budynków KMP w Kielcach przy ulicy Wesołej 43

 • projekt 1.23. Rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej Komisariatu Policji przy Śniadeckich 14 KMP w Kielcach

 • projekt 1.24. Rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej Komisariatu Policji KMP w Kielcach

 • Projekty z zakresu infrastruktury komunikacyjnej

 • projekt 1.25. System parkingów śródmiejskich – strefa ruchu uspokojonego

 • projekt 1.26. Budowa ul. Nowosulniczej (połączenie ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Silniczej)

 • projekt 1.27. Budowa ul. Głowackiego

 • projekt 1.28. Budowa regionalnego centrum komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, połączeniem pieszym, parkingiem, infrastrukturą

 • Projekty inne

 • projekt 1.29. (Inter)Aktywne zabytkowe śródmieście Kielc

 • projekt 1.30. Młodzi odpowiedzialni – młodzieżowy wolontariat społeczny w policji.

 • Zespół 2 „Wielorodzinne – północ”

 • Projekty z zakresu infrastruktury sieciowej

 • projekt 2.1. Remont kanalizacji sanitarnej

 • projekt 2.2. Remont kanalizacji sanitarnej zewnętrznej

 • projekt 2.3. Likwidacja gazowych piecyków kąpielowych oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody przyłączonej do sieci miejskiej

 • projekt 2.4. Ograniczenie strat oraz poprawa pewności dostaw ciepła poprzez wymianę osiedlowych sieci ciepłowniczych niskich parametrów

 • projekt 2.5. Ograniczenie strat oraz poprawa pewności dostaw ciepła oraz ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę osiedlowych sieci ciepłowniczych niskich parametrów oraz sieci ccw.

 • Projekty z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej

 • projekt 2.6. Utworzenie plenerowego Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Uroczysko”

 • projekt 2.7. Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią

 • projekt 2.8. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego z placem treningowym do ćwiczeń gimnastycznych i budynkiem szatniowo-sanitarnym

 • projekt 2.9. Plac Outdoor Fitness

 • projekt 2.10. Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw

 • projekt 2.11. Rozbudowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z siłownią zewnętrzną

 • projekt 2.12. Budowa placu zabaw

 • projekt 2.13. Budowa Skateparku

 • projekt 2.14. Rewitalizacja ciągu pieszo-rowerowego w zieleni osiedli Świętokrzyskie i Na Stoku.

 • projekt 2.15. Wykonanie alejek rekreacyjnych ze ścieżką rowerową oraz „ścieżką zdrowia”, siłownia na otwartym powietrzu

 • projekt 2.16. Modernizacja strefy rekreacyjnej na osiedlu Na Stoku z miniparkiem

 • Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 • projekt 2.17. Adaptacja pomieszczenia świetlicy dla potrzeb mieszkańców, udostępnienie i modernizacja lokalu

 • Projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej

 • projekt 2.18. Rewitalizacji Osiedli Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • projekt 2.19. Termomodernizacja budynków z wielkiej płyty

 • projekt 2.20. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykonanych w systemie W-70. (docieplenie). Budynki w Kielcach przy ul Ćwiklińskiej 7, 9, 11, Orzeszkowej 8, 14, Zapolskiej 23, 25, 27 oraz adaptacja części wymiennika na świetlicę

 • projekt 2.21. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej dzięki zainstalowaniu kolektorów słonecznych na budynkach przy ul. Nałkowskiej 2 i Klonowej 42c

 • projekt 2.22. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez modernizację systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej na osiedlu Uroczysko II dzięki zainstalowaniu kolektorów słonecznych na budynku wymiennikowni przy ul. Orkana 14.

 • projekt 2.23. Ocieplenie elewacji budynków

 • projekt 2.24. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowaka Jeziorańskiego nr. 83, 85, 97, 103, i ul. Marszałka Piłsudskiego 6

 • projekt 2.25. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Kielcach nr. 8 ,10,12, 16, 18, 20, 24, 26, 32 I przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 31, 45, 81, 107, 109, 111

 • projekt 2.26. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowaka Jeziorańskiego nr 31, 45

 • projekt 2.27. Kompleksowa rewitalizacja wielorodzinnych budynków wysokich na terenie Os. Uroczysko - jako element działań prospołecznych na obszarze typowanym do rewitalizacji

 • projekt 2.28. Ocieplenie stropów piwnic od spodu

 • projekt 2.29. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Kielcach nr 16, 18, 20 i 24

 • projekt 2.30. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowaka Jeziorańskiego nr. 83, 85, 97, 103, i ul. Marszałka Piłsudskiego 6

 • projekt 2.31. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Kielcach nr 8 , 10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 32 i przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 31, 45, 81, 107, 109, 111

 • projekt 2.32. Budowa wiatrołapów przy wejściach do klatek schodowych budynków wielorodzinnych

 • Projekty z zakresu infrastruktury bezpieczeństwa publicznego

 • projekt 2.33. Wymiana oświetlenia klatek schodowych i lamp nad wejściami do budynków na oświetlenie energooszczędne

 • projekt 2.34. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego

 • projekt 2.35. Monitoring w obrębie budynków z lokalami użytkowymi

 • projekt 2.36. Doświetlenie osiedla „Na Stoku”

 • projekt 2.37. Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej, oznakowanie miejsc dla niesłyszących

 • Projekty z zakresu infrastruktury drogowej

 • projekt 2.38. Remont chodników na terenie osiedla

 • projekt 2.39. Budowa parkingu wielopoziomowego

 • projekt 2.40. Parking wielopoziomowy wraz z pomieszczeniami na bibliotekę multimedialną i świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży

 • projekt 2.41. Budowa parkingu wielopoziomowego

 • projekt 2.42. Rewitalizacja terenów polegająca na odciążeniu przestrzeni międzybudynkowej z ruchu samochodowego i utworzenie miejsc rekreacji, obejmująca budowę parkingu naziemnego przy ul. Turystycznej, wraz z opracowaniem i wdrożeniem kompleksowego projektu ruchu drogowego i pieszego oraz utworzenie miejsc rekreacji w nieruchomościach NI/1 i NI/5

 • projekt 2.43. Parking wielopoziomowy

 • Projekty inne

 • projekt 2.44. Rewitalizacja terenów nieruchomości ŚSM przylegających do ul. Orkana: Obszar nr 37 – Osiedle Uroczysko I oraz Obszar nr 38 – Osiedle Uroczysko II – polegająca na odciążeniu przestrzeni międzybudynkowej z ruchu samochodowego poprzez budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. Orkana wraz z opracowaniem i wdrożeniem projektu ruchu drogowego i pieszego oraz utworzenie na tych terenach zieleni i miejsc rekreacyjnych

 • projekt 2.45. Każdy jest twórcą otaczającej nas przestrzeni

 • projekt 2.46. Każdy jest twórcą otaczającej nas przestrzeni – artystyczne zagospodarowanie terenów zielonych i placów zabaw na osiedlu Uroczysko przez mieszkańców osiedla

 • Zespół 3 „Wielorodzinne – wschód”

 • Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 • projekt 3.1. Budowa Kieleckiego Centrum Wspierania Rodziny

 • projekt 3.2. Budowa Mieszkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej

 • projekt 3.3. Rewitalizacji Osiedli Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • Projekty z zakresu infrastruktury bezpieczeństwa publicznego

 • projekt 3.4. Monitoring wizyjny w osiedlu ,,Chęcińskie”

 • Zespół 4 „Wielorodzinne – zachód”

 • Projekty z zakresu zagospodarowania terenu

 • projekt 4.1. Rewitalizacja terenów zielonych osiedla Czarnów i Jagiellońskie

 • Projekty z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej

 • projekt 4.2. Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią

 • projekt 4.3. Zbudowanie siłowni na świeżym powietrzu

 • projekt 4.4. Zbudowanie siłowni na świeżym powietrzu

 • Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 • projekt 4.5. Rozbudowa obiektu Świętokrzyskiego Klubu Abstynenta RAJ w Kielcach ul. Jagiellońska 42A

 • Projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej

 • projekt 4.6. Usunięcie płyt azbestowych wykonanie nowego ocieplenia ścian budynku Karczówkowska 21 w Kielcach

 • Projekty z zakresu infrastruktury bezpieczeństwa publicznego

 • projekt 4.7. Monitoring wizyjny w Osiedlu „Jagiellońskie”

 • projekt 4.8. Monitoring wizyjny w osiedlu ,,Chęcińskie”

 • projekt 4.9. Monitoring wizyjny w Osiedlu „Jagiellońskie”

 • projekt 4.10. Wykonanie instalacji nawodnionej przeciwpożarowej w budynku wysokim przy ul. Jagiellońskiej 101 w Kielcach

 • Projekty z zakresu infrastruktury drogowej

 • projekt 4.11. Rozbudowa i modernizacja ciągu pieszo-jezdnego Słoneczna – Urzędnicza wraz z budową miejsc parkingowych

 • Zespół 5 „Jednorodzinne – północny–zachód”

 • Projekty z zakresu zagospodarowania terenu

 • projekt 5.1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ulicy Hożej 27 w Kielcach

 • Projekty z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej

 • projekt 5.2. Zbudowanie siłowni na świeżym powietrzu

 • Projekty z zakresu infrastruktury mieszkaniowej

 • projekt 5.3. Usunięcie płyt azbestowych wykonanie nowego ocieplenia ścian budynków Szczygla 1, 3, 7 w Kielcach

 • Projekty z zakresu infrastruktury drogowej

 • projekt 5.4. Zwiększenie ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy istniejącym parkingu między budynkiem Szczygla 7 Strycharska 15 w Kielcach

 • Zespół 6 „Jednorodzinne – południowy–wschód”

 • Projekty z zakresu zagospodarowania terenu

 • projekt 6.1. Rewitalizacja terenu Pakosz-Cegielnia wzdłuż torów kolejowych

 • Obszary poprzemysłowe

 • projekt 7.1. Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej w oparciu o nieruchomości poprzemysłowe przy ul. Głęboczka w Kielcach

 • projekt 7.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych: Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice pod potrzeby edukacji i turystyki

 • projekt 7.3. Budowa ogrodu botanicznego w Kielcach - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby edukacji i turystyki

 • projekt 7.4. Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych na Stadionie Leśnym

 • projekt 7.5. Przebudowa Parku Baranowskiego – projekt Wieczna Miłość

 • Obszary powojskowe

 • projekt 8.1. Rewitalizacja terenów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Kusocińskiego 51 w Kielcach

 • Pozostałe projekty

 • projekt 9.1. Przywróćmy blask modernizmu – rewitalizacja osiedli bloków z wielkiej płyty

 • projekt 9.2. Bez Narkotyków w szkole bezpieczniej

 • projekt 9.3. Świadomy Kibic

 • projekt 9.4. Stworzenie programu zwiększającego bezpieczeństwo w ruchu drogowym na ulicach miasta Kielce

 • projekt 9.5. Dzielnicowy bliżej społeczeństwa

 • Projekty w fazie koncepcji i wstępnie odrzucone

 • projekt 0.1. Budowa miasteczka ruchu drogowego

 • projekt 0.2. Zbudowanie siłowni na świeżym powietrzu.

 • projekt 0.3. Budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Młodzieżowego przy ul. Naruszewicza

 • projekt 0.4. Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

 • projekt 0.5. Świetlica dla Kieleckiej Społeczności Romskiej

 • projekt 0.6. Usunięcie płyt azbestowych wykonanie nowego ocieplenia ścian budynku Dolomitowa 1 w Kielcach

 • projekt 0.7. Budowa Mieszkań Chronionych dla Osób Starszych przy ul. K. Wielkiego

 • projekt 0.8. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Os. Pod Dalnią w Kielcach

 • projekt 0.9. Rewitalizacja doliny rzeki Silnicy i terenów przyległych w północno-wschodniej części miasta Kielce (Dąbrowa).

 • projekt 0.10. Budowa garażu wielopoziomowego w rejonie osiedla „Pod Dalnia” w Kielcach

 • projekt 0.11. Placówka dla wolontariatu

 • projekt 0.12. Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

 • projekt 0.13. Świetlica dla Kieleckiej Społeczności Romskiej

 • projekt 0.14. Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach osiedla „Pod Dalnią” w Kielcach

Dokładniejsza charakterystyka poszczególnych projektów znajduje się w kartach załączonych do Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna