Program nauczania dla zawodu


Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowychPobieranie 2.63 Mb.
Strona6/22
Data29.04.2016
Rozmiar2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

3. Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych


3.1. Budowa pojazdu samochodowego

3.2. Badanie stanu technicznego zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego3.3. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego

3.1. Budowa pojazdu samochodowego

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

M.18.1(3)1 sklasyfikować pojazdy samochodowe według rozwiązań konstrukcyjnych;

P

C

 • Klasyfikacja, identyfikacja pojazdów samochodowych.

 • Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego.

 • Własności trakcyjne pojazdów samochodowych.

 • Budowa i zasada działania układu napędowego pojazdów samochodowych.

 • Budowa i zasada działania układu hamulcowego pojazdów samochodowych.

 • Budowa i zasada działania układu kierowniczego pojazdów samochodowych.

 • Budowa i zasada działania elementów nośnych i jezdnych pojazdów samochodowych.

 • Koła i ogumienie.

 • Nadwozia pojazdów samochodowych.

 • Podstawowe wiadomości o silnikach.

 • Proces spalania w silnikach.

 • Parametry pracy silnika, charakterystyka silnika.

 • Układ korbowy.

 • Układ rozrządu.

 • Kadłuby i głowice.

 • Układy zasilania silników z zapłonem iskrowym.

 • Układy zasilania silników z zapłonem samoczynnym.

 • Układ chłodzenia.

 • Układ smarowania.

 • Układy dolotowe i wylotowe.

 • Napędy alternatywne pojazdów samochodowych.

M.18.1(3)2 sklasyfikować pojazdy samochodowe według przeznaczenia;

P

C

M.18.1(3)3 scharakteryzować nadwozia pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.1(3)4 rozróżnić materiały stosowane do budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych;

P

B

M.18.1(3)5 sklasyfikować silniki stosowane do napędu pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.1(3)6 sklasyfikować układy zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym;

P

C

M.18.1(3)7 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układów zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym;

P

C

M.18.1(3)8 scharakteryzować budowę elementów silnika tłokowego;

P

C

M.18.1(3)9 rozróżnić elementy osprzętu silników spalinowych;

P

B

M.18.1(3)10 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania silników spalinowych;

P

C

M.18.1(3)11 scharakteryzować proces spalania w silnikach z zapłonem iskrowym i samoczynnym;

P

C

M.18.1(3)12 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania napędu hybrydowego pojazdów samochodowych;

PP

C

M.18.1(3)13 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu hamulcowego i jego elementów;

P

C

M.18.1(3)14 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu napędowego pojazdów samochodowych i jego elementów;

P

C

M.18.1(3)15 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu kierowniczego pojazdów samochodowych i jego elementów;

P

C

M.18.1(3)16 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasadę działania układu jezdnego i jego elementów;

P

C

M.18.1(3)17 scharakteryzować budowę oraz wyjaśnić zasady działania systemów bezpieczeństwa biernego i czynnego pojazdów samochodowych;

PP

C

M.18.1(4)2 rozpoznać poszczególne elementy nadwozia;

P

A

M.18.1(4)3 rozróżnić podstawowe elementy tłokowego silnika spalinowego oraz określić ich funkcje;

P

A

M.18.1(4)4 określić i wyjaśnić zjawiska zachodzące podczas pracy silnika spalinowego;

PP

C

M.18.1(4)5 zidentyfikować elementy układu napędowego;

P

B

M.18.1(4)6 zidentyfikować elementy układu jezdnego;

P

B

M.18.1(4)7 rozpoznać poszczególne elementy układu hamulcowego;

P

A

M.18.1(4)8 rozpoznać poszczególne elementy układu kierowniczego;

P

A

M.18.1(4)9 rozróżnić materiały konstrukcyjne stosowane w budowie podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego.

P

B

Planowane zadania (ćwiczenia)

Rozróżnianie materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy pojazdów samochodowych

Przyporządkuj przedstawionym na rysunku elementom pojazdu samochodowego materiały, z których są wykonane. Skorzystaj z dostępnej literatury technicznej.Charakteryzowanie budowy oraz wyjaśnianie zasady działania silników spalinowych

Na przedstawionym rysunku silnika spalinowego opisz jego elementy. Wyjaśnij zasadę działania silnika spalinowego z zapłonem iskrowym i samoczynnym. Wskaż różnice w budowie i sposobie działania tych silników.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, wyposażoną w: modele pojazdów, zespoły i części pojazdów, modele przedstawiające stopień zużycia oraz sposoby regeneracji części pojazdów, zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów samochodowych, materiały eksploatacyjne, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części zamiennych.Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Czasopisma branżowe, katalogi, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części zamiennych, filmy i prezentacje multimedialne w zakresie budowy i zasady działania zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego.Zalecane metody dydaktyczne

W wyniku realizacji programu nauczania tego działu programowego uczeń opanować ma umiejętności będące podstawą do realizacji kolejnych działów programowych ̶ do diagnozowania i naprawy poszczególnych układów pojazdu samochodowego, dokumentowania otrzymanych wyników i ich interpretowania. Dlatego też ogromnie ważne jest osiągnięcie przez ucznia umiejętności rozróżniania i rozpoznawania budowy zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego. Należy też zwrócić szczególną uwagę na umiejętność korzystania z literatury fachowej i danych zawartych w instrukcjach. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie wykładu, pokazu z objaśnieniem i ćwiczeń.

Aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień związanych z poznaniem budowy pojazdu samochodowego oraz działania poszczególnych zespołów i podzespołów zaleca się wykorzystanie filmów poglądowych oraz prezentacji multimedialnych w zakresie budowy pojazdów samochodowych. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktarzem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji napraw i dostępnych różnorodnych źródeł informacji.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.2. Badanie stanu technicznego zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

M.18.1(1)1 określić procedury przyjęcia pojazdu do diagnostyki;

P

C

 • Przyjęcie pojazdu do diagnostyki.

 • Organizowanie stanowiska pracy do diagnostyki.

 • Diagnostyka silników pojazdów samochodowych.

 • Diagnostyka układów podwozia pojazdów samochodowych.

 • Diagnostyka nadwozia pojazdu samochodowego.

M.18.1(1)2 rozróżnić rodzaje dokumentacji przyjęcia pojazdu do diagnostyki;

P

B

M.18.1(1)3 rozpoznać sposób identyfikowania pojazdu samochodowego na podstawie tabliczki znamionowej i VIN;

P

A

M.18.1(1)4 rozpoznać sposób identyfikowania silnika na podstawie numerów fabrycznych;

P

A

M.18.1(1)5 rozpoznać usterki i uszkodzenie pojazdu na podstawie opisu objawów niesprawności;

P

A

M.18.1(1)6 rozpoznać programy komputerowe wspomagające przygotowanie dokumentacji przyjęcia pojazdu do diagnostyki;

P

A

M.18.1(2)1 określić zasady prawidłowego ustawienia pojazdu na stanowisku diagnostycznym;

P

C

M.18.1(2)2 określić zasady prawidłowego zabezpieczenia pojazdu przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesunięciem;

P

C

M.18.1(5)1 zaplanować wyposażenie stanowiska w narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układów i elementów silnika silników spalinowych;

P

C

M.18.1(5)2 zaplanować wyposażenie stanowiska w narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu jezdnego;

P

C

M.18.1(5)3 zaplanować wyposażenie stanowiska w narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu napędowego;

P

C

M.18.1(5)4 zaplanować wyposażenie stanowiska w narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu hamulcowego;

P

C

M.18.1(5)5 zaplanować wyposażenie stanowiska w narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki układu kierowniczego;

P

C

M.18.1(5)6 zaplanować wyposażenie stanowiska w narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania diagnostyki nadwozia pojazdu;

P

C

M.18.1(5)7 określić zasady prawidłowego posługiwania się narzędziami, przyrządami i urządzeniami diagnostycznymi;

P

C

M.18.1(6)1 określić metody diagnostyki stanu technicznego układów i elementów silnika spalinowego;

P

C

M.18.1(6)2 określić metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu jezdnego;

P

C

M.18.1(6)3 określić metody diagnostyki stanu technicznego elementów zespołu napędowego;

P

C

M.18.1(6)4 określić metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu hamulcowego;

P

C

M.18.1(6)5 określić metody diagnostyki stanu technicznego elementów układu kierowniczego;

P

C

M.18.1(6)6 określić metody diagnostyki stanu technicznego nadwozia pojazdu;

P

C

M.18.1(7)1 rozpoznać programy komputerowe wspomagające proces diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

P

A

M.18.1(7)2 obsłużyć programy komputerowe w zakresie diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.1(8)1 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych silników spalinowych;

P

C

M.18.1(8)2 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych układu jezdnego pojazdu;

P

C

M.18.1(8)3 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych elementów zespołu napędowego;

P

C

M.18.1(8)4 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych elementów układu hamulcowego;

P

C

M.18.1(8)5 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych układu kierowniczego;

P

C

M.18.1(8)6 zaplanować czynności niezbędne do wykonania pomiarów i badań diagnostycznych nadwozia pojazdu;

P

C

M.18.1(8)7 rozpoznać sposób interpretowania wyników pomiarów i badań diagnostycznych;

P

A

M.18.1(8)8 rozpoznać sposób posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną technologiczną i eksploatacyjną w procesie diagnozowania;

P

A

M.18.1(9)1 rozpoznać sposoby ustalenia usterek i uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników diagnozy;

P

A

M.18.1(9)2 rozpoznać sposoby dokonywania oceny stanu technicznego pojazdu na podstawie wykonanych pomiarów i badań diagnostycznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

P

A

Planowane zadania (ćwiczenia)

Interpretowanie wyników pomiarów i badań diagnostycznych

W wyniku przeprowadzonego badania stanu technicznego amortyzatorów sporządzony został raport wyników. Dokonaj interpretacji wyników badania. Wskaż zakres naprawy i dobierz elementy podlegające naprawie. Sporządź kosztorys naprawy.Wykonanie badania stanu technicznego układu hamulcowego

Korzystając z przygotowanej dokumentacji zaplanuj wykonanie badania stanu technicznego układu hamulcowego. Przedstaw niezbędne do wykonania czynności. Zaplanuj niezbędne wyposażenie stanowiska diagnostycznego. Uzasadnij wykorzystanie zaproponowanych metod diagnostycznych.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w rzutnik multimedialny, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, plansze i makiety obrazujące: elementy i zespoły pojazdu samochodowego, narzędzia i urządzenia służące do diagnostyki pojazdów samochodowych i inne w zakresie diagnostyki pojazdów samochodowych. Biblioteczka w sali dydaktycznej powinna być wyposażona w literaturę techniczną z zakresu naprawy pojazdów, książki napraw, katalogi narzędzi i urządzeń, katalogi części i materiałów eksploatacyjnych.Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Czasopisma branżowe, katalogi, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części zamiennych, filmy i prezentacje multimedialne w zakresie tematów jednostki modułowej.Zalecane metody dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne powinny przygotować ucznia do diagnozowania poszczególnych układów pojazdu samochodowego, dokumentowania otrzymanych wyników i ich interpretowania. Nabyte umiejętności staną się niezbędne do kształcenia w zakresie naprawy pojazdów samochodowych.

Podczas realizacji programu należy zwrócić szczególną uwagę na umiejętności dobierania metody i przyrządów do diagnostyki układów pojazdu i korzystania z literatury fachowej i danych zawartych w instrukcjach. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie metody tekstu przewodniego, metodę przypadku, metodę projektu, pokazu z objaśnieniem i ćwiczeń.

Aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień związanych z diagnozowaniem układów pojazdu zaleca się wykorzystanie filmów poglądowych oraz prezentacji multimedialnych. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktarzem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji napraw i dostępnych różnorodnych źródeł informacji.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
3.3. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdu samochodowego

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

M.18.2(1)1 określić sposoby rozpoznawania usterek i uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie opisu objawów ich nieprawidłowej pracy;

P

C

 • Naprawy silników pojazdów samochodowych.

 • Naprawy układu chłodzenia.

 • Naprawy układu smarowania.

 • Naprawy układu napędowego.

 • Naprawy układu hamulcowego.

 • Naprawy układu kierowniczego.

 • Naprawy elementów nośnych i jezdnych pojazdów samochodowych.

 • Naprawy nadwozi pojazdów samochodowych.

M.18.2(1)2 określić sposoby lokalizowania uszkodzeń elementów podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie analizy wyników pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

P

C

M.18.2(2)1 określić metody szacowania kosztów elementów pojazdów samochodowych podlegających wymianie;

P

C

M.18.2(2)2 określić metody szacowania kosztów wymiany elementów;

P

C

M.18.2(2)3 określić metody szacowania kosztów naprawy elementów;

P

C

M.18.2(2)4 określić metody szacowania kosztów niezbędnych regulacji;

P

C

M.18.2(2)5 określić sposób opracowywania kalkulacji kosztów i dokumentowania czynności obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(3)1 dobrać metodę naprawy silnika spalinowego;

P

C

M.18.2(3)2 dobrać metodę naprawy układu jezdnego;

P

C

M.18.2(3)3 dobrać metodę naprawy układu napędowego;

P

C

M.18.2(3)4 dobrać metodę naprawy układu hamulcowego;

P

C

M.18.2(3)5 dobrać metodę naprawy układu kierowniczego;

P

C

M.18.2(3)6 dobrać metodę naprawy nadwozia pojazdu;

P

C

M.18.2(3)7 dobrać metodę naprawy stosownie do stwierdzonych usterek technicznych;

P

C

M.18.2(4)1 skorzystać z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

B

M.18.2(4)2 określić sposób demontażu zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych korzystając z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej;

P

C

M.18.2(4)3 zaplanować czynności niezbędne do wykonania przy demontażu uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(5)1 określić urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(5)2 określić metody i sposoby weryfikacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(6)1 określić zasady i sposoby doboru zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(6)2 określić zasady i sposoby doboru elementów zamiennych niezbędnych do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(7)1 skorzystać z dokumentacji konstrukcyjnej, eksploatacyjnej i naprawczej zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

B

M.18.2(7)2 dobrać urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do wykonania obsługi i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(7)3 zaplanować czynności niezbędne do wykonania wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(8)1 zidentyfikować sposób połączenia elementów;

P

B

M.18.2(8)2 określić urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do wykonania obsługi i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(8)3 zaplanować czynności niezbędne do wykonania montażu wymienianych lub naprawionych elementów;

P

C

M.18.2(8)4 zaplanować czynności niezbędne do zamontowania naprawionych lub wymienianych zespołów i podzespołów do pojazdu;

P

C

M.18.2(9)1 zaplanować czynności niezbędne do wykonania konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(9)2 określić urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do konserwacji zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(10)1 scharakteryzować materiały eksploatacyjne do zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(10)2 wyjaśnić zasady eksploatacji układów pojazdów samochodowych;

P

B

M.18.2(10)3 określić sposoby doboru materiałów eksploatacyjnych do układów pojazdów samochodowych;

P

C

M.18.2(11)1 dobrać metody przeprowadzania próby pojazdu samochodowego po naprawie w zależności od zakresu naprawy;

P

C

M.18.2(11)2 dobrać metodę badania pojazdu samochodowego po naprawie;

P

C

M.18.2(11)3 określić urządzenia, narzędzia i przyrządy niezbędne do diagnostyki zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych po wykonanej naprawie;

P

C

M.18.2(11)4 zaplanować czynności niezbędne do przeprowadzenia próby pracy układów pojazdów samochodowych po naprawie;

P

C

M.18.2(12)1 określić sposób interpretowania wyników badań uzyskane podczas próbę pracy po naprawie;

PP

C

M.18.2(12)2 zaplanować czynności niezbędne do dokonania oceny jakości wykonanej naprawy na podstawie uzyskanych wyników badań podczas próby pracy;

PP

C

M.18.2(12)3 określić sposoby ustalenia kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów części, materiałów eksploatacyjnych i kosztu robocizny.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Dokonanie wymiany uszkodzonych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Do naprawy zgłoszony został pojazd samochodowy z uszkodzonym prawym, przednim wahaczem. Zaplanuj niezbędne do wykonania czynności prowadzące do wymiany wahacza. Przedstaw spis niezbędnych do wykorzystania narzędzi i urządzeń.Ustalenie kosztu naprawy i sporządzenie zlecenia naprawy

Korzystając z przygotowanej dokumentacji naprawy sporządź kalkulację jej kosztów uwzględniając koszt części, materiałów eksploatacyjnych i koszt robocizny. Przygotuj formularz zlecenia naprawy.Dobieranie metody badania pojazdu samochodowego po naprawie

Dobierz metodę badania pojazdu jaką należy przeprowadzić po wymianie końcówki drążka kierowniczego i tarcz hamulcowych. Uzasadnij swoją decyzję.Projekt wykonania naprawy pojazdu samochodowego

Opracuj projekt realizacji prac określonych w treści zadania. Projekt powinien zawierać: wykaz narzędzi niezbędnych do wykonania naprawy, wykaz części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy, wykaz prac związanych z wykonaniem naprawy (z zachowaniem kolejności), kalkulację kosztów demontażu, naprawy i montażu.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w sali lekcyjnej wyposażonej w rzutnik multimedialny i stanowisko komputerowe z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, plansze obrazujące: elementy i zespoły pojazdu samochodowego, narzędzia i urządzenia służące do naprawy pojazdów samochodowych; materiały eksploatacyjne i inne w zakresie naprawy pojazdów samochodowych. Biblioteczka w sali dydaktycznej powinna być wyposażona w literaturę techniczną z zakresu naprawy pojazdów, książki napraw, katalogi narzędzi i urządzeń, katalogi części i materiałów eksploatacyjnych.Środki dydaktyczne

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów. Czasopisma branżowe, katalogi, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczno-obsługowe pojazdów, katalogi części zamiennych, filmy i prezentacje multimedialne w zakresie tematów działu programowego.Zalecane metody dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne mają przygotować ucznia do wykonywania naprawy pojazdów samochodowych. Podczas realizacji programu należy zwrócić szczególną uwagę na umiejętności dobierania metody naprawy oraz narzędzi i urządzeń do jej wykonania, korzystania z literatury fachowej i danych zawartych w instrukcjach i katalogach. Podczas procesu kształcenia zaleca się stosowanie wykładu, metody tekstu przewodniego, metodę projektu i ćwiczeń.

Aby ułatwić uczniom zrozumienie zagadnień związanych z naprawą zespołów i podzespołów pojazdu zaleca się wykorzystanie filmów poglądowych oraz prezentacji multimedialnych. Wykonywane ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktarzem, a następnie zwracać uwagę na właściwe wykorzystywanie instrukcji napraw i dostępnych różnorodnych źródeł informacji.

Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz testu praktycznego.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Pobieranie 2.63 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna