Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCIPobieranie 0.64 Mb.
Strona10/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

1.17.Hałas

Hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników determinujących jakość środowiska. Decydujący wpływ na stan klimatu akustycznego ma motoryzacja, ruch kolejowy oraz działalność przemysłowa. Hałas - zwłaszcza motoryzacyjny - wykazuje tendencję wzrostową.

Do najważniejszych czynników mających wpływ na klimat akustyczny gminy Jaktorów zaliczyć należy przede wszystkim: komunikację drogową, ze szczególnym udziałem pojazdów ciężarowych. Źródło hałasu na terenie gminy stanowi również linia kolejowa. Hałas komunikacyjny występuje wzdłuż dróg (zwłaszcza drogi wojewódzkiej) i trasy kolejowej w pasie szerokości do 50 – 300 m - w zależności od charakteru terenu (zabudowa, zalesienia, teren otwarty) oraz natężenia ruchu pojazdów. Pozostałe źródła hałasu na terenie gminy stanowią: warsztaty samochodowe, stolarskie itp. Występujące na terenie gminy źródła hałasu mają charakter lokalny.

Na terenie gminy Jaktorów (wg informacji WIOŚ w Warszawie, 2006r.) w zakresie emisji hałasu pomiarów nie wykonywano.1.18.Promieniowanie niejonizujące

Źródłami emisji pól elektromagnetycznych o szkodliwym dla otoczenia promieniowaniu niejonizującym są głównie linie energetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. Wzdłuż tras przebiegu tych linii niezbędne jest zachowanie stref ochronnych szerokości odpowiadających wielkości napięć znamionowych, gdzie wyklucza się zabudowę, a korzystanie z zasobów środowiska i sposób zagospodarowania jest ograniczony.1.19.Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i poważne awarie

Przez teren gminy Jaktorów przebiega gazociąg wysokoprężny. Instalacja ta może stanowić potencjalne zagrożenie środowiska w przypadku zaistnienia poważnych awarii (np. uszkodzenie, rozszczelnienie instalacji).

Przez teren gminy przebiegają trasy kolejowa i drogowe, którymi przewożone są substancje niebezpieczne. W wyniku kolizji pojazdów przewożących materiały niebezpieczne może wystąpić niebezpieczeństwo skażenia środowiska (w przypadku uszkodzenia zbiorników, cystern, pożaru, wycieku itp.).

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych zakładów przemysłowych mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenia środowiska. W tabeli poniżej zamieszczono wyniki kontroli WIOŚ w Warszawie (w latach 2005 – 2006) w zakładach na terenie gminy Jaktorów, (dane WIOŚ z 2006r.).OBIEKTY KONTROLOWANE

WYNIKI KONTROLI

Kwazar Corp. s.c.

Budy GrzybekZakład w latach 2005-2006 nie był przedmiotem interwencji oraz nie były naliczane dla niego kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

B.B. BUTCHER s.c.

Kolonia JaktorówZakład był w 2005 r. przedmiotem interwencji:

- w zakresie hałasu

w dn. 5.09.2005 r. WIOŚ w Warszawie przeprowadził kontrolne pomiary hałasu emitowanego do środowiska w wyniku działalności PPHU B.B. BUTCHER; pomiary wykazały, iż wystąpiło w 1 punkcie pomiarowym przekroczenie poziomu dopuszczalnego (równoważny poziom dźwięku wyniósł 60,8 dB) ustalonego w rozporządzeniu MŚ z 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 178, poz. 1841);

- w zakresie emisji do powietrza

Zakład posiada decyzję Starosty Grodziskiego z 3.10.2005 nr 130/05, określającą dopuszczalną emisję zanieczyszczeń do powietrza, zgodnie z którą Zakład zobowiązany jest do okresowych pomiarów wielkości emisji.


Usługi Ślusarsko – Tokarskie oraz Galwanizerstwo Stare Budy 52

Zakład w latach 2005-2006 nie był przedmiotem interwencji oraz nie były naliczane dla niego kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

POLNIX PRODUCTION s.c. ul. Jagiellońska 15 w Międzyborowie

Zakład w latach 2005-2006 nie był przedmiotem interwencji oraz nie były naliczane dla niego kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

Usługi Transportowe Tomasz Maciak, ul. Żyrardowska 21, Jaktorów Kolonia

Zakład w latach 2005-2006 nie był przedmiotem interwencji oraz nie były naliczane dla niego kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

Zakład Ślusarski Edward Janiszewski, ul. Wojska Polskiego 15A, Międzyborów

Zakład w latach 2005-2006 nie był przedmiotem interwencji oraz nie były naliczane dla niego kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

Jan Marczakiewicz RZD w Chykicach, ul. Parkowa 9 Jaktorów

Zakład w latach 2005-2006 nie był przedmiotem interwencji oraz nie były naliczane dla niego kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

PUH MIKRUS s.c., ul. Chełmońskiego 12 A, Międzyborów

Zakład w latach 2005-2006 nie był przedmiotem interwencji oraz nie były naliczane dla niego kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

Wielobranżowy Zakład Usługowy „DROGOMISTRZ”, ul. Żyrardowska 25A, Jaktorów

Zakład w latach 2005-2006 nie był przedmiotem interwencji oraz nie były naliczane dla niego kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL-CYNK Anna Słomczyńska, Chylice Kolonia, ul. Chełmońskiego 25

Zakład w latach 2005-2006 nie był przedmiotem interwencji oraz nie były naliczane dla niego kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

Źródło: Dane WIOŚ w Warszawie, 2006 r.  1. Pobieranie 0.64 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna