Program obrad IX kongresu Ekonomistów Polskich Hotel Marriott I dzień – 28 listopada 2013 rPobieranie 62.43 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar62.43 Kb.
Program obrad IX Kongresu Ekonomistów Polskich
Hotel Marriott


I Dzień – 28 listopada 2013 r.

9.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30 Otwarcie Kongresu
(Sala Balowa, II piętro)

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej
Wystąpienie gości honorowych i informacja o listach nadesłanych
Wręczenie Nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego
Wręczenie dyplomu Przewodniczącego Rady Naukowej PTE dla Ruslana Grinberga i Alexandra Rubinsteina, autorów książki „Economic Socio-dynamics”.
Wręczenia wyróżnienia PTE Organizacja odpowiedzialna społecznie dla rozwoju Polski
Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem
Wystąpienie prof. dr hab. Marka Belki, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pt. Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej

11.30 – 11.50 Przerwa

11.50 – 14.20 Sesja plenarna


(Sala Balowa, II piętro)

Fundamentalne problemy w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej
przewodniczący: Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
i Przewodniczący Rady Naukowej
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości:

 • dr Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

 • prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej

 • prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER

 • prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego

 • dr Janusz Lewandowski, Komisarz Europejski ds. Programowania Finansowego i Budżetu w KE

 • prof.dr hab Lucjan Orłowski, Sacred Heart University

 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński, Doradca Prezydenta RP

 • prof. dr hab. Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 • prof. dr hab. Marek Ratajczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji


Komentarze: prof. dr. hab. inż. Herbert Wirth, Prezes KGHM Polska Miedź S.A., prof. dr hab. Janusz Czapiński, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Karol Modzelewski, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru, oraz dyskusja plenarna

14.20 – 15.00 Lunch15.00 – 17.00 Sesje równoległe

Sesja I, część A - NAUKI EKONOMICZNE: STYLIZOWANE FAKTY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI
(15.00 – 17.00, Sala Congress Hall, piętro III)
Moderator: prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Paneliści : • prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 • dr Zbigniew Dokurno, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju

 • prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych

 • prof. dr hab. Wojciech Gasparski, Akademia Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Etyki Biznesu

 • dr Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 • prof. dr hab. Aleksander Jakimowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Metod Ilościowych

 • prof. dr hab. Jerzy Kleer, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

 • prof. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej

 • dr Gabriela Przesławska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii/ Zakład Polityki Gospodarczej/ Instytut Nauk Ekonomicznych

 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Kierownik Katedry Ekonomii Politycznej

 • prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kierownik Katedry MakroekonomiiSesja II, część A - KONTROWERSJE I SPORY WOKÓŁ MODELU GOSPODARKI – PAŃSTWO A RYNEK, WZROST GOSPODARCZY
A SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA
(15.00 – 17.00, Sala Bałtyk I, piętro III)


Moderator: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska i red. Rafał Woś

Paneliści: • prof. dr hab. Maciej Bałtowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Ekonomii i Finansów

 • dr Jakub Borowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Ekonomii II

 • prof. dr hab. Alojzy Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • dr Karina Jędrzejowska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych / Zakład Ekonomii Politycznej

 • dr Andrzej Kondratowicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 • prof. dr hab. Paweł Kozłowski, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 • dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Ekonomii II

 • prof. dr hab. Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • prof. dr hab. Andrzej Prusek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych/Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski, Politechnika Warszawska, Wydział EiTI, Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych

 • dr Danuta A. Tomczak, Ostfold University College, Norwegia, Faculty of Business, Languages and Social SciencesSesja III, część A - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ I GLOBALNEJ GOSPODARCE

(15.00 – 17.00, Sala Bałtyk II, piętro III)

Moderator: prof. dr hab. Stanisław Rudolf

Paneliści : • prof. dr hab. Paweł Bożyk, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 • prof. dr hab. Adam Budnikowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej

 • prof. dr hab. Robert Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Systemów Ekonomicznych

 • prof. dr hab. Barbara Liberska, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński

 • prof. dr hab. Maria Lissowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 • prof. dr hab. Danuta Rucińska, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Rynku Transportowego

 • prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego

 • prof. dr hab. Cezary Wójcik, Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 • prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk EkonomicznychSesja IV - EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO I TRWAŁEGO ROZWOJU ORAZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

(15.00 – 17.00, Sala Bałtyk III, piętro III)

Moderator: dr Artur Pollok

Paneliści : • dr Wojciech Bizon, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny/Katedra Makroekonomii

 • dr Daria Gołębiowska-Tataj, Politechnika Warszawska, Szkoła Biznesu

 • prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • dr Lidia Jabłonowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego

 • prof. dr hab. Marek Lisiecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Socjologii i Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Zakład Podstaw Zarządzania

 • dr Michał A. Michalski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych/Zakład Etyki Gospodarczej/Instytut Kulturoznawstwa

 • dr Andrzej Michaluk, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydział Zarządzania, Zakład Nauk Podstawowych

 • dr inż. Anna Milewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych/Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

 • prof. dr hab. Arnold Pabian, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

 • mgr Piotr Pietrucha, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rynków i Konkurencji

 • prof. dr hab. Marek Rocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych; Instytut Ekonometrii

 • prof. dr hab. Wojciech Rybicki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wydział Zarządzania, Zakład Nauk Podstawowych

 • prof. dr hab. Kazimierz Starzyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej/ Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 • prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej17.00 – 17.10 Przerwa kawowa

17.10 – 19.10 Sesje równoległe
Sesja I, część B - NAUKI EKONOMICZNE: STYLIZOWANE FAKTY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI
(17.10 – 19.10, Sala Congress Hall, piętro III)


Moderator: prof. dr hab. Adam Noga

Paneliści : • prof. dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Rozwoju

 • dr Ireneusz Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Teorii Systemu Rynkowego

 • prof. dr hab. Kazimierz Górka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej

 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów; Dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami

 • prof. dr hab. Mirosława Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Rachunkowości

 • prof. dr hab. Adam Lipowski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Gospodarki Światowej i Ekonomii

 • prof. dr hab. Stanisław Lis, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

 • dr hab. Krzysztof Malaga, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej; Katedra Ekonomii Matematycznej

 • prof. dr hab. Maria Smejda, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń/Katedra Rachunkowości

 • dr Tomasz Sobczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, Społeczna Akademia Nauk , Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości i Ubezpieczeń, Instytut EkonomicznySesja II, część B - KONTROWERSJE I SPORY WOKÓŁ MODELU GOSPODARKI – PAŃSTWO A RYNEK, WZROST GOSPODARCZY A SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA
(17.10 – 19.10, Sala Bałtyk I, piętro III)


Moderator: prof. dr hab. Julian Auleytner

Paneliści : • dr Sławomir Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Ekonomii

 • prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową

 • prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii/ Instytut Nauk Ekonomicznych

 • dr hab. Danuta Miłaszewicz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/ Katedra Makroekonomii

 • dr Dawid Piątek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii/Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową,

 • prof. dr hab. Wiesław Szczęsny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 • prof. dr hab. Andrzej Szplit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji

 • prof. dr hab. Maria Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski

 • prof. dr hab. Grażyna Wolska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Ekonomii

 • prof. dr hab. Urszula Żuławska, Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zamiejscowy w WarszawieSesja III, część B - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ I GLOBALNEJ GOSPODARCE
(17.10 – 19.10, Sala Bałtyk II, piętro III)
Moderator: prof. dr hab. Marian Gorynia

Paneliści : • dr hab. Jan Leszek Bednarczyk, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Ekonomiczny/Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości

 • prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG

 • dr Jakub Górka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych

 • prof. dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 • dr Mariusz-Jan Radło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Gospodarki Światowej

 • prof. dr hab. Stanisław Szukalski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii

 • prof. dr hab. Bogdan Ślusarz, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Zarządzania Administracją Publiczną

 • prof. dr hab. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 • prof. dr hab. Anna Ząbkowicz, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 • dr Małgorzata Zielenkiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra MikroekonomiiSesja V, część A - DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. RYNEK PRACY, DEMOGRAFIA
(17.10 – 19.10, Sala Bałtyk III, piętro III)

Moderator: prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski

Paneliści : • prof. dr hab. Stanisław Ryszard Domański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 • dr inż. Włodzimierz Kołodziejczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Finansów i Rachunkowości

 • prof. dr hab. Anna Krajewska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Makroekonomii

 • prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne; Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

 • prof. dr hab. Joanna Tyrowicz, Laureatka Konkursu PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego na najlepszą książkę w dziedzinie ekonomii w roku 2013. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 • prof. dr hab. Mariusz Zieliński, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki

19.10 – 20.30 Kolacja
20.30 – 21.00 Przerwa techniczna
21.00 – 22.00 Recital Alicji Majewskiej

II Dzień – 29 listopada 2013 r.

9.00 – 10.30 Sesje równoległe V – VIII

Sesja V, część B - DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. RYNEK PRACY, DEMOGRAFIA
(9.00 – 10.30, Sala Balowa C, piętro II)


Moderator: prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda

Paneliści : • dr Michał Brzeziński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Politycznej

 • dr Tomasz Grabia, Uniwersytet Łódzki

 • dr Franciszek Grzesiok, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 • prof. dr hab. Tomasz Tokarski, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Ekonomii Matematycznej

 • dr hab. Bogdan Miedziński, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zarządzania

 • dr inż. Artur Paździor, Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania/Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

 • prof. dr hab. Iga Rudawska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw

 • prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii

 • prof. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii/ Katedra Pracy i Polityki SpołecznejSesja VI, część A - DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. POLITYKA INNOWACYJNA

(9.00 – 10.30, Sala Balowa EF, piętro II)

Moderator: prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor, prof. dr hab. Stefan Krajewski

Paneliści : • prof. dr hab. Piotr Dominiak, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych

 • dr Wirginia Doryń, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny/ Katedra Funkcjonowania Gospodarki

 • prof. dr hab. Witold Kasperkiewicz, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Mikroekonomii

 • dr Izabela Krawczyk-Sokołowska, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania/Katedra Finansów Bankowości i Rachunkowości Zarządczej

 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania; Instytut Organizacji i Zarządzania

 • dr Ewa Mińska-Struzik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej / Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 • dr hab. Andrzej Pawlik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Ekonomii i Administracji

 • prof. dr hab. Krystyna Poznańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 • prof. dr hab. Czesław Skowronek, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Wydział Zarządzania i Finansów

 • prof. dr hab. Elżbieta Maria Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny/Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą /Instytut Zarządzania

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Waściński, Politechnika Warszawska, Wydział ZarządzaniaSesja VII, część A - DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. FINANSE PUBLICZNE

(9.00 – 10.30, Sala Balowa D, piętro II)

Moderator: prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Paneliści : • prof. dr hab. Ryszard Bugaj, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 • prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych

 • prof. dr hab. Teresa Czerwińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania Katedra Systemów Finansowych Gospodarki

 • prof. dr hab. Leszek Jasiński, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 • dr Agnieszka Kopańska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 • prof. dr hab. Leokadia Oręziak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Gospodarki Światowej; Katedra Finansów Międzynarodowych

 • prof. dr hab. Marta Postuła, Akademia Leona Koźmińskiego, TIGER

 • prof. dr hab. Ewa Zeman-Miszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji PublicznejSesja IX, część A - DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. ROLNICTWO

(9.00 – 10.30, Sala Balowa AB, piętro II)

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski

Paneliści : • prof. dr hab. Aleksander Grzelak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

 • dr inż. Sławomir Jarka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , Wydział Nauk Ekonomicznych

 • dr inż. Piotr Kułyk, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania / Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji

 • dr Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

 • dr inż. Arkadiusz Sadowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

 • dr Katarzyna Smędzik-Ambroży, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii/Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

 • dr Marta Wajda-Lichy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Makroekonomii

 • prof. dr hab. Józef Stanisław Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

10.30 – 10.40 Przerwa

10.40 – 12.10 Rozpoczęcie części B w sesjach VI, VII i IX oraz sesji nr VIII.

Sesja VI, część B - DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. POLITYKA INNOWACYJNA

(10.40 – 12.10, Sala Balowa EF, piętro II)

Moderator: prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Paneliści : • prof. dr hab. Tadeusz Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 • dr Anna Gardocka-Jałowiec, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 • prof. dr hab. Urszula Grzelońska, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 • dr Ewa Lechman, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii / Katedra Nauk Ekonomicznych

 • prof. dr hab. Wiesław Musiał, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa

 • dr hab. Maria Parlińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

 • dr Lesław Pietrewicz, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 • prof. dr hab. Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Makroekonomii i Finansów

 • dr Janusz Śnihur, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Zarządzania Strategicznego i Marketingu

 • dr Rafał Żelazny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii/Katedra EkonomiiSesja VII, część B - DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. FINANSE PUBLICZNE
(10.40 – 12.10,
Sala Balowa D, piętro II)

Moderator: prof. dr hab. Teresa Lubińska

Paneliści : • prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Ekonomiczny/Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

 • dr Sławomir Franek, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Finansów

 • prof. dr hab. Beata Guziejewska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny/Katedra Finansów Publicznych

 • dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii/Katedra Finansów Publicznych

 • dr Grażyna Kozuń-Cieślak, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii

 • dr Iwona Ładysz, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

 • prof. dr hab. Piotr Masiukiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Zarządzania Wartością

 • prof. dr hab. Ryszard Rapacki, Szkoła Główna Handlowa w WarszawieSesja VIII - DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. SEKTOR FINANSOWY
(10.40 – 12.10,
Sala Balowa C, piętro II)

Moderator: Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz

Paneliści: • dr Marek A. Dąbrowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Katedra Makroekonomii

 • prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych/Katedra Ekonomii Ekologicznej

 • prof. dr hab. Władysław Jaworski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Nauk Ekonomicznych

 • prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Warszawski Instytut Bankowości, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego

 • dr Jerzy Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 • prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 • dr Maria Niewiadoma, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej

 • prof. dr hab. Irena Pyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

 • prof. dr hab. Jan Pyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zakład Zarządzania Innowacjami

 • dr Justyna Schulz, Uniwersytet w Bremie, Studia Europejskie

 • prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

 • prof. dr hab. Piotr Urbanek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii InstytucjonalnejSesja IX, część B - DETERMINANTY ROZWOJU POLSKI. ROLNICTWO
(10.40 – 12.10,
Sala Balowa AB, piętro II)

Moderator: prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Panieliści : • prof. dr hab. Bazyli Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowe

 • dr inż. Dariusz Kusz, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania/Zakład Informatyki w Zarządzaniu

 • dr Anna Matuszczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

 • dr inż. Andrzej Parzonko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

 • dr Karolina Pawlak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

 • prof. dr hab. Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

 • prof. dr hab. Ewa Ratajczak, Instytut Technologii Drewna

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Paszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 • dr Sebastian Stępień, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych/Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

 • dr Barbara Wieliczko, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy , Zakład Finansów Rolnictwa

12.10 – 12.40 Przerwa

12.40 – 15.00 Sesja plenarna – synteza wyników obrad
(Sala Balowa, piętro II)

przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska i prof. dr hab. Bogusław Fiedor


Dyskusja panelowa z udziałem moderatorów sesji tematycznych oraz gości specjalnych:
prof. dr hab. Jana Toporowskiego, SOAS, University of London oraz przedstawiciela Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Sesja I, Nauki Ekonomiczne: prof. dr hab. Bogusław Fiedor i prof. dr hab. Adam Noga

Sesja II, Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, red. Rafał Woś i
prof. dr hab. Julian Auleytner

Sesja III, Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce: prof. dr hab. Stanisław Rudolf i


prof. dr hab. Marian Gorynia

Sesja IV, Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu


dr Artur Pollok

Sesja V, Rynek pracy, demografia: prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski i prof. dr hab. Zofia Barbara Liberda

Sesja VI, Polityka innowacyjna: prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor, prof. dr hab. Stefan Krajewski i
prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska

Sesja VII, Finanse publiczne: prof. dr hab. Stanisław Owsiak i prof. dr hab. Teresa Lubińska

Sesja VIII, Sektor finansowy: Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz

Sesja IX, Rolnictwo: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski i prof. dr hab. Bogdan Klepacki
15.00 – 16.00 Lunch

Ramowy program Kongresu

Dzień I - 28.11.2013 r.

Sesja plenarna

SESJA I, Częć A. - Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty
a wyzwania współczesności
(Sala Congress Hall,
p. III)


SESJA II, Część A. - Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki – państwo
a rynek, wzrost gospodarczy a spójność społeczna
(Sala Bałtyk I, p. III)


SESJA III, Część A. - Polska w unii europejskiej i globalnej gospodarce
(Sala Bałtyk II, p. III)


Sesja IV - Edukacja dla zrównoważonego
i trwałego rozwoju
oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu
(Sala Bałtyk III, p. III)


SESJA I, Część B. - Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty
a wyzwania współczesności
(Sala Congress Hall,
p. III)


SESJA II, Część A. - Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki – państwo
a rynek, wzrost gospodarczy a spójność społeczna
(Sala Bałtyk I, p. III)


SESJA III, Część B. - Polska w unii europejskiej i globalnej gospodarce
(Sala Bałtyk II, piętro III)


SESJA V, Część A. - Determinanty rozwoju polski. Rynek pracy, demografia
(Sala Bałtyk III, p. III)


Uroczysta kolacja oraz koncert

Dzień II - 29.11.2013 r.

Sesja VI, Część A. - Determinanty rozwoju polski. Polityka innowacyjna
(Sala Balowa EF, p. II)


Sesja VII. Część A. -Determinanty rozwoju polski. Finanse publiczne
(Sala Balowa D, p. II)


Sesja IX. Część A. - Determinanty rozwoju polski. Rolnictwo
(Sala Balowa AB, p. II)


Sesja V. Część B. - Determinanty rozwoju polski. Rynek pracy, demografia
(Sala Balowa C, p. II)


Sesja VI. Część B. - Determinanty rozwoju polski. Polityka innowacyjna
(Sala Balowa EF, p. II)


Sesja VII. Część B. -Determinanty rozwoju polski. Finanse publiczne
(Sala Balowa D, piętro II)


Sesja IX. Część B. - Determinanty rozwoju polski. Rolnictwo
(Sala Balowa AB, p. II)


SESJA VIII: Determinanty rozwoju polski. Sektor finansowy
(Sala Balowa C, p. II)


Sesja plenarna – podsumowująca

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami

Pobieranie 62.43 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna