Program konferencji „wylęgarnia 2013” 04 września (środa)Pobieranie 19.37 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.37 Kb.
Program konferencji „WYLĘGARNIA 2013”
04 września (środa)19.00 – Kolacja (grill)

05 września (czwartek)
07.30-09.00 – Śniadanie
09.00-09.15 – Powitanie uczestników konferencji

09.15-10.55 – I sesja referatowa

09.15-09.35 – Zdzisław Zakęś - Rola i znaczenie dla rozwoju wylęgarnictwa projektów innowacyjnych realizowanych w ramach unijnych programów pomocowych w Polsce.

09.35-09.55 – Stefan Dobosz – Tworzenie linii wysoko zinbredowanych i klonalnych oraz wykorzystanie ich w produkcji hodowlanych ryb łososiowatych.

09.55-10.15 – Mirosław Szczepkowski - Praktyczne aspekty sztucznego rozrodu jesiotrów.

10.15-10.35 – Iwona Piotrowska, Bożena Szczepkowska, Michał Kozłowski, Krzysztof Wunderlich, Mirosław Szczepkowski - Zastosowanie pokarmu żywego i pasz w podchowie larw jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus).

10.35-10.55 – Agata Kowalska – Żywienie ryb a jakość gamet.
10.55-11.15 – Przerwa kawowa
11.30-15.20 – Wycieczka tematyczna
15.40-16.40 – Obiad
17.00-19.00 – II sesja referatowa

17.00-17.20Krystyna Demska-Zakęś, Maciej Rożyński, Zdzisław Zakęś – Fototermiczna stymulacja pozasezonowego rozrodu drapieżnych ryb jeziorowych.

17.20-17.40 – Dorota Fopp-Bayat - Zastosowanie markerów genetycznych w wylęgarnictwie i hodowli ryb

17.40-18.00 – Popović D., Ciepielska M., Grudniewska J., Węgleński P., Stanković A. - Ocena zmienności genetycznej hodowlanego stada lipienia europejskiego (Thymallus thymallus) - zastosowanie praktyczne.

18.00-18.20 – Joanna Grudniewska, Mariusz Szmyt, Elżbieta Terech-Majewska - Tarło lipienia (Thymallus thymallus) – wybrane aspekty kontrolowanego rozrodu.

18.20-18.40 – Sylwia Jarmołowicz, Zdzisław Zakęś - Drożdże w akwakulturze.

18.40-19.00 – Elżbieta Terech-Majewska, Arkadiusz Płowiec, Joanna Grudniewska, Alicja Bernad, Andrzej K. Siwicki - Praktyczne aspekty stosowania Steridialu W-15 w akwakulturze.
20.00-01.00 – Uroczysta kolacja
06 września (piątek)
07.30-09.00 – Śniadanie
09.30-12.30 – III sesja referatowa

09.30-09.50 – Dariusz Ulikowski, Tadeusz Krzywosz - Innowacje w wylęgarnictwie raków

09.50-10.10 – Elżbieta Brzuska - Pozasezonowy rozród karpia (Cyprinus carpio).

10.10-10.30 – Tomasz Liszewski, Marcin Kuciński, Dorota Fopp-Bayat, Krystyna Demska-Zakęś - Rozmnażanie jednopłciowych populacji i stad ryb.

10.30-10.50 – Sylwia Judycka, Mirosław Szczepkowski, Andrzej Ciereszko, Beata Sarosiek, Mariola Słowińska, Halina Karol, Ewa Liszewska, Katarzyna Dryl, Wiesław Demianowicz, Grzegorz J. Dietrich - Charakterystyka nasienia jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) uzyskanego poza sezonem rozrodczym.

10.50-11.10Jarosław Król, Zdzisław Zakęś - Kanibalizm larw w akwakulturze ryb okoniowatych.

11.10-11.30 – Mirosław Półgęsek, Anna Wieligórka, Agnieszka Tórz, Jacek Sadowski, Arkadiusz Nędzarek - Perspektywy zastosowania akwaponiki w akwakulturze.

11.30-11.50 – Jacek Sadowski, Marek Bartłomiejczyk, Ryszard Kołodziejczyk, Magdalena Wielopolska, Michał Lewiński, Jarosław Szysz - Podchów siei (Coregonus lavaretus) w warunkach obiegu otwartego zasilanego wodą pochłodniczą z elektrowni Dolna Odra.

11.50-12.10 – Justyna Sikorska - Ocena skuteczności metod zapobiegania negatywnym skutkom stosowania pasz w podchowie młodocianych ryb karpiowatych.

12.10-12.30 – Piotr Gomułka, Marek Łuczyński, Andrzej Szczerbowski, Maciej Szkudlarek, Ewa Czerniak - Zastosowanie dwutlenku węgla do immobilizacji ryb.

12.30-12.50 – Przerwa kawowa

12.50-14.00 – Sesja plakatowa

14.00-15.30 – Obiad i zakończenie konferencji
Sesja plakatowa

 • Achrem Magdalena, Lidia Skuza, Lucyna Kirczuk, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz - Wstępna analiza polimorfizmu siei wędrownej (Coregonus lavaretus) ze zlewni Odry.
 • Bonisławska Małgorzata, Adam Tański, Rafał Pender, Marcin Klupś - Możliwości produkcyjne Ośrodka Zarybieniowego w Goleniowie w latach 2005–2011 na tle warunków środowiskowych – jakość wód.
 • Cejko Beata I., Sylwia Judycka, Radosław K. Kowalski - Wyznaczniki ilościowe, jakościowe oraz biochemiczne nasienia karpia (Cyprinus carpio) w czasie sezonu rozrodczego.
 • Cejko Beata I., Jarosław Młynarczuk, Radosław K. Kowalski - Rozród karpia (Cyprinus carpio) poza sezonem – dojrzewanie nasienia pozyskanego z gonad w warunkach in vitro.
 • Ciereszko Andrzej, Grzegorz J. Dietrich, Joanna Nynca, Ewa Liszewska, Halina Karol, Stefan Dobosz - Poprawa efektywności kriokonserwacji nasienia siei (Coregonus lavaretus) poprzez użycie stężonych rozrzedzalników.
 • Czerniak Ewa, Piotr Gomułka, Jakub Dągowski, Marek Łuczyński, Andrzej Szczerbowski, Maciej Szkudlarek - Wpływ anestezji 2,6-diizopropylofenolem i dwutlenkiem węgla na wskaźniki biochemiczne oraz gazometryczne krwi jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii).
 • Czerniawski Robert, Józef Domagała, Tomasz Krepski, Łukasz Sługocki, Małgorzata Pilecka-Rapacz - Podchów larw i narybku troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) z użyciem żywego zooplanktonu i żywych larw owadów.
 • Dągowski Jakub, Piotr Gomułka, Mirosław Szczepkowski, Ewa Czerniak - Porównanie wpływu propofolu oraz eugenolu na wybrane wskaźniki biochemiczne i hematologiczne krwi jesiotra rosyjskiego (Acipenser gueldenstaedtii).
 • Dietrich Grzegorz J., Jacek Wolnicki, Mariola Słowińska, Justyna Sikorska, Piotr Hliwa, Rafał Kamiński, Ewa Liszewska, Andrzej Ciereszko - Krótkookresowe przechowywanie i kriokonserwacja nasienia strzebli błotnej (Eupallasella percnurus).
 • Dziewulska Katarzyna, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała, Jarosław Szysz - Dobór płynu aktywującego plemniki siei (Coregonus lavaretus) na podstawie analizy CASA. • Fopp-Bayat Dorota, Joanna Najman, Anna Wiśniewska - Analiza genetyczna tarlaków siei (Coregonus lavaretus) z jeziora Łebsko – zastosowanie markerów mikrosatelitarnego DNA.

 • Jarmołowicz Sylwia, Zdzisław Zakęś, Andrzej K. Siwicki, Marek Hopko, Konrad Partyka, Krystyna Demska-Zakęś - Nowy immunostymulant w hodowli sandacza (Sander lucioperca).
 • Kozłowski Michał, Mirosław Szczepkowski, Zdzisław Zakęś - Podchów larw sandacza (Sander lucioperca) w skali technicznej – praktyczne uwagi i spostrzeżenia.
 • Krepski Tomasz, Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała - Zasobność pokarmowa zlewni rzeki Drawy dla ryb łososiokształtnych.
 • Kuźmiński Henryk, Andrzej Ciereszko, Grzegorz J. Dietrich, Joanna Nynca, Ewa Liszewska, Halina Karol, Stefan Dobosz, Tomasz Zalewski – Wpływ GonazonuTM na parametry jakości nasienia u pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).
 • Nędzarek Arkadiusz, Mirosław Półgęsek, Arkadiusz Drost, Agnieszka Tórz, Jacek Sadowski - Redukcja azotu i fosforu w systemie recyrkulacyjnym z ruchomym złożem zawieszonym w podchowie wylęgu suma europejskiego (Silurus glanis).
 • Nynca Joanna , Grzegorz J. Dietrich, Stefan Dobosz, Henryk Kuźmiński, Ewa Liszewska, Andrzej Ciereszko - Konfekcjonowanie nasienia pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) w słomkach jako skuteczna alternatywa dla tradycyjnej metody kriokonserwacji w kulkach.
 • Rechulicz Jacek, Eugeniusz Grela, Olav Nielsen Rydholm, Michał Bojar - Wpływ dodatku do paszy koncentratu białkowo-ksantofilowego z lucerny na wzrost narybku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss).
 • Sarosiek Beata, Sylwia Judycka, Radosław K. Kowalski - Optymalizacja kriokonserwacji nasienia palii alpejskiej (Salvelinus alpinus).
 • Sieczyński Piotr, Beata I. Cejko - Wpływ kriokonserwacji nasienia jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) oraz sterleta (Acipenser ruthenus) na wybrane parametry ruchu plemników wyznaczone za pomocą systemu CASA.
 • Sługocki Łukasz, Robert Czerniawski, Tomasz Krepski, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała - Zasobność w zooplankton cieków zlewni Drawy jako naturalnego źródła pokarmu w podchowie wylęgu ryb.
 • Wach Stefan, Justyna Sikorska, Rafał Kamiński, Michał Kamiński, Jacek Wolnicki - Wpływ suplementacji starteru pokarmem naturalnym na wyniki podchowu młodocianego karasia pospolitego (Carassius carassius) w warunkach kontrolowanych.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna