Program nauczania dla zawodu


ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHPobieranie 2.63 Mb.
Strona16/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Klasa

Liczba godzin przeznaczona na realizację efektów kształcenia

I

II

III

IV

I

II

I

II

I

II

I

II

Podstawy konstrukcji maszyn

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

X

X

X

X

15

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

X

X

X

X

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

X

X

X

X

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

X

X

X

X

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

X

X

X

X

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

X

X

X

X

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

X

X

X

X

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

X

X

X

X

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

X

X

X

X

75

PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części maszyn;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(5) rozróżnia rodzaje połączeń;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

X

X

X

X

PKZ(M.b)(1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;

X

X

X

X

PKZ(M.b)(2) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

X

X

X

X

PKZ(M.b)(4) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

X

X

X

X

PKZ(M.b)(3) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;

X

X

X

X

PKZ(M.a)(16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń.

X

X

X

X

M.18.1(4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego.

X

X

X

X

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

90

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;X

X
PKZ(M.g)(2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami;X

X

PKZ(M.g)(3) przestrzega zasad kierowania pojazdami;X

X

PKZ(M.g)(1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów;X

X

PKZ(M.g)(4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B.X

X

Łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot

30

Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych

M.18.1(3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;

X

X

X

X

X


100

M.18.1(4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;

X

X

X

X

X


M.18.1(1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;

X

X

X

X

X


M.18.1(2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

X

X

X

X

X


M.18.1(5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.1(7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.1(8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;

X

X

X

X

X


M.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

X

X

X

X

X


140

M.18.2(2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;

X

X

X

X

X


M.18.2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

X

X

X

X

XPobieranie 2.63 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna