Program czwartek, 17 września 2009Pobieranie 73.37 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar73.37 Kb.
Program
CZWARTEK, 17 września 2009
9.00 Otwarcie konferencji

Marszałek Województwa Pomorskiego

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury


9.30 sesja przedpołudniowa Świadectwa i reprezentacje (1)

Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)Słów szukając na Campo di Fiori... Czesław Miłosz wobec kryzysu języka
Władysław Zawistowski (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich)

Rozstrzelana warta honorowa. Niespełniony mit Września 1939
Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski)

Postawy polskich pisarzy w czasie okupacji niemieckiej: życie codzienne - konspiracja - twórczość - walka (na podstawie zapisów autobiograficznych)
Justyna Kowalska-Leder (Uniwersytet Warszawski)

Polacy z pomocą Żydom – problem poczucia winy i upokorzenia

Przerwa kawowa


12.00 sesja południowa Świadectwa i reprezentacje (2)

Zofia Hulko (Uniwersytet Jagielloński)Autobiograficzne narracje dziecięce w poszukiwaniu schronienia
Piotr Weiser (Uniwersytet Jagielloński)

Ocaleńcy: między wyrzutami sumienia a dobrowolną śmiercią. Paradoksy przetrwania
Wojciech Owczarski (Uniwersytet Gdański)

Wojenne sny Baczyńskiego
Aleksander Madyda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Obraz wojny w opowiadaniach Zygmunta Haupta

Anita Jarzyna (Uniwersytet Adama Mickiewicza)Wojna i wyobraźnia - w twórczości Tadeusza Nowaka
Dyskusja i przerwa obiadowa
16.00 sesja popołudniowa Świadectwa i reprezentacje (3)
Michael Keren (Calgary University, Canada)

Memory and the Holocaust
Dariusz Szczukowski (Uniwersytet Gdański)

Zagłada w twórczości Mariana Pankowskiego
Marek Wilczyński (Uniwersytet Gdański)

Najmniej słów. Holocaust w opowiadaniach Idy Fink
Anna Filipowicz (Uniwersytet Gdański)

Zagłada w poezji Marcina Świetlickiego
Tomasz Łysak (Uniwersytet Warszawski)

Realizm filmowy a realia Zagłady w filmach Andrzeja Wajdy
Rudolph Glitz (Amsterdam University)

Se questo è homo ludens: Collapsing Gameworlds and the Holocaust in Georges Perec’s “W ou le souvenir d’enfance” and Roberto Benigni’s “La vita è bella”
PIĄTEK, 18 września 2009

9.00 sesja przedpołudniowa Jak wyrazić? W poszukiwaniu języka i formy
Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)

Tradycja i Wyniszczenie
Robert Pruszczyński (Uniwersytet Warszawski)

Kamuflaże i mity czyli „Medaliony”. Opowiadania Zofii Nałkowskiej jako przykład literatury stopnia zero
Krzysztof Lipowski (Filologiczne Studia Doktoranckie UG)

Doktór martyrologii” Bronisław Linke i jego poszukiwanie wyrazu dla pokatastrofalnej rzeczywistości


Beata Piątek (Uniwersytet Jagielloński)

„To make a people ... with gas, with electricity, with shit, with fire.” The Paradox of Backward Causation and the Holocaust in Martin Amis's Time's Arrow


Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Gdański)

The Void beyond Us: Kazuo Ishiguro - Graham Swift - Complicite
Dyskusja i przerwa kawowa
12.00 sesja południowa Kobiece doświadczenia i kobiece narracje
Aleksandra Orłowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Kim jest łączniczka? Stereotyp, uproszczenie i (nie całkiem przesłonięta) droga do prawdy
Joanna Krakowska (IS PAN)

Kontrabanda i teatr, którego nie było (o Halinie Mikołajskiej)
Danuta Dąbrowska (Uniwersytet Szczeciński)

Nie sami swoi. Kobiece doświadczenia końca wojny
Aleksandra Ubertowska (Uniwersytet Gdański)

Archeologie pamięci. Współczesne kobiece narracje o wojnie
Monika Szuba (Filologiczne Studia Doktoranckie UG)

Restless Men and the Rattle of Wind Against Loose Metal Somewhere”: Contemporary British Women Authors on War


Bożena Kucała (Uniwersytet Jagielloński)

<>: Philip Marsden’s “The Bronski House”
Dyskusja i przerwa obiadowa
16.00 sesja popołudniowa Pamięć, postpamięć

Mieczysław Dąbrowski (Uniwersytet Warszawski)Późna mowa wojenna: Białoszewski, Odojewski, Wojdowski
Bartosz Dąbrowski (Uniwersytet Gdański)

Gdańska proza korzenna. Postpamięć, lokalność i trauma
Robert Cieślak (Uniwersytet Szczeciński)

Palimpsesty pamięci – estetyczne ślady obrazu wojny w twórczości Tadeusza Różewicza. Próba analizy fenomenologicznej
Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski)

"Nożyk profesora", "chleb ze szmalcem", "tajemnica wiersza" - post-pamięć wojny jako osnowa poetyki późnych utworów Tadeusza Różewicza
Piotr Millati (Uniwersytet Gdański)

Fantazmat esesmana w zbiorowej świadomości Polaków
Dyskusja
od godz. 15.00 w Gabinecie Burmistrza prezentowany będzie film dokumentalny „Klisze pamięci Mariana Kołodzieja” prod. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich (35min.)

SOBOTA, 19 września 2009
9.00 sesja przedpołudniowa Mity, legendy - antylegendy
Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Legenda Westerplatte w literaturze polskiej
Artur Nowaczewski (Uniwersytet Gdański)

Żywotność mitu polskiego września
Anna Malcer-Zakrzacka (Filologiczne Studia Doktoranckie UG)

Żołnierze i dowódcy, bohaterstwo i bohaterszczyzna w reportażu wojennym Melchiora Wańkowicza
Jacek Kopciński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

"Żadna ulica nie ma sensu". Mit wojennej Warszawy w twórczości młodych pisarzy i reżyserów
Przerwa kawowa
David Malcolm (Uniwersytet Gdański)

“Traffic with the Enemy: The Traitor in Elizabeth Bowen’s The Heat of the Day, Rebecca West’s The Meaning of Treason and Francis Stuart’s, Black List, Section H”


Ryszard Tokarski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

"...A po wojnie czas na miłość”. O satyrycznej „Rozmowie” Mariana Hemara


Marek Paryż (Uniwersytet Warszawski)

“Philip Roth's The Plot Against America: Transgressive Historical Fiction”


Marzena Sokołowska-Paryż (Uniwersytet Warszawski)

“German Occupation of Britain? How Absolutely THRILLING!:  It Happened Here (1965) by Kevin Brownlow and Andrew Mollo – The Movie and Its Making”


Dyskusja i przerwa obiadowa
14.30 sesja popołudniowa Zimne, brudne, domowe
Mariusz Zawodniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Wojna w tużpowojennym dyskursie publicystycznym i krytycznoliterackim
Katarzyna Hauzer (Uniwersytet Jagielloński)

“Remembering the Past, Predicting the Future. John Steinbeck’s Intimate Glimpses of Cold War Russia in A Russian Journal”


Wojciech Tomasik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Bronię "Tarczy". Wisławy Szymborskiej wiersz o "brudnej wojnie"
Helga Schwalm (Humboldt University, Berlin)

“Investigating Granta & The British Jihad”


Michał Moch (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Wojna domowa jako doświadczenie formujące pamięć i tożsamość chrześcijan libańskich
Monika Milewska (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich)

Gestapo! Gestapo!” - czyli o wojnie polsko-jaruzelskiej


Dyskusja
Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański)

Podsumowanie obrad

Uczestnicy
Sławomir Buryła (ur. 1969)

Dr hab., profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zajmuje się literaturą wojny i okupacji, a zwłaszcza problematyką Holocaustu. Autor książek Prawda mitu i literatury oraz Opisać Zagładę; edytor krytycznego wydania dwóch tomów prozy Tadeusza Borowskiego i Dziennika wojennego Leopolda Buczkowskiego; współredaktor (razem z Pawłem Rodakiem) tomu Wojna: doświadczenie i zapis. Ostatnio wydał (razem z Agnieszką Karpowicz i Radosławem Siomą) Zimą bywa się pisarzem... Członek Zespołu Badań nad Literaturą Holocaustu przy IBL PAN.


Robert Cieślak

Dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Mediów i Komunikowania, literaturoznawca, teatrolog, medioznawca i dziennikarz. Zainteresowania badawcze: poezja polska XX wieku, pogranicza i korespondencje sztuk, kultura wizualna i audiowizualna, historia i teoria teatru, przemiany mediów po 1990. Uprawia krytykę literacką i teatralną. Opublikował m.in. Oko poety. Poezja Tadeusza Różewicza wobec sztuk wizualnych (słowo/obraz terytoria. Gdańsk 1999); Poezja wobec kryzysu władzy wzroku. Studia o słowie, obrazie i percepcji. (Wydawnictwo Naukowe US. Szczecin 2006). Współredaktor i redaktor tomów zbiorowych, m.in.: Szkice o twórczości Wacława Oszajcy (2006); Pisarze w sutannach i habitach (2008); Retoryka ciała w dyskursie publicznym (2008).


Danuta Dąbrowska

Dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Literatury Polskiej XIX wieku w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa US. Zajmuje się literaturą i kulturą XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem obecności kodów romantycznych w kulturze


późniejszej, a także zjawiskami kontrkulturowymi i kulturą alternatywną, w tym także opozycyjną wobec PRL-u. Ważniejsze publikacje: Romantyzm i wojna. Interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej (1991); Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990 (1998); Udomowiony świat. O kobiecym doświadczaniu
historii
(2004).
Bartosz Dąbrowski (ur. 1975)

Adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego; wychowanek gdańskiego środowiska uczniów i uczennic profesor Marii Janion. Autor książki Mit dionizyjski Karola Szymanowskiego (2001) i złożonej do druku monografii Szymanowski. Muzyka jako autobiografia (słowo/obraz terytoria). Laureat Nagrody im. Jana Józefa Lipskiego (2000), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2006); dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2006, 2007).


Mieczysław Dąbrowski (ur. 16.05.1947)

Literaturoznawca, specjalność: historia literatury polskiej i komparatystyka. W latach 1965-1970 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, po studiach został pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Polonistyki, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Tu uzyskał wszystkie stopnie naukowe: magistra w 1970 r., doktora w 1975 r., doktora habilitowanego w 1988 r., tytuł naukowy profesora otrzymał w 2002 r. Od 1997 do 2007 roku był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, w kwietniu 2007 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Kierownik Zakładu Literatury XX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW w latach 2001-2005, potem i obecnie dyrektor Instytutu Literatury Polskiej. Kierownik Pracowni Badań Literackiej Kultury Mniejszości. Jako lektor języka i kultury polskiej nauczał na uniwersytetach w Getyndze (1975-1977), w Coal Mining Management College w Pekinie (1987-1989), w Instytucie Slawistyki w Tybindze (1990-1994), jako Gastprofessor wykładał literatury zachodniosłowiańskie na uniwersytecie w Heidelbergu w semestrze zimowym 1996/97 i letnim 2000 roku. W celach studialnych, konferencyjnych i wykładowych przebywał na uniwersytecie wiedeńskim, obu berlińskich, uniwersytecie w Saarbrücken, Bonn, Passau, Pradze, Brnie, Debreczynie, Budapeszcie, Bukareszcie, Mińsku, Drohobyczu, Lwowie, Neapolu, Wilnie, Sofii i innych. W latach 1993-1995 korzystał z grantu naukowego Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Pradze (rezultatem jest książka pt. Dekadentyzm współczesny…), a w roku akad. 1997/98 z grantu dydaktycznego Open Society Institute w Budapeszcie.

Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej w kontekście światowym, ostatnie jego prace koncentrują się wokół takich kategorii, jak: historia idei, „długie trwanie”, inter-, trans- i wielokulturowość, tożsamość kulturowa i etniczna, inność, obcość, e/migracyjność, postkolonialne spojrzenie na literaturę, pogranicza i stereotypy kulturowe, antropologia literatury, epistemologia literacka, komparatystyka, tradycja żydowska w Polsce, dekadentyzm, awangarda, modernizm literacki, postmodernizm i ponowoczesność itp. Tych zagadnień dotyczą jego prace z ostatniej dekady. Opublikował 9 książek własnych, kilkadziesiąt artykułów naukowych w pismach polskich i zagranicznych oraz wiele tekstów w pracach zbiorowych, omówień encyklopedycznych, artykułów popularno-naukowych i recenzji. Wypromował trzech doktorów, jest promotorem dziewięciu następnych rozpraw doktorskich. Brał udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wydał następujące książki oryginalne: Stanisław Piętak. Studium historycznoliterackie (1977); Tadeusz Breza (1982); „Nierzeczywista rzeczywistość”. Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki (1987; 2004 wyd. II zmien.); Polska awangarda prozatorska (1995); Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku (1996 – grant Central European University); Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska (1997 – podręcznik dla licencjatów); Postmodernizm – myśl i tekst (2000); Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej (2001); Projekt krytyki etycznej. Studia i szkice literackie (2005); Komparatystyka dyskursu / Dyskurs komparatystyki (w druku). Był inicjatorem i współredaktorem tomów zbiorowych: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. M. Dąbrowski i A. Makowiecki (2003); Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski i T. Wójcik (2004); Czytane na nowo. Polska proza XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich, wstęp M. Dąbrowski, red. M. Dąbrowski i H. Gosk (2004); Drohobycz wielokulturowy, red. M. Dąbrowski i W. Meniok (2005, tom dwujęzyczny, polsko-ukraiński); Mniejszości, red. M. Dąbrowski (w cyklu: „Literatury słowiańskie po roku 1989”, 2005); Czytane na nowo. Proza obca a współczesne orientacje w badaniach literackich, red. M. Dąbrowski i M. Kliszcz (2006); Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski i A. Molisak (2006); Lektury inności. Antologia, red. M. Dąbrowski i R. Pruszczyński (2007); Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski (2008).

W latach 2003-2006 współkierował pracami Międzynarodowej Sieci Naukowej powołanej do realizacji projektu pt. „Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy”. W tym cyklu ukazały się w roku 2006 cztery tomy opracowań: tom 1 pt. Transformacja (red. Halina Janszek-Ivaničkova), tom 2 – Feminizm (red. Ewa Kraskowska), tom 3 – Podmiotowość red. Barbara Czapik-Lityńska, tom 4 – Mniejszości, red. Mieczysław Dąbrowski). Jest członkiem Societas Jablonoviana, International Comparative Literature Association, Komisji Literatury Porównawczej Międzynarodowego Komitetu Slawistów (2005-2008), członkiem Rady Programowej portalu „Wolne Lektury”.

e-mail: mieczyslaw.dabrowski@uw.edu.pl
Anna Filipowicz (ur. 1978 w Gdyni)

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej UG, autorka rozprawy doktorskiej Naturalia non sunt turpia. O mięsności w poezji polskiej po roku 1945 obronionej w roku 2007 oraz szeregu artykułów poświęconych tej tematyce.


Zofia Hulko (ur. 1984 roku w Krakowie)

Magister filologii polskiej, tłumacz, glottodydaktyk. Ukończyła komparatystykę na Wydziale Polonistyki UJ, studiuje nauczanie języka polskiego jako obcego. Część studiów odbyła w Università degli studi di Udine. Interesuje się zarówno literaturą dla dzieci, jak i kreacją podmiotu dziecięcego i jego percepcji rzeczywistości: fingowaną narracją dziecięcą jako medium pomiędzy tym, co niewyrażalne, a dyskursywnym przekazywaniem doświadczenia. W interpretacji tekstów posługuje się koncepcją genealogii duchowej Schulza oraz kategorią schronienia. Publikacje: Krajobraz w prozie Tove Jansson. Natura jako schronienie („Bez Porównania”), fragment przekładu Mythopoei („Rocznik Przekładoznawczy”), Panienka z kamieniem wewnątrz – somantyka twórczości Masłowskiej (publikacja pokonferencyjna: (Nad)użycia ciała, Toruń 2009; w przygotowaniu).


Anita Jarzyna

Doktorantka w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM; szkice i recenzje publikowała m.in. w „Kresach”, „Toposie”, „Odrze”, „Polonistyce” i książkach zbiorowych.


Jacek Kopciński

Historyk literatury, krytyk literacki i teatralny, redaktor naczelny miesięcznika "Teatr". Adiunkt IBL PAN, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydał między innymi Gramatykę i mistykę. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (1997), Którędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne (2002), Przeszłość to dziś. XX wiek (podręcznik dla licealistów) Ostatnio opublikował Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (2008). Mieszka w Warszawie.


Justyna Kowalska-Leder (ur. 1975)

Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką Zagłady, pamięci o stosunkach polsko-żydowskich podczas drugiej wojny światowej, literaturą dokumentu osobistego i przemianami obyczajów w XX wieku. Jest współautorką książki Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach (2008). W tym roku w serii Monografie FNP ukazała się jej rozprawa doktorska Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego. Publikowała m.in. w czasopismach: „Res Publica Nowa”, „Dialog” oraz „Studia Judaica”.


Joanna Krakowska

Pracuje w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, gdzie zajmuje się historią polskiego teatru powojennego i teatrem współczesnym; kieruje działem eseistyki miesięcznika "Dialog" i jest współwłaścicielką Oficyny Wydawniczej Errata. Pod jej redakcją ukazały się między innymi książki Aktor teoretyczny i Teatr. Rekonstrukcje. Jest też współredaktorką kroniki teatru stanu wojennego: Teatr drugiego obiegu. Obecnie przygotowuje do druku monografię Haliny Mikołajskiej.


Krzysztof Lipowski (ur. 1961 w Pucku)

Jest doktorantem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, pracuje też jako nauczyciel w Gimnazjum w Krokowej. W latach 1988-1990 mieszkał w Berlinie Zachodnim, gdzie był m.in. stypendystą fundacji Otto Beneckego. W latach 1991-1994 współredagował gdańskie pismo literacko-artystyczne „Przedproża”. W roku 1993 studiował literaturę porównawczą na uniwersytecie w Tybindze. Publikował również artykuły w „Tytule”, „Ogrodzie”, „Kwartalniku Literackim Wyspa”, „Orbis Linguarum” i „Toposie”. W roku 2008 nakładem gdańskiego wydawnictwa słowo/obraz terytoria ukazał się jego zbiór opowiadań Miód i wosk.


Jarosław Ławski

Dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Badacz wyobraźni w kulturze od XVIII do XX wieku; interesują go z tego punktu widzenia takie zjawiska, ,jak: bizantynizm, faustyzm, mesjanizm, modernizm, frenezja, libertynizm i poezja Miłosza. Redaktor serii wydawniczej "Czarny Romantyzm". Autor książek: Wyobraźnia lucyferyczna ( o Tadeuszu Micińskim, 1995), Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz-Malczewski-Krasiński (2003), Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego (2005); Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie (2008); współredaktor wielu tomów zbiorowych, w tym: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej (t. I-II, ) Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice (Białystok 2005), Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku ( seria "Antyk Romantyków", wraz z K. Korotkichem, 2004). Filhellenizm w Polsce. Rekonesans (2007), Apokalipsa. Symbolika-Tradycja-Egzegeza (t. I-II). Obecnie zajmuje się wyobraźnią "historiograficzną" romantyków, literackim obrazem starości, ironią.


Tomasz Łysak

Dr, adiunkt w Uniwersytecie Warszawskim, absolwent Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, publikował m.in. w „Literaturze na Świecie”, „American Studies”, „Tekstach Drugich”, „Kwartalniku Filmowym”, „Polin: Studies in Polish Jewry”, „Obiegu” oraz w tomach zbiorowych.


Aleksander Madyda

Dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk literatury i folklorysta (autor dwóch monografii: o Stanisławie Vincenzie i o Zygmuncie Haupcie), edytor (poezje zebrane Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Bolesława Leśmiana, Haliny Poświatowskiej i Józefa Czechowicza oraz utwory zebrane Zygmunta Haupta), badacz polskiej literatury współczesnej (dzieje form artystycznych, problematyka genologiczna, autobiografizm, związki literatury z folklorem, literatura kresowa, tradycyjny folklor słowny); czynny futbolista i koszykarz, kibic Realu Madryt.


Zbigniew Majchrowski (ur. 1955 w Sopocie)

Prof. dr hab., historyk literatury i teatrolog, pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie kieruje Zakładem Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej. Jest autorem książek: „Poezja jak otwarta rana”. Czytając Różewicza (1993), Gombrowicz i cień wieszcza. Eseje o dramacie i teatrze (1995), Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza (1998 - Nagroda im. Leona Schillera oraz nominacja do Nagrody „Nike” 1999), Różewicz z serii „A to Polska właśnie” (2000), Mickiewicz i wiek dwudziesty (2006). Redagował z Marią Janion tom Odmieńcy (1982) z serii „Transgresje”. Współautor i współredaktor wielu prac zbiorowych, między innymi: Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu (z Ewą Graczyk, 1993), Od Shakespeare’a do Szekspira (z Janem Ciechowiczem, 1993), Sto najpiękniejszych współczesnych wierszy polskich (z Anną Czekanowicz i Władysławem Zawistowskim, 1996), Mickiewicz. Sen i widzenie (z Wojciechem Owczarskim, 2001), Dramat polski. Interpretacje (z Janem Ciechowiczem, 2001), Powracając do Różewicza. Studia i szkice (z Moniką Żółkoś, 2006), Księga Janion (ze Stanisławem Rośkiem, 2007). Niektóre jego artykuły były tłumaczone na angielski, niemiecki i włoski. Opracował nadto książki: Świat według Themersonów. Szkice do portretu (1994) oraz Rytuały oglądania Andrzeja Kijowskiego (2005). Jest również współautorem podręczników licealnych: Między tekstami (2002-2005) oraz Człowiek - twórca kultury (2003).


Anna Malcer-Zakrzacka

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach pracowała jako dziennikarz i redaktor w „Gazecie Miasta Sopot” i „Dzienniku Bałtyckim”. Autorka wielu artykułów o tematyce kulturalnej, literackiej. Publikowała także w „Przekroju”, „Tytule” i „Gazecie Uniwersyteckiej”. Obecnie pracuje jako redaktor strony internetowej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego www.fil.ug.gda.pl. Jest doktorantką na Wydziale Filologicznym UG. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii i teorii dziennikarstwa. Pisze pracę doktorską na temat reportaży emigracyjnych Melchiora Wańkowicza.


David Malcolm

M.A., dip RSA, Ph.D., Dr hab., prof. UG w Instytucie Anglistyki (Zakład Literatury Brytyjskiej). Studia: filologia angielska i germańska – M.A.: University of Aberdeen, Szkocja (1975); Ph.D.: University College, University of London (1981) (promotor: Prof. J.P. Stern). Doktor habilitowany (2001). Praca zawodowa: Lecturer, Wroxton College, Fairleigh Dickinson University (1978-1982); Lecturer, Tokyo University (1982-1984); docent, Instytut Anglistyki, UG (1984-1988); Assistant Professor i Associate Professor, Olivet College, Michigan, USA (1988-1994); profesor, Instytut Anglistyki, UG (od 1994); kierownik, British Council Studium, UG (1996-1998); wicedyrektor, Instytut Anglistyki (1997-1999); kierownik, Zakład Badań Literackich, Instytut Anglistyki UG (od 2004). Fellow of Salzburg Seminar (1998). Visiting Professor, Estonian Humanities Institute, Tallinn, Estonia (od 1995). Profesor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (1998-2003). Opiekuń naukowo-dydaktyczny, Regent NKJO, Elbląg (od 2002). Tematyka badań naukowych: powieść brytyjska XIX wieku; współczesna powieść brytyjska; literatura szkocka; literatura porównawcza; współczesna poezja brytyjska i irlandzka. Wybrane publikacje: Critical Essays on Ronald Firbank, English Novelist, 1886-1926, red. Gill Davies, David Malcolm i John Simons (Queenston, Lewiston, Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2004);Masquerades: Disguise in Literature in English from the Middle Ages to the Present, red. Jesús López-Peláez Casellas, David Malcolm i Pilar Sánchez Calle (Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2004); Understanding Graham Swift (Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, 2003); Understanding Ian McEwan (Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, 2002); That Impossible Thing: The British Novel, 1978-92 (Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2000); Jean Rhys: A Study of the Short Fiction (New York: Twayne, 1996) (wspólautorka Cheryl Alexander Malcolm); Paradoksy humanistyki: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego, red. Ola Kubińska i David Malcolm (Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2001); Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej i irlandzkiej 3, red. David Malcolm (Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2002); Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej i irlandzkiej 2, red. David Malcolm, Ola Kubińska i Stanisław Modrzewski (Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2000); Eseje o poezji Seamusa Heaneya, red.David Malcolm i Ola Kubińska (Gdańsk: Wydawnictwo UG, 1997); e-mail: angmd@univ.gda.pl 


Monika Milewska

Doktor, historyk idei, eseistka, poetka, dramaturg. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doktoryzowała się w 2000 roku, Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. W latach 2002-2008 adiunkt w IFiS PAN w Warszawie. Od 2008 r. sekretarz Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Stypendystka m.in. Ministra Kultury, Ministra Edukacji Narodowej, Rządu Francuskiego, Rządu Włoskiego, Fundacji A. Mellona, Miasta Gdańska, Województwa Pomorskiego, Fundacji Batorego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Fellow Akademii Amerykańskiej w Rzymie. Autorka m.in. książki Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002), która przyniosła jej stypendium „POLITYKI” oraz nominację do Nagrody Literackiej NIKE.
Piotr Millati (ur. 1967 w Gdańsku)

Dr, adiunkt w  Instytucie Filologii Polskiej, zatrudniony w  Zakładzie Polskiej Literatury Współczesnej. W 2001 obronił pracę doktorską Witold Gombrowicz wobec sztuki, która ukazała się drukiem w roku 2002.


Piotr Mitzner (ur. 1955)

Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Historyk literatury i teatru, edytor. Zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”. Wydał między innymi: Teatr światła i cienia (1987), Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie. Esej o małżeństwie (2000), Kto gra Antygonę? (2002), Na progu. Doświadczenia religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza (2003) oraz kilka zbiorów wierszy.


Michał Moch

Arabista, asystent w Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, organizator Pracowni Kultury i Języka Arabskiego UKW, absolwent kulturoznawstwa (specjalność: arabistyka) na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego (2005), główne zainteresowania naukowe: tożsamość mniejszościowych grup chrześcijańskich w krajach arabskich, współczesne teorie nacjonalizmu, kształtowanie się nowoczesnych narodów w świecie arabskim, historia i teraźniejszość islamu, konflikty etniczne i religijne na Bliskim Wschodzie, klasyczna i współczesna literatura arabska, kultura masowa w Azji i Afryce, konflikt izraelsko-palestyński, współczesne teorie z zakresu British Cultural Studies; doktorant IV roku Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program "Start", 2007-2008), stypendysta i członek Collegium Invisibile (w latach 2000-2005 pracował pod kierunkiem prof. Jerzego Jedlickiego w systemie mistrz-uczeń), prowadził zajęcia arabistyczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika; aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską pt. "Problematyka tożsamości Koptów i Maronitów we współczesnym piśmiennictwie arabskim" pod kierunkiem prof. UW, Katarzyny Pachniak ; w swoich badaniach łączy arabistyczne przygotowanie filologiczne z metodami współczesnych nauk społecznych.


Artur Nowaczewski (ur. 1978)

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Zakładzie Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej na UG. Wydał: Trzy miasta, trzy pokolenia (Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2006) – książkę o wizerunku Gdańska, Sopotu i Gdyni w literaturze Wybrzeża, w 2008 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Majchrowskiego obronił z wyróżnieniem dysertację doktorską Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku. Liczne eseje i recenzje na łamach pism literackich i kulturalnych (m.in. „Topos”, Magazyn Polsko-Niemiecki „Dialog”, „Przegląd Polityczny”, „Fronda”, „Ha!art”, „Fraza”, „Dyskurs”). Poeta, autor zbioru Commodore 64 (Biblioteka Toposu, Sopot 2005), jego wiersze były tłumaczone na język czeski i niemiecki. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba, Złotego Środka Poezji w Kutnie, stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego. Mieszka w Gdyni.


Aleksandra Orłowska (ur. 1985 w Bartoszycach)

W 2009 roku ukończyła polonistykę na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie zajmuje się kontynuowaniem badań rozpoczętych jeszcze w czasie studiów (analiza dzienników łączniczek z powstania warszawskiego).


Wojciech Owczarski (ur. 1970 w Gdańsku)

Dr hab., prof. UG. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (w Zakładzie Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej). Zajmuje się historią literatury (wieku XIX i XX) oraz teatrologią i krytyką teatralną. Wydał cztery książki: Diabeł w dramacie polskim. (Z dziejów motywu), 1996; O bohaterach II części „Dziadów”, 1998; Mickiewiczowskie figury wyobraźni, 2002; Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora, 2006. Współredagował (wraz ze Zbigniewem Majchrowskim) pracę zbiorową Mickiewicz. Sen i widzenie, 2000. Zredagował tom Colloquia gdańskie, 2008. Opublikował liczne artykuły w tomach zbiorowych, a także szkice historycznoliterackie, eseje i recenzje teatralne, m.in. na łamach „Twórczości”, „Odry”, „Dialogu” i „Teatru”. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zasiada w Radzie Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Ma żonę Lidię i córkę Monikę.


Paweł Rodak (ur. 1967)

Historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, kierownik Zakładu Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią literatury i kultury polskiej XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem okresu wojennego i diarystyki) oraz antropologią słowa w kulturze (przede wszystkim praktykami pisma i druku). Autor książek : Wizje kultury pokolenia wojennego (2000), Pismo, książka, lektura. Rozmowy : Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune (Warszawa 2009) oraz opracowania Pamiętnika Andrzeja Trzebińskiego (Warszawa 2001). Współredaktor tomu Wojna : doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze (Kraków 2006), podręcznika akademickiego Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów (2005), współautor podręcznika do wiedzy o kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych Człowiek w kulturze (2006). Członek zespołów redakcyjnych projektu „Kulturologia polska XX wieku” oraz wydawnictwa „Communicare. Almanach Antropologiczny”. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną o dziennikach polskich pisarzy w XX wieku.


Dariusz Szczukowski

Dr, adiunkt w IFP Uniwersytetu Gdańskiego, publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literakiem”, w tomach pokonferencyjnych i pracach zbiorowych, autor książki Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, UNIVERSITAS, Kraków 2007.


Ryszard Tokarski (ur. 1947)

Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Leksykologii i Pragmatyki Instytutu Filologii Polskiej UMCS; członek Komitetu Językoznawstwa PAN. Autor około 130 artykułów i rozpraw. Książki autorskie: Struktura pola znaczeniowego (1984), Znaczenie słowa i jego


modyfikacje w tekście
(1987), Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie (wyd.1: 1995, wyd. 2: 2004); w trakcie ostatecznej redakcji Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej. Główne zakresy problematyki badawczej: semantyka językoznawcza - metodologia badań, językowy obraz świata, semantyka tekstów kreatywnych i języka
artystycznego, semantyka i pragmatyka tekstów medialnych (perswazja, manipulacja, reklama).


Wojciech Tomasik (ur. 1955)

Prof. dr hab., historyk literatury, pracownik Katedry Kultury Współczesnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor książek: Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej (1988), Słowo o socrealizmie. Szkice (1991), Od Bally’ego do Banfield (i dalej). Sześć rozpraw o „mowie pozornie zależnej” (1992), Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej” (1999), Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej (2007). Współredaktor tomów: Poetyka bez granic (z Włodzimierzem Boleckim, 1995), Słownik realizmu socjalistycznego (ze Zdzisławem Łapińskim, 2004). Publikuje w książkach zbiorowych polskich i zagranicznych oraz w czasopismach, m. in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Excavatio”). Kolekcjonuje rozkłady jazdy pociągów z całego świata.


Aleksandra Ubertowska

Prof. UG, historyk literatury. Zajmuje się problematyką tożsamości w literaturze, literatura Holokaustu, zagadnieniem kobiecej autobiografii. Publikowała w „Tekstach Drugich”,


„Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim” i tomach pokonferencyjnych. Autorka książki Świadectwo - trauma - głos. Literackie reprezentacje Holokaustu (Kraków 2007).
Piotr Weiser

Dr, adiunkt w Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. Uprawia antropologię historyczną.  Bada historię Zagłady Żydów; filozoficzną, naukową, religijną literatura Holokaustu; stosunki polsko-żydowskie w czasie Zagłady.  Ostatnie prace: Auschwitz i Jerozolima. Pojęcie Holokaustu według Fackenheima, Kraków 2009; „Patrzyłam na usta…” Dziennik z getta warszawskiego (redakcja naukowa); „Kraj, gdzie umiera się za długo”. Izrael Hłaski (przygotowana do druku).


Mariusz Zawodniak

Dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Historyk literatury. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UKW w Bydgoszczy. Zajmuje się powojenną literaturą i życiem literackim (w tym dziejami krytyki i nauki o literaturze, a także recepcją klasyki – jej powojennymi edycjami). Jest autorem około 50 prac, w tym dwóch książek poświęconych socrealistycznej krytyce i życiu literackiemu powojennego dziesięciolecia (Literatura w stanie oskarżenia. Rola krytyki w życiu literackim socrealizmu. Warszawa 1998; Teraźniejszość i przeszłość. Studia o życiu literackim socrealizmu. Bydgoszcz 2007). Sekretarz redakcji „BLOKU” – międzynarodowego pisma poświęconego kulturze stalinowskiej i poststalinowskiej.


Andrzej Zieniewicz

Prof. UW dr hab. Kierownik Zakładu Literatury XX wieku. Pracuje na Wydziale Polonistyki UW od 1973 roku; od roku 2004 profesor UW. Współredagował tygodnik „Literatura”, był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Nowy Wyraz”. Publikował w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Miesięczniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Poezji”, „Dialogu”, „Literaturze”, „Nowych książkach”, redaguje kwartalnik „LiteRacje”. Założył wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Ankarskim (gdzie przebywał w latach 1984-1994) oraz  na uniwersytecie w Stambule (Istanbul Devlet Universitesi). Jest dyrektorem Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicom”. Wykłada na specjalizacji Filologia dla Mediów. Jest członkiem Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury. Zainteresowania badawcze: poezja dwudziestolecia międzywojennego w szczególności wątki katastroficzne w poezji obu awangard; historia i historiozofia w literaturze XX wieku; problemy literatury jako świadectwa, formy prozatorskie z pogranicza fikcji i autobiografii.

Ważniejsze publikacje: Idące Wilno. Szkice o „Żagarach”, PIW, Warszawa 1987 (nagroda Ministra Kultury i Sztuki); Małe iluminacje. Formy prozatorskie w twórczości Mirona Białoszewskiego, PIW, Warszawa 1989; Polak mały w Azji Mniejszej. Zima w Ankarze i inne kawałki, Anta, Warszawa 1992; Obecność autora. Style rzeczywistości w sylwie współczesnej, Elipsa, Warszawa 2001; Jak Polak z Polakiem. Autoprezentacje. Dyskursy. Analizy, Pułtusk 1998 (wspólnie z A. Sokołowskim i E. Zieniewicz).
Władysław Zawistowski (ur. 1954 w Gdańsku)

Poeta, dramaturg, krytyk literacki i teatralny, tłumacz, wydawca, wykładowca creative writing na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni kierownik literacki Teatru Wybrzeże (1977-1991), obecnie dyrektor Departamentu Kultury i Sportu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Od 1993 do 1996 prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Napisał szereg książek poetyckich, sztuk teatralnych (m. in. Wysocki, Stąd do Ameryki, Podróż do krańca mapy) i słuchowisk radiowych. Jego teksty krytyczne i publicystyczne drukowane były w „Gazecie Wyborczej”, „Życiu Warszawy”, „Polityce”, „Dialogu”, „Teatrze”, „Życiu literackim”, „Literaturze”, „Odrze”, „Punkcie”, „Autografie”, „Tytule”, „Toposie” i wielu innych czasopismach. Wspólnie z Jerzym Limonem przekłada dramaty Szekspira (Trojlus i Kressyda, Antoniusz i Kleopatra) i innych pisarzy elżbietańskich (Middleton, Massinger, Chettle); razem również założyli Fundację Theatrum Gedanense, która zainicjowała – między innymi – Gdański Festiwal Szekspirowski. Sztuki teatralne i przekłady Zawistowskiego były grane na scenach Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Teatru Współczesnego w Szczecinie, Teatru Polskiego w Szczecinie, Teatru im. Słowackiego w Krakowie, Teatru Nowego w Poznaniu, Teatru Nowego w Łodzi, a także w Teatrze TVP – w reżyserii m.in. Izabelli Cywińskiej, Krzysztofa Babickiego, Mikołaja Grabowskiego, Tadeusza Nyczka, Ryszarda Majora, Marka Okopińskiego.

Opracowanie redakcyjne:

prof. dr hab. Zbigniew Majchrowskiprof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski

Pobieranie 73.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna