Program nauczania dla zawoduPobieranie 3.04 Mb.
Strona16/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
9.3. Ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń maszyn i urządzeń elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP(4)4 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

 • Zagrożenia związane z eksploatacją maszyn elektrycznych.

 • Zasady BHP w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacja maszyn elektrycznych.

 • Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych.

 • Zasady BHP w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych.

 • Zakres działań związanych z eksploatacja maszyn elektrycznych.

 • Pomiary eksploatacyjne maszyn elektrycznych.

 • Oględziny maszyn elektrycznych.

 • Przeglądy okresowe i ocena stanu technicznego maszyn elektrycznych.

 • Dokumentacja techniczna w zakresie przeprowadzonych badań i pomiarów kontrolnych maszyn elektrycznych.

 • Zasady lokalizacji uszkodzeń w maszynach elektrycznych.

 • Zasady wymiany uszkodzonych części maszyn elektrycznych.

 • Zasady doboru części zamiennych maszyn elektrycznych.

 • Zasady wykonywania napraw podzespołów mechanicznych maszyn elektrycznych.

 • Zasady wykonywania napraw podzespołów elektrycznych maszyn elektrycznych.

 • Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych po naprawach.

 • Eksploatacja transformatorów.

 • Typowe uszkodzenia transformatorów.

 • Naprawy transformatorów.

 • Eksploatacja maszyn prądu przemiennego.

 • Typowe uszkodzenia silników indukcyjnych.

 • Naprawy silników indukcyjnych.

 • Typowe uszkodzenia maszyn synchronicznych.

 • Naprawy maszyn synchronicznych.

 • Eksploatacja maszyn prądu stałego.

 • Typowe uszkodzenia maszyn prądu stałego.

 • Naprawy maszyn prądu stałego.

 • Eksploatacja urządzeń energoelektronicznych.

 • Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach energoelektronicznych.

 • Naprawy urządzeń energoelektronicznych.

 • Zakres działań związanych z eksploatacja urządzeń elektrycznych.

 • Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrycznych.

 • Oględziny urządzeń elektrycznych.

 • Przeglądy i ocena stanu technicznego urządzeń elektrycznych.

 • Dokumentacja techniczna w zakresie przeprowadzonych badań i pomiarów kontrolnych urządzeń elektrycznych.

 • Zasady lokalizacji uszkodzeń urządzeń elektrycznych.

 • Zasady wymiany uszkodzonych części urządzeń elektrycznych.

 • Zasady doboru części zamiennych urządzeń elektrycznych.

 • Zasady wykonywania napraw podzespołów mechanicznych urządzeń elektrycznych.

 • Zasady wykonywania napraw podzespołów elektrycznych urządzeń elektrycznych.

 • Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych po naprawach.

 • Eksploatacja urządzeń energoelektronicznych.

 • Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach energoelektronicznych.

 • Naprawy urządzeń energoelektronicznych.

 • Eksploatacja urządzeń grzejnych.

 • Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach grzejnych.

 • Naprawy urządzeń grzejnych.

 • Eksploatacja urządzeń chłodniczych.

 • Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach chłodniczych.

 • Naprawy urządzeń chłodniczych.

BHP(4)8 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(5)4 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(5)8 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

D

BHP(6)4 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

B

BHP(6)8 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(7)8 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(8)4 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(8)8 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(9)4 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(10)4 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.1.(2)1 zaplanować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(2)2 zaplanować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(2)3 zrealizować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(2)4 zrealizować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(2)5 nadzorować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych;

P

D

E.24.1.(2)6 nadzorować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych;

P

D

E.24.1.(3)1 określić rodzaj miernika do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(3)2 określić rodzaj miernika do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(3)3 sklasyfikować mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(3)4 sklasyfikować mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(3)5 zanalizować dobór mierników do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych;

P

D

E.24.1.(3)6 zanalizować dobór mierników do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych;

P

D

E.24.1.(5)1 określić zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)2 określić zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)3 określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)4 określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)5 zastosować zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)6 zastosować zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)7 zastosować sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)8 zastosować sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(6)1 określić części zamienne maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(6)2 określić części zamienne urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(6)3rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych;

P

A

E.24.1.(6)4 rozpoznać części zamienne urządzeń elektrycznych;

P

A

E.24.1.(6)5 dopasować części zamienne maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(6)6 dopasować części zamienne urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(6)7 dokonać analizy doboru części zamiennych maszyn elektrycznych;

P

D

E.24.1.(6)8 dokonać analizy doboru części zamiennych urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(9)1 rozpoznać miejsce uszkodzenia w maszynach elektrycznych;

P

A

E.24.1.(9)2 rozpoznać miejsce uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;E.24.1.(9)3 rozpoznać rodzaj uszkodzenia w maszynach elektrycznych;

P

A

E.24.1.(9)4 rozpoznać rodzaj uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych ;

P

A

E.24.1.(9)5 zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w maszynach elektrycznych;

P

D

E.24.1.(9)6 zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;

P

D

E.24.1.(9)7 zastosować sposoby usuwania uszkodzenia w maszynach elektrycznych;

P

C

E.24.1.(9)8 zastosować sposoby usuwania uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;

P

C

E.24.1.(10)1 określić kryteria oceny stanu technicznego maszyn elektrycznych;

P

C

E.24.1.(10)3 rozpoznać stan techniczny maszyn elektrycznych;

P

A

E.24.1.(10)5 zanalizować stan techniczny maszyn elektrycznych;

P

D

E.24.1.(10)7 podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego maszyn elektrycznych;

P

D

E.24.1.(2)2 zaplanować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(2)4 zrealizować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(2)6 nadzorować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych;

PP

D

E.24.1.(3)2 określić rodzaj miernika do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(3)4 sklasyfikować mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(3)6 zanalizować dobór mierników do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych;

P

D

E.24.1 (5)2 określić zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)4 określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)6 zastosować zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(5)8 zastosować sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(6)2 określić części zamienne urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(6)4 rozpoznać części zamienne urządzeń elektrycznych;

P

A

E.24.1.(6)6 dopasować części zamienne urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(6)8 dokonać analizy doboru części zamiennych urządzeń elektrycznych;

P

D

E.24.1.(9)2 rozpoznać miejsce uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;

P

A

E.24.1.(9)4 rozpoznać rodzaj uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;

P

A

E.24.1.(9)6 zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;

P

D

E.24.1.(9)8 zastosować sposoby usuwania uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;

P

C

E.24.1.(10)2 określić kryteria oceny stanu technicznego urządzeń elektrycznych;

P

C

E.24.1.(10)4 rozpoznać stan techniczny urządzeń elektrycznych;

P

A

E.24.1.(10)6 zanalizować stan techniczny urządzeń elektrycznych;

P

D

E.24.1.(10)8 podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego urządzeń elektrycznych;

P

D

OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ(3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

P

C

OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

C

OMZ(4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji;

P

C

OMZ(5)1 zanalizować organizację pracy w miejscu pracy;

P

C

OMZ(5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

P

C

OMZ(5)3 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

OMZ(5)4 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

KPS(5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C

KPS(5)2 zastosować techniki relaksacyjne;

P

C

KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje;

P

C

KPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

C

KPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;

P

C

KPS(9)1 określić swoje postulaty;

P

C

KPS(9)2 określić techniki mediacji;

P

C

KPS (9)3 ustalić korzystne warunki porozumień;

P

C

KPS(10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

C

KPS(10)2 podjąć rolę w zespole.

P

C

Planowane zadania

Dokonywanie oceny stanu technicznego przemysłowego urządzenia elektrycznego

Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach, czas na wykonanie ćwiczenia określa nauczyciel. Uczniowie rozpoczynają pracę od rozpoznania rodzaju urządzenia i analizy jego dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi. Na podstawie informacji dotyczących przeprowadzania oględzin i przeglądów zamieszczonych w dokumentacji, określają działania w zakresie oceny stanu technicznego urządzenia oraz ich kolejność. Następnie uczniowie rozpoznają podzespoły urządzenia i określają ich funkcje oraz na podstawie dokumentacji analizują pracę urządzenia. W zakresie działań związanych z oględzinami i przeglądem urządzenia należy zwrócić uwagę na skrupulatne przestrzeganie zasad zawartych w dokumentacji; uczniowie sprawdzają stan wszystkich podzespołów, ich mocowanie i połączenia, rodzaj sieci zasilającej oraz zastosowanych zabezpieczeń. Następnie pod nadzorem nauczyciela wykonują następujące działania: sprawdzają stan izolacji i wykonują pomiary jej rezystancji, sprawdzają ciągłość przewodu ochronnego; uruchamiają urządzenie i sprawdzają jego działanie oraz wykonują pomiary parametrów określonych w wytycznych dotyczących przeglądów urządzenia zawartych w dokumentacji technicznej. Po zakończeniu pracy uczniowie sporządzają protokół pokontrolny.

Do wykorzystania: przemysłowe urządzenie elektryczne z dokumentacją i instrukcją obsługi, zestaw przyrządów do pomiaru parametrów urządzeń elektrycznych, formularze protokołów pokontrolnych.


Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia powinny się odbywać w pracowni eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych


(jedno stanowisko dla jednego ucznia); przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym

Kształcenie praktyczne może odbywać się również w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, oraz zakładach pracy branży elektrycznej.
Środki dydaktyczne

Urządzenia elektryczne grzejnie i chłodnicze, urządzenia energoelektroniczne, różnego typu silniki, transformatory, części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych, urządzenia i maszyny elektryczne do symulacji uszkodzeń, dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń elektrycznych, plansze, makiety, filmy i prezentacje multimedialne z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, katalogi części zamiennych maszyn i urządzeń elektrycznych.


Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaleca się metody: tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń praktycznych, metodę projektu. Podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien przeprowadzić pokaz czynności z objaśnieniem, na podstawie którego uczniowie określą plan działania, przygotowują stanowisko pracy. Diagnozowanie uszkodzeń i naprawy stanowią najtrudniejszą działu programowego, w tym zakresie szczególną szczególny nacisk położyć na umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych, sposób identyfikowania nieprawidłowości ich działania. Do ćwiczeń praktycznych z tego zakresu należy przygotować bardzo szczegółowe instrukcje.

Istotne jest aby uczeń potrafił przeprowadzić przeglądy okresowe maszyn i urządzeń elektrycznych, umiał określić parametry jakie podlegają kontroli i potrafił je zmierzyć. W tym zakresie zaleca stosowanie obok ćwiczeń praktycznych, metodę tekstu przewodniego oraz metodę projektów.

W czasie zajęć należy zwrócić uwagę na: przestrzeganie zasad bhp, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, staranne wykonywanie zadań.

Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń praktycznych, należy zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym stanowisku.
Formy organizacyjne

Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób,. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w grupach 2-3-osobowychPropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Osiągnięcia uczniów należy sprawdzać systematycznie według kryteriów podanych na początku zajęć. Wskazane jest, aby wymagania podstawowe obejmowały przede wszystkim umiejętności: • określenia zasad przeprowadzania oględzin i przeglądów okresowych maszyn i urządzeń elektrycznych,

 • doboru przyrządów pomiarowych do wykonywania pomiarów kontrolnych parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych i określania sposobu przeprowadzania tych pomiarów

 • określenia zasad lokalizacji i usuwania uszkodzeń w maszynach i urządzeniach elektrycznych.

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:

ustnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,

testów osiągnięć szkolnych,

ukierunkowanej obserwacji indywidualnej i zespołowej pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

Wiadomości teoretyczne, mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru, na dobieranie) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką).

Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać przez obserwację czynności uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na:


 • sposób analizy poprawności działania urządzenia,

 • umiejętność lokalizacji uszkodzeń,

 • umiejętność doboru części zamiennych maszyn i urządzeń elektrycznych i posługiwanie się katalogami w tym zakresie,

 • sposób wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów.

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną w zakresie przeprowadzania napraw,

 • sposób wykonania pomiarów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych

 • posługiwanie się dokumentacją techniczna w podczas wykonywania przeglądów okresowych,

 • umiejętność oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych

 • umiejętność pracy w grupie i wykonywania powierzonych ról,

 • umiejętność planowania działań,

 • przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania ćwiczeń,

 • umiejętność pracy w grupie,

 • planowanie pracy.

Kontrolę poprawności wykonania ćwiczenia należy przeprowadzić w trakcie i po jego wykonaniu. Uczeń powinien wykonać dokumentację techniczną z wykonanych badań, przeglądów, oględzin i pomiarów.

Na zakończenie działu programowego wskazane jest przeprowadzenie testu praktycznego z zadaniami typu próba pracy.W końcowej ocenie działu programowego obok wyniku testu praktycznego należy wziąć pod uwagę oceny wszystkich form sprawdzania efektów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem ocen z ćwiczeń wykonywanych w trakcie realizacji programu.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.
9.4. Ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

BHP (4)4 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

 • Zagrożenia związane z eksploatacją instalacji elektrycznych.

 • Zasady BHP w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacja instalacji elektrycznych.

 • Badania eksploatacyjne okresowe instalacji elektrycznych.

 • Oględziny instalacji elektrycznych.

 • Przeglądy okresowe i ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych.

 • Próby okresowe instalacji elektrycznych.

 • Dokumentacja techniczna w zakresie przeprowadzonych oględzin i pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych.

 • Zasady lokalizacji uszkodzeń instalacji elektrycznych.

 • Zasady wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych.

 • Próby odbiorcze instalacji elektrycznych po naprawach.

 • Lokalizacja uszkodzeń w instalacjach elektrycznych różnych typów.

 • Usuwanie uszkodzeń w instalacjach elektrycznych różnych typów.

BHP (4)8 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP (5)4 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP (5)8 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

D

BHP (6)4 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

B

BHP (6)8 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

P

C

BHP(7)8 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(8)4 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(8)8 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP (9)4 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

BHP(10)4 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(2)1 zaplanować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(2)2 zrealizować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(2)3 nadzorować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

P

D

E.24.2.(4)1 określić zasady lokalizacji uszkodzeń elementów instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(4)2 określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(4)3 zastosować zasady lokalizacji uszkodzeń elementów instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(4)4 zastosować sposoby wymiany uszkodzonych instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(6)1 określić rodzaje przewodów i kabli do wykonania instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(6)2 określić rodzaje sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(6)3 rozpoznać przewody i kable do wykonania instalacji elektrycznych;

P

A

E.24.2.(6)4 rozpoznać sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;

P

A

E.24.2.(6)5 dobrać przewody i kable do wykonania instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(6)6 dobrać sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(6)7 zanalizować dobór przewodów i kabli do wykonania instalacji elektrycznych;

P

D

E.24.2.(6)8 zanalizować dobór sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych;

P

D

E.24.2.(8)1 rozpoznać rodzaje mierników stosowanych przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;

P

A

E.24.2.(8)2 wskazać rodzaj miernika stosowanego przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;

P

B

E.24.2.(8)3 dobrać rodzaj miernika stosowanego przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;

P

C

E.24.2.(8)4 zrealizować pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych stosując odpowiedni typ miernika;

P

C

E.24.2.(9)1 określić kryteria oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

P

c

E.24.2.(9)2 zdiagnozować stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

P

D

E.24.2.(9)3 zanalizować stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

P

D

E.24.2.(9)4 podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

P

D

E.24.2.(10)1 określić sposoby lokalizacji uszkodzeń w instalacjach elektrycznych;

P

C

E.24.2.(10)2 rozpoznać miejsce uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;

P

A

E.24.2.(10)3 rozpoznać rodzaj uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;

P

A

E.24.2.(10)4 zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;

P

D

E.24.2.(10)5 wybrać sposób usunięcia uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;

P

C

E.24.2.(10)6 zastosować sposoby usuwania uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;

P

C

OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

P

C

OMZ(3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;

P

C

OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

P

C

OMZ(4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji;

P

C

OMZ(5)1 zanalizować organizację pracy w miejscu pracy;

P

C

OMZ(5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

P

C

OMZ(5)3 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

OMZ(5)4 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

P

C

KPS(5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

P

C

KPS(5)2 zastosować techniki relaksacyjne;

P

C

KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje;

P

C

KPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

P

C

KPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;

P

C

KPS(9)1 określić swoje postulaty;

P

C

KPS(9)2 określić techniki mediacji;

P

C

KPS(9)3 ustalić korzystne warunki porozumień;

P

C

KPS(10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

P

C

KPS(10)2 podjąć rolę w zespole.

P

C

Planowane zadania

Wykonanie eksploatacyjnego badania okresowego instalacji elektrycznej

Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach, czas na wykonanie ćwiczenia określa nauczyciel. Uczniowie rozpoczynają pracę od zapoznania się z dokumentacją techniczną instalacji elektrycznej. Następnie określają czynności składające się na wykonanie okresowego badania eksploatacyjnego instalacji elektrycznej. Kolejnym etapem ćwiczenia jest wykonanie oględzin dotyczących ochrony przed dotykiem bezpośrednim. W dalszej kolejności uczniowie dobierają przyrządy pomiarowe i rysują schematy układów do pomiarów eksploatacyjnych, które sprawdza nauczyciel. Uczniowie wykonują pod kontrolą nauczyciela: • pomiary rezystancji izolacji,

 • badanie ciągłości przewodów ochronnych,

 • badanie ochrony przy dotyku pośrednim,

 • próby działania urządzeń różnicowoprądowych.

Po zakończeniu pracy uczniowie sporządzają protokół badań odbiorczych.

Do wykorzystania: przemysłowe urządzenie elektryczne z dokumentacją i instrukcja obsługi, zestaw przyrządów do pomiaru parametrów urządzeń elektrycznych, formularze protokół badań odbiorczych.Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia powinny się odbywać w pracowni eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w ażurowe lub drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 2 m x 2,5 m (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia, mierniki rezystancji uziemień, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych.

Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym

Kształcenie praktyczne może odbywać się również w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, oraz zakładach pracy branży elektrycznej.


Środki dydaktyczne

Zestawy różnych łączników i przekaźników, osprzęt instalacyjny, liczniki energii elektrycznej, przewody elektryczne, tablice mieszkaniowe, rozdzielnice skrzynkowe, schematy ideowe i montażowe rozdzielnic, źródła światła i oprawy oświetleniowe, katalogi łączników i przekaźników oraz rozdzielnic, plany i schematy instalacji stanowiska do wykonywania prac konserwacyjnych w różnego typu instalacjach elektrycznych, model instalacji z symulacją usterek, zmontowane w pracowni obwody odbiorcze instalacji elektrycznej, rzeczywiste instalacje jednofazowe i trójfazowe, plansze foliogramy, filmy i prezentacje multimedialne na temat konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, katalogi przewodów, osprzętu instalacyjnego, źródeł światła i opraw oświetleniowych, Polskie Normy, Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych.


Zalecane metody dydaktyczne

Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaleca się metody: tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń praktycznych, metodę projektu. Podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien przeprowadzić pokaz czynności z objaśnieniem, na podstawie którego uczniowie określą plan działania, przygotowują stanowisko pracy. Diagnozowanie uszkodzeń i naprawy stanowią najtrudniejszą działu programowego, w tym zakresie szczególną szczególny nacisk położyć na umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną instalacji elektrycznych, sposób identyfikowania ich uszkodzeń. Do ćwiczeń praktycznych z tego zakresu należy przygotować bardzo szczegółowe instrukcje.

Istotne jest aby uczeń potrafił przeprowadzić badania okresowe instalacji elektrycznych, umiał określić parametry jakie podlegają kontroli i potrafił je zmierzyć. W tym zakresie zaleca stosowanie obok ćwiczeń praktycznych metodę tekstu przewodniego oraz metodę projektów.

W czasie zajęć należy zwrócić uwagę na: przestrzeganie zasad bhp, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, staranne wykonywanie zadań.

Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń praktycznych, należy zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym stanowisku.
Formy organizacyjne

Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w 2-3-osobowych grupach.
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Osiągnięcia uczniów należy sprawdzać systematycznie według kryteriów podanych na początku zajęć. Wskazane jest, aby wymagania podstawowe obejmowały przede wszystkim umiejętności: • określenie zasad przeprowadzania przeglądów okresowych instalacji elektrycznych,

 • doboru przyrządów pomiarowych do wykonywania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych i określania sposobu przeprowadzania tych pomiarów,

 • określenia zasad lokalizacji i usuwania uszkodzeń w instalacjach elektrycznych.

Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie:

 • ustnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności,

 • testów osiągnięć szkolnych,

 • ukierunkowanej obserwacji indywidualnej i zespołowej pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

Wiadomości teoretyczne, mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru, na dobieranie) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką).

Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać przez obserwację czynności uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na:


 • umiejętność lokalizacji uszkodzeń w instalacjach elektrycznych,

 • umiejętność doboru elementów instalacji elektrycznych w zakresie wymiany uszkodzonych,

 • posługiwanie się katalogami przewodów, kabli i osprzętu instalacyjnego,

 • sposób wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych.

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną w zakresie przeprowadzania napraw,

 • sposób wykonania pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych

 • posługiwanie się dokumentacją techniczna w podczas wykonywania przeglądów okresowych,

 • umiejętność oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej,

 • umiejętność pracy w grupie i wykonywania powierzonych ról,

 • umiejętność planowania działań,

 • przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania ćwiczeń,

 • umiejętność pracy w grupie,

 • planowanie pracy.

Kontrolę poprawności wykonania ćwiczenia należy przeprowadzić w trakcie i po jego wykonaniu. Uczeń powinien wykonać dokumentację techniczną z wykonanych badań, przeglądów, oględzin i pomiarów sprawdzających.

Na zakończenie działu programowego wskazane jest przeprowadzenie testu praktycznego z zadaniami typu próba pracy.W końcowej ocenie działu programowego obok wyniku testu praktycznego należy wziąć pod uwagę oceny wszystkich form sprawdzania efektów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem ocen z ćwiczeń wykonywanych w trakcie realizacji programu.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji.

Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna