Program nauczania dla zawodu


E.7.1.(10)3 odczytać rysunki oraz schematy transformatorówPobieranie 3.04 Mb.
Strona23/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

E.7.1.(10)3 odczytać rysunki oraz schematy transformatorów;

E.7.1.(10)4 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych;


E.7.1.(10)5 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego;

E.7.1.(10)6 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu przemiennego;

E.7.1.(10)7 sporządzić rysunki oraz schematy transformatorów;

E.7.1.(10)8 sporządzić rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych;E.7.1.(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1.(11)1 dobrać narzędzia do montażu maszyn elektrycznych prądu stałego;

E.7.1.(11)2 dobrać narzędzia do montażu maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

E.7.1.(11)3 dobrać narzędzia do montażu transformatorów;

E.7.1.(11)4 dobrać narzędzia do montażu urządzeń elektrycznych;E.7.1.(12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

E.7.1.(12)`1dokonać analizy dokumentacji technicznej w celu zamontowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

E.7.1.(12)2 dokonać montażu mechanicznego podzespołów elektrycznych i elektronicznych;E.7.1.(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

E.7.1.(13)1 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn prądu stałego na podstawie dokumentacji;

E.7.1.(13)2 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn prądu zmiennego na podstawie dokumentacji;

E.7.1.(13)3 dokonać montażu układów regulacji oraz zabezpieczenia transformatorów na podstawie dokumentacji;

E.7.1.(13)4 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;E.7.1.(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją.

E.7.1.(14)1 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem maszyn elektrycznych prądu stałego z dokumentacją

E.7.1.(14)2 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem maszyn elektrycznych prądu zmiennego z dokumentacją

E.7.1.(14)3 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem transformatorów z dokumentacją,

E.7.1.(14)4 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem urządzeń elektrycznych z dokumentacjąE.7.1.(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.

E.7.1.(15)1 wykonać pomiary parametrów maszyn elektrycznych prądu stałego,

E.7.1.(15)2 wykonać pomiary parametrów maszyn elektrycznych prądu zmiennego,

E.7.1.(15)3 wykonać pomiary parametrów transformatorów,

E.7.1.(15)4 wykonać pomiary parametrów urządzeń elektrycznych,E.7.2.(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2.(2)1 zlokalizować uszkodzenia maszyn elektrycznych prądu stałego

E.7.2.(2)2 zlokalizować uszkodzenia maszyn elektrycznych prądu zmiennego

E.7.2.(2)3 zlokalizować uszkodzenia transformatorów

E.7.2.(2)4 zlokalizować uszkodzenia urządzeń elektrycznychE.7.2.(3) określa zasady konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

E.7.2.(3)1 określić zasady konserwacji maszyn elektrycznych prądu stałego

E.7.2.(3)2 określić zasady konserwacji maszyn elektrycznych prądu zmiennego

E.7.2.(3)3 określić zasady konserwacji transformatorów

E.7.2.(3)4 określić zasady konserwacji urządzeń elektrycznychE.7.2.(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2.(4)1 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych prądu stałego

E.7.2.(4)2 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych prądu zmiennego

E.7.2.(4)3 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu transformatorów

E.7.2.(4)4 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu urządzeń elektrycznych;E.7.2.(5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;

E.7.2.(5)1 dobrać przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji

E.7.2.(5)2 podłączyć przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji zgodnie z ich instrukcją obsługi

E.7.2.(5)3 dokonać pomiaru napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;

E.7.2.(5)4 odczytać wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacjiE.7.2.(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2.(6)1 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych prądu stałego

E.7.2.(6)2 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych prądu zmiennego

E.7.2.(6)3 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły transformatorów

E.7.2.(6)4 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły urządzeń elektrycznychE.7.2.(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych

E.7.2.(7)1 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn elektrycznych prądu stałego

E.7.2.(7)2 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn elektrycznych prądu zmiennego

E.7.2.(7)3 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń transformatorów

E.7.2.(7)4 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektrycznychE.7.2.(8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

E.7.2.(8)1 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych prądu stałego na podstawie dokumentacji;

E.7.2.(8)2 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych prądu zmiennego na podstawie dokumentacji;

E.7.2.(8)3 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania transformatorów na podstawie dokumentacji;

E.7.2.(8)4 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania urządzeń elektrycznych na pod stawie dokumentacji;E.7.2.(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2.(9)1 przeprowadzić oględziny i konserwację maszyn elektrycznych prądu stałego;

E.7.2.(9)2 przeprowadzić oględziny i konserwację maszyn elektrycznych prądu zmiennego;

E.7.2.(9)3 przeprowadzić oględziny i konserwację transformatorów;

E.7.2.(9)4 przeprowadzić oględziny i konserwację urządzeń elektrycznych;E.7.2.(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

E.7.2.(10)1 przeprowadzić próby działania maszyn elektrycznych prądu stałego po montażu i konserwacji;

E.7.2.(10)2 przeprowadzić próby działania maszyn elektrycznych prądu zmiennego po montażu i konserwacji;

E.7.2.(10)3 przeprowadzić próby działania transformatorów po montażu i konserwacji;

E.7.2.(10)4 przeprowadzić próby działania urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.Montaż instalacji elektrycznych

KPS (5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

KPS (5)2 zastosować techniki relaksacyjne;KPS (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS (8)1 podjąć samodzielne decyzje;

KPS (8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;


KPS (9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS (9)1 określić swoje postulaty;

KPS (9)2 określić techniki mediacji;

KPS (9)3 ustalić korzystne warunki porozumień;


KPS (10) współpracuje w zespole;

KPS (10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

KPS (10)2 podjąć role w zespole;BHP (4) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP (4)2 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (4)3 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (4)6 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (4)7 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP (5) identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP (5)2 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (5)3 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (5)6 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (5)7 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP (6)2 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (6)3 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (6)6 . scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (6)7 . scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP (7)2 przygotować stanowisko pracy do montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)6 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(7)7 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;


BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(8)3 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ (3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

OMZ (3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

OMZ (4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji;E.8.1.(5) określa zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;

E.8.1(5)6 zastosować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;

E.8.1.7 trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;

E.8.1(7)1 wyznaczyć trasę przewodów i miejsca na sprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej;

E.8.1(7)2 zamocować sprzęt instalacyjny i oprawy oświetleniowe na różnych podłożach;

E.8.1(7)3 ułożyć przewody zgodnie z dokumentacją;


E.8.1.8 dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

E.8.1(8)1 rozróżnić narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

E.8.1(8)2 sklasyfikować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

E.8.1(8)3 zastosować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;


E.8.1.9 wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;

E.8.1(9)1 wyodrębnić poszczególne obwody instalacji;

E.8.1(9)2 dobrać narzędzia do wykonywania połączeń między podzespołami elektrycznymi;

E.8.1(9)3 połączyć podzespoły elektryczne według schematu ideowego i montażowego;


E.8.1.10 sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;

E.8.1(10)1 dokonać analizy montażu instalacji elektrycznej;

E.8.1(10)2 porównać wykonaną instalację elektryczną z jej schematem;

E.8.1(10)3 dokonać ewentualnych poprawek w wykonanej instalacji elektrycznej;


E.8.1.11 wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;

E.8.1(11)1 dokonać analizy instrukcji pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń;

E.8.1(11)2 dobrać odpowiednie mierniki do pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń;

E.8.1(11)3 określić zakres czynności wykonywanych podczas oględzin instalacji elektrycznej;

E.8.1(11)4 dokonać oględzin instalacji elektrycznej po wykonanym montażu;

E.8.1(11)5 dokonać pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;

E.8.1(11)6 sporządzić protokół oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu instalacji;E.8.1.12 sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu;

E.8.1(12)1 ocenić na podstawie wyników pomiarów stan techniczny instalacji elektrycznej;

E.8.1(12)2 ocenić na podstawie wyników pomiarów skuteczność ochrony od porażeń prądem elektrycznym dla zabezpieczeń zastosowanych w instalacji;E.8.2.1 określa zasady i zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;

E.8.2(1)1 dokonać analizy przepisów dotyczących prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;

E.8.2(1)2 wyjaśnić zasady przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;

E.8.2(1)3 scharakteryzować zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;


E.8.2.2 rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;

E.8.2(2)1 dobrać sposób rozpoznania typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych;

E.8.2(2)2 rozpoznać objawy typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych;

E.8.2(2)3 rozpoznać typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;


E.8.2.3 dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;

E.8.2(3)1 dokonać analizy parametrów części zamiennych elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;

E.8.2(3)2 porównać parametry części zamiennych elementów instalacji elektrycznej ze względu na warunki pracy;

E.8.2(3)3 dobrać zamienniki elementów instalacji elektrycznej do określonych warunków pracy na podstawie danych katalogowych;


E.8.2.4 dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;

E.8.2(4)1 rozróżnić narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;

E.8.2(4)2 dobrać narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej ze względu na rodzaj instalacji;E.8.2.5 dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;

E.8.2(5)1 rozróżnić mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych

E.8.2(5)2 dobrać właściwy miernik do pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz impedancji pętli zwarciowej;

E.8.2(5)3 skorzystać z instrukcji obsługi mierników stosowanych w pomiarach parametrów instalacji elektrycznych;


E.8.2.6 sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;

E.8.2(6)1 rozpoznać miernik do pomiaru ciągłości przewodów;

E.8.2(6)2 narysować podłączenie miernika do pomiaru ciągłości przewodów do przewodów fazowych i ochronnych;

E.8.2(6)3 skorzystać z instrukcji obsługi miernika do pomiaru ciągłości przewodów;

E.8.2(6)4 dokonać sprawdzenia ciągłości przewodów fazowych i ochronnych;E.8.2.7 wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;


E.8.2(7)1 rozróżnić parametry instalacji elektrycznych;

E.8.2(7)2 dobrać odpowiednie mierniki do pomiarów parametrów różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

E.8.2(7)3 zmierzyć parametry instalacji elektrycznych;

E.8.2(7)4 dokonać analizy wyników pomiarów;

E.8.2(7)5 sporządzić protokół pomiarów instalacji elektrycznej;


E.8.2.8 wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;

E.8.2(8)1 dobrać odpowiednie narzędzia i elektronarzędzia do wymiany uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;

E.8.2(8)2 przygotować do wymiany nowe przewody i podzespoły instalacji elektrycznych;

E.8.2(8)3 zdemontować uszkodzone przewody i podzespoły instalacji elektrycznych;

E.8.2(8)4 dokonać montażu nowych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;E.8.2.9 sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.8.2(9)1 dobrać odpowiedni miernik do sprawdzania skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.8.2(9)2 dokonać pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.8.2(9)3 dokonać analizy wyników pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.8.2(9)4 sporządzić protokół z pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej;E.8.2.10 wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją

E.8.2(10)1 dokonać analizy załączonej dokumentacji instalacji elektrycznych;

E.8.2(10)2 dokonać oględzin instalacji elektrycznych;

E.8.2(10)3 sprawdzić stan połączeń i styków instalacji elektrycznych;

E.8.2(10)4 dokonać wymiany uszkodzonych podzespołów instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją;

E.8.2(10)5 przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych prac konserwacyjnych;

E.8.2(10)6 usunąć zauważone usterki sprawdzając z dokumentacją.
Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna