Program konferencji „wylęgarnia 2014” 03 września (środa)Pobieranie 19.31 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.31 Kb.
Program konferencji „WYLĘGARNIA 2014”
03 września (środa)19.00 – Kolacja (grill)

04 września (czwartek)
07.30-09.00 – Śniadanie
09.00-09.15 – Powitanie uczestników konferencji

09.15-11.15 – I sesja referatowa

09.15-09.35 - Andrzej Ciereszko - Kontrowersje związane z wpływem zarybiania na naturalne populacje ryb.

09.35-09.55 - Maciej Mickiewicz - Ranking znaczenia najważniejszych gatunków ryb w jeziorowej gospodarce zarybieniowej.

09.55-10.15 - Krystyna Demska-Zakęś, Maciej Rożyński, Zdzisław Zakęś - Czy można zwiększyć efektywność zarybień wód otwartych?

10.15-10.35 - Rafał Pender, Adam Tański, Łukasz Potkański, Marcin Klupś, Marcin Gronek, Emilian Pilch - Technologia produkcji materiału zarybieniowego certy (Vimba vimba) w ośrodku zarybieniowym Polskiego Związku Wędkarskiego w Goleniowie.

10.35-10.55 - Adam Tański, Krzysztof Formicki, Małgorzata Bonisławska, Agata Korzelecka-Orkisz, Adam Brysiewicz, Joanna Szulc - Wspomaganie naturalnego rozrodu ryb łososiowatych w oparciu o budowę tarlisk w wybranych fragmentach rzek Iny, Wołczenicy i Gowienicy

10.55-11.15 - Dariusz Ulikowski - Wykorzystanie materiału obsadowego raków pozyskanego w warunkach kontrolowanych w celu poprawy bioróżnorodności jezior.
11.15-11.35 Przerwa kawowa
11.35-13.15 – II sesja referatowa

11.35-11.55 - Agata Kowalska, Andrzej Kapusta, Mirosław Szczepkowski, Zdzisław Zakęś - Przegląd metod znakowania stosowanych w badaniach ichtiologicznych.

11.55-12.15 - Andrzej Kapusta, Mirosław Szczepkowski, Zdzisław Zakęś - Zastosowanie biotelemetrii do gospodarowania populacjami ryb drapieżnych w jeziorach.

12.15-12.35 - Mirosław Szczepkowski, Zdzisław Zakęś, Andrzej Kapusta, Bożena Szczepkowska, Marek Hopko, Sylwia Jarmołowicz, Agata Kowalska, Michał Kozłowski, Konrad Partyka, Iwona Piotrowska, Krzysztof Wunderlich - Efektywność zarybień stawów ziemnych różnymi grupami wielkości narybku szczupaka (Esox lucius) i sandacza (Sander lucioperca) wychowanymi w systemach recyrkulacyjnych – wyniki wstępne.

12.35-12.55 - Krzysztof Kozłowski, Jacek Kozłowski, Katarzyna Stańczak, Mariusz Teodorowicz - Praktyczne aspekty znakowania ryb alizaryną Red S.

12.55-13.15 - Zdzisław Zakęś - Znakowanie znaczkami PIT – prosta i skuteczna metoda identyfikacji ryb i innych organizmów wodnych.
13.15-14.15 Obiad
14.30-19.30 – Wycieczka tematyczna
20.00-01.00 – Uroczysta kolacja
05 września (piątek)
07.30-09.00 – Śniadanie
09.30-12.50 – III sesja referatowa

09.30-09.50 - Robert Czerniawski, Józef Domagała, Tomasz Krepski, Łukasz Sługocki, Grzegorz Kraczek, Małgorzata Pilecka-Rapacz - Wpływ warunków podchowu na efektywność zarybień cieków wylęgiem i narybkiem ryb łososiowatych

09.50-10.10 - Roman Kujawa - Wybrane aspekty rozrodu i podchowu ciosy (Pelecus cultratus).

10.10-10.30 - Grzegorz J. Dietrich, Joanna Nynca, Stefan Dobosz, Tomasz Zalewski, Andrzej Ciereszko - Zastosowanie rozrzedzalnika glukoza-metanol do kriokonserwacji nasienia neosamców pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) skutkuje wysoką ruchliwością i zdolnością zapładniającą plemników po rozmrożeniu.

10.30-10.50 - Beata I. Cejko - Czas latencji a potencjał rozrodczy samców ryb karpiowatych.

10.50-11.10 - Stefan Wach, Justyna Sikorska - Porównanie przydatności różnych pasz komercyjnych do podchowu młodocianych ryb karpiowatych w warunkach kontrolowanych.
11.10-11.30 - Przerwa kawowa
11.30-11.50 - Justyna Sikorska - Różnice w składzie chemicznym ciała młodych stadiów ryb karpiowatych żywionych paszą startową lub pokarmem naturalnym.

11.50-12.10 - Krzysztof Wunderlich, Mirosław Szczepkowski, Michał Kozłowski, Bożena Szczepkowska - Wpływ stosowania różnych pasz na wybrane wskaźniki chowu młodocianej siei (Coregonus lavaretus).

12.10-12.30 - Danijela Popović, Mirosław Szczepkowski, Tomasz Heese, Piotr Węgleński, Anna Stanković - Ocena stopnia hybrydyzacji siei (Coregonus lavaretus) z pelugą (Coregonus peled) w Polsce.

12.30-12.50 - Hanna Panagiotopoulou, Daniela Popović, Sebastian Kleszcz, Anna Stanković - Ocena zmienności genetycznej narybku certy (Vimba vimba) użytego do zarybień dorzecza Wisłoki.

12.50-14.00 – Sesja plakatowa

14.00-15.30 – Obiad i zakończenie konferencji
Sesja plakatowa

 • Bonisławska Małgorzata, Adam Tański, Arkadiusz Nędzarek, Agnieszka Tórz, Krzysztof Formicki - Wpływ koagulantów stosowanych w rekultywacji jezior na rozwój zarodkowy ryb.

 • Brzuska Elżbieta - Pozasezonowy, wiosenno-letni rozród karpia (Cyprinus carpio).

 • Cejko Beata I., Sylwia Judycka, Beata Sarosiek, Katarzyna Dryl, Radosław K. Kowalski - Wyznaczniki biochemiczne jakości nasienia i ich związek z ruchliwością plemników na przykładzie karpia (Cyprinus carpio).

 • Ciszewski Krzysztof, Wawrzyniec Wawrzyniak, Przemysław Czerniejewski, Mariusz Raczyński, Marcin Klupś – Określenie wartości biologicznej dla bioróżnorodności stadiów młodocianych troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) podchowywanych w warunkach kontrolowanych.

 • Czerniawski Robert, Józef Domagała, Tomasz Krepski, Łukasz Sługocki, Małgorzata Pilecka-Rapacz - Czy obecność larw miętusa (Lota lota) może mieć wpływ na przeżywalność narybku troci (Salmo trutta m. trutta) w cieku?

 • Dziewulska Katarzyna - Ruchliwość plemników troci (Salmo trutta m. trutta) zamrożonych w ciekłym azocie z użyciem metanolu i dimetylosulfotlenku.
 • Kirczuk Lucyna, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz - Rozwój gonad samic jazgarza (Gymnocephalus cernuus) z dolnej Odry i jeziora Dąbie.


 • Korzelecka-Orkisz Agata, Krzysztof Formicki, Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, Adam Tański, Joanna Szulc, Justyna Grzonka - Struktura osłonek jajowych troci (Salmo trutta) poddanych działaniu wodnych mykobiota w polu magnetycznym.

 • Kowalski Radosław, Sylwia Judycka, Beata Sarosiek, Beata Cejko, Katarzyna Dryl, Ziemowit Pirtań, Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Marcin Jesiołowski - Efekty zastosowania różnych metod znakowania w wybranych gospodarstwach rybackich w celu kontroli śmiertelności potarłowej ryb łososiowatych – wnioski praktyczne.

 • Kraszewski Tomasz, Krzysztof Formicki - Embriogeneza certy (Vimba vimba) w polu magnetycznym.

 • Król Jarosław, Mateusz Kozłowski, Szymon Łakomiak, Piotr Hliwa - Znakowanie znaczkami PIT juwenalnego jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) – wpływ miejsca implantacji znaczka na wskaźniki hodowlane i retencję znaczków.

 • Kujawa Roman - Wstępne badania dotyczące możliwości rozrodu minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis) w warunkach kontrolowanych.

 • Kujawa Roman - Rozród i podchów śliza (Barbatula barbatula) w warunkach kontrolowanych.

 • Kwiatkowski Przemysław, Krzysztof Formicki - Wpływ pola magnetycznego na ruchliwość plemników oraz efekty zapłodnienia u troci (Salmo trutta).

 • Marcinkiewicz Michał, Krzysztof Formicki - Wybrane parametry ruchliwości plemników ryb z gatunku Ancistrus cirrhosus.

 • Nynca Joanna, Grzegorz J. Dietrich, Stefan Dobosz, Ewa Liszewska, Halina Karol, Tomasz Zalewski, Joanna Grudniewska, Andrzej Ciereszko - Efektywna metoda kriokonserwacji nasienia pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) i pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis) przy użyciu rozrzedzalnika glukoza-metanol.

 • Sarosiek Beata, Katarzyna Dryl, Katarzyna Palińska-Żarska, Daniel Żarski - Wpływ hamowania wybranych enzymów obecnych w nasieniu jazia (Leuciscus idus) na odsetek zapłodnionej ikry.

 • Sieczyński Piotr, Beata I. Cejko, Cezary Grygoruk - Wpływ wybranych płynów aktywujących na ruchliwość plemników jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) i sterleta (Acipenser ruthenus) po kriokonserwacji nasienia wyznaczonych za pomocą systemu CASA.

 • Stańczak Katarzyna, Sławomir Krejszeff, Katarzyna Mierzejewska, Katarzyna Wiszniewska, Dariusz Kucharczyk, Małgorzata Woźniak, Piotr Hliwa - Znakowanie larw lina (Tinca tinca) alizaryną Red S drogą suplementacji żywego pokarmu.

 • Szczepkowska Bożena, Elżbieta Terech-Majewska, Iwona Piotrowska, Andrzej K. Siwicki, Robert Stabiński, Mirosław Szczepkowski - Zastosowanie bezinwazyjnej metody szczepienia siei (Coregonus lavaretus) w systemie recyrkulacyjnym.

 • Szulc Joanna, Krzysztof Formicki, Sylwia Machula, Adam Brysiewicz, Agata Korzelecka-Orkisz, Andrzej Witkowski - Wpływ miedzi i cynku na parametry ruchu plemników głowacicy (Hucho hucho).

 • Terech-Majewska Elżbieta, Joanna Grudniewska, Mirosław Szczepkowski, Bożena Szczepkowska, Alina Bernad, Andrzej K. Siwicki - Możliwości wykorzystania szczepień w kontrolowanych podchowach ryb.

 • Ulikowski Dariusz - Dwukrotny rozród suma europejskiego (Silurus glanis) w jednym roku – nowe fakty.

 • Wunderlich Krzysztof, Mirosław Szczepkowski, Michał Kozłowski, Bożena Szczepkowska - Wpływ zastosowania różnych pasz na konsumpcję tlenu przez młodocianą sieję (Coregonus lavaretus).

 • Zakęś Zdzisław, Marek Hopko, Konrad Partyka - Efekty znakowania młodocianego sandacza (Sander lucioperca ) znaczkami PIT w mięśnie pokryw skrzelowych.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna