Program nauczania dla zawodu


Język obcy w rachunkowościPobieranie 1.95 Mb.
Strona5/17
Data28.04.2016
Rozmiar1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

2. Język obcy w rachunkowości


2.1. Porozumiewanie się klientem i współpracownikami w języku obcym

2.2. Prowadzenie dokumentacji w języku obcym2.1. Porozumiewanie się klientem i współpracownikami w języku obcym

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

JOZ(1)1 posłużyć się podstawową terminologią języka biznesowego;

P

C

 • Słownictwo związane z wykonywaniem zadań zawodowych.

 • Obsługa klientów w języku obcym.

 • Zastosowanie zwrotów grzecznościowych.

 • Wydawanie poleceń.

 • Negocjowanie warunków umowy.

 • Prowadzenie rozmów bezpośrednich i telefonicznych.

 • Posługiwanie się literaturą obcojęzyczną.

JOZ(1)2 posłużyć się podstawową terminologią komputerową;

P

C

JOZ(1)3 posłużyć się wiedzą z zakresu słownictwa i gramatyki w realizacji zadań zawodowych;

P

C

JOZ(2)1 przetłumaczyć wypowiedzi osób posługujących się danym językiem;

P

C

JOZ(2)2 zinterpretować poprawnie typowe pytania stawiane przez klientów w języku obcym;

P

C

JOZ(2)3 słuchać ze zrozumieniem wypowiedzi w języku obcym współpracowników zgodnie z zasadami aktywnego słuchania;

P

D

JOZ(2)4 porozumiewać się z zespołem współpracowników;

P

C

JOZ(4)1 zastosować w prawidłowy sposób zwroty grzecznościowe w rozmowach z kontrahentem;

P

C

JOZ(4)2sporządzić notatkę z przeczytanego i wysłuchanego tekstu;

P

C

JOZ(4)3 wydać polecenia w języku obcym dotyczące zakresu prac związanych z zawodem technika rachunkowości;

P

C

JOZ(4)4 porozumieć się ze współpracownikami w języku obcym wykorzystując słownictwo zawodowe;

P

C

JOZ(4)5 komunikować się z przełożonym, podwładnym, współpracownikiem oraz klientem w rozmowie bezpośredniej i telefonicznej;

PP

D

JOZ(4)6 dokonać autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;

P

C

JOZ(4)7 zabrać głos w dyskusji na wybrany temat;

PP

D

JOZ(5)1 posłużyć się obcojęzycznymi instrukcjami i oprogramowaniem komputerowym.

P

C

Planowane zadania (ćwiczenia)

Otrzymałeś zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

1) Sporządź list elektroniczny w którym potwierdzisz termin rozmowy. List napisz odręcznie, a następnie wyślij pocztą elektroniczną na konto nauczyciela. 2) Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zastosuj zwroty grzecznościowe (powitanie, pożegnanie, pozdrowienia, rozpoczynanie i kończenie rozmowy). Dokonaj autoprezentacji przedstawiając swoje kwalifikacje, umiejętności dodatkowe i zainteresowania oraz przedstaw swoje oczekiwania w zakresie wynagrodzeń i pracy na wybranym stanowisku. Wynegocjuj najkorzystniejsze dla siebie warunki umowy. Podczas rozmowy rolę pracodawcy będzie pełnił nauczyciel. Rozmowa powinna trwać ok. 10 minut.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny odbywać się w pracowni językowej wyposażonej w laptop, ekran, rzutnik multimedialny, odtwarzacz płyt DVD.Środki dydaktyczne

Słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole, czasopisma branżowe, katalogi, filmy, prezentacje multimedialne o tematyce zawodowej, zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą pracy będą ćwiczenia. Uczniowie będą oglądali filmy i prezentacje multimedialne z zakresu autoprezentacji i sposobów prowadzenia negocjacji, a następnie korzystając ze słowników, podręczników, czasopism branżowych, będą przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ćwiczenia będą prowadzone w formie próby prezentacji na forum grupy.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie obserwacji pracy ucznia, częstotliwości prowadzenia konwersacji w języku obcym, przygotowanej rozmowy kwalifikacyjnej oraz sporządzonego listu elektronicznego. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność formalna i gramatyczna, bogate słownictwo), sposób prezentacji (układ, łatwość komunikacji, czytelność, czas).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
2.2. Prowadzenie dokumentacji w języku obcym

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna

Materiał nauczania

JOZ(3)1 przetłumaczyć na język obcy teksty i dokumenty związane z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej: przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego, usługowego z zachowaniem zasad gramatyki i ortografii;

PP

C

 • Tłumaczenie dokumentów.

 • Redagowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem.

 • Redagowanie dokumentów w sprawach handlowych.

 • Redagowanie materiałów promocyjnych.

 • Korzystanie z materiałów obcojęzycznych.

JOZ(3)2 przetłumaczyć z języka obcego na język polski teksty i dokumenty związane z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej;

P

C

JOZ(3)3 przetłumaczyć obcojęzyczną dokumentację techniczną urządzeń stosowanych w jednostce organizacyjnej;

PP

D

JOZ(4)8 przeczytać i przetłumaczyć korespondencję otrzymywaną za pomocą poczty elektronicznej;

P

C

JOZ(4)9 zredagować lub sporządzić dokumenty w sprawach osobowych i handlowych;

P

C

JOZ(4)10 zredagować lub sporządzić dokumenty związane z obrotem materiałowym krajowym i zagranicznym;

P

C

JOZ(4)11 opracować porozumienie o współpracy w kontrahentem;

PP

C

JOZ(5)2 skorzystać z literatury obcojęzycznej;

P

B

JOZ(5)3 skorzystać z obcojęzycznych zasobów multimedialnych.

P

B

Planowane zadania (ćwiczenia)

Otrzymałeś zadanie przygotowania promocji wybranych produktów firmy. W związku z tym przygotowujesz ofertę produktów firmy, folder reklamowy, wizytówkę kierownika działu marketingu, prezentację multimedialną, informacją o produkcie oraz katalog produktów. Zadanie wykonujesz indywidualnie, korzystając z dostępnych słowników, czasopism branżowych, katalogów, Internetu i programów komputerowych. Do dyspozycji masz stanowisko komputerowe odpowiednio wyposażone. Informację o czynnościach jakie wykonałeś przygotowując promocję produktów firmy zaprezentujesz, w języku obcym, na forum grupy (10 minut) oraz przekażesz w wersji elektronicznej i drukowanej do oceny.Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Zajęcia edukacyjne powinny odbywać się w pracowni językowej wyposażonej w laptop, ekran, rzutnik multimedialny, odtwarzacz płyt DVD.Środki dydaktyczne

Słowniki języka polskiego oraz języków obcych, których nauczanie jest prowadzone w szkole, czasopisma branżowe, katalogi, filmy, prezentacje multimedialne o tematyce zawodowej, zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów.Zalecane metody dydaktyczne

Dominującą metodą będą ćwiczenia. Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności prowadzących do przygotowania materiałów promocyjnych. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem.Formy organizacyjne

Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie lub grupowo.Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie ćwiczeń przedmiotowych. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (bezbłędność, bogate słownictwo), sposób prezentacji (układ, łatwość komunikacji, czytelność, czas), wydruk dokumentacji (układ graficzny, estetyka).Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

 • dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.
Pobieranie 1.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna