Program nauczania dla zawoduPobieranie 2.63 Mb.
Strona14/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Praktyki zawodowe


1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych

2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(4)5 wskazać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska występujące podczas wykonywania prac związanych z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

P

ABHP(5)5 wskazać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

P

A

BHP(7)8 zorganizować pracę obsługi i napraw pojazdów samochodowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych podczas obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

P

C

BHP(9)6 zastosować się do przepisów prawa dotyczącego ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas obsługi i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.1(1)7 sporządzić dokumentację przyjęcia pojazdu do diagnostyki;

P

C

M.18.1(1)8 zidentyfikować pojazd samochodowy na podstawie tabliczki znamionowej i VIN;

P

A

M.18.1(1)9 zidentyfikować silnik na podstawie numerów fabrycznych;

P

A

M.18.1(1)10 posłużyć się programami komputerowymi wspomagającymi przygotowanie dokumentacji przyjęcia pojazdu do diagnostyki;

P

C

M.18.1(2)3 ustawić pojazd na stanowisku diagnostycznym;

P

C

M.18.1(2)4 zabezpieczyć pojazd przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesunięciem;

P

C

M.18.1(2)5 zidentyfikować podzespoły podlegające diagnostyce;

P

C

M.18.1(5)8 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki silników spalinowych;

P

C

M.18.1(5)9 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu jezdnego;

P

C

M.18.1(5)10 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu napędowego;

P

C

M.18.1(5)11 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu hamulcowego;

P

C

M.18.1(5)12 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu kierowniczego;

P

C

M.18.1(5)13 dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki nadwozia pojazdu;

P

C

M.18.1(6)7 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego układów i elementów silnika spalinowego;

P

C

M.18.1(6)8 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu jezdnego;

P

C

M.18.1(6)9 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego elementów zespołu napędowego;

P

C

M.18.1(6)10 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu hamulcowego;

P

C

M.18.1(6)11 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu kierowniczego;

P

C

M.18.1(6)12 określić zakres i dobrać metody diagnostyki stanu technicznego nadwozia pojazdu;

P

C

M.18.1(7)3 dobrać program komputerowy wspomagający proces diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.1(7)4 posłużyć się programami komputerowymi w zakresie diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.1(8)9 wykonać pomiary i badania diagnostyczne silników spalinowych;

P

C

M.18.1(8)10 wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu jezdnego pojazdu;

P

C

M.18.1(8)11 wykonać pomiary i badania diagnostyczne elementów zespołu napędowego;

P

C

M.18.1(8)12 wykonać pomiary i badania diagnostyczne elementów układu hamulcowego;

P

C

M.18.1(8)13 wykonać pomiary i badania diagnostyczne układu kierowniczego;

P

C

M.18.1(8)14 wykonać pomiary i badania diagnostyczne nadwozia pojazdu;

P

C

M.18.1(8)15 zinterpretować wyniki pomiarów i badań diagnostycznych;

P

C

M.18.1(8)16 posłużyć się dokumentacją konstrukcyjną technologiczną i eksploatacyjną w procesie diagnozowania;

P

C

M.18.1(9)3 ocenić stan techniczny elementów silnika spalinowego na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

P

D

M.18.1(9)4 ocenić stan techniczny elementów układu jezdnego na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

P

D

M.18.1(9)5 ocenić stan techniczny elementów układu napędowego na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

P

D

M.18.1(9)6 ocenić stan techniczny elementów układu hamulcowego na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

P

D

M.18.1(9)7 ocenić stan techniczny elementów układu kierowniczego na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

P

D

M.18.1(9)8 ocenić stan techniczny elementów nadwozia pojazdu na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

P

D

M.18.2(1)3 zlokalizować uszkodzenia elementów silników spalinowych;

P

C

M.18.2(1)4 zlokalizować uszkodzenia elementów układu napędowego;

P

C

M.18.2(1)5 zlokalizować uszkodzenia elementów układu hamulcowego;

P

C

M.18.2(1)6 zlokalizować uszkodzenia elementów układu kierowniczego;

P

C

M.18.2(1)7 zlokalizować uszkodzenia elementów układu jezdnego;

P

C

M.18.2(1)8 zlokalizować uszkodzenia elementów nadwozia pojazdu metodą oględzin;

P

C

M.18.2(1)9 zlokalizować uszkodzenia elementów nadwozia pojazdu na podstawie analizy wyników pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

P

C

M.18.2(2)5 oszacować koszty elementów pojazdu podlegających wymianie;

PP

D

M.18.2(2)6 oszacować koszty wymiany elementów;

PP

D

M.18.2(2)7 oszacować koszty naprawy elementów;

PP

D

M.18.2(2)8 opracować kalkulację kosztów i udokumentować czynności naprawcze elementów pojazdu;

P

C

M.18.2(3)8 określić zakres naprawy elementów silników spalinowych;

P

C

M.18.2(3)9 określić zakres naprawy elementów układu napędowego;

P

C

M.18.2(3)10 określić zakres naprawy elementów układu hamulcowego;

P

C

M.18.2(3)11 określić zakres naprawy elementów układu kierowniczego;

P

C

M.18.2(3)12 określić zakres naprawy elementów układu jezdnego;

P

C

M.18.2(3)13 określić zakres naprawy elementów nadwozia pojazdu;

P

C

M.18.2(4)4 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do demontaż uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(4)5 wykonać demontaż uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(5)3 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

B

M.18.2(5)4 zweryfikować elementy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(6)3 skorzystać z różnych źródeł informacji związanych z doborem części zamiennych;

P

B

M.18.2(6)4 dobrać zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

P

C

M.18.2(7)4 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(7)5 dokonać wymiany uszkodzonych elementów zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(8)5 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do obsługi i naprawy elementów zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(8)6 zamontować wymieniane lub naprawione elementy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(9)3 wykonać konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(9)4 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do konserwacji elementów zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(10)4 rozpoznać materiały eksploatacyjne niezbędne do zastosowania korzystając z dostępnych źródeł informacji;

P

A

M.18.2(10)5 dobrać materiały eksploatacyjne zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(11)5 dobrać metodę badania pojazdu samochodowego po naprawie;

P

C

M.18.2(11)6 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do badania pojazdu samochodowego po naprawie;

P

C

M.18.2(11)7 przeprowadzić próbę po naprawie pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(11)8 przeprowadzić badanie układów pojazdu samochodowego po naprawie;

P

C

M.18.2(12)4 zinterpretować wyniki badań układu pojazdu samochodowego po naprawie;

P

C

M.18.2(12)5 ocenić jakość wykonanej naprawy na podstawie uzyskanych wyników badań układu pojazdu samochodowego po naprawie;

P

D

M.18.2(12)6 ustalić koszt naprawy uwzględniając koszt części, koszt materiałów eksploatacyjnych i koszt robocizny;

P

C

M.12.1(4)1 określić zakres diagnostyki elementów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(4)2 określić zakres diagnostyki elementów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(5)1 zastosować programy komputerowe do diagnostyki elementów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(5) 2. zastosować programy komputerowe do diagnostyki elementów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(6)1 wykonać pomiary diagnostyczne elementów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(6)2 wykonać pomiary diagnostyczne elementów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(7)1 zinterpretować wyniki pomiarów elementów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(7)2 zinterpretować wyniki pomiarów elementów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.1(8)1 ocenić stan techniczny elementów elektrycznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

PP

D

M.12.1(8)2 ocenić stan techniczny elementów elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

PP

C

M.18.2(1)3 zlokalizować uszkodzenia elementów silników spalinowych;

PP

C

M.18.2(1)4 zlokalizować uszkodzenia elementów układu napędowego;

PP

C

M.18.2(1)5 zlokalizować uszkodzenia elementów układu hamulcowego;

PP

C

M.18.2(1)6 zlokalizować uszkodzenia elementów układu kierowniczego;

PP

C

M.18.2(1)7 zlokalizować uszkodzenia elementów układu jezdnego;

PP

C

M.18.2(1)8 zlokalizować uszkodzenia elementów nadwozia pojazdu metodą oględzin;

PP

C

M.18.2(1)9 zlokalizować uszkodzenia elementów nadwozia pojazdu na podstawie analizy wyników pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

PP

C

M.18.2(2)1 oszacować koszty elementów pojazdu podlegających wymianie;

PP

C

M.18.2(2)2 oszacować koszty wymiany elementów;

PP

C

M.18.2(2)3 oszacować koszty naprawy elementów;

PP

C

M.18.2(2)4 wykonać kalkulację kosztów i udokumentować czynności naprawcze elementów pojazdu;

PP

C

M.12.2(3)3 dobrać metody naprawy układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2(3)4 dobrać metody naprawy układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(5)1 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych pojazdów samochodowych i posłużyć się nimi;

PP

C

M.12.2.(5)2 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektronicznych pojazdów samochodowych i posłużyć się nimi;

PP

C

M.12.2.(6)1 wykonać demontaż układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(6)2 wykonać demontaż układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(7)1 wymienić uszkodzone układy lub elementy elektryczne pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(7)2 wymienić uszkodzone układy lub elementy elektroniczne pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(8)1 wykonać regulacje elementów układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(8)2 wykonać regulacje elementów układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(9)1 sprawdzić działanie układów elektrycznych pojazdów samochodowych po naprawie;

PP

C

M.12.2.(9)2 sprawdzić działanie układów elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;

PP

C

M.12.2.(10)1 przeprowadzić próby po naprawie układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

PP

C

M.12.2.(10)2 przeprowadzić próby po naprawie układów elektronicznych pojazdów samochodowych.

PP

C

Planowane zadania

Uczniowie wykonują zadania zawodowe wskazane przez przedstawiciela przedsiębiorcy w rzeczywistych warunkach produkcyjnych lub usługowych.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Praktyka zawodowa u pracodawców ma na celu zdobycie wiedzy praktycznej, a tym samym zwiększenie skuteczności procesu kształcenia, pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz ukształtowanie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość. Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie. Dominującą metodą kształcenia powinna być próba pracy.Środki dydaktyczne

Zakłady produkcyjne – działy: diagnostyki, naprawy, obsługi i kontroli jakości. Dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urządzeń, instrukcje obsługi, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń, instrukcje serwisowe pojazdów samochodowych, przepisy prawa pracy i ochrony środowiska, przepisy prawa w zakresie naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych.Zalecane metody dydaktyczne

Próba pracy.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie lub w małych zespołach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się obserwacje postaw zawodowych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów bhp podczas prób pracy.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

  • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

  • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(4)5 wskazać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska występujące podczas wykonywania prac związanych z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

P

ABHP(5)5 wskazać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

P

A

BHP(7)8 zorganizować pracę obsługi i napraw pojazdów samochodowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych podczas obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

P

C

BHP(9)6 zastosować się do przepisów prawa dotyczącego ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas obsługi i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(1)1 wyszukać niezbędne informacje w dokumentacji technologicznej procesów naprawy pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(1)2 wykorzystać niezbędne informacje zawarte w dokumentacji technologicznej przy wykonywaniu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(1)3 posłużyć się dokumentacją technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych;

P

B

M.42.1(2)2 zastosować się do zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(2)3 dobrać części zamienne i materiały eksploatacyjne na podstawie dokumentacji technicznej;

P

C

M.42.1(2)4 składować części zamienne i materiały eksploatacyjne zgodnie z wymaganiami producenta i zasadami gospodarki;

P

C

M.42.1(3)1 ustalić zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(4)1 zidentyfikować zakres niezbędnych prac do wykonania;

P

A

M.42.1(4)2 przydzielić prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych poszczególnym pracownikom;

P

C

M.42.1(5)2 zastosować zasady zasad recyklingu;

P

C

M.42.1(5)3 przestrzegać zasad postępowania z odpadami użytkowymi;

P

C

M.42.1(6)1 prowadzić dokumentację obsługi pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(6)2 prowadzić dokumentację diagnostyki i naprawy układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(7)1 oszacować koszty obsługi pojazdu samochodowego;

P

D

M.42.1(7)2 sporządzić kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(7)4 sporządzić kalkulację kosztów wykonania naprawy pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(8)1 zidentyfikować problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

P

A

M.42.1(8)2 rozwiązać problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(9)1 zidentyfikować problemy techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

P

A

M.42.1(9)2 zainicjować zmiany w rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych wpływających na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.1(9)3 wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.2(1)2 zastosować się do zasad kontaktów z klientami;

P

C

M.42.2(2)1 dobrać kryteria oceny jakości wykonania powierzonych zadań;

P

C

M.42.2(2)2 skontrolować jakość wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników;

PP

C

M.42.2(3)2 skomunikować się ze współpracownikami;

P

C

M.42.2(3)3 skomunikować się z przełożonymi;

P

C

M.42.2(4)1 podjąć decyzje dotyczące realizacji zadań w zakresie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

P

D

M.42.2(5)2 dobrać pracowników do wykonania określonych zadań;

P

C

M.42.2(6)1 skontrolować przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych;

P

C

M.42.2(6)2 wprowadzić zmiany w przebiegu procesu naprawy;

P

D

M.42.2(7)1 zidentyfikować czynności związane z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych;

P

A

M.42.2(7)2 zaplanować terminy wykonania czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych;

P

D

M.42.2(7)3 nadzorować wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych;

P

D

M.42.2(8)1 dobrać kryteria oceny jakości wykonywanych prac;

P

C

M.42.2(8)2 ocenić jakość wykonywanych prac;

P

D

OMZ(1)1 zaplanować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;OMZ(1)2 przewidzieć skutki pracy zespołu;OMZ(2)2 dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań;OMZ(2)3 przydzielić zadania dla poszczególnych osób w zespole;OMZ(3)1 kierować wykonaniem przydzielonych zadań;OMZ(3)2 przewidzieć skutki wydawanych dyspozycji;OMZ(4)3 sprawdzić efekty wykonania przydzielonych zadań;OMZ(4)4 ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań;OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;OMZ(6)2 zastosować różne sposoby komunikacji ze współpracownikami;OMZ(6)3 skomunikować się ze współpracownikami;OMZ(6)4 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;KPS(1)1 zastosować się do zasad kultury;KPS(1)2 zastosować się do zasad etyki;KPS(2)1 wykazać kreatywność w realizacji zadań;KPS(2)2 postępować konsekwentnie w realizacji zadań;KPS(3)1 przewidzieć skutki podejmowanych działań;KPS(3)2 dokonać analizy rezultatów działań;KPS(4)1 dokonać analizy zmian zachodzących w branży;KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;KPS(5)1 przewidzieć sytuacje wywołujące stres;KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;KPS(7)3 zabezpieczyć dokumentację zawierającą dane osobowe klientów;KPS(8)1 ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania;KPS(8)2 przewidzieć skutki podejmowanych decyzji;KPS(9)2 wynegocjować warunki porozumień;KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole.Planowane zadania

Uczniowie wykonują zadania zawodowe wskazane przez przedstawiciela przedsiębiorcy w rzeczywistych warunkach produkcyjnych lub usługowych w biurze obsługi klienta lub w biurze technologicznym.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Praktyka zawodowa u pracodawców ma na celu zdobycie wiedzy praktycznej, a tym samym zwiększenie skuteczności procesu kształcenia, pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz ukształtowanie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie. Dominującą metodą kształcenia powinna być próba pracy.

Środki dydaktyczne

Zakłady produkcyjne – działy: diagnostyki, naprawy, obsługi i kontroli jakości. Dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urządzeń, instrukcje obsługi, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń, instrukcje serwisowe pojazdów samochodowych, przepisy prawa pracy i ochrony środowiska, przepisy prawa w zakresie naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych.Zalecane metody dydaktyczne

Próba pracy.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie lub w małych zespołach.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się obserwacje postaw zawodowych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy i przepisów bhp podczas prób pracy.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

  • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

  • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.


ZAŁĄCZNIKI

ZAŁACZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

ZAŁACZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZAŁACZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHPobieranie 2.63 Mb.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna