Program konferencji Wylęgarnia 2011 12 wrześniaPobieranie 15.91 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.91 Kb.
Program konferencji Wylęgarnia 2011
12 września (poniedziałek)19.00 – Kolacja (grill)

13 września (wtorek)
7.00-09.00 – Śniadanie
09.00-09.15 – Powitanie uczestników konferencji

09.15-11.45 – I sesja referatowa

09.15-09.35 – Dariusz Ulikowski - Wybrane aspekty kontrolowanego rozrodu suma europejskiego (Silurus glanis)

09.35-09.55 – Jacek Wolnicki - Lin (Tinca tinca) – już stary czy ciągle jeszcze nowy gatunek

w akwakulturze?09.55-10.15 – Mirosław Szczepkowski - Możliwości intensywnego chowu siei (Coregonus lavaretus)

10.15-10.35 – Elżbieta Terech-Majewska - Zagrożenia zdrowotne siei jeziorowej (Coregonus lavaretus) w warunkach akwakultury

10.35-10.55 – Jacek Sadowski - Technologia sadzowego chowu sterleta (Acipenser ruthenus) w wodach pochłodniczych na przykładzie kanału zrzutowego elektrowni "Dolna Odra”

10.55-11.15 – Joanna Grudniewska - Profilaktyka w akwakulturze – Dobra Praktyka Higieniczna
11.15-11.35 Przerwa kawowa
11.35-14.30 – II sesja referatowa

11.35-11.55 – Zdzisław Zakęś - Produkcja sandacza (Sander lucioperca) w systemach recyrkulacyjnych

11.55-12.15 – Krzysztof Wunderlich - Wpływ technicznych warunków na efekty podchowu młodocianej siei jeziorowej (Coregonus lavaretus)

12.15-12.35 – Ryszard Kolman - Formowanie stad samiczych ryb jesiotrowatych i przyżyciowe pobieranie ikry do produkcji kawioru

12.35-12.55 – Agata Kowalska - Efekty podchowu sandacza (Sander lucioperca) żywionego paszami o różnej zawartości tłuszczu

12.55-13.15 – Jarosław Król - Wpływ wybranych związków chemicznych, stosowanych do kierunkowej feminizacji ryb, na przeżywalność i parametry zootechniczne juwenilnego suma europejskiego (Silurus glanis)

13.15-13.35 – Sylwia Jarmołowicz – Nukleotydy jako składnik funkcjonalnego żywienia ryb

13.35-13.55 – Andrzej Wierzbicki - Metody produkcji barramundi (Lates calcarifer) w Polsce
14.00-15.30 – Obiad
15.30-19.30 – Wycieczka
20.00-01.00 – Uroczysta kolacja
14 września (środa)
07.00-09.00 – Śniadanie
09.30-11.30 – III sesja referatowa

09.30-09.50 – Jerzy Adamek - Dlaczego podchów suma afrykańskiego (Clarias gariepinus) należy prowadzić przy ograniczonym dostępie światła?

09.50-10.10 – Vilmos Jozsa – Możliwości tuczu sumika karłowatego (Ameiurus nebulosus i A. melas) w akwakulturze na wodach geotermicznych

10.10-10.30 – Radosław Kowalski - Poprawa cech użytkowych ryb - perspektywy i stan aktualny GMO w światowej akwakulturze

10.30-10.50 – Henryk Kuźmiński - Populacje samicze i wartość użytkowa neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

10.50-11.10 - Beata Cejko - Parametry ruchu plemników karpiowatych ryb reofilnych – znaczenie jakości nasienia w sztucznym rozrodzie ryb dziko żyjących

11.10-11.30 – Andrzej Kapusta - Ryzyko ekologiczne związane z egzotycznymi gatunkami wprowadzonymi do akwakultury

11.30-11.50 - Tadeusz Krzywosz - Dla kogo hodujemy materiał zarybieniowy?
11.50-12.20 – Przerwa kawowa

12.20-14.00 – Sesja plakatowa

14.00-15.30 – Obiad i zakończenie konferencji
Sesja plakatowa

 • Bonisławska Małgorzata, Agata Korzelecka-Orkisz, Joanna Szulc, Adam Tański, Adam Brysiewicz, Wawrzyniec Wawrzyniak, Krzysztof Formicki - Udana próba rozrodu babki byczej (Neogobius melanostomus) w wodzie słodkiej

 • Czerniawski Robert, Józef Domagała, Tomasz Krepski, Małgorzata Pilecka-Rapacz - Porównanie tempa wzrostu narybku troci (Salmo trutta trutta) w warunkach hodowlanych i naturalnych

 • Domagała Józef, Lucyna Kirczuk - Przeżycie w małych ciekach narybku krzyżówek łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta)

 • Dziewulska Katarzyna, Robert Czerniawski, Jarosław Gancarczyk, Józef Domagała - Biologiczna charakterystyka nasienia samców pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) z lokalnej populacji rzeki Słopicy (otulina Drawieńskiego Parku Narodowego)

 • Fopp-Bayat Dorota, Andrzej Ciereszko - Genotypowanie wybranych loci mikrosatelitarnego DNA uzyskanego z płetw i kriokonserwowanego nasienia siei łebskiej (Coregonus lavaretus L.)

 • Hliwa Piotr, Henryk Kuźmiński, Stefan Dobosz, Joanna Nynca, Grzegorz J. Dietrich, Elżbieta Ziomek, Andrzej Ciereszko - Morfologia gonad a jakość nasienia neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss)

 • Hopko Marek, Konrad Partyka, Agata Kowalska, Zdzisław Zakęś - Znakowanie juwenalnego sandacza (Sander lucioperca) znaczkami PIT – wpływ na wskaźniki hodowlane i retencję znaczków

 • Jarmołowicz Sylwia, Krystyna Demska-Zakęś, Radosław Kowalski, Beata Irena Cejko, Jan Glogowski, Zdzisław Zakęś - Czy ftalany wpływają negatywnie na parametry ruchu plemników sandacza europejskiego (Sander lucioperca)?

 • Kamiński Rafał, Justyna Sikorska, Jacek Wolnicki - Wpływ temperatury na wzrost, efektywność wykorzystania pokarmu oraz deformacje u młodocianego lina (Tinca tinca)

 • Kozłowski Michał, Zdzisław Zakęś, Mirosław Szczepkowski, Krzysztof Wunderlich, Iwona Piotrowska, Bożena Szczepkowska - Wpływ natężenia oświetlenia na efekty podchowu młodocianego sandacza (Sander lucioperca) w obiegu recyrkulacyjnym

 • Król Jarosław, Zdzisław Zakęś - Wpływ L-tryptofanu podawanego w paszy na kanibalizm, przeżywalność i wzrost larw sandacza (Sander lucioperca) – badania wstępne

 • Nynca Joanna, Henryk Kuźmiński, Grzegorz J. Dietrich, Piotr Hliwa, Tomasz Mikołajczyk, Stefan Dobosz, Ewa Liszewska, Halina Karol, Andrzej Ciereszko - Charakterystyka biochemiczna i fizjologiczna nasienia neosamców pstrąga tęczowego Oncorhynchus mykiss (Walbaum)

 • Prusińska Maja, Marina Chepurkina, Arkadiusz Duda, Grzegorz Wiszniewski, Ryszard Kolman - Wstępne wyniki podchowu larw jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii), karmionych żywym pokarmem wzbogacanym

 • Sadowski Jacek, Marek Bartłomiejczyk, Jarosław Szysz, Magdalena Wielopolsksa, Łukasz Czerwonka - Wstępne badania nad możliwością chowu siei miedwiańskiej Coregonus lavaretus marenae Bloch 1779 w wodach pochłodniczych na przykładzie kanału zrzutowego elektrowni "Dolna Odra”

 • Sarosiek Beata, Beata Irena Cejko, Jan Glogowski, Katarzyna Targońska, Dariusz Kucharczyk, Daniel Żarski, Radosław K. Kowalski - Nasienie szczupaka – możliwości przechowywania męskich gamet w warunkach chłodniczych

 • Sikorska Justyna, Michał Korwin-Kossakowski, Jacek Wolnicki, Rafał Kamiński, Stefan Wach - Czy w akwakulturze jest miejsce dla brzanki (Barbus carpathicus)?

 • Siwicki Andrzej K., Zdzisław Zakęś, Agata Kowalska, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbiki - Skuteczność stosowania HMB (kwas β-hydroksy-β-metylomasłowy-3-hydroxy-3-metylomaślan) w ochronie zdrowia sandacza (Sander lucioperca)

 • Szczepkowski Mirosław - Spontaniczne tarło jesiotra w systemie recyrkulacyjnym

 • Szczepkowski Mirosław, Bożena Szczepkowska - Wpływ koloru wewnętrznych ścian basenów na wyniki podchowu juwenalnego szczupaka (Esox lucius)

 • Szulc Joanna, Marcin Biernaczyk, Krzysztof Formicki, Adam Tański, Małgorzata Bonisławska, Agata Korzelecka-Orkisz, Andrzej Sobociński, Łukasz Potkański - Ruchliwość plemników certy (Vimba vimba L.)

 • Zawada Adam, Ryszard Polechoński, Anna Bronowska - Oddziaływanie i toksyczność preparatów jodowych na zapłodnione jaja i embriony danio pręgowanego (Danio rerio)

 • Zawada Adam, Ryszard Polechoński, Anna Bronowska - Wpływu dezynfekcji na stan powierzchni otoczki jajowej ikry pstrągów w różnych warunkach inkubacji

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna