Program nauczania dla zawodu


Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychPobieranie 3.04 Mb.
Strona24/24
Data29.04.2016
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

BHP (4) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP (4)4 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (4)8 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP (5) identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP (5)3 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (5)4 określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (5)8 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;


BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP (6)4 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (6)8 Scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)5 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

BHP(7)8 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;


BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)4 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP(8)8 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

BHP (9)4 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ;BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

BHP(10)4 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ (3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;

OMZ (3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań;OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ (4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;

OMZ (4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji;OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ (5)1 zanalizować organizację pracy w miejscu pracy;

OMZ (5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

OMZ (5)3 dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ (5)4 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;KPS (5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

KPS (5)2 zastosować techniki relaksacyjne;KPS (8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS (8)1 podjąć samodzielne decyzje;

KPS (8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;


KPS (9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS (9)1 określić swoje postulaty;

KPS (9)2 określić techniki mediacji;

KPS (9)3 ustalić korzystne warunki porozumień;


KPS (10) współpracuje w zespole;

KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

KPS (10)2 podjąć role w zespole;E.24.1.(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(2)1 zaplanować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych;

E.24.1.(2)2 zaplanować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(2)3 zrealizować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych;

E.24.1.(2)4 zrealizować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(2)5 nadzorować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych;

E.24.1.(2)6 nadzorować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych;E.24.1.(3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(3)1 określić rodzaj miernika do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych;

E.24.1.(3)2 określić rodzaj miernika do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(3)3 sklasyfikować mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych;

E.24.1.(3)4 sklasyfikować mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(3)5 zanalizować dobór mierników do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych;

E.24.1.(3)6 zanalizować dobór mierników do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych;E.24.1.(5) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(5)1 określić zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych;

E.24.1.(5)2 określić zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(5)3 określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych;

E.24.1.(5)4 określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(5)5 zastosować zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych;

E.24.1.(5)6 zastosować zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(5)7 zastosować sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych;

E.24.1.(5)8 zastosować sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych;E.24.1.(6) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(6)1 określić części zamienne maszyn elektrycznych;

E.24.1.(6)2 określić części zamienne urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(6)3 rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych;

E.24.1.(6)4 rozpoznać części zamienne urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(6)5 dopasować części zamienne maszyn elektrycznych;

E.24.1.(6)6 dopasować części zamienne urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(6)7dokonać analizy doboru części zamiennych maszyn elektrycznych;

E.24.1.(6)8 dokonać analizy doboru części zamiennych urządzeń elektrycznych;E.24.1.(7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(7)1określić rodzaje zabezpieczeń maszyn elektrycznych;

E.24.1.(7)2 określić rodzaje zabezpieczeń urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(7)3 rozpoznać zabezpieczenia maszyn elektrycznych;

E.24.1.(7)4 rozpoznać zabezpieczenia urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(7)5 dobrać rodzaj zabezpieczeń maszyn elektrycznych;

E.24.1.(7)6 dobrać rodzaj zabezpieczeń urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(7)7 zanalizować dobór zabezpieczeń maszyn elektrycznych;

E.24.1.(7)8 zanalizować dobór zabezpieczeń urządzeń elektrycznych;E.24.1.(8) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.1.(8)1 określić rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.1.(8)2 rozpoznać rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.1.(8)3 dokonać wyboru środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.1.(8)4 wykonać instalacje środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.1.(8)5 dokonać sprawdzenia poprawności działania środków ochrony przeciwporażeniowej;


E.24.1.(9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

E.24.1.(9)1 rozpoznać miejsce uszkodzenia w maszynach elektrycznych;

E.24.1.(9)2 rozpoznać miejsce uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;

E.24.1.(9)3 rozpoznać rodzaj uszkodzenia w maszynach elektrycznych;

E.24.1.(9)4 rozpoznać rodzaj uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;

E.24.1.(9)5 zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w maszynach elektrycznych;

E.24.1.(9)6 zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;

E.24.1.(9)7 zastosować sposoby usuwania uszkodzenia w maszynach elektrycznych;

E.24.1.(9)8 zastosować sposoby usuwania uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;E.24.1.(10) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(10)1określić kryteria oceny stanu technicznego maszyn elektrycznych;

E.24.1.(10)2 określić kryteria oceny stanu technicznego urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(10)3 rozpoznać stan techniczny maszyn elektrycznych;

E.24.1.(10)4 rozpoznać stan techniczny urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(10)5 zanalizować stan techniczny maszyn elektrycznych;

E.24.1.(10)6 zanalizować stan techniczny urządzeń elektrycznych;

E.24.1.(10)7 podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego maszyn elektrycznych;

E.24.1.(10)8 podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego urządzeń elektrycznych;E.24.2.(1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

E.24.2.(1)1 rozpoznać rodzaj wymagania eksploatacyjnego instalacji elektrycznych;

E.24.2.(1)2 rozróżnić wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

E.24.2.(1)3 scharakteryzować wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

E.24.2.(1)4 zastosować wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;E.24.2.(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

E.24.2.(2)1 zaplanować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

E.24.2.(2)3 zrealizować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

E.24.2.(2)5 nadzorować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;


E.24.2.(3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.2.(3)1 określić rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.2.(3)2 rozpoznać rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.2.(3)3 dokonać wyboru środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.2.(3)4 wykonać instalacje środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.2(3)5 sprawdzić skuteczność działania środków ochrony przeciwporażeniowej;


E.24.2.(4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;

E.24.2.(4)1 określić zasady lokalizacji uszkodzeń elementów instalacji elektrycznych;

E.24.2.(4)2 określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;

E.24.2.(4)3 zastosować zasady lokalizacji uszkodzeń elementów instalacji elektrycznych;

E.24.2.(4)4 zastosować sposoby wymiany uszkodzonych instalacji elektrycznych;E.24.2.(6) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;

E.24.2.(6)1 określić rodzaje przewodów i kabli do wykonania instalacji elektrycznych;

E.24.2.(6)2 określić rodzaje sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych;

E.24.2.(6)3 rozpoznać przewody i kable do wykonania instalacji elektrycznych;

E.24.2.(6)4 rozpoznać sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;

E.24.2.(6)5 dobrać przewody i kable do wykonania instalacji elektrycznych;

E.24.2.(6) 6 dobrać sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;

E.24.2.(6)7 zanalizować dobór przewodów i kabli do wykonania instalacji elektrycznych;

E.24.2.(6)8z przeanalizować dobór sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych;E.24.2.(7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;

E.24.2.(7)1 określić rodzaje zabezpieczeń instalacji elektrycznych;

E.24.2.(7)2 rozpoznać rodzaje zabezpieczeń instalacji elektrycznych;

E.24.2.(7)3 zanalizować dobór zabezpieczeń instalacji elektrycznych;

E.24.2.(7)4 podjąć decyzje dotyczące doboru zabezpieczenia instalacji elektrycznych;E.24.2.(8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

E.24.2.(8)1 rozpoznać rodzaje mierników stosowanych przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;

E.24.2.(8)2 wskazać rodzaj miernika stosowanego przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;

E.24.2.(8)3 wybrać rodzaj miernika stosowanego przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;

E.24.2.(8)4 wykonać pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych stosując odpowiedni typ miernika;E.24.2.(9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

E.24.2.(9)1 określić kryteria oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

E.24.2.(9)2 zdiagnozować stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

E.24.2.(9)3 zanalizować stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

E.24.2.(9)4 podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;E.24.2.(10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

E.24.1.(10)1określić sposoby lokalizacji uszkodzeń w instalacjach elektrycznych;

E.24.1.(10)2 rozpoznać miejsce uszkodzenia w maszynach elektrycznych;

E.24.1.(10)3 rozpoznać rodzaj uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych;

E.24.1.(10)4z przeanalizować sposób usuwania uszkodzenia w maszynach elektrycznych;

E.24.1.(10)5wybrać sposób usunięcia uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;

E.24.1.(10)6 zastosować sposoby usuwania uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych.Praktyki zawodowe

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP (1)1 określić i przewidywać główne zagrożenia pożarowe na stanowisku pracy i jego otoczeniu;

BHP (1)2 scharakteryzować gamę stosowanych środków przeciwpożarowych na stanowisku pracy i jego otoczeniu;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)1 określić i przewidywać główne zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy związanych z wykonywanymi pracami;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(5)1 określić i przewidywać główne zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy związanych z czynnikami szkodliwymi;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(6)1 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)1 dobrać i zastosować indywidualne i zbiorowe środki ochrony adekwatne do wykonywanych zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)1 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy adekwatnych do wykonywanych zadań zawodowych;

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(4)1 wskazać podmioty gospodarcze specjalizujące się w branży elektrycznej i elektromechanicznej;

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

PDG(5)1 wskazać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem firm w branży elektrycznej i elektromechanicznej;

PDG(5)2 – określić główne obszary działalności wybranej firmy oraz scharakteryzować gamę wytwarzanych produktów (działalność wytwórcza) lub produktów podlegających działalności usługowej;

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(9)1 posłużyć się urządzeniami biurowymi;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(10)1 zanalizować dostępne działania marketingowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS (1)1 zastosować zasady kultury osobistej;

KPS (1)2 zastosować zasady etyki zawodowej;KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS (3)1 zaplanować przedsięwzięcia;

KPS (3)2 zrealizować zadania;

KPS (3)3 zanalizować osiągnięcia swoich działań;

KPS (3)4 rozwiązać problemy;KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS (5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem;

KPS (5)2zastosować techniki relaksacyjne;KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS (7)1 przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS (8)1 podjąć samodzielne decyzje;

KPS (8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;

KPS (8)3 określić skutki podejmowanych decyzji;


KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS (9)1 określić swoje postulaty;

KPS (9)2 określić techniki mediacji;

KPS (9)3 ustalić korzystne warunki porozumień;


KPS(10) współpracuje w zespole.

KPS (10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;

KPS (10)2 podjąć role w zespole;OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

OMZ (6)3 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych;

OMZ (6)4zastosować w komunikacji ze współpracownikami nowoczesne środki techniczne;PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a.)(10)4 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonywania prac z zakresu montażu mechanicznego elementów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a.)(14)1 zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych;

PKZ(E.a.)(14)2 zastosować metody pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych;

PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

PKZ(E.a.)(17)1 przeanalizować dokumentację techniczną, instrukcje obsługi i normy elektryczne i elektroniczne dla produktów związanych z wybraną firmą;

PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(4)2 zanalizować przydatność elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(4)3 zastosować elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(6)3 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

PKZ(E.c)(7)1 zanalizować przebieg pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych;

PKZ(E.c)(7)2 określić poprawność pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie wyników pomiarów;

PKZ(E.c)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;

PKZ(E.c)(8)3 zastosować zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac;

PKZ(E.c)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(E.c) (9)3 obsługiwać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych i elektronicznych.Program nauczania dla zawodu technik elektryk 311303 o strukturze przedmiotowej


Pobieranie 3.04 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna