Program nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej o programiePobieranie 219.12 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar219.12 Kb.
1   2   3


Krąg

tematyczny

Wartości

w odniesieniu

do wszystkich

lektur

Teksty kultury

Złote myśli

IV. Być czy mieć?
 • rozsądek • otwartość • humanitaryzm • altruizm


 • miłość • wiara • ofiarność • J. Baran, Bezradność, Poezja naszych czasów

 • D. Dusza, Być albo mieć

 • R.W. Emerson, Co to jest sukces?

 • K.K. Gałczyński, Prośba o wyspy szczęśliwe

 • K. Gąsiorowski, Nowa powieść

 • Z. Herbert, Kamyk

 • M. Hłasko, Pierwszy krok w chmurach (fragm.)

 • L. Kaczmarek, Żebrak

 • A. Mogielnicki, Kiedy rozum śpi

 • S. Mrożek, Szczęśliwe wydarzenie (fragm.)

 • Homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku na Placu Piłsudzkiego

 • P. Pellegrino, …Współczesny człowiek

 • M. Pawlikowska-Jasnorzewska Miłość (Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie), Miłość (Nie widziałem cię już od miesiąca)

 • T. Różewicz, Ojciec, Powrót

 • A. Sobczak, Przeżyj to sam

 • E. Stachura, Missa pagana

 • W. Szymborska, Rozmowa z kamieniem

 • Wiem, co to jest bieda – rozmowa z J. Ochojską

 • *S. Wyspiański, Wesele„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.

Jan Paweł II

„To, co trwałe i najcenniejsze, jest w nas”.

Zbigniew Herbert

„Zawsze mamy wystarczająco dużo, by podzielić się z drugim człowiekiem”.

Janina Ochojska

„Każdy dzień jest zaproszeniem do szczęścia”.

Aldona Różanek

„Tak naprawdę człowiek posiada to, co jest w nim”.

Oskar Wilde
Krąg

tematyczny

Wartości

w odniesieniu

do wszystkich

lektur

Teksty kultury

Złote myśli

IV. Być czy mieć?
 • szczęście rodzinne


 • czyste sumienie • dobroć • rozum


 • mądrość • wiedza • pewność

siebie


 • repertuar zespołu Dżem (płyta CD)

– Myslovitz, Acidland (płyta CD)

– wywiad tematyczny

– programy telewizyjne, w tym aktualne seriale

Spotkania z twórcami

– S. Burkot, Różewicz o sobie i innych

Z. Głodowska, Wspomnienie o Herbercie (fragm.)

– M. Hłasko, Do matki, Marii Gryszkiewicz (fragm.)

– K. Hoffmanowa, Wizyta w Czarnolesie

– K.T. Nowak, Kto kupi buty dla noblistki? (fragm.)

– Wywiady z twórcami - osobami godnymi naśladowania, ludźmi sukcesu zawodowego

Kształcenie językowe

– Odmiany środowiskowe i zawodowe języka polskiego.

Stylizacje językowe, jej rodzaje i funkcje.

– Kultura języka w zawodzie.

– Publiczne wygłaszanie tekstów.

–Streszczenie, konspekt, cytat; uwagi nie tylko praktyczne.

– Dłuższe formy wypowiedzi; charakterystyka, rozprawka.

„Nie byłoby radości bez smutku”.

Kornel Makuszyński

„Szczęście to radość z tego, co stało się naszym udziałem”.

Małgorzata Stolarska


Krąg

tematyczny

Wartości

w odniesieniu

do wszystkich lektur

Teksty kultury

Złote myśli

V. Trzeba żyć naprawdę
 • prawda
 • dobro
 • otwartość
 • odwaga
 • ambicja
 • K.K. Baczyński, ***(Niebo złote ci otworzę)

 • S. Barańczak, Seriale

 • T. Bosco, Pelé, czarna perła (fragm.)

 • M. Czapińska, …ale jestem

 • M. Dąbrowska, Noce i dnie (fragm.)

 • W. Gombrowicz, Ferdydurke (fragm.)

 • Z. Herbert, Przesłanie Pana Cogito,

 • Jan Paweł II, Do młodych całego świata. List apostolski (fragm.)

 • Z. Nałkowska, Granica (fragm.)

 • T. Nyczek, Instrukcja obsługi Szymborskiej – czyli jak czytać tom wierszy „Chwila”

 • P. Pellegrino, (Odkrywaj własną oryginalność)

 • K. Przybyszewska, Mogę wszystko

 • L. Staff, Kowal

„Każdy ma w życiu coś do zrobienia, trzeba uważnie słuchać serca i rozumu”.

Jan Paweł II

„Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia”.

Maria Rodziewiczówna

„Życie jest trudną lekcją, której nie można się nauczyć. Trzeba ją przeżyć”.

Stefan Żeromski

„Życie nie daje nam tego, czego chcemy, lecz to, na co zasługujemy”.

Władysław Stanisław Reymont

„Ilu uszczęśliwiłeś ludzi, tylu najmniej uszczęśliwi ciebie”.

Matka TeresaKrąg

tematyczny

Wartości

w odniesieniu

do wszystkich

lektur

Teksty kultury

Złote myśli

V. Trzeba żyć naprawdę
 • godność


 • odpowie-

dzialność • wierność sobie • honor
 • krytycyzm • więź

pokoleniowa

– odwaga w podejmowaniu ważnych decyzji • W. Szymborska, Chwila, Zakochani, Ze wspomnień, Fotografia z 11 września

 • J. Tischner, Pole odpowiedzialności (fragm.)

 • J. Tuwim, Dom, Szczęście

 • J. Twardowski, Spieszmy się, Żal, Lubić, żeby kochać

 • K. Wierzyński, Zielono mam w głowie

 • S. Żeromski, Przedwiośnie (fragm.)

 • D. Masłowska, Między nami dobrze jest (fragm.)

 • Wywiady z osobami prowadzącymi własne firmy

 • utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży

„Człowiekowi najbardziej potrzebny jest drugi człowiek”.

Bolesław Prus

„Dobra wola niewiele kosztuje, a wielu możesz uszczęśliwić”.

Jan Twardowski

„Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciela”.

Ignacy Krasicki

„Nie wszystko w życiu można zobaczyć, trzeba raczej wybierać”.

SafonaKrąg

tematyczny

Wartości

w odniesieniu

do wszystkich

lektur

Teksty kultury

Złote myśli

VI. Ocalić od zapomnienia
 • przywiązanie do tradycji


 • poczucie dumy narodowej


 • uniwersalność myśli ludzkiej


 • pokoleniowa

świadomość


 • krytycyzm


 • aktywny odbiór

 • K.K. Baczyński, Pokolenie

 • M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragm.)

 • R. Dobrzyński, Guernica – najsłynniejsze dzieło Picassa (fragm.)

 • K.I. Gałczyński, Pieśń III

 • G. Herling-Grudziński, Inny świat (fragm.)

 • M.Pawlikowska-Jasnorzewska Drzewo genealogiczne

 • H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem (fragm.)

 • Cz. Miłosz, Który skrzywdziłeś

 • P. Pellegrino, (Życie nie jest zbieraniem)

 • W. Reymont, Chłopi (fragm.)

 • T. Różewicz, Ocalony, Jak dobrze

 • K. Siesicka, Sabat czarownic (fragm.)

 • J. Tuwim, Wspomnienie


„Szanuj każde wspomnienia, z nich składają się wielkie historie”.

Tadeusz Różewicz

„Dom bez wspomnień drży z zimna”.

André Maurois

„Skarbem człowieka i narodu są jego ślady na ziemi”.

Henryk Sienkiewicz

„Wielkość narodu wpisana jest w jego historię”.

Tadeusz Kotarbiński

„Cuda świata znajdują się obok ciebie, patrz tylko uważnie”.

Bolesław PrusKrąg

tematyczny

Wartości

w odniesieniu

do wszystkich

lektur

Teksty kultury

Złote myśli

VI. Ocalić od zapomnienia
 • otwartość • kultura odbioru


 • tolerancja


 • piękno


 • prawda • sukces


 • świadomość słowa • mądrość wypowiedzi

 • wywiad tematyczny

 • inne utwory zaproponowane przez młodzież

Spotkania z twórcami

 • W. Budzyński, Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila (fragm.)

 • H. Jodełka, W. Ruszecka, Więcej dobra niż zła…, rozmowa z Janem Twardowskim

 • A. Koss, W każdej nacji są ludzie dobrzy i źli, fragment rozmowy z G. Herlingiem-Grudzińskim

 • E. Truszkiewicz, O wojnie mówię bez patosu, fragment wywiadu z H. Krall

 • M. Warneńska, „Wczoraj” i „dziś”. Lipiec Reymontowskich (fragment książki Śladami pisarzy)

 • S. Żeromski, Dzienniki

 • Wywiady z twórcami –osobami godnymi naśladowania, ludźmi sukcesu zawodowego

Kształcenie językowe

 • Manipulacja językowa w

tekstach reklamowych,

języku polityków

i dziennikarzy.

– Kultura języka w zawodzie.

– Pisma – wizytówki absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej: list motywacyjny, podanie, cv.


„Wielkość człowieka mierzy się w czynach, jakie zostawi po sobie”.

Janusz Korczak

„Znaczenie życia mierzy się nie czasem, lecz czynami”.

Lew Tołstoj

W klasie I proponuje się realizację w całości następujących tekstów kultury:Księga Hioba, Bogurodzica, W. Szekspir Makbet, A. Mickiewicz Romantyczność; ewentualnie utwór zaproponowany przez uczniów.
W klasie II proponuje się realizację w całości następujących tekstów kultury:

M. Konopnicka Mendel Gdański, S. Wyspiański Wesele, homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 r. na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego), W. Szymborska – wybór wierszy; ewentualnie utwór zaproponowany przez uczniów.


W klasie III proponuje się realizację w całości następujących tekstów kultury:

Z. Nałkowska Medaliony, T. Borowski – wybrane opowiadanie, K. K. Baczyński – wybór poezji, Cz. Miłosz – wybór poezji; ewentualnie utwór zaproponowany przez uczniów.

Ostateczną decyzję w kwestii wyboru lektur dla klas I-III podejmuje nauczyciel.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Przedstawione osiągnięcia ucznia są zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego. Zgodnie z zasadą kumulatywności pamiętać należy, iż w zasadniczej szkole zawodowej odnosimy się do osiągnięć ucznia z wcześniejszych etapów kształcenia. Osiągnięcia podstawowe (P) są proporcją dla ucznia, który swą edukację zakończy na zasadniczej szkole zawodowej. Uczeń, który pragnie naukę kontynuować, winien osiągnąć oprócz wiedzy i umiejętności podstawowych (P) także ponadpodstawowe (PP).

* zaznaczono umiejętności, które są niezbędne do podjęcia wyższego etapu kształcenia.


Cel ogólny I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
 • samodzielnie dociera do informacji

 • rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacji – werbalne i niewerbalne

 • podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia

 • krytycznie ocenia zawartość komunikatów

Uczeń po

gimnazjum

Cele szczegółowe1
1. Czytanie i słuchanie


UCZEŃ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

P

PP
 • rozpoznaje nadawcę i adresata tekstu
 • rozpoznaje podstawowe cechy gatunkowe tekstu • *odczytuje sens tekstu w całości i fragmentach na poziomie dosłownym i przenośnym

 • streszcza tekst

 • *rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu

 • *wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu

 • *rozpoznaje zastosowane w nim środki językowe i określa ich funkcje w tekście


 • *streszcza tekst argumentacyjny, wyróżnia w nim argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia
UCZEŃ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

P

PP
 • *rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych oraz języku polityków i dziennikarzy

2. Samokształcenie i docieranie do informacji
UCZEŃ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

P

PP
 • *wyszukuje i wykorzystuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury

 • *korzysta z biblioteki, z tradycyjnego zbioru oraz z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym internetu • *szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień

 • *selekcjonuje zebrane materiały według wskazanych kryteriów

3. Świadomość językowa
UCZEŃ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

P

PP
 • zna pojęcie aktu komunikacji językowej • wskazuje składowe aktu komunikacji językowej – nadawca, odbiorca, tekst
poetycka

 • wskazuje w czytanych tekstach przykłady odmian terytorialnych, środowiskowych i zawodowych polszczyzny
 • *rozróżnia (bez konieczności definiowania pojęć) w czytanych tekstach i wypowiedziach mówionych rodzaje stylizacji językowej – archaizację, dialektyzację, kolokwializację

 • *wskazuje składowe aktu komunikacji językowej – nadawca, odbiorca, kod, komunikat, kontekst

 • *dostrzega współczesne zmiany modelu komunikacji językowej (ustna, pisemna) a komunikację przez internet

 • *rozpoznaje teksty o różnej funkcji

 • *nazywa funkcje tekstu – impresywna, poetycka, ekspresywna, informatywna

 • wskazuje w czytanych tekstach i *analizuje przykłady odmian terytorialnych, środowiskowych i zawodowych polszczyzny

 • *rozpoznaje w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych stylizację językową

 • *rozróżnia rodzaje stylizacji językowej – archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja

 • *określa funkcje stylizacji językowej4. Wartości i wartościowanie
UCZEŃ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

P

PP
 • *posługuje się ze zrozumieniem pojęciami – dobro, prawda, piękno, wiara, nadzieja, miłość, wolność, równość, braterstwo, Bóg, honor, ojczyzna, solidarność, niepodległość, tolerancja

 • rozumie pojęcia dotyczące wartości pozytywnych i ich przeciwstawień (tolerancja-nietolerancja, piękno-brzydota, wolność-niewola)

 • dostrzega w cytowanych tekstach obecność wartości uniwersalnych i narodowych • *dostrzega związek języka z wartościami


Cel ogólny II Analiza i interpretacja tekstów kultury.


 • dokonuje analizy i interpretacji tekstów

 • czyta różne teksty kultury samodzielnie i w sposób bardziej świadomy

 • czyta różne teksty nie tylko z zakresu literatury młodzieżowej, ale także ważne dla kultury polskiej i światowej

 • rozpoznaje nowe gatunki i konwencje literackie

1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna