Program obozu „w osiem dni dookołA Świata”Pobieranie 52.12 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar52.12 Kb.


Załącznik 1
KOMENDA HUFCA ZHP WSCHOWA
GMINNY ZWIĄZEK DRUŻYN W WOLSZTYNIE

PROGRAM OBOZU
„W OSIEM DNI DOOKOŁA ŚWIATA”


Termin obozu: 19 - 26.07.2009r.

Baza Hufca ZHP Wschowa w Lginiu

Lgiń 2009r.


 1. ZAŁOZENIA ORGANIZACYJNE

Organizator bazy: Hufiec ZHP Wschowa

Rodzaj placówki: Stanica harcerska w Lginiu

Termin obozu: 19 - 26.07.2009r.

Organizator podobozu: Gminny Związek Drużyn w Wolsztynie

Lokalizacja i wyposażenie bazy: Baza w Lginiu zlokalizowana jest 150 m od jeziora, w starym lesie sosnowym. Stanica jest ogrodzona, posiada doskonałe warunki bytowe: węzeł sanitarny w obiektach stałych z ciepłą wodą, zaplecze kuchenne z zadaszoną stołówką, teren jest zelektryfikowany. Stanica posiada również boiska sportowe, tereny do zajęć na świeżym powietrzu, piaszczystą plażę nad jeziorem z wydzielonym kąpieliskiem.

Namioty uczestników wyposażone są w: łóżka, regały na sprzęt oraz podłogi.

Uczestnikami obozu są harcerze Gminnego Związku Drużyn w Wolsztynie oraz osoby niezszerzone.

 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Cele i zamierzenia wychowawcze:  • kontynuacja śródrocznej pracy drużyn,

  • rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i działania,

  • stymulacja i rozwijanie wyobraźni,

  • rozwijanie samodzielności i samorządności,

  • kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

  • kształtowanie kreatywnej postawy wobec wykonywanej pracy,

  • kształcenie poczucia odpowiedzialności za efekty pracy grupy,

  • kształcenie nawyków życia w zgodzie z przyrodą,

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych (zachęcanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu),

  • rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją,

  • zdobywanie wiedzy na temat kultury oraz obyczajów wybranych narodowości,

  • kształtowanie tolerancji wobec innych kultur. 1. FORMY PRACY

Formy pracy wykorzystane w realizacji zajęć programowych:  • wywiad,

  • prezentacja,

  • inscenizacja,

  • majsterka,

  • gry terenowe,

  • gry logiczne,

  • gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu,

  • wycieczka terenowa (wędrówka),

  • piosenki ogniskowe i kominkowe,

  • pląsy,

  • ognisko/kominek.


 1. PLAN DNIA

8 00 Pobudka podobozu

8 10 - 8 20 Gimnastyka

8 20 - 8 40 Toaleta poranna

8 40 - 9 00 Porządki w namiotach

9 00 - 9 30 Śniadanie

9 30 - 10 00 Apel podobozu

10 00 - 13 30 Zajęcia programowe

13 30 - 14 00 Obiad

14 00 - 15 15 Cisza poobiednia

15 15 - 15 30 Podwieczorek

15 30 - 18 30 Zajęcia programowe

18 30 - 19 00 Kolacja

19 00 - 21 00 Zajęcia programowe

21 00 - 22 00 Toaleta wieczorna

22 00 - 8 00 Cisza nocna

 1. FABUŁA I ORGANIZACJA OBOZU

Tematyka obozu oparta jest na podstawie książki Juliusza Vernea „W osiemdziesiąt dni dookoła świata”. Zgodnie z jej fabułą obóz rozpoczyna się słynnym zakładem pomiędzy Phileas Foggiem a dżentelmenami z angielskiego Reform - Clubu. Uczestnicy na czas trwania obozu wcielają się w rolę detektywów, który relacjonują przygody „śmiałka” chcącego okrążyć świat w wyznaczonym terminie.

Uczestnicy podzieleni są na trzy piony wiekowe, mianowicie: zuchy, harcerzy, wędrowników. Tematyka jest ogólna dla wszystkich grup, jednak sposób jej realizacji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdej z nich. W czasie ośmiu dni podczas zajęć programowych grupy poznają wybrane kraje świata, kulturę oraz obyczaje zamieszkujących tam ludzi.

Każdy z pionów przed rozpoczęciem pościgu za „szalonym” podróżnikiem musi wykonać totem oraz przyozdobić własny podobóz w taki sposób, aby przedstawiał kraj, z którego pochodzi grupa detektywistyczna oraz przestrzegać zwyczaje tamtejszej ludności. Przed przystąpieniem do wyprawy każdy uczestnik musi samodzielnie wykonać specjalny paszport upoważniający do przekroczenia granicy oraz skompletować niezbędny ekwipunek przydatny w czasie podróży. W ciągu ośmiu dni zmagania poszczególnych grup detektywistycznych zostaną zobrazowane na mapie podróżniczej w klubie dżentelmenów, która będzie informowała o miejscu pobytu pozostałych współuczestników obozu. Grupy detektywistyczne, podróżujące po świecie podzielone na zastępy są zobowiązane do prowadzenia notatek w„Dzienniku Podróżnika” dotyczących przygód oraz wrażeń z całego dnia podróży po danym kraju. W chwili przekroczenia granicy „szpiedzy” muszą odbyć odprawę graniczną uzyskując pieczęć umożliwiającą dalszą podróż oraz wspólnie wykonać flagę państwa, które już odwiedzili..Zastępy dzięki uczestnictwu w różnego rodzaju grach i zabawach będą zdobywać pieniądze umożliwiające dalszy pościg za Phileas Foggiem, mogą je również stracić za niewłaściwe zachowanie oraz łamanie zwyczajów kulturowych podczas zwiedzania wybranych krajów. Waluta jaką będą otrzymywać zastępy będzie odpowiadać walucie kraju z jakiego pochodzi dany zastęp. Grupy detektywistyczne, które wykażą się największym zaangażowaniem oraz pomysłowością otrzymają tytuł Podróżnika Roku, który zakończy zgrupowanie. 1. PLAN OBOZU


PION ZUCHOWY
Dzień 1 „ W palącym słońcu Meksyku”

 • przyjazd i zakwaterowanie uczestników,

 • majsterka obozowa: (wykonanie totemu, flagi narodowej z której pochodzi grupa detektywistyczna - Meksyk, miejsca obrzędowego, obrazków z darów natury, przygotowanie przebrań, kapeluszy, wykonanie paszportów upoważniających do rozpoczęcia podróży),

 • podział na szóstki zuchowe oraz wymyślanie nazw (nazwy podróżnicze), wybór szóstkowych,

 • wykonanie „Dzienników Podróżniczych” w których zuchy będą zapisywały oraz przedstawiały w postaci rysunków wspomnienia z podroży,

 • zapoznanie uczestników z regulaminami obozu,

 • wielki zakład z Phileasem Foggiem - rozpoczęcie wyprawy podróżniczej.


Dzień 2 „Zdobywamy Wilki Kanion”

 • podział zastępów na trzy grupy: kowbojów, Indian, Kolumbów,

 • majsterka: wykonanie strojów charakterystycznych dla danej grupy - kapelusze, pióropusze, strzały, łuki, proce itp.,

 • gra terenowa poświęcona poszczególnym grupom za jakie przebrały się zuchy np. Jak nazywa się dom, w którym mieszkają Indianie? itp.,

 • udział w rodeo oraz grze w palanta razem z uczestnikami podobozu harcerskiego

 • nauka tańca integracyjnego tzw. „Kowbojski”.


Dzień 3 „ Pamiątkowe zdjęcie spod muru chińskiego”

 • majsterka: wykonanie przebrań, kapeluszy, pałeczek, nauka jedzenia ryżu pałeczkami,

 • poznanie kultury oraz najciekawszych zabytków Chin,

 • wykonanie znicza oraz flagi olimpijskiej - Pekin 2009,

 • uczestnictwo w olimpiadzie współorganizowanej z podobozem harcerskim - gry i zabawy na świeżym powietrzu,


Dzień 4 „Bollywood czyli film, taniec i śpiew”

 • majsterka: wykonanie strojów oraz rekwizytów potrzebnych do filmu,

 • przygotowanie wystroju sceny na „I Przegląd Filmów Indyjskich”,

 • gra logiczna pt. „Na ratunek księżniczce Aouda”,

 • przygotowanie scenariusza filmu,

 • prezentacja filmów bolliwoodzkich.


Dzień 5 „Afryka dzika dawno odkryta”

 • stworzenie mapy obozu przez każdą szóstkę zuchową, wspólne omawianie prac,

 • majsterka: wykonanie ozdób z darów natury, modeliny na wzór plemion afrykańskich - naszyjniki, bransoletki itp.,

 • gra planszowa o tematyce przyrodniczej, wspólne wykonanie planszy przez każdą szóstkę zuchową (trzy elementy składają się na jedną całość),

 • malowanie twarzy kibica,

 • Mistrzostwa Świata w RPA - mecz piłki nożnej,.


Dzień 6 „Na szczycie Wieży Eiffla”

 • majsterka: wykonanie Wiery Eiffla z pomocą wędrowników oraz pamiątkowych obrazków z darów natury dla wędrowników,

 • zdobywanie wybranej sprawności zuchowej przez każdą szóstkę,

 • zabawy integracyjne, pląsy na świeżym powietrzu.


Dzień 7 „Hiszpańskie flamenco”

 • majsterka: wykonanie instrumentów muzycznych np. grzechotki, kastaniety itp.,

 • napisanie własnej piosenki o Hiszpanii,

 • bitwa na pomidory (balony z wodą - rzucanie do celu),

 • korrida na wesoło (wykonanie postaci byka - przyczepianie poszczególnych elementów np. ogona, uszu z zamkniętymi oczyma),

 • integracja z podobozem harcerskim,

 • nauka tańców integracyjnych,

 • wspólne podsumowanie obozu, wręczenie pamiątkowych dyplomów, przyznanie tytułu „Podróżnika Roku” pionu zuchowego.


Dzień 8 „ Wizyta królowej Elżbiety II”

 • pakowanie,

 • sprzątanie obozowiska,

 • droga powrotna i pożegnanie uczestników.PION HARCERSKI

Dzień 1 „Wybieramy się w podróż dookoła świata”

 • przyjazd i zakwaterowanie uczestników,


 • majsterka obozowa - zdobnictwo (wykonanie totemów, flagi narodowej państwa z którego pochodzą detektywi - Hiszpania, miejsca obrzędowego, tablicy ogłoszeń itp.),

 • wykonanie paszportów upoważniających do rozpoczęcia podróży,

 • wymyślanie nazw zastępów (nazwy podróżnicze) oraz wybór zastępowych,

 • wykonanie „Dzienników Podróżniczych” w których każdy zastęp będzie prowadził własne wspomnienia z podroży,

 • zapoznanie uczestników z regulaminami obozu,

 • wielki zakład z Phileasem Foggiem - rozpoczęcie wyprawy podróżniczej.Dzień 2 „Kampania wyborcza na miarę USA”


 • miasteczko kowbojów i Indian,

 • wykonanie plakatów promujących zastęp, urny oraz wystroju lokalu wyborczego,

 • stworzenie programu kampanii wyborczej przez każdy zastęp,

 • określenie zasad ciszy przedwyborczej,

 • przedstawienie kampanii wyborczych wszystkich zastępów,

 • przeprowadzenie wyborów oraz wyłonienie zwycięzców,

 • rodeo oraz mecz w palanta.


Dzień 3 „Pocztówka z Tokio i Pekinu”

 • „W poszukiwaniu ognia olimpijskiego” - gra terenowa polegająca na poznawaniu narodowych sportów Chin i Japonii,

 • konkurs na „Najwspanialszego Kibica” (układanie piosenek, okrzyków, przygotowanie przebrań),

 • olimpiada Pekin 2009 - gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu,

 • majsterka: nauka prostych figur origami, wykonywanie wachlarzy, lampionów, latawców,

 • wystawa eksponatów.Dzień 4 „Bollywood czyli film, taniec i śpiew”

 • przygotowanie wystroju sceny na „I Przegląd Filmów Indyjskich”,

 • gra logiczna pt. „Na ratunek księżniczce Aouda”,

 • przygotowanie scenariusza filmu oraz przebrań,

 • prezentacja filmów bolliwoodzkich,

 • ognisko podsumowujące (pląsy, piosenki ogniskowe) .Dzień 5 „W sercu Kotliny Kongo”


 • gra przyrodnicza pt. „Z przyrodą na Ty”,

 • budowanie szałasów,

 • wykonanie przebrań oraz ozdób plemiennych,

 • prezentacja plemion, rytuałów i obrzędów,

 • śmieszne historie z życia plemienia np. Pewnego razu na polowaniu....Dzień 6 „W drodze do Aten”


  • przygotowanie szat greckich oraz instrumentów,

  • napisanie piosenki związanej z Grecją,

  • zabawa z greckimi Bogami - układanie mitów z autentycznymi bogami greckimi,

  • grecki pokaz mody,

  • gra terenowa - strategiczna,

  • wyścigi rydwanów,

  • zabawa na Olimpie - prezentacja piosenek, mitów, tańce i zabawy integracyjne.


Dzień 7 „Człowiek Renesansu”

 • tworzenie własnoręcznie wykonanych pamiątek z obozu (rzeźba, malarstwo)

 • chrzest obozowy w postaci gry terenowej podsumowującej obóz,

 • wspólne podsumowanie obozu, wręczenie pamiątkowych dyplomów, przyznanie tytułu „Podróżnika Roku” pionu harcerskiego.


Dzień 8 „Kocham Cię Polsko”

 • pakowanie,

 • sprzątanie obozowiska,

 • droga powrotna i pożegnanie uczestników.PION WĘDROWNICZY
Specyfika pracy grup wędrowniczych opiera się na idei demokracji, współdziałania, samorozwoju oraz pomocy innym. Wędrownicy w inny sposób widzą świat. Z tego też powodu program mimo iż zawiera się w ogólnej fabule obozu nieco od niej odbiega. Kraje wędrowników są fikcyjne i nawiązują do idei wędrowniczych oraz działań mających podsumować cały rok pracy w drużynie.

Szczegółowy program powinien być zatem opracowany wspólnie przez wszystkich wędrowników wg przygotowanego planu wstępnego. Jego szczegółowe opracowanie jest możliwe dopiero w dzień rozpoczęcia zgrupowania.


Dzień 1 „Nowy świat - budujemy Wędrolandię”

 • majsterka obozowa - budowa i organizacja obozu oraz podobozu wędrowniczego (budowa bramy głównej oraz bramy podobozu, szafy grającej, wykonanie totemu, flagi narodowej państwa z którego pochodzi grupa detektywistyczna - Jamajka, miejsca obrzędowego),

 • wykonanie paszportów upoważniających do rozpoczęcia podróży,

 • wymyślanie nazw zastępów (nazwy podróżnicze) oraz wybór zastępowych,

 • narada obozu (ustalenie zasad współpracy, stworzenie wewnętrznego regulaminu podobozu wędrowniczego, uszczegółowienie planu pracy, zapoznanie uczestników z regulaminami obozu),

 • prowadzenie indywidualnego „Dziennika Podróżniczego” - zapisywanie duchowych wrażeń z dnia (indywidualne refleksje zapisywane są przez cały czas trwania zgrupowania),

 • wielki zakład z Phileasem Foggiem - rozpoczęcie wyprawy podróżniczej.


Dzień 2 „WędrUnia”

 • szerzymy idee Wędrolandię - pomoc innym, aby uczynić świat lepszym,

 • pionierka obozowa - konstruowanie sprzętów codziennego użytku,

 • „Dać się wykorzystać” - rozważania nad dewizą wędrowniczą (Wyjdź w świat, popatrz, pomyśl, pomóż czyli działaj) - praca na rzecz pozostałych członków obozu,

 • przeprowadzenie zajęć w formie sądu poświęconego dewizie wędrowniczej.


Dzień 3 „Wirtualny Świat”

 • przygotowanie gry terenowej o tematyce przyrodniczej dla pionu harcerskiego,

 • przygotowanie terenowej gry wędrowniczej (dziennej i nocnej),

 • realizacja przygotowanych gier dla pionu wędrowniczego,

 • kuźnica (tematyka zostanie ustalona podczas trwania zgrupowania).


Dzień 4 „Bollywood czyli film, taniec i śpiew”

 • przygotowanie wystroju sceny na „I Przegląd Filmów Indyjskich”,

 • gra logiczna pt. „Na ratunek księżniczce Aouda”,

 • przygotowanie scenariusza filmu oraz przebrań,

 • prezentacja filmów bolliwoodzkich.


Dzień 5 „A - laska”

 • realizacja przygotowanej gry przyrodniczej pt. „Z przyrodą na Ty” dla pionu harcerskiego,

 • warsztaty „Z laską skautową” (motyw zaczerpnięty z książki R. Baden - Powella „Skauting dla chłopców”),

 • forum dyskusyjne poświęcone powyższej tematyce.


Dzień 6 „Nibylandia”

 • „Zrozumieć zucha”- integracja z zuchami - przygotowanie zajęć dla najmłodszych uczestników zgrupowania, pomoc instruktorom zuchowym w opiece nad nimi, poznanie pracy instruktorskiej od strony praktycznej,

 • majsterka: wykonanie Wieży Eiffla oraz pamiątkowych obrazków z darów natury dla zuchów,

 • zdobywanie wybranych sprawności zuchowych dostosowanych do poziomu wędrowniczego,

 • dyskusja „Czy łatwo jest być instruktorem zuchowym?”.


Dzień 7 „Dwa światy - świat damsko - męski”

 • warsztaty dotyczące seksualności,

 • gra terenowa poświęcona powyższemu zagadnieniu,

 • panel dyskusyjny pt. „Świat kobiet w oczach mężczyzn i odwrotnie - zamieńmy się rolami”

 • wspólne podsumowanie obozu, wręczenie pamiątkowych dyplomów, przyznanie tytułu „Podróżnika Roku” pionu wędrowniczego.


Dzień 8 „Początek końca - Migracja”

 • pakowanie i sprzątanie obozowiska,

 • wędrówka Lgiń - Dominice,

 • ognisko - podsumowanie zgrupowania w drużynie (indywidualne refleksje i przemyślenia).


Dzień 8 „Goł hom”

 • powrót pociągiem do Wolsztyna,

 • zakończenie zgrupowania.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna