Program ochrony środowiska dla gminy jaktorów na lata 2007 2010 z perspektywą na lata 2011 2013 spis treśCI


Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnychPobieranie 0.64 Mb.
Strona8/15
Data28.04.2016
Rozmiar0.64 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

1.14.Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych

Na terenie gminy Jaktorów (zgodnie z informacją WIOŚ w Warszawie, 2006 r.) WIOŚ nie prowadzi monitoringu wód powierzchniowych oraz podziemnych. Monitoring wód podziemnych nie jest również prowadzony na tym obszarze przez PIG. Najbliżej terenu gminy Jaktorów zlokalizowane punkty badań (monitoring PIG) wód podziemnych znajdują się na obszarze powiatu sochaczewskiego. Natomiast najbliższe punkty monitoringu (prowadzonego przez WIOŚ) wód powierzchniowych w stosunku do obszaru gminy Jaktorów zlokalizowane są na terenie sąsiednich gmin (tabela poniżej, WIOŚ, badania z 2005r.). Brak badań monitoringowych na obszarze gminy Jaktorów utrudnia ilościowo - jakościową ocenę stopnia zanieczyszczeń wód. Na podstawie poniższych wyników badań można przypuszczać, iż podobnie sytuacja przedstawia się odnośnie jakości wód powierzchniowych na obszarze analizowanej gminy. Przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy są głównie ścieki i odcieki z nieszczelnych szamb, „dzikich” wysypisk odpadów, spływy powierzchniowe z pól.
Zestawienie ocen jakości wód płynących objętych monitoringiem diagnostycznym WIOŚ w 2005 roku

Rzeka

Punkt

pomiarowo - kontrolny

Km biegu rzeki

Gmina

Powiat

Klasa

ogólna

Wyniki pomiarów wskaźników substancji odpowiadających IV lub V klasie jakości wód w poszczególnych punktach pomiarowych

nazwa wskaźnika

klasa wska -źnika

jednostka

stężenie

średnio -roczne

maksy -malne

mini -malne

Pisia Gągolina

Radziejowice

47, 2

Radziejowice

Żyrardów

IV

BZT5

ChZT-Mn


ChZT-Cr

Amoniak


Azot Kjeldahla

Selen


ogólny węg.org.

Lb.b. coli fek.

Og. lb. b. coli


IV

IV

IVIV

IV

VV

V

VmgO2/l

mgO2/l


mgO2/l

mg NH4/l


mg N/l

mg Se/l


mgC/l

n/100 ml


n/100 ml

3,9

8,8


26,5

1,3


2,1

0,023


12,8

2550


2950

7,1

12,9


48,4

3,3


6,56

0,033


36,5

6200


6200

2

6,3


16,4

0,28


0,68

0,013


6,6

240


240

Pisia Gągolina

Wiskitki

30,9

Wiskitki

Żyrardów

V

ChZT-Mn

ChZT-Cr


Amoniak

Azot Kjeldahla

Selen

ogólny węg.org.Fosforany

Fosfor ogólny

Lb.b. coli fek.

Og. lb. b. coliIV

IV

IVIV

V

VV

V

VV

mgO2/l

mgO2/l


mg NH4/l

mg N/l


mg Se/l

mgC/l


mg PO4/l

mg P/l


n/100 ml

n/100 ml


8,8

31,5


1,3

2,1


0,17

12,8


1,7

0,6


26436

29920


12,2

41,1


3,2

3,6


0,47

24,8


3,8

1,29


62000

62000


7,4

17,7


0,43

1,29


0,016

5,4


0,5

0,22


240

240


Rokitnica

Natolin, powyżej ujścia Mrowny

11,1

Grodzisk Mazowiecki

Błonie

V

Barwa

Tlen rozp.

BZT5

ChZT-Mn


ChZT-Cr

Ogólny węg. org.

Ind.sap. fitopl.

Indeks sap. per.

Amoniak

Azot KjeldahlaAzotyny

Azot ogólny

Fosforany

Fosfor ogólny

Przew. elektrol.

Selen


Lb.b.coli fek

Og. Lb.b. coliIV

IV

IVIV

IV

IVIV

IV

VV

V

VV

V

VV

V

Vmg Pt/l

mg O2/l


mg O2/l

mg O2/l


mg O2/l

mg C/l


-

-

mg NH4/lmg N/l

mg NO2/l


mg N/l

mg PO4/l


mg P/l

uS/cm


mg Se/l

n/100 ml


n/100 ml

38,33

6,492


6,083

10,36


45,65

14,04


2,423

2,35


42,59

36,28


0,85

37,22


8,076

2,957


2012

0,0425


102800

104700


45

10,24


9,0

13,1


56,8

20,3


2,69

2,8


73,53

58,9


2,298

60,7


18,3

6,43


3443

0,064


110000

110000


30

3,3


3,0

7,88


30,2

10,7


2,1

1,7


7,495

7,89


0,066

8,7


0,612

0,418


737

0,023


24000

46000


Rokitnica

Rokitno, ujście do Utraty

1,0

Grodzisk

W-wa Zachodnia

V

Barwa

Zawiesina ogólna

Glin

Ind.sap.fitopl.Tlen rozp.

BZT5


ChZT-Mn

ChZT-Cr


Amoniak

Azot Kjeldahla

Azotyny

Azot ogólnyFosforany

Fosfor ogólny

Przew. elektrol.

Selen


Żelazo

Lb. b. coli fek.

Og. lb. b. coli


IV

IV

IVIV

V

VV

V

VV

V

VV

V

VV

V

VV

mg Pt/l

mg/l


mg Al/l

-

mg O2/lmg O2/l

mg O2/l


mg O2/l

mg NH4/l


mg N/l

mg NO2/l


mg N/l

mg PO4/l


mg P/l

uS/cm


mg Se/l

mg Fe/l


n/100 ml

n/100 ml


34,17

27,55


0,247

2,128


6,71

7,583


12,46

44,18


20,47

18,96


0,755

20,29


5,235

2,169


1427

0,0318


1,295

50410


97500

50

103


0,547

2,8


11,21

25

30,885,2

47,0


39

2,626


40

14,9


6,08

2650


0,045

3,65


110000

110000


20

4

0,0791,61

2,12


3,0

5,84


27,2

1,043


1,75

0,066


3,97

0,543


0,313

560


0,014

0,342


4300

24000


Źródło: Dane WIOŚ w Warszawie, badania z 2005 r.
Pobieranie 0.64 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna