Program nauczania dla zawodu


PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCIPobieranie 1.95 Mb.
Strona3/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

8. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 800 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik rachunkowości minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:    • 520 godzin na realizację kwalifikacji A.36.,

    • 550 godzin na realizację kwalifikacji A.65.,

    • 280 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia.

Tabela. Plan nauczania dla zawodu technik rachunkowości o strukturze przedmiotowej

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa

Liczba godzin w okresie nauczania*

I

II

tygodniowo

łącznie

I

II

I

II

Kształcenie zawodowe teoretyczne

1.

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

4

33,5

112

2.

Język obcy w rachunkowości

1

2

2

1

3

96

3.

Rachunkowość finansowa

9

99

288

4.

Wynagrodzenia i podatki9

10

9,5

304

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne

14

14

11

11

25

800

Kształcenie zawodowe praktyczne**

5.

Biuro rachunkowe

11

1111

352

6.

Dokumentacja biurowa3

3

3

96

7.

Biuro wynagrodzeń i podatków11

11

11

352

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne

11

11

14

14

25

800

Praktyki zawodowe
2 tyg.

2 tyg.160

* do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego.

** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.36. odbywa się pod koniec klasy PIERWSZEJ.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.65. odbywa się pod koniec klasy DRUGIEJ.
Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik rachunkowości

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

Liczba godzin przeznaczona na dział
1. Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

(112 godzin)


1.1. Podstawy ekonomii

24
1.2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

22
1.3. Formalno-prawne podstawy działalności

20
1.4. Marketing

22
1.5. Ochrona pracy i środowiska

6
1.6. Statystyka

18
2. Język obcy w rachunkowości

(96 godzin)

2.1. Porozumiewanie się klientem i współpracownikami w języku obcym

60
2.2. Prowadzenie dokumentacji w języku obcym

36
3. Rachunkowość finansowa

(288 godzin)

3.1. Majątek i kapitały jednostki organizacyjnej

40
3.2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

163
3.3. Rachunek kosztów

85
4. Wynagrodzenia i podatki

(304 godziny)

4.1. Wynagrodzenia za pracę

150
4.2. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego

30
4.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

50
4.4. Elementy finansów publicznych i system podatkowy

74
5. Biuro rachunkowe

(352 godziny)

5.1. Dokumentacja księgowa

50
5.2. Ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym

202
5.3. Inwentaryzacja

30
5.4. Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa

70
6. Dokumentacja biurowa

(96 godzin)

6.1. Bezpieczne wykonywanie pracy

6
6.2. Korespondencja biurowa

40
6.3. Środki techniczne pracy biurowej

10
6.4. Współpraca z kontrahentami

15
6.5. Dokumentacja pracownicza

25
7. Biuro wynagrodzeń i podatków

(352 godziny)

7.1. Bezpieczeństwo pracy

10
7.2. Naliczanie wynagrodzeń

150
7.3. Ubezpieczenia społeczne i rozliczenia z ZUS

100
7.4. Rozliczenia podatkowe

92
Praktyki zawodowe

(160 godzin)

8.1. Praktyki zawodowe w dziale księgowości

120
8.2. Praktyki zawodowe w dziale zatrudnienia i płac

40

Pobieranie 1.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna