Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCIPobieranie 0.64 Mb.
Strona4/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1.9.Sytuacja gospodarcza

Dogodne położenie komunikacyjne gminy Jaktorów oraz bliskość aglomeracji warszawskiej stwarza dobre warunki do rozwoju przemysłu i usług.

W tabeli poniżej podano liczbę jednostek zarejestrowanych w systemie REGON ogółem na terenie gminy.


Nazwa gminy

1996 r.

2006 r.

Jaktorów

591

950

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Gminy
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat można zaobserwować systematyczny wzrost ogólnej liczby podmiotów gospodarczych: firm handlowych, usługowych, zakładów gastronomicznych. W prywatnej przedsiębiorczości gospodarczej dominują zdecydowanie handel i usługi. Zwiększająca się systematycznie liczba podmiotów gospodarczych działających w tych sektorach świadczy o aktywności mieszkańców gminy i właściwym wykorzystywaniu walorów wynikających z położenia i dobrej sieci komunikacyjnej. Podmioty gospodarcze w gminie Jaktorów prowadzą działalność gospodarczą głównie w zakresie:

  • sprzedaży detalicznej, handlu obwoźnego,

  • usług budowlanych, remontowych, stolarskich, instalacji elektrycznych i hydraulicznych,

  • prowadzenia sklepów,

  • obsługi, naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaż pojazdów i części samochodowych,

  • towarowego transportu drogowego.

Do połowy lat dziewięćdziesiątych rolnictwo pełniło w gminie funkcję wiodącą. Obszar ten charakteryzuje się jednak niezbyt korzystnymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej.
W strukturze gleb największy udział mają gleby bielicowe niskich klas bonitacji – V i VI, a wyższe klasy (IV i V) występują jedynie lokalnie. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności przeprowadzonego przez GUS w 2002 r. z pracy w swoim gospodarstwie rolnym utrzymywało się jedynie 293 osoby, co stanowiło 7,7% czynnych zawodowo mieszkańców gminy. W gospodarstwach rolnych działających na terenie gminy dominuje produkcja mieszana z niewielką przewagą produkcji roślinnej, przede wszystkim zbóż. Celem produkcji jest głównie produkcja na własne potrzeby. Przeważają gospodarstwa małe 1 i 2 hektarowe.

Mimo dużego procentu w ogólnej powierzchni użytków rolnych, działalność rolnicza prowadzona jest na bardzo niskim poziomie. Właściciele gruntów rolnych, zmieniają przeznaczenie gruntów i sprzedają na działki pod zabudowę jednorodzinną. Zła sytuacja w rolnictwie, a poza tym słaba klasa ziemi, wysoki poziom wód gruntowych, powoduje, iż rolnicy, a zwłaszcza młodzi zaprzestają swojej działalności i szukają pracy w okolicznych miastach. Czynnych zawodowo mieszkańców jest 5141, co stanowi 57,8%. Stopa bezrobocia wynosi ok. 11,8%. Dochód z rolnictwa nie stanowi jednak jedynego źródła utrzymania mieszkańców, większość utrzymuje się z pracy w zakładach, fabrykach mieszczących się w dużych miastach.Wykaz największych firm prowadzących działalność na terenie gminy Jaktorów zamieszczono w tabeli poniżej.

Nazwa firmy

Adres

Branża

„POLNIX PRODUCTION” S.C.

96-316 Międzyborów, ul. Jagiellońska 15

Produkcja i dystrybucja wszelkiego rodzaju osłon roślinnych (donice ceramiczne i gliniane)

B.B. BUTCHER P.P.H.U. Bogusław Kołodziejczyk

Jaktorów Kolonia, ul. Gen. Skokowskiego 68, 96-313 Jaktorów

Zakład produkcji wyrobów garmażeryjnych, wędlin i mięsa

DROMET-S.W.H DRĄZIKOWSCY" SP.J.

Chylice-Kolonia, ul. 3 Maja 4, 96-313 Jaktorów

Produkcja i sprzedaż elementów złączonych dla budownictwa

ENIGMA SPÓŁKA JAWNA MAJEWSKI STERNICKI

Sade Budy, ul. Królowej Marysieńki 44, 96-316 Międzyborów

Produkcja chemii gospodarczej i kosmetyków

F.U.H. "AKBA" AKUMULATORY Wiesław Szulc

Jaktorów-Kolonia, ul. Nowowiejskiego 26, 96-313 Jaktorów

Montaż i sprzedaż akumulatorów

Firma Produkcyjna A&A Sp.J. Martoń Oleszkiewicz

Henryszew, ul. Topolowa 21, 96-316 Międzyborów

Produkcja: śniegowce, kalosze, klapki oraz obuwie robocze i specjalistyczne

KWAZAR CORPORATION SPÓŁKA Z O.O.

Budy-Grzybek, ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Jaktorów

Produkcja i sprzedaż opryskiwaczy

P.P.U.H. „IRMET” IRENEUSZ SZYMAŃCZAK

Sade Budy, ul. Generała Andersa 19, 96-316 Międzyborów

Produkcja maszyn i urządzeń specjalnych i nietypowych oraz części zamiennych

STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.

Stare Budy, ul. Żyrardowska 43, 96-313 Jaktorów

Stacja paliw

SZREDER AUTO CENTRUM Szreder Alicja

96-316 Międzyborów, ul. Kościuszki 35

Salon samochodów używanych, serwis samochodów

ASO "MIKRUS" FILUTOWSCY SP. JAWNA

Sade Budy, ul. Chełmońskiego 12A, 96-316 Międzyborów

Autoryzowana stacja obsługi pojazdów mechanicznych

Maciak Tomasz T.M. Usługi Transportowe

Jaktorów-Kolonia, ul. Żyrardowska 25

Firma transportowa (ok. 17 samochodów)

Skrzypczyński Zbigniew – „ANION”

96-313 Jaktorów, ul. Pomorska 23

Firma transportowa (ok. 11 samochodów)

SLAVOV SLAVCHO – „KAT”

Sade Budy, ul. Długa 14

Firma transportowa (ok. 17 samochodów)

Tomasz Sobotka „SOBTRANS”

Jaktorów-Kolonia, ul. Żyrardowska 21

Firma transportowa (ok. 14 samochodów)

Zekar Sp. z o.o.

96-316 Stare Budy, ul. Żyrardowska 59

Produkcja chemicznych środków myjących

Źródło: Dane z Urzędu Gminy.
Na terenie gminy Jaktorów działają następujące jednostki i placówki, m.in.: Bank PKO S.A., SKOK, placówki pocztowe w Jaktorowie i Międzyborowie, placówki medyczne i weterynaryjne: 2 apteki w Jaktorowie, 1 punkt apteczny w Międzyborowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medycyna Rodzinna” filia w Jaktorowie ul. Warszawska 35, Niepubliczny Zakład Zdrowotny w Międzyborowie ul. Chopina, Gabinet stomatologiczny w Jaktorowie ul. Warszawska 35, Gabinet stomatologiczny w Międzyborowie ul. Chełmońskiego, Lecznica weterynaryjna w Jaktorowie ul. Warszawska, Lecznica weterynaryjna w Międzyborowie ul. Chopina.
Wykaz podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Jaktorów (stan na dzień 31.05.2006 r.) zamieszczono w tabeli poniżej.

Lp.

Nazwa jednostki

Ilość

1.

OSOBY FIZYCZNE

896

2.

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

35

3.

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO

4

4.

SPÓŁDZIELNIE

5

5.

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE SPOŁECZNE

10

JEDNOSTKI OGÓŁEM:

950

Źródło: Dane z Urzędu Gminy
Wykaz przedsiębiorców działających na terenie gminy Jaktorów przedstawia tabela poniżej.

Lp.

Branża

Ilość

1.

Działalność usługowa związ. z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt; zagosp. terenów zieleni

22

2.

Wydobywanie żwiru i piasku

2

3.

Przetwórstwo przemysłowe, działalność usługowa

133

4.

Budownictwo

140

5.

Handel hurtowy, detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, art. użytku domowego

350

6.

Gastronomia

4

7.

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

102

8.

Pośrednictwo finansowe

23

9.

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

90

10.

Edukacja

17

11.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

20

12.

Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała

47

Razem:

950

Źródło: Dane z Urzędu Gminy
Gmina Jaktorów przekształca się bardzo szybko z gminy o charakterze rolniczym na obszar o charakterze mieszkaniowym. Łatwe połączenia komunikacyjne z dużymi aglomeracjami, niska opłacalność pracy w rolnictwie powoduje, że tereny rolnicze gminy są chętnie zamieniane na tereny mieszkaniowe, rekreacyjne. Brak dużych zakładów przemysłowych, małe zanieczyszczenie środowiska powoduje, że mieszkańcy dużych miast chętnie osiedlają się na tym terenie. Z roku na rok jest coraz więcej działek rekreacyjnych zamieszkałych tylko w sezonie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest mniejsze zainteresowanie rolnictwem, migracja młodych rdzennych mieszkańców do miast oraz wykup ziemi przez ludność napływową, która nie zajmuje się rolnictwem. Gmina posiada niekorzystne warunki do działalności rolniczej. Na większości terenów występują gleby niskich klas bonitacji V i VI. Dochód z rolnictwa jest źródłem utrzymania zaledwie kilku procent mieszkańców. Coraz więcej osób podejmuje działalność gospodarczą. Na terenie gminy Jaktorów zarejestrowanych jest 950 podmiotów gospodarczych. Tereny, które są zajmowane pod działalność gospodarczą najczęściej lokalizowane są wzdłuż trasy 719 ze względu na łatwość dojazdu.  1. Pobieranie 0.64 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna