Program Konferencji NaukowejPobieranie 33.27 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar33.27 Kb.

Program Konferencji Naukowej

Monitoring zagrożeń w produkcji drobiarskiej – aspekty bezpieczeństwa żywności
PIĄTEK, 07.09.2007 r.

900

Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. Alina Wieliczko

910

Wystąpienie J M Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. zw. dr hab. Michał Mazurkiewicz

I SESJA PLENARNA

Przewodniczący obrad:

dr hab. Andrzej Gaweł, dr Agnieszka Kolasa

920

Michael Thrusfield

Concepts and principles of veterinary surveillance.1010

Ingrid Hansson

Badania bakteriologiczne i epidemiologiczne nad występowaniem Campylobacter spp. u brojlerów w Szwecji1100

Dyskusja

1110-1140 Przerwa kawowa

SESJA PANELOWA

na temat salmonelloz drobiu

z udziałem: Głównego Lekarza Weterynarii, wykładowców, przedstawicieli firm VET- -TRADE Polska sp. z o.o., FATRO Polska sp. z o.o., INTERVET International B.V. sp. z o.o., LOHMANN ANIMAL HEALTH Polska sp. z o.o., MEDIVET sp. z o.o., PPH ESKULAP s. j. oraz wszystkich uczestników konferencjiProgram I części sesji panelowej

Przewodniczący obrad:

prof. zw. dr hab. Michał Mazurkiewicz, dr hab. Krzysztof Kwiatek

1140

Juan J. Carrique-Mas

Salmonella Enteritidis w stadach niosek towarowych w Wielkiej Brytanii – obecna sytuacja i przyszłe wyzwania

1240

Andrzej Hoszowski

Występowanie pałeczek Salmonella w stadach kur niosek i brojlerów (Gallus gallus) w Polsce w oparciu o wyniki badań podstawowych przeprowadzonych w latach 2004-2006.1305

Achille Franchini, Gerardo Manfreda

Kontrola salmonelloz drobiu1355

Dyskusja

1410 – 1530 Obiad

Program II części sesji panelowej

Przewodniczący obrad:

prof. dr hab. Alina Wieliczko, dr Andrzej Hoszowski

1530

Agnieszka Kolasa, Jerzy Rzedziecki, Monika Skowron

Antybiotykooporność pałeczek Salmonella1555

Dariusz Wasyl, Andrzej Hoszowski

Zwalczanie Salmonella oraz monitoring oporności na antybiotyki. Zadania wspólnotowych i krajowych laboratoriów referencyjnych1620

Ewa Lech, Aleksandra Olbrycht

Podstawy prawne zwalczania pałeczek Salmonella u drobiu – pytania i odpowiedzi1645

Krótkie informacje firm nt. profilaktyki i diagnostyki salmonelloz drobiu

1730

Dyskusja

2000 Spotkanie towarzyskie

SOBOTA, 08.09.2007 r.

II SESJA PLENARNA

Przewodniczący obrad:

dr hab. Zenon Minta, dr hab. Piotr Szeleszczuk, prof. SGGW

830

Zenon Minta

Influenza ptaków - badania monitoringowe systemem wczesnego ostrzegania855

Katarzyna Domańska-Blicharz, Grzegorz Tomczyk, Zenon Minta

Diagnostyka zakażeń MG i MS metodami biologii molekularnej910

Andrzej Koncicki

Indyki jako potencjalne źródło zagrożeń zdrowia człowieka935

Krzysztof Śmietanka, Zenon Minta

Epidemiologia molekularna rzekomego pomoru drobiu w Polsce950

Wojciech Kozdruń, Elżbieta Samorek-Salamonowicz, Hanna Czekaj

Przypadki choroby Derzsyego u gęsi w Polsce w latach 1998 – 20061010

Hanna Czekaj, Elżbieta Samorek-Salamonowicz, Krzysztof Niemczuk, Wojciech Kozdruń, Katarzyna Król

Monitoring serologiczny w stadach gęsi w Polsce1025

Dyskusja

1025 – 1050 Przerwa kawowa
III SESJA PLENARNA

Przewodniczący obrad:

prof. dr hab. Andrzej Koncicki, dr Maciej Kuczkowski

1050

Krzysztof Kwiatek

Pasze – ważny element w zapewnieniu bezpieczeństwa drobiu i produktów drobiarskich1115

Magdalena Gajęcka, Maciej Gajęcki

Znaczenie mikotoksykoz w produkcji drobiarskiej.1140

1200

Grażyna Ziółkowska, Stanisław Tokarzewski

Leczenie i profilaktyka infekcji grzybiczych – aktualne problemyStanisław Tokarzewski, Grażyna Ziółkowska

Grzyby z rodzaju Aspergillus – różnicowanie gatunkowe a wrażliwość na preparaty antygrzybicze1215

Piotr Szeleszczuk, Grażyna Kosowska, Krzysztof Chudzik, Mariusz Urbanowski, Beata Dolka

Ocena wpływu żywej rekombinowanej szczepionki Vaxxitek HVT + IBD® (Merial) na narządy układu odpornościowego i kształtowanie się wybranych parametrów odpowiedzi poszczepiennej1230

Tomasz Stenzel, Beata Mazur-Lech, Bartłomiej Tykałowski, Andrzej Koncicki

Zakażenia ptaków wolnożyjących w świetle monitoringu serologicznego1245

Andrzej Gaweł, Michał Mazurkiewicz, Tomasz Kuszczyński

Różyca gęsi


1300

Piotr Szeleszczuk, Grażyna Kosowska
Opracowanie wzorców do oceny wyników monitoringu serologicznego w stadach kurcząt brojlerów

1315

Andrzej Sechman, Marcin W. Lis, Jerzy Niedziółka, Janusz Rząsa

Wpływ iniekcji in ovo 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD) na stężenie hormonów płciowych w gonadach jednodniowych kurcząt1330

Marcin W. Lis. Andrzej Sechman, Aleksandra Pyra, Karolina Tomża, Jerzy Niedziółka

Wpływ podania in ovo kwasu askorbinowego na stężenie kortykosteronu we krwi embrionów kurzych w okresie klujnikowym1340

Dyskusja

1350

Podsumowanie konferencji
Obiad©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna