Program nauczania dla zawodu


Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYKPobieranie 3.04 Mb.
Strona19/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK

Efekty kształcenia
/umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/


Uczeń:

Klasa

Liczba godzin przeznaczona na realizację efektów kształcenia

I

II

III

IV

I

II

I

II

I

II

I

II

Kształcenie zawodowe teoretyczne

Elektrotechnika i elektronika

PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

X

X

X

X

X

 

 

 

106

PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

X

X

X

X

X

 

 

 

PKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

X

X

X

X

X

 

 

 

PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

X

X

X

X

X

 

 

 

PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

X

X

X

X

X

 

 

 

PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

X

X

X

X

X

 

 

 

PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

X

X

X

X

X

 

 

 

PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

X

X

X

X

X

 

 

 

PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

X

X

X

X

X

 

 

 

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych;

X

X

X

X

X

 

 

 

PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

X

X

X

X

X

 

 

 

PKZ(E.c)(1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;

 

 

 

X

X

 

 

 

70

PKZ(E.c)(2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej;

 

 

 

X

X

 

 

 

PKZ(E.c)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

 

 

 

X

X

 

 

 

PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych

 

 

 

X

X

 

 

 

PKZ(E.c)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych

 

 

 

X

X

 

 

 

PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

 

 

 

X

X

 

 

 

PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

 

 

 

X

X

 

 

 

PKZ(E.c)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

 

 

X

X

 

 

 

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

X

X

X

X

X

 

 

 

4

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

X

X

X

X

X

 

 

 

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

X

X

X

X

X

 

 

 

KPS (4) jest otwarty na zmiany

X

X

X

X

X

KPS (5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

X

X

X

X

X


KPS (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS (10) współpracuje w zespole;

X

X

X

X

X


Łączna liczba godzin

180

Maszyny i urządzenia elektryczne

E.7.1(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;

 

X

X

X

X

 

 

 

225

E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

X

X

X

X

 

 

 

E.24.1(1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

 

 

 
X

X

 

45

E.24.1(4) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;

 

 

 

 
X

X

 

KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki;
X

X

X

X

X

XKPS (2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
X

X

X

X

X

X
KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
X

X

X

X

X

X
KPS (4) jest otwarty na zmiany
X

X

X

X

X

X
KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
X

X

X

X

X

X
KPS (10) współpracuje w zespole;
X

X

X

X

X

X
Łączna liczba godzin

270

Instalacje elektryczne

E.8.1(1) rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;

 

 

X

X

X

X

 

 

185

E.8.1(2) rozpoznaje sprzęt instalacyjny;

 

 

X

X

X

X

 

 

E.8.1(3) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;

 

 

X

X

X

X

 

 

E.8.1(4) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;

 

 

X

X

X

X

 

 

E.8.1.(5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowychX

X

X

X
Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna