Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCI


Demografia, ludność i system osadniczy gminyPobieranie 0.64 Mb.
Strona3/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1.8.Demografia, ludność i system osadniczy gminy

Sieć osadniczą na obszarze gminy Jaktorów stanowi 17 wsi, podzielonych na 14 sołectw: Bieganów, Budy-Grzybek, Budy Michałowskie, Stare Budy A, Stare Budy B, Budy Zosine, Chyliczki, Grądy, Henryszew, Jaktorów A, Jaktorów B, Jaktorów – Kolonia, Międzyborów, Sade Budy. Sieć osadnicza ma charakter skoncentrowany w obszarach położonych przy głównych trasach komunikacyjnych. Na pozostałych terenach jest ona rozproszona i ma charakter siedlisk rolniczych. Największe skupisko zabudowy jednorodzinnej skoncentrowało się w Kolonii Chylicach i Międzyborowie, Sadych Budach. Ośrodkiem centralnym gminy jest Jaktorów – największe skupisko mieszkańców gminy, porównywalne z nim pod względem wielkości jest skupisko ludności w Międzyborowie i przyległych doń miejscowościach.

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Jaktorów wynosi 174 osoby/km2. W porównaniu z wielkościami dla Polski (122 osoby/km2) teren gminy zalicza się do najgęściej zaludnionych obszarów w kraju. Biorąc pod uwagę odnotowywane w gminie wzrastające dodatnie saldo migracji i utrzymujące się zainteresowanie osiedlaniem na obszarze gminy, tendencja ta będzie się utrzymywać. Notuje się stały wzrost liczby mieszkańców. W porównaniu z rokiem 1995 liczba mieszkańców zwiększyła się o ponad 850 osób. Średnia liczebność gospodarstwa domowego w gminie wynosi 3,49 osób. Ze względu na wysoki udział osób w wieku przedprodukcyjnym w strukturze mieszkańców sytuacja demograficzna gminy jest korzystna. Struktura wiekowa ludności jest korzystna dla rozwoju gminy. W gminie notuje się niekorzystne tendencje, jeśli chodzi o przyrost naturalny.

Wykaz miejscowości z podaniem liczby mieszkańców na terenie gminy Jaktorów przedstawiono w tabeli poniżej.Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

1.

Bieganów

540

2.

Budy Michałowskie

159

3.

Budy Zosine

280

4.

Budy-Grzybek

845

5.

Chylice

808

6.

Chylice-Kolonia

1464

7.

Chyliczki

37

8.

Grabnik

9

9.

Grądy

113

10.

Henryszew

319

11.

Jaktorów

859

12.

Jaktorów-Kolonia

840

13.

Kołaczek

23

14.

Mariampol

48

15.

Międzyborów

1340

16.

Sade Budy

1358

17.

Stare Budy

671

Razem:

9713

Źródło: Dane z Urzędu Gminy
W tabeli poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców gminy Jaktorów w latach 1995 – 2005.


Gmina Jaktorów

Lata

1995 r.

2000 r.

2005 r.

Obszar wiejski

8837

8547

9598

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

W tabeli poniżej zestawiono liczbę mieszkańców gminy Jaktorów w rozbiciu na poszczególne rodzaje zabudowy.
Gmina Jaktorów /obszar wiejski/

Typ zabudowy

Ilość budynków

Liczba mieszkańców

Wielorodzinna

-

-

Jednorodzinna

2100

7350

Zagrodowa

800

2450

Źródło: Dane z Urzędu Gminy

Wskaźniki migracji w gminie Jaktorów potwierdzają potencjał rozwojowy gminy. Analizując je można przyjąć tezę, iż teren gminy jest bardzo dobrym miejscem do osiedlania się. Tendencja ta jest wspólna dla całego regionu wokół miasta stołecznego Warszawy. Wskaźniki liczby mieszkańców są niepokojące ze względu na zbyt silną tendencję wzrostową (wysoka dodatnia migracja) przy braku istniejącej infrastruktury zapewniającej mieszkańcom podstawowy standard życia (głównie brak kanalizacji, brak pełnego wyposażenia w urządzenia do gromadzenia odpadów).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna