Program nauczania dla zawodu


Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowychPobieranie 2.63 Mb.
Strona22/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)4 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi;

BHP(7)6 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

BHP(7)7 zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)4 zastosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi;

PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

PKZ(E.a)(9)1 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(9)2 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(10)1 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe elementów i urządzeń elektrycznych z zakresu montażu mechanicznego;

PKZ(E.a)(10)2 wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych;

PKZ(E.a)(10)3 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe elementów i urządzeń elektronicznych z zakresu montażu mechanicznego;

PKZ(E.a)(10)4 wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektronicznych;

PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

PKZ(E.a)(11)1 wykonać prace z zakresu obróbki ręcznej podczas montażu elementów i urządzeń elektrycznych;

PKZ(E.a)(11)2 wykonać prace z zakresu obróbki ręcznej podczas montażu elementów i urządzeń elektronicznych;

PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PKZ(E.a)(13)1 wykonać połączenia elementów i układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PKZ(E.a)(13)2 wykonać połączenia elementów i układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(14)1 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(14)2 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(15)1 określić rodzaje i przeznaczenie przyrządów pomiarowych;

PKZ(E.a)(15)2 wykonać pomiary wielkości elektrycznych układów elektrycznych;

PKZ(E.a)(15)3 wykonać pomiary wielkości elektrycznych układów elektronicznych;

PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

PKZ(E.a)(16)1 przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

M.12.1(1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(1)1 rozróżnić metody diagnostyki układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(1)2 rozróżnić metody diagnostyki układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

M.12.1(2)1 rozpoznać elementy oraz układy elektryczne pojazdów samochodowych;

M.12.1(2)2 rozpoznać elementy oraz układy elektroniczne pojazdów samochodowych;

M.12.1(3) wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego;

M.12.1(3)1 wypełnić dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego do diagnostyki;

M.12.1(4) określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(4)1 określić zakres diagnostyki układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(4)2 określić zakres diagnostyki układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(5) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(5)1 zastosować programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(5)2 zastosować programy komputerowe do diagnostyki układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(6) wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(6)1 wykonać pomiary diagnostyczne układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(6)2 wykonać pomiary diagnostyczne układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(7) interpretuje wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(7)1 interpretować wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(7)2 interpretować wyniki pomiarów układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(8) ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

M.12.1(8)1 ocenić stan techniczny układów elektrycznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

M.12.1(8)2 ocenić stan techniczny układów elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

M.12.1(9) sporządza dokumentację wykonanych pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych układów samochodowych;

M.12.1(9)1 sporządzić dokumentację wykonanych pomiarów układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.1(9)2 sporządzić dokumentację wykonanych pomiarów układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(1) analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych;

M.12.2.(1)1 zanalizować schematy układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(1)2 zanalizować schematy układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(2) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(2)1 zlokalizować uszkodzenia układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(2)2 zlokalizować uszkodzenia układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(3) dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(3)3 dobrać metody naprawy układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(3)4 dobrać metody naprawy układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(4) sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

M.12.2.(4)1 sporządzić zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne pojazdów samochodowych;

M.12.2.(4)2 sporządzić zapotrzebowanie na układy lub elementy elektroniczne pojazdów samochodowych;

M.12.2(5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;

M.12.2.(5)1 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych pojazdów samochodowych i posłużyć się nimi;

M.12.2.(5)2 dobrać narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektronicznych pojazdów samochodowych i posłużyć się nimi;

M.12.2.(5)3 posłużyć się narzędziami i przyrządami do wykonania napraw układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(5)4 posłużyć się narzędziami i przyrządami do wykonania napraw układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(6) wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(6)1 wykonać demontaż układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(6)2 wykonać demontaż układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(7) wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

M.12.2.(7)1 wymienić uszkodzone układy lub elementy elektryczne pojazdów samochodowych;

M.12.2.(7)2 wymienić uszkodzone układy lub elementy elektroniczne pojazdów samochodowych;

M.12.2(8) wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(8)1 wykonać regulacje elementów układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(8)2 wykonać regulacje elementów układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(9) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;

M.12.2.(9)1 sprawdzić działanie układów elektrycznych pojazdów samochodowych po naprawie;

M.12.2.(9)2 sprawdzić działanie układów elektronicznych pojazdów samochodowych po naprawie;

M.12.2(10) przeprowadza próby po naprawie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(10)1 przeprowadzić próby po naprawie układów elektrycznych pojazdów samochodowych;

M.12.2.(10)2 przeprowadzić próby po naprawie układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.12.2(11) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi.

M.12.2.(11)1 sporządzić kalkulację kosztów wykonania usługi w zakresie układów elektrycznych;

M.12.2.(11)2 sporządzić kalkulację kosztów wykonania usługi w zakresie układów elektronicznych.

Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)5 wskazać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska występujące podczas wykonywania prac związanych z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(5)5 wskazać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)8 zorganizować pracę obsługi i napraw pojazdów samochodowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych podczas obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)6 zastosować się do przepisów prawa dotyczącego ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas obsługi i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

M.42.1(1) posługuje się dokumentacją technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(1)1 wyszukać niezbędne informacje w dokumentacji technologicznej procesów naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(1)2 wykorzystać niezbędne informacje zawarte w dokumentacji technologicznej przy wykonywaniu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(1)3 posłużyć się dokumentacją technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(2) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;

M.42.1(2)2 zastosować się do zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;

M.42.1(2)3 dobrać części zamienne i materiały eksploatacyjne na podstawie dokumentacji technicznej;

M.42.1(2)4 składować części zamienne i materiały eksploatacyjne zgodnie z wymaganiami producenta i zasadami gospodarki;

M.42.1(3) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;

M.42.1(3)1 ustalić zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;

M.42.1(4) przydziela prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych zespołowi pracowników;

M.42.1(4)1 zidentyfikować zakres niezbędnych prac do wykonania;

M.42.1(4)2 przydzielić prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych poszczególnym pracownikom;

M.42.1(5) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;

M.42.1(5)2 zastosować zasady zasad recyklingu;

M.42.1(5)3 przestrzegać zasad postępowania z odpadami użytkowymi;

M.42.1(6) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(6)1 prowadzić dokumentację obsługi pojazdów samochodowych;

M.42.1(6)2 prowadzić dokumentację diagnostyki i naprawy układów elektronicznych pojazdów samochodowych;

M.42.1(7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych;

M.42.1(7)1 oszacować koszty obsługi pojazdu samochodowego;

M.42.1(7)2 sporządzić kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych;

M.42.1(7)4 sporządzić kalkulację kosztów wykonania naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(8) rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(8)1 zidentyfikować problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(8)2 rozwiązać problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(9) inicjuje oraz wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(9)1 zidentyfikować problemy techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(9)2 zainicjować zmiany w rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych wpływających na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.1(9)3 wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.2(1) przestrzega zasad kontaktów z klientami;

M.42.2(1)2 zastosować się do zasad kontaktów z klientami;

M.42.2(2) kontroluje jakość wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników;

M.42.2(2)1 dobrać kryteria oceny jakości wykonania powierzonych;

M.42.2(2)2 skontrolować jakość wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników;

M.42.2(3) komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi;

M.42.2(3)2 skomunikować się ze współpracownikami;

M.42.2(3)3 skomunikować się z przełożonymi;

M.42.2(4) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań;

M.42.2(4)1 podjąć decyzje dotyczące realizacji zadań w zakresie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.2(5) dobiera pracowników do wykonania określonych zadań;

M.42.2(5)1 określić predyspozycje pracownika do wykonania zadania;

M.42.2(5)2 dobrać pracowników do wykonania określonych zadań;

M.42.2(6) kontroluje przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.2(6)1 skontrolować przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych;

M.42.2(6)2 wprowadzić zmiany w przebiegu procesu naprawy;

M.42.2(7) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych;

M.42.2(7)1 zidentyfikować czynności związane z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych;

M.42.2(7)2 zaplanować terminy wykonania czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych;

M.42.2(7)3 nadzorować wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych;

M.42.2(8) ocenia jakość wykonywanych prac;

M.42.2(8)1 dobrać kryteria oceny jakości wykonywanych prac;

M.42.2(8)2 ocenić jakość wykonywanych prac;

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(1)2 przewidzieć skutki pracy zespołu;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2)2 dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2)3 przydzielić zadania dla poszczególnych osób w zespole;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(3)1 kierować wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(3)2 przewidzieć skutki wydawanych dyspozycji;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(4)3 sprawdzić efekty wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(4)4 ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(5)2 zaproponować rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;

OMZ(6)2 zastosować różne sposoby komunikacji ze współpracownikami;

OMZ(6)3 skomunikować się ze współpracownikami;

OMZ(6)4 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(1)1 zastosować się do zasad kultury;

KPS(1)2 zastosować się do zasad etyki;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(2)1 wykazać kreatywność w realizacji zadań;

KPS(2)2 postępować konsekwentnie w realizacji zadań;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 przewidzieć skutki podejmowanych działań;

KPS(3)2 dokonać analizy rezultatów działań;

KPS (4) jest otwarty na zmiany;

KPS(4)1 dokonać analizy zmian zachodzących w branży;

KPS(4)2 podejmować nowe wyzwania;

KPS(4)3 wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(5)1 przewidzieć sytuacje wywołujące stres;

KPS(5)2 zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(6)1 przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

KPS(6)2 wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

KPS(7)3 zabezpieczyć dokumentację zawierającą dane osobowe klientów;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)1 ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(8)2 przewidzieć skutki podejmowanych decyzji;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(9)2 wynegocjować warunki porozumień;

KPS(10) współpracuje w zespole.

KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

KPS(10)4 rozwiązać konflikty w zespole.


Pobieranie 2.63 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna