Program nauczania przedmiotuPobieranie 13.93 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.93 Kb.

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU


Nazwa przedmiotu

Wykład specjalizacyjny II AR/FA 2010/2011 semestr 4

Feminizm i kultura popularnaOpisywana forma zajęć

wykład

Liczba godzin dydaktycznych

15

 

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzącego dana formę zajęć

dr Katarzyna Smyczyńska

Szczegółowa tematyka zajęć
  • kultura popularna i praktyki znaczeniotwórcze

  • wprowadzenie do teorii mediów

  • hegemoniczne obrazy płci w kulturze

  • pierwsza i druga fala feminizmu w kontekście zmian społeczno-politycznych; feminizm egzystencjalny Simone de Beauvoir

  • przeobrażenia przedstawień medialnych w kontekście zmian społeczno-kulturowych

  • feministyczne studia kulturowe: płeć a relacje władzy, subwersywny potencjał narracji popularnych

  • trzecia fala feminizmu: problematyczne wyobrażenia męskości i kobiecości w popkulturze

  • dylematy postfeminizmu a neoliberalizm

  • gender i cielesność w erze konsumpcjonizmu
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania

Zaliczenie pisemne z oceną po semestrze 4;

system oceniania zgodny z regulaminem studiówLiteratura podstawowa

Bordo, Susan. 2003. Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body. University of California Press.

Entwistle, Joanne. 2000. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory. Cambridge: Polity.

Greer, Germaine. 1999. The Whole Woman. London: Doubleday.

Smyczyńska, Katarzyna. 2007. The World According to Bridget Jones: Discourses of Identity in Chicklit Fictions. Frankfurt: Peter Lang.

McRobbie, Angela. 2010. The Aftermath of Feminism: Gender, culture and social change. Londyn i Nowy Jork: Sage.

Walter, Natasha. 1999. The New Feminism. London: Virago.

Whelehan, Imelda. 2000. Overloaded: Popular Culture and the Future of Feminism. London: The Women's Press.

Wilson, Elizabeth. 2005. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity. London: Virago.

Wolf, Naomi. 1990. The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women. London: Vintage.Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe)

Brooks, Ann. Postfeminisms: Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms. London and New York: Routledge, 1997.

Graff, Agnieszka. 2001. Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa: WAB.


.....................................................   ......................................................................................................................................

data podpis prowadzącego daną formę zajęć

.....................................................   ......................................................................................................................................data podpis koordynatora przedmiotu


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna