Program IV konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. Zasady podjęcia działAŃ przy użyciu siłY współorganizowanej przez Wydział Prawa I Administracji ug oraz Wydział Dowodzenia I Operacji Morskich amw, wpia ug, Audytorium CPobieranie 21.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.08 Kb.
Program IV Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

pt. ZASADY PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRZY UŻYCIU SIŁY

współorganizowanej przez

Wydział Prawa i Administracji UG oraz Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW,

WPiA UG, Audytorium C, Gdańsk, ul. J. Bażyńskiego 6, 23 maja 2011 r.
0930-0945

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

dr hab. Józef A. Włodarski, prof. UG, Prorektor UG ds. Studenckich

Kmdr dr hab. Krzysztof Rokiciński, prof. AMW, Dziekan WDiOM AMWI. panel ogólny – użycie siły

Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Makowski
0945-1000

Prof. dr hab. Janusz Symonides (ISM UW/ SWSPiZ), Użycie siły w świetle rezolucji S/RES 1973 (2011) w sprawie Libii

1000-1015

Mgr Milena Stenka (WPiA UG), Prawo państwa do samoobrony podstawą legalnego użycia siły zbrojnej?

1015-1030

Katarzyna Bieszke (WPiA UG), Użycie siły w stosunkach międzynarodowych wg koncepcji J. Rawlsa

1030-1045

Dr Tomasz Widłak (WPiA UG), Klauzula Martensa na tle pojęcia "ludzkość" w prawie międzynarodowym

1045-1100

Dyskusja__1100-1115__Przerwa_na_kawę'>Dyskusja

1100-1115

Przerwa na kawę

1115-1130

Doc. Dr Elżbieta Mikos-Skuza (WPiA UW, PCK), Zasady konieczności wojskowej i humanitaryzmu a koncepcja bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych

1130-1145

Mgr Tomasz Snarski (WPiA UG), Prawa człowieka wobec użycia siły w stosunkach międzynarodowych: szanse i zagrożenia

1145-1200

Mgr Paulina Zajadło (WPiA UG), Implementacja koncepcji odpowiedzialności za ochronę

1200-1215

Dr Kamil Zeidler (WPiA UG), Czy iure praedae nadal istnieje?

1215-1230

Mgr Maja Głuchowska (WNHiS AMW), Zakaz użycia siły w Układzie w sprawie Antarktyki

1230-1245

Dyskusja

1245-1315

Przerwa


II. panel prawo i praktyka

Przewodniczący dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG
1315-1330

Dr Barbara Janusz-Pawletta (WBN AON), Podstawy prawne wydawania "Zasad użycia siły" w systemie prawa międzynarodowego i krajowego

1330-1345

Kmdr ppor. rez. mgr Rafał Depczyński, Zasady podjęcia działań przy użyciu siły na przykładzie misji pokojowej ONZ

1345-1400

Dr hab. Karol Karski (WPiA UW), Nowelizacja ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

1400-1415

Dr Dorota Pyć (WPiA UG), Zintegrowanie narodowych systemów kontroli granicznych wobec zagrożeń na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej - przypadek irregular migration

1415-1430

Dyskusja

1430-1445

Przerwa na kawę


III. panel lotniczo-morski

Przewodniczący prof. dr hab. Janusz Symonides
1445-1500

Prof. dr hab. Andrzej Makowski (WDiOM AMW), Zasady podjęcia działań przy użyciu siły w operacji morskiej w świetle Podręcznika ROE, San Remo 2009

1500-1515

Kmdr dr hab. Tomasz Szubrycht (WDiOM AMW), Zasady opracowania reguł podjęcia działań przy użyciu siły

1515-1530

Dr Marcin Marcinko (WPiA UJ), Zasady podjęcia działań przy użyciu siły wobec statków powietrznych (USS Vincennes Incident)

1530-1545

Mgr Magdalena Glanc (WPiA UG), Nie! dla możliwości zestrzelenia samolotu pasażerskiego uprowadzonego przez terrorystów, czyli o zakresie swobody państwa w wojnie z terroryzmem

1545-1600

Kmdr por. dr Dariusz Bugajski (WDiOM AMW), Dlaczego siły morskie potrzebują stałych zasad podjęcia działań przy użyciu siły?

1600-1615

Dyskusja

1615

Podsumowanie i zakończenie konferencji


„Zasady podjęcia działań przy użyciu siły, służąc realizacji celów misji, a więc celów politycznych państwa, muszą uwzględniać taktykę i strategię użytych sił oraz zachować zgodność z prawem międzynarodowym publicznym, w tym na poziomie taktycznym przede wszystkim

z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Jest to zatem zagadnienie wielodyscyplinarne, które winno być łącznie rozpatrywanez perspektywy politycznej, prawnej i wojskowej.”

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna