Program nauczania dla zawoduPobieranie 2.63 Mb.
Strona20/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

M.18.1(4)9 rozróżnić materiały konstrukcyjne stosowane w budowie podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego;

M.18.1(1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;

M.18.1(1)1 określić procedury przyjęcia pojazdu do diagnostyki;

M.18.1(1)2 rozróżnić rodzaje dokumentacji przyjęcia pojazdu do diagnostyki;

M.18.1(1)3 rozpoznać sposób identyfikowania pojazdu samochodowego na podstawie tabliczki znamionowej i VIN;

M.18.1(1)4 rozpoznać sposób identyfikowania silnika na podstawie numerów fabrycznych;

M.18.1(1)5 rozpoznać usterki i uszkodzenie pojazdu na podstawie opisu objawów niesprawności;

M.18.1(1)6 rozpoznać programy komputerowe wspomagające przygotowanie dokumentacji przyjęcia pojazdu do diagnostyki;

M.18.1(2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

M.18.1(2)1 określić zasady prawidłowego ustawienia pojazdu na stanowisku diagnostycznym;

M.18.1(2)2 określić zasady prawidłowego zabezpieczenia pojazdu przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesunięciem;

M.18.1(5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych.

M.18.1(5)1 zaplanować wyposażenie stanowiska w narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układów i elementów silnika silników spalinowych;

M.18.1(5)2 zaplanować wyposażenie stanowiska narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu jezdnego;

M.18.1(5)3 zaplanować wyposażenie stanowiska narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu napędowego.

M.18.1(5)4 zaplanować wyposażenie stanowiska narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu hamulcowego;

M.18.1(5)5 zaplanować wyposażenie stanowiska narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu kierowniczego;

M.18.1(5)6 zaplanować wyposażenie stanowiska narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki nadwozia pojazdu;

M.18.1(5)7 określić zasady prawidłowego posługiwania się narzędziami, przyrządami i urządzeniami diagnostycznymi;

M.18.1(6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.18.1(6)1 określić metody diagnostyki stanu technicznego układów i elementów silnika spalinowego;

M.18.1(6)2 określić metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu jezdnego;

M.18.1(6)3 określić metody diagnostyki stanu technicznego elementów zespołu napędowego;

M.18.1(6)4 określić metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu hamulcowego;

M.18.1(6)5 określić metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu kierowniczego;

M.18.1(6)6 określić metody diagnostyki stanu technicznego nadwozia pojazdu;

M.18.1(7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;

M.18.1(7)1 rozpoznać programy komputerowe wspomagające proces diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.18.1(7)2 obsłużyć programy komputerowe w zakresie diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.18.1(8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;

M.18.1(8)1 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych silników spalinowych;

M.18.1(8)2 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych układu jezdnego pojazdu;

M.18.1(8)3 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych elementów zespołu napędowego;

M.18.1(8)4 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych elementów układu hamulcowego;

M.18.1(8)5 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych układu kierowniczego;

M.18.1(8)6 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych nadwozia pojazdu;

M.18.1(8)7 rozpoznać sposób interpretowania wyniki pomiarów i badań diagnostycznych;

M.18.1(8)8 rozpoznać sposób posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną technologiczną i eksploatacyjną w procesie diagnozowania;

M.18.1(9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;

M.18.1(9)1 rozpoznać sposoby ustalenia usterek i uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

M.18.1(9)2 rozpoznać sposoby dokonywania oceny stanu technicznego pojazdu na podstawie wykonanych pomiarów i badań diagnostycznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

M.18.2(1)1 określić sposoby rozpoznawania usterek i uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie opisu objawów ich nieprawidłowej pracy;

M.18.2(1)2 określić sposoby lokalizowania uszkodzeń elementów podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie analizy wyników pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

M.18.2(2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;

M.18.2(2)1 określić metody szacowania kosztów elementów pojazdów samochodowych podlegających wymianie;

M.18.2(2)2 określić metody szacowania kosztów wymiany elementów;

M.18.2(2)3 określić metody szacowania kosztów naprawy elementów;

M.18.2(2)4 określić metody szacowania kosztów niezbędnych regulacji;

M.18.2(2)5 określić sposób opracowywania kalkulacji kosztów i dokumentowani czynności obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych;

M.18.2(3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

M.18.2(3)1 dobrać metodę naprawy silnika spalinowego;

M.18.2(3)2 dobrać metodę naprawy układu jezdnego;

M.18.2(3)3 dobrać metodę naprawy układu napędowego;

M.18.2(3)4 dobrać metodę naprawy układu hamulcowego;

M.18.2(3)5 dobrać metodę naprawy układu kierowniczego;

M.18.2(3)6 dobrać metodę naprawy nadwozia pojazdu;

M.18.2(3)7 dobrać metodę naprawy stosownie do stwierdzonych usterek technicznych;

M.18.2(4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(4)1 skorzystać z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(4)2 określić sposób demontażu zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych korzystając z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej;

M.18.2(4)3 zaplanować czynności niezbędne do wykonania przy demontażu uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych;

M.18.2(4)4 posłużyć się urządzeniami, narzędziami i przyrządami służącymi do demontaż uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych;

M.18.2(4)5 wykonać demontaż uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych;

M.18.2(5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(5)1 określić urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(5)2 określić metody i sposoby weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

M.18.2(6)1 określić zasady i sposoby doboru zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(6)2 określić zasady i sposoby doboru elementów zamiennych niezbędnych do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;

M.18.2(7)1 skorzystać z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(7)2 dobrać urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do wykonania obsługi i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(7)3 zaplanować czynności niezbędne do wykonania wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(8)1 zidentyfikować sposób połączenia elementów;

M.18.2(8)2 określić urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do wykonania obsługi i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(8)3 zaplanować czynności niezbędne do wykonania montażu wymienianych lub naprawionych elementów;

M.18.2(8)4 zaplanować czynności niezbędne do zamontowania naprawionych lub wymienianych zespołów i podzespołów do pojazdu;

M.18.2(9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(9)1 zaplanować czynności niezbędne do wykonania konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(9)2 określić urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;

M.18.2(10)1 scharakteryzować materiały eksploatacyjne do zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.18.2(10)2 wyjaśnić zasady eksploatacji układów pojazdów samochodowych;

M.18.2(10)3 określić sposoby doboru materiałów eksploatacyjnych do układów pojazdów samochodowych;

M.18.2(11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;

M.18.2(11)1 dobrać metody przeprowadzania próby pojazdu samochodowego po naprawie w zależności od zakresu naprawy;

M.18.2(11)2 dobrać metodę badania pojazdu samochodowego po naprawie;

M.18.2(11)3 określić urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do diagnostyki zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych po wykonanej naprawie;

M.18.2(11)4 zaplanować czynności niezbędne do przeprowadzenia próby pracy układów pojazdów samochodowych po naprawie;

M.18.2(12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

M.18.2(12)1 określić sposób interpretowania wyników badań uzyskane podczas próbę pracy po naprawie;

M.18.2(12)2 zaplanować czynności niezbędne do dokonania oceny jakości wykonanej naprawy na podstawie uzyskanych wyników badań podczas próby pracy;

M.18.2(12)3 określić sposoby ustalenia kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów części, materiałów eksploatacyjnych i kosztu robocizny.

Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

PKZ(E.a) (1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

PKZ(E.a)(1)1 posłużyć się pojęciami dotyczącymi jednostek układu SI oraz stosowanych w elektrotechnice i elektronice: podstawowe i pochodne, główne i pokrewne, notacja wykładnicza;

PKZ(E.a)(1)2 posłużyć się pojęciami dotyczącymi obwodów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(1)3 zdefiniować okres oraz częstotliwość wielkości okresowej;

PKZ(E.a)(1)4 narysować wykres wielkości okresowej tętniącej i przemiennej;

PKZ(E.a)(1)5 scharakteryzować budowę oraz zasadę działania cewki indukcyjnej i kondensatora;

PKZ(E.a)(1)6 posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów półprzewodnikowych: półprzewodnik samoistny, półprzewodnik domieszkowany, model pasmowy półprzewodnika;

PKZ(E.a)(1)7 posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów optoelektronicznych: detektor i źródło promieniowania, wyświetlacz;

PKZ(E.a)(1)8 posłużyć się pojęciami dotyczącymi wzmacniaczy;

PKZ(E.a)(1)9 posłużyć się pojęciami dotyczącymi układów prostowniczych, stabilizacyjnych i zasilających;

PKZ(E.a)(1)10 posłużyć się pojęciami dotyczącymi generatorów;

PKZ(E.a)(1)11 posłużyć się pojęciami dotyczącymi układów kombinacyjnych;

PKZ(E.a)(1)12 posłużyć się pojęciami dotyczącymi układów sekwencyjnych;

PKZ(E.a) (2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

PKZ(E.a)(2)1 zdefiniować napięcie;

PKZ(E.a)(2)2 wyznaczyć pojemność kondensatora oraz układu kondensatorów;

PKZ(E.a)(2)3 wyznaczyć indukcyjność własną cewki oraz układu cewek;

PKZ(E.a)(2)4 wyznaczyć indukcyjność wzajemną układu dwóch cewek sprzężonych magnetycznie;

PKZ(E.a)(2)5 scharakteryzować zjawisko rezonansu w obwodach zawierających elementy RLC;

PKZ(E.a) (3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

PKZ(E.a)(3)1 interpretować wielkości obwodu prądu jednofazowego;

PKZ(E.a)(3)2 interpretować wielkości obwodu prądu trójfazowego;

PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

PKZ(E.a)(4)1 wyznaczyć wartość skuteczną, częstotliwość oraz fazę początkową przebiegu sinusoidalnego;

PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

PKZ(E.a)(5)1 zastosować I i II prawo Kirchoffa oraz prawo Ohma;

PKZ(E.a)(5)2 wyznaczyć rezystancję zastępczą;

PKZ(E.a)(5)3 zapisać dzielnik prądowy i napięciowy;

PKZ(E.a)(5)4 zastosować metodę kolejnych przekształceń oraz metodę superpozycji do wyznaczenia rozpływu prądów w obwodzie oraz spadków napięć na elementach;

PKZ(E.a)(5)5 zastosować twierdzenie Thevenina do zastępowania połączenia równoległego dwóch rzeczywistych źródeł napięcia;

PKZ(E.a)(5)6 zastosować definicję mocy czynnej do sprawdzania bilansu mocy czynnej, wyznaczania dopasowania odbiornika do rzeczywistego źródła napięcia oraz sprawności układu;

PKZ(E.a)(5)7 wyznaczyć impedancję i admitancję układów złożonych z elementów RLC i określić na tej podstawie charakter obwodu;

PKZ(E.a)(5)8 wyznaczać moc czynną, bierną, pozorną i zespoloną;

PKZ(E.a)(5)9 oszacować wartości parametrów wzmacniaczy;

PKZ(E.a)(5)10 oszacować wartości parametrów prostowników, stabilizatorów i zasilaczy;

PKZ(E.a)(5)11 oszacować wartości parametrów generatorów;

PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

PKZ(E.a)(6)1 rozpoznać na schematach obwody wymuszenia oraz odbiorniki;

PKZ(E.a)(6)2 rozpoznać elementy układu elektrycznego na podstawie symbolu i opisu;

PKZ(E.a)(6)3 rozpoznać elementy półprzewodnikowe na podstawie opisu i symbolu;

PKZ(E.a)(6)4 rozpoznać elementy optoelektroniczne na podstawie opisu i symbolu;

PKZ(E.a)(6)5 rozpoznać wzmacniacz na podstawie opisu i schematu;

PKZ(E.a)(6)6 rozpoznać prostownik, stabilizator, zasilacz na podstawie opisu i schematu;

PKZ(E.a)(6)7 rozpoznać generator na podstawie opisu i schematu;

PKZ(E.a)(6)8 rozpoznać bramkę logiczną na podstawie symbolu, równania, tabeli prawdy;

PKZ(E.a)(6)9 rozpoznać przerzutnik na podstawie symbolu, równania, tabeli wzbudzeń, tabeli przejść wejść-wyjść (prawdy);

PKZ(E.a)(6)10 scharakteryzować źródła prądu i napięcia;

PKZ(E.a)(6)11 scharakteryzować elementy elektromagnetyczne;

PKZ(E.a)(6)12 scharakteryzować nierozgałęzione i rozgałęzione obwody elektryczne;

PKZ(E.a)(6)13 scharakteryzować elementy zabezpieczenia instalacji elektrycznej;

PKZ(E.a)(6)14 scharakteryzować instalacje samochodów z silnikiem ZI, ZS oraz samochodów hybrydowych spalinowo-elektrycznych i elektrycznych;

PKZ(E.a)(6)15 scharakteryzować układy zasilania elektrycznego pojazdów;

PKZ(E.a)(6)16 scharakteryzować trójfazowe prądnice prądu przemiennego, regulatory napięcia oraz silniki prądu przemiennego;

PKZ(E.a)(6)17 scharakteryzować elementy oraz systemy rozruchu silników spalinowych;

PKZ(E.a)(6)18 scharakteryzować system transmisji sygnałów analogowych;

PKZ(E.a)(6)19 scharakteryzować sterowanie i regulację;

PKZ(E.a)(6)20 scharakteryzować rodzaje regulatorów;

PKZ(E.a)(6)21 scharakteryzować system transmisji danych w samochodzie;

PKZ(E.a)(6)22 scharakteryzować układy zapłonowe pojazdu samochodowego;

PKZ(E.a)(6)23 scharakteryzować układy oświetlenia pojazdów samochodowych;

PKZ(E.a)(6)24 scharakteryzować urządzenia kontrolno-pomiarowe pojazdów samochodowych;

PKZ(E.a)(6)25 scharakteryzować elementy i systemy sterowania sinikami ZI, układy turbodoładowania oraz systemy sterowania sinikami ZS;

PKZ(E.a)(6)26 scharakteryzować instalacje gazowe pojazdów samochodowych oraz systemy elektronicznego sterowania przepływem gazu;

PKZ(E.a)(6)27 scharakteryzować system OBD pojazdu samochodowego;

PKZ(E.a)(6)28 scharakteryzować układy regulacji dynamiki jazdy;

PKZ(E.a)(6)29. scharakteryzować układy zwiększające komfort jazdy;

PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(7)2 sporządzić schemat logiczny układu kombinacyjnego na podstawie realizowanej formuły boolowskiej;

PKZ(E.a)(7)3 sporządzić schematy ideowe i montażowe obwodów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(8)1 rozróżnić parametry elementów półprzewodnikowych;

PKZ(E.a)(8)2 rozróżnić parametry elementów optoelektronicznych;

PKZ(E.a)(8)3 rozróżnić parametry wzmacniaczy;

PKZ(E.a)(8)4 rozróżnić parametry prostowników, stabilizatorów i zasilaczy;

PKZ(E.a)(8)5 rozróżnić parametry generatorów;

PKZ(E.a)(8)6 rozróżnić parametry statyczne elementów i układów techniki cyfrowej;

PKZ(E.a)(8)7 rozróżnić parametry dynamiczne elementów i układów techniki cyfrowej;

PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

PKZ(E.a)(12)1 określić funkcje elementów półprzewodnikowych;

PKZ(E.a)(12)2 określić funkcje elementów optoelektronicznych;

PKZ(E.a)(12)3 określić funkcje analogowych układów elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

PKZ(E.a)(12)4 określić funkcje scalonych układów techniki cyfrowej na podstawie dokumentacji technicznej;

PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

PKZ(E.a)(17)1 wyszukać w katalogu lub instrukcji informacje dotyczące elektronicznych układów analogowych;

PKZ(E.a)(17)2 wyszukać w katalogu lub instrukcji informacje dotyczące elektronicznych układów cyfrowych;

PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(E.a)(18)1 zastosować oprogramowanie komputerowe do wyznaczenia parametrów liniowego obwodu elektrycznego prądu stałego;

PKZ(E.a)(18)2 zastosować oprogramowanie komputerowe do wyznaczania parametrów liniowego obwodu elektrycznego prądu sinusoidalnego;

PKZ(E.a)(18)3 zastosować oprogramowanie komputerowe do wyznaczenia charakterystyk napięciowo – prądowych elementów półprzewodnikowych i optoelektronicznych;

PKZ(E.a)(18)4 zastosować oprogramowanie komputerowe do wyznaczenia charakterystyk statycznych i dynamicznych analogowych układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(18)5 zastosować oprogramowanie komputerowe do testowania oraz wyznaczenia charakterystyk statycznych i dynamicznych cyfrowych układów elektronicznych;

M.12.1(2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

M.12.1(2)1 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne pojazdów samochodowych;

M.12.1(2)2 rozpoznać elementy oraz układy elektroniczne pojazdów samochodowych;

M.12.2(1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;

M.12.2(1)1 zanalizować schematy układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(1)2 zanalizować schematy układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(3)1 określić metody naprawy układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(3)2 określić metody naprawy układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi.

M.12.2(5)1 określić narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(5)2 określić narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektronicznych pojazdów samochodowych.


Pobieranie 2.63 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna