Program ochrony środowiska na lata 2004 2014” 2003 Spis treści wprowadzenie 4


Infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiskaPobieranie 1.34 Mb.
Strona5/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

2.3. Infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska

2.3.1.Ujęcia wody i sieć wodociągowa


Jednym z podstawowych elementów infrastruktury technicznej, wyznaczającym standard zamieszkania na danym terenie, a jednocześnie będącym warunkiem prawidłowego rozwoju społeczno gospodarczego jest dostęp mieszkańców do wody bieżącej z sieci wodociągowej.

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2002 roku


(wg US w Poznaniu) w powiecie wągrowieckim wynosiło ogółem 12 310 dam3, w tym na cele:

 • produkcyjne (poza rolnictwem i leśnictwem z ujęć własnych) z wód podziemnych
  – 89 dam3,

 • nawodnień w rolnictwie i leśnictwie, uzupełnienie stawów rybnych – 8 676 dam3,

 • eksploatacji sieci wodociągowej (pobór na ujęciach, przed włączeniem do sieci) wody podziemne – 3 545 dam3.
Tabela 1.1.Stopień zwodociągowania powiatu wągrowieckiego

GMINA

Stopień zwodociągowania [%]

Istniejąca sieć wodociągowa [m]

Wągrowiec Miasto

99,6 %

64 600

Gołańcz

99,9 %

169 301

Damasławek

99,0 %

117 500

Skoki

94,3 %

151 473

Mieścisko

98,0 %

99 700

Wapno

98,0 %

55 400

Wągrowiec

98,0 %

340 000

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie powiatu wągrowieckiego wynosi
935 km. Stopień zwodociągowania w poszczególnych gminach waha się on od 94 % do 100%. Sieć zbudowana jest z rur PCV i azbestocementu. W większości stan sieci jest dobry. Stopień zwodociągowienia powiatu jest wysoki.

Podstawowym źródłem wody w powiecie są ujęcia ze studni głębinowych.


Tabela 1.2.Ujęcia wody w powiecie wągrowieckim

GMINA

Ujęcie

Rok oddania/
modernizacji


Wydajność rzeczywista średnia dobowa [m3/d]

Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego

ogółem

w tym
z innych gmin


Wągrowiec Miasto

Wągrowiec

1989

10 098

28 150

2 650

Gołańcz

Gołańcz

1975/1996

846

4 550

55

Morakowo

1973/1999

190

921

0

Lęgniszewo

1970/1986

133

901

0

Grabowo

1985

205

1 443

0

Damasławek

Damasławek

1975

536

2 971

10

Mokronosy

1988

101

4 736

113

Międzylesie

1998

241

793

0

Kozielsko

1984

109

648

0

Niemczyn

1974

228

1 025

269

Mieścisko

Miłosławice

1992

469

2 662

0

Popowo Kościelne

-/1995

874,3

1 992

225

Gołaszewo

-/ 1995

70

548

0

Żabiczyn

-/ 2003

90

733

0

GMINA

Ujęcie

Rok oddania/
modernizacji


Wydajność rzeczywista średnia dobowa [m3/d]

Liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego

ogółem

w tym
z innych gmin


Skoki

Pawłowo Skockie,

1984

888

941

0

Roszkowo

1985

1 056

699

0

Roszkówko

1999

1 820

5 381

0

Jabłkowo

1982

263

722

0

Wapno

Stołężyn

1992

450

320

12

Wągrowiec

Łukowo

1994

408,6

612
Kobylec

1979

417,9

1 680,
w tym okresowo 280
Żelice

1984

568

943
Łekno

1983

741,6

1 898
Ochodza

1977

158,6

537
Pawłowo Żońskie

1982

342

914
Kaliszany

1980

336,6

553
Rudnicze

1990

462,8

1 267
 • Gmina Miejska Wągrowiec

Ujęcie wody dla miasta Wągrowca, ul. Janowiecka w Wągrowcu

W celu uzdatnienia wody stosuje się napowietrzanie otwarte, na kaskadach usuwa się amoniak, siarkowodór i dwutlenek węgla. Woda ponadto jest poddawana procesowi filtracji przez które uzyskuje się usunięcie związków żelaza i manganu. • Gmina Gołańcz

Stacje uzdatniania w Gołańczy wyposażone są w filtry piaskowe.

Stacje uzdatniania w Morakowie wyposażona jest w filtry piaskowe, woda ujmowana jest z trzech studni, nr 1 – z utworów czwartorzędowych, nr 3 z utworów trzeciorzędowych.

Stacje uzdatniania Lęgniszewo wyposażona jest w filtry piaskowe; 2 studnie. Pobór wody jest z utworów czwartorzędowych.

Stacje uzdatniania Grabowo wyposażona jest w dwie studnie; 2 mieszacze wodno-powietrzne o średnicy 1000, 3 odżelaziacze, 2 hydrofory i 2 sprężarki, 8 pomp 50 PJM 140 i 2 pompy 80 PM 140 do płukania i chloratorów.

 • Gmina Damasławek

Stacje uzdatniania w Damasławku wyposażona jest w 3 kwarcowe filtry pospieszne. Ujęcie stanowią dwie studnie wiercone o głębokości 145 i 146 m, ujmujące wody
z utworów trzeciorzędowych. Woda popłuczna, poprzez odstojnik, odprowadzana jest do rowu melioracyjnego.

Stacje uzdatniania Mokronosy wyposażona jest w 2 kwarcowe filtry pospieszne. Woda ujmowana jest z dwóch studni głębinowych o głębokościach 155, 156 m, ujmujące wody z utworów trzeciorzędowych. Woda popłuczna, poprzez odstojnik, odprowadzana jest do rowu.

Stacje uzdatniania w Międzylesiu wyposażona jest w 3 kwarcowe filtry pospieszne,
2 chloratory. Woda ujmowana jest z dwóch studni głębinowych o głębokościach 124, 114 m, ujmujące wody z utworów trzeciorzędowych. Woda popłuczna, poprzez odstojnik, odprowadzana jest do rowu melioracyjnego.

Stacje uzdatniania w Kozielsku wyposażona jest w 4 kwarcowe filtry pospieszne. Woda ujmowana jest z dwóch studni głębinowych o głębokościach 125, 129 m, ujmujące wody z utworów trzeciorzędowych. Woda popłuczna, poprzez odstojnik, odprowadzana jest do Jeziora Stępuchowskiego.

Stacje uzdatniania w Niemczynie wyposażona jest w 4 kwarcowe filtry pospieszne. Ujęcie stanowią dwie studnie wiercone o głębokości 137 i 135 m, ujmujące wody
z utworów trzeciorzędowych. Woda popłuczna, poprzez odstojnik, odprowadzana jest do rowu melioracyjnego.

 • Gmina Mieścisko

Stacje uzdatniania w Miłosławicach produkuje wodę dola wsi Mieścisko, Miłosławice
i Zbietka. Uzdatnianie wody jest biologiczne wg technologii niemieckiej firmy PREUSSAG. Ujecie wody stanowi studnia głębinowa o głębokości 124 m i wydajności 51 m3/h. Zapasy wody gromadzone są w naziemnym poziomym zbiorniku stalowym o pojemności 35 m3 oraz w zbiorniku wieżowym typu „Superstat” o pojemności 356 m3. Stacja ta może współpracować ze stacją uzdatniania wody w Gołaszewie.

Stacje uzdatniania w Popowie Kościelnym , dostarcza wodę dla wsi Popowo Kościelne, Podlesie Wysokie, Sarbia, Podlesie Kościelne, Pląskowo, Jaroszewo II, Kakulin
i Kuszewo, zmodernizowana w latach 1994/95. Uzdatnianie wody jest biologiczne wg technologii niemieckiej firmy PREUSSAG. Stacje uzdatniania w Popowie Kościelnym stanowi studnia głębinowa o głębokości 135 m i wydajności 83m3/h. Przemiennie eksploatowana jest studnia głębinowa nr 2 o wydajności 71m3/h i głębokości 130,5 m. Zapasy wody gromadzone są w nadziemnych zbiornikach poziomych ( 4 szt.)
o pojemności 50m3 każdy. Do płukania filtrów woda gromadzona jest w dwóch zbiornikach pośrednich znajdujących się wewnątrz stacji, o pojemności 6,3 m3 każdy. Woda pompą głębinową pompowana jest na urządzenie „Riesler”, w którym poprzez silne napowietrzanie następuje wytrącanie siarkowodoru oraz przekształcenie amoniaku w azotan. Następnie woda z „Rieslera” skierowana jest na filtry odżelaziaczy, po czym woda zostaje skierowana na filtry odmanganiacza. Uzdatniona woda pompami pośrednimi kierowana jest do zbiorników wody czystej, z których tłoczona jest w sieć.

Stacje uzdatniania w Gołaszewie, dostarcza wodę do wsi Gołaszewo i Gorzewo, zmodernizowana w roku 1995. Uzdatnianie wody jest biologiczne wg technologii niemieckiej firmy PREUSSAG. Stacje uzdatniania w Gołaszewie stanowi studnia głębinowa o głębokości 131m i zatwierdzonych zasobach Q= 31,0 m3/h. Zainstalowana w studni głębinowej pompa tłoczy wodę do zbiornika retencyjnego wody czystej poprzez szereg urządzeń uzdatniających składających się z oksydatora czyli aeratora ciśnieniowego, odżelaziacza, odmanganiacza, stacji dozowania chemikaliów armatury sterującej i odcinającej. Napowietrzona woda kierowana jest do urządzenia filtracyjnego wyposażonego w standardowe złoże piaskowe. Następnie kierowana jest do uaktywnionego tlenkami manganu złoża piaskowego. Filtr ten jest okresowo uaktywniany roztworem nadmanganianu potasu. Zbiorniki odżelaziacza i odmanganiacza wykonane są jako cylindryczne zbiorniki o wymiarach: ø 1200mm, powierzchnia filtracyjna 1,13 m2. Uzdatniona woda kierowana jest do dwukomorowego zbiornika wody czystej i do sieci.

Stacje uzdatniania w Żabiczynie, modernizowana w 2003 roku. Uzdatnianie wody jest biologiczne wg technologii niemieckiej firmy PREUSSAG. Stacje uzdatniania w Żabiczynie stanowi studnia głębinowa o głębokości 112 m i zatwierdzonych zasobach
Q= 31,0 m3/h.

 • Gmina Skoki

Stacje uzdatniania Pawłowo Skockie. Woda ujmowana jest ze studni głębinowej
o wydajności 65 m3/h. Woda popłuczna, poprzez odstojnik, odprowadzana jest do pobliskiego stawu. Uzdatnianie wody odbywa się na filtrach żwirowych z aeratorem na których usuwane jest żelazo i mangan.

Stacje uzdatniania Roszkowo. Woda ujmowana jest ze studni głębinowej. Woda popłuczna, poprzez odstojnik, odprowadzana jest do pobliskiego stawu. Uzdatnianie wody odbywa się na filtrach żwirowych z aeratorem na których usuwane jest żelazo
i mangan.

Stacje uzdatniania Roszkówko. Woda ujmowana jest z dwóch studni głębinowych usytuowanych na głębokościach 5,02 i 22,26 m p.p.t. Uzdatnianie wody jest biologiczne wg technologii niemieckiej firmy PREUSSAG. Woda popłuczna, poprzez odstojnik, odprowadzana jest za pośrednictwem rurociągu do Kanału Roszkowo - Popowo Kościelne.

Stacje uzdatniania Pawłowo Skockie. Woda ujmowana jest ze studni głębinowej
o wydajności 65 m3/h. Woda popłuczna, poprzez odstojnik, odprowadzana jest do pobliskiego stawu. Uzdatnianie wody odbywa się na filtrach żwirowych z aeratorem na których usuwane jest żelazo i mangan.

 • Gmina Wapno

Stacje uzdatniania w Stołężynie. Woda ujmowana jest ze studni głębinowych. Następnie jest napowietrzana w dwóch aeratorach. Przechodzi dalej przez 6 odżelaziaczy
i 4 odmanganiacze. Magazynowana jest w dwóch zbiornikach po 100 m3 każdy,
z których za pomocą pomp II0 jest podawana do sieci wodociągowej.

 • Gmina Wągrowiec (gmina wiejska)

Stacje uzdatniania w Żelicach. Woda ujmowana jest ze studni wierconych
o głęboikościach 121,0 i 135 m, z warstw trzeciorzędowych. Następnie jest napowietrzana w dwóch aeratorach. Przechodzi dalej przez 4 odżelaziaczy. Magazynowana jest w dwóch zbiornikach po 50 m3 każdy. Wody popłuczne odprowadzane są do rowu.

Stacje uzdatniania w Łekno. Woda ujmowana jest ze studni wierconych o głębokościach 112,0 i 125 m, z warstw trzeciorzędowych. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest
w 2 odżelaziacze, zestaw hydroforowy, 2 sprężarki, chlorator C-52. Woda magazynowana jest w zbiorniku retencyjnym o pojemności 100 m3. Wody popłuczne odprowadzane są do rowu.

Stacje uzdatniania w Łukowie. Woda ujmowana jest ze studni głębinowej. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w 3 filtry, areator centralny, hydrofor, sprężarkę,
2 chloratory C-52. Woda magazynowana jest w dwóch zbiornikach retencyjnych
o pojemności 100 m3. Wody popłuczne odprowadzane są do rowu melioracyjnego.

Stacje uzdatniania w Kobylcu. Woda ujmowana jest ze studni głębinowych. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w 3 filtry, areator centralny, zb. sprężonego powietrza, sprężarkę, chlorator C-52 . Woda magazynowana jest w zbiorniku wyrównawczym o pojemności 100 m3. Wody popłuczne odprowadzane są do zagłębienia terenowego.

Stacje wodociągowa w Ochodzy. Woda ujmowana jest ze studni głębinowych
o głębokościach 119,0 i 125 m, z warstw trzeciorzędowych. Wody popłuczne, po 24 godzinnym przetrzymaniu, odprowadzane są do rowu melioracyjnego.

Stacje uzdatniania w Pawłowie Żońskim. Woda ujmowana jest ze studni głębinowej. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w 3 filtry, 3 areatory , 2 hydrofory,
2 sprężarki, 2 chloratory C-52 . Woda magazynowana jest w zbiorniku retencyjnym
o pojemności 50 m3. Wody popłuczne gromadzone są w zbiorniku o poj. całkowitej
20 m3 i odprowadzane są do rowu melioracyjnego.

Stacje uzdatniania w Kaliszanach. Woda ujmowana jest ze studni głębinowych. Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w 4 filtry, 4 areatory, 3 hydrofory, 2 sprężarki, chlorator C-52 . Woda magazynowana jest w zbiorniku retencyjnym o pojemności
50 m3. Wody popłuczne gromadzone są w zbiorniku o poj. całkowitej 20 m3
i odprowadzane są do rowu melioracyjnego.

Stacje uzdatniania w Rudniczu. Woda ujmowana jest ze studni głębinowych. Stacja wodociągowa wyposażona jest w 3 filtry, mieszacz wodno-powietrzny, 3 hydrofory,
2 sprężarki, 2 dozatory roztworu podchlorynu sodu. Woda magazynowana jest w zbiorniku retencyjnym o pojemności 50 m3. Wody popłuczne gromadzone są w zbiorniku o poj. całkowitej 20 m3 i odprowadzane są do zbieracza melioracyjnego i stawu.

2.3.2. Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków


Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi w roku 2002 (wg US w Poznaniu) ogółem w powiecie wągrowieckim wyniosło – 1193 dam3, w tym

 • oczyszczane:

  • mechanicznie – 5 dam3,

  • chemicznie – 31 dam3,

  • biologicznie – 318 dam3,

  • z podwyższonym usuwaniem biogenów – 784 dam3.

 • nieoczyszczane:

  • odprowadzane z zakładów przemysłowych – 10 dam3,

  • odprowadzane siecią kanalizacyjną – 45 dam3.


Tabela 1.1.Stopień skanalizowania powiatu wągrowieckiego

GMINA

Stopień skanalizowania
[%]


Istniejąca sieć kanalizacyjna [m]

Wągrowiec Miasto

93,5 %

114 900

Gołańcz

62,8 %

9 900

Damasławek

52,8 %

rurociąg tłoczny – 7 515, przykanaliki śr. 160 – 11282
kolektor grawitacyjny -śr. 200- 19 322

Skoki

49,8 %

 • grawitacyjna – 14 717 m

 • ciśnieniowa – 15 138 m,

 • podciśnieniowa – 5 765 m.

Mieścisko

39,6%

18 600

Wapno

60,0 %

21 000

Wągrowiec
2 860

Sieć kanalizacyjna jest w stanie dobrym. W gminie Skoki wykonana jest z rur
z PCV i PEHD.

Z terenów nieskanalizowanych ścieki dowożone są do punków zlewu ścieków.Stopień skanalizowania w poszczególnych gminach waha się on od 39 % do 95%.
Tabela 1.2.Oczyszczalnie ścieków w powiecie wągrowieckim

Gmina

Miejscowość

/ zakład /

Rok oddania/
modernizacji


Typ oczyszczalni

Przepustowość

Liczba mieszkańców podłączonych

Rzeczywista (m3/d)

Q max
(m3/d)


Wągrowiec Miasto

Oczyszczalnia Ścieków
w Wągrowcu

1996/2002

mechaniczno-biologiczna

3 420

6 500

23 000

Gołańcz

ATA" - 670
w Gołańczy

1992/2001

mechaniczno-biologiczna

670

809

3 052

Oczyszczalnia Smogulec

1999

mechaniczno-biologiczna

65

84,5

400

Gmina

Miejscowość

/ zakład /

Rok oddania/
modernizacji


Typ oczyszcalni

Przepustowość

Liczba mieszkańców podłączonych

Damasławek

Gminna oczyszczalnia ścieków
w Damasławku

2001

mechaniczno-biologiczna

142

341

3 039

Mieścisko

Oczyszczalnia ścieków
w Mieścisku

1997

mechaniczno-biologiczna

145

240

1 924

Oczyszczalnia ścieków
w Popowie Kościelnym

2002

mechaniczno-biologiczna

22

194

453

Skoki

Gminna oczyszczalnia ścieków
w Sokach

1989 / 1998

mechaniczno-biologiczna

400

400

3477

Oczyszczalnia ścieków
w Rejowcu, właściciel „NAFTOBAZY”

1989/2002

mechaniczno-biologiczna

53

53

513

Oczyszczalnia ścieków
w Antoniewie

1992

mechaniczno-biologiczna

62

62

193

Wapno

Gminna Oczyszczalnia Ścieków
w Wapnie

1993/2000

mechaniczno-biologiczna

170

320

1 700

Wągrowiec

Potulice

Brak danych

mechaniczno-biologiczna

12

60

Około 300

Wiatrowo – oczyszczalnia osiedlowa

1979
212

212

Brak danych

Żelice – oczyszczalna przyszkolna

Brak danych

Typ EP-4
10

Brak danych

Rąbczyn- oczyszczalna przyszkolna

Brak danych

Typ MOS-12
5

Brak danych

Oczyszczalnia w Wągrowcu (miasto) jest oczyszczalnią biologiczno-mechaniczną. W skład urządzeń mechanicznych znajdujących się na oczyszczalni wchodzą: krata mechaniczna gęsta schodkowa, piaskownik poziomy i osadnik wstępny. Biologiczne oczyszczanie odbywa się w rektorze biologicznym zaopatrzonym w komory nitryfikacyjne A i B oraz komorę do denitryfikacji. Ponadto na oczyszczalni znajduje się komora osadu czynnego, osadnik wtórny oraz kanał odpływowy.

W gminie Gołańcz są 2 oczyszczalnie ścieków - Gołacz ATA (670m3/d)


i Smogulce- ELA -5- (65 m3/d). Ścieki są dowożone z okolicznych wsi . Znaczna część ścieków trafia razem ze ściekami zwierzęcymi na pola uprawne. Oczyszczalnia ścieków Gołacz składa się z reaktora biologicznego ATA-670 z komorami, 2 osadników wtórnych, komory pomiarowej, stacji odwadniania i dmuchaw, składowiska worków, poletek osadowych, budynku socjalnego. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków w oczyszczalni Gołacz jest rów o długości 950m wpadający do Strugi Gołanieckiej.

W oczyszczalni ścieków w Smogulcu jest punkt zlewny ścieków dowożonych z kratą ręczną, zbiornik retencyjno-uśredniający o średnicy 3m i poj. czynnej 13 m3, płyta ociekowa, przepompownia ścieków surowych o średnicy 2 m z kratą koszową, ciąg technologiczny ELA - 5: komora niedotleniona, komora tlenowa, 2 osadniki wtórne, stacja dmuchaw, instalacja dozowania PIX-u, filtr piaskowo-roślinny, zbiornik nadawy, urządzenia do odwadniania osadu typu DRAIMAD, składowisko worków z osadem. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków (Smogulce) jest rzeka Kcynka (Kcyninka) w km 7+320.

Gminna oczyszczalnia ścieków w Damasławku jest to mechaniczno-biologiczna. Oczyszczanie ścieków następuje z chemicznym usuwaniem związków biogennych wg technologii ATA z możliwością wsparcia procesu flokulantem żelazawym PIX.

Oczyszczalnia ścieków w Mieścisku została wybudowana w roku 1997. Ciąg technologiczny oczyszczalni przeznaczony jest do oczyszczania ścieków komunalnych doprowadzanych do oczyszczalni za pośrednictwem systemów kanalizacji sanitarnej oraz dowożonych taborem asenizacyjnym z pobliskich miejscowości. Oczyszczalnia może przyjąć max 240m3/dobę ścieków. Podstawowym procesem oczyszczania ścieków jest biologiczne ich oczyszczanie przez reaktor PAH 150/100 produkcji Z.U.T. „AGH” Poznań. Ciąg technologiczny składa się z przepompowni ścieków surowych, punktu zlewny ścieków dowożonych, zbiornika retencyjno- uśredniający ścieków dowożonych o pojemności 50m3, reaktora biologicznego z wydzielonymi strefami: tlenową i beztlenową- niedotlenioną, osadnika wtórnego, komory stabilizacji tlenowej, stacji dmuchaw, stacji mechanicznego odwadniania osadu typu DRAIMAD, poletka ociekowego worków z osadem nadmiernym, punktu pomiarowego ścieków surowych, pomieszczenia sterowni. Zastosowana technologia oczyszczania ścieków oparta jest na procesach filtracji, sedymentacji oraz biologicznego oczyszczania ścieków i biologicznej defosfatacji oraz denitryfikacji, zapewniając efektywność działania oczyszczalni w zakresie usuwania zanieczyszczeń, w tym związków azotu i fosforu. W przypadku bardzo dużych ilości fosforu w ściekach surowych, jego usuwanie może być wsparte przez uruchomienie chemicznego usuwania fosforu, przy użyciu ustalonych ilości PIX-u . Do tego celu służy instalacja PIX produkcji Z.U.T. „AGH” Poznań.

Oczyszczalnia ścieków w Popowie Kościelnym posiada ciąg technologiczny taki sam jak oczyszczalni w Miescisku i przeznaczony jest do oczyszczania ścieków sanitarnych doprowadzanych do oczyszczalni za pośrednictwem kolektora kanalizacyjnego oraz dowożonych taborem asenizacyjnym z pobliskich miejscowości. Na oczyszczalni w Popowie Kościelnym ścieki dowożone zrzucane są do zbiornika retencyjno – uśredniającego poprzez punkt kontrolno – pomiarowy w którego, skład wchodzi zasuwa elektro – mechaniczna i przepływomierz elektromagnetyczny.

Gminna oczyszczalnia ścieków w Skokach zbiera ścieki z miejscowości Skoki


i Lechlin oraz przyjmuje nieczystości płynne dowożone taborem asenizacyjnym. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z komorą nitryfikacji i denitryfikacji. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rz. Mała Wełna.

Oczyszczalnia ścieków w Rejowcu zlokalizowana jest w Zakładzie Magazynowania Paliw nr 4 NAFTOBAZY Sp. z o.o. Zasięgiem swym obejmuje Pawłowo Skockie, Stawiany oraz teren zakładu. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do stawu retencyjnego, a następnie do rzeki Małej Wełny za pośrednictwem rowu melioracyjnego. Ścieki dopływające oczyszczane są w dwóch ciągach technologicznych z których jeden obejmuje ścieki przemysłowo-deszczowe, natomiast drugi- bytowo-gospodarcze. Po oczyszczeniu ścieki mieszają się w zbiorniku retencyjnym i następnie odprowadzane są do zbiornika. Oczyszczalnia spełnia parametry zawarte w operacie wodno-prawnym.

Oczyszczalnia ścieków w Antoniewie zlokalizowana jest w Młodzieżowym Ośrodku Resocjalizująco - Diagnostycznym. Urządzenia w oczyszczalni to osadnik wstępny, zbiornik retencyjny, kontenerowa oczyszczalnia ścieków ELIOT- 100, linia wytrącania fosforu, złoże trzcinowo-korzeniowe, poletka osadowe. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Jezioro Antoniewo. Stan techniczny obiektów zły. Pozwolenie wodnoprawne jest wydane do 31.12.12003 roku.

We wsi Rakojady (gmina Skoki) znajduje się oczyszczalnia typu KOS-50. W chwili obecnej oczyszczalnia nie pracuje, ścieki przepływają przez nią bez oczyszczania


i odprowadzane są do odbiornika przez rów melioracyjny.

Oczyszczalnia ścieków w Wapnie zbiera ścieki z terenu miejscowości systemem kanalizacji do piaskownika pionowego. Następnie ścieki przepływają do przepompowni ścieków surowych, gdzie znajduje się krata koszowa ręczna, a z stamtąd płyną do komory denitryfikacji. Przepływają dalej na trzy komory napowietrzania i grawitacyjnie wpływają na trzy osadniki wtórne, gdzie osad jest oddzielany od wody czystej. Osady ściekowe usuwane są na poletka osadowe lub odwadniane w stacji „Drajmad”. Osady wykorzystywane są do rekultywacji terenu wokół oczyszczalni ścieków a w przyszłości będą wykorzystywane rolniczo. Oczyszczalnia posiada płytę kompostową do przeróbki osadu.

Oczyszczalnia ścieków w Potulicach pracuje w oparciu o metodę osadu czynnego, tj. wykorzystując jedynie napowietrzanie ścieków. W skład ciągu technologicznego wchodzi: kratka płaska, kompostownik skratek, przepompownia ścieków surowych, moduł technologiczny typu OSA-1, komora tlenowa, 3 osadniki wtórne, 4 komory fermentacyjne osadu nadmiernego. Osad z komór fermentacyjnych wywożony jest do oczyszczalni w Wągrowcu, skratki na składowisko odpadów. Ścieki oczyszczone odprowadzane są rurociagiem PVC do odbiornika rzeki Ciemnicy.

Podsumowując należy stwierdzić, iż pomimo licznych w powiecie oczyszczalni ścieków skanalizowanie nie nadąża za zwodociągowaniem.


2.3.3.Gospodarka odpadami


Problematyka odpadów opisana została szczegółowo w „Powiatowym planie gospodarki odpadami”, który stanowi integralną cześć powyższego opracowania.

Na terenie miasta i gminy Gołańcz jest w 65 % prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Po wybudowaniu składowiska odpadów komunalnych


w Smogulcu w 1999 roku, ustawiono w 14 miejscowościach pojemniki na szkło, papier
i plastiki. Wywozem nieczystości zajmuje się odpłatnie firma „Altvater” Piła. Nieczystości wywożone są jeden raz na dwa tygodnie. Ilość odpadów gromadzonych na składowisku – 2315 Mg/rok, powierzchnia składowiska w Smogulcu (ogrodzone) – 4,72 ha, pierwsza komora składowiska wystarczy na 15 lat.

Firmy odbierające surowce wtórne: Altvater z o.o. Piła, Becker+Armbrust Polska sp.


z o.o. w Wągrowcu – odpady szklane, papier i odpady plastikowe, Firma Bryliński
z Wągrowca – szkło różne, zakład Utylizacji p. Stokłosy ze Śmiłowa – padlina zwierzęca.

Zadania: objęcie selektywną zbiórką surowców wtórnych terenu całej gminy, edukacja społeczności o zbiórce, ekonomiczne zmuszenie do selektywnej zbiórki, np. posortowane 15 zł/m3, a niesort – 35 , zakup wymiatacza odpadów na składowisko, na szczeblu regionu (kilka powiatów) budowa składowiska na odpady azbestu, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin, itp.

Na terenie gminy Skoki oraz gminy wiejskiej Wągrowiec prowadzona jest selektywna zbiórka surowców wtórnych.

Firmy zajmujące się odpadami w powiecie to między innymi: • Becker+Armbrust Polska sp. z o.o. w Wągrowcu – wywóz nieczystości stałych,

 • Marek Skarupa, Skoki - wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków
  w Skokach,

 • Andrzej Jarzembowski, Rejowiec – wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Skokach,

 • P.P.H.U. „Wspólnota” s.c. Anna Michalska, Mieczysław Jarzembowski, Skoki –
  wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Skokach oraz wywóz nieczystości stałych na Międzygminne Wysypisko Odpadów Komunalnych Toniszewo-Kopaszyn-Nowe,

 • Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „Wiawib”, Iwona Biniasz, Poznań – wywóz nieczystości płynnych do przepompownii ścieków w Raduszynie,,

 • Antonii Stożek, Sławica – nieczystości stałe na składowisko odpadów komunalnych w Białęgach

 • Altvater z o.o. Piła,- odpady komunalne stałe wywożone na wysypisko komunalne w Niemczynie

 • Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z o.o. w Świdnicy – wywóz nieczystości płynnych i stałych (oczyszczalnia ścieków w Damasławku, wysypisko
  w Niemczynie)

 • Gmina Miejska Wągrowiec

Szczególną rangę nadano zadaniom związanym z ochroną powierzchni ziemi
w zakresie gospodarowania odpadami. Gminy położone w obszarze „Doliny rzeki Wełny
i Rynny Gołaniecko – Wągrowieckiej”, mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego zawiązały Związek Gmin Pojezierza Wielkopolskiego skupiający 12 gmin (miasto i gmina Rogoźno, gmina Wągrowiec, gmina Skoki, gmina Kłecko, gmina Mieścisko, gmina Mieleszyn , gmina Wapno, gmina Kiszkowo), przyjmując określony program na rzecz działań proekologicznych.

W ramach powyższego zrealizowano inwestycję budowy Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych we wsi Nowe-Kopaszyn na terenie gminy Wągrowiec. Należy nadmienić, że opracowując dokumentację projektową uwzględniono wszelkie aspekty wymagane i stosowane przy budowie nowego składowiska odpadów komunalnych w państwach Unii Europejskiej. Jednocześnie wraz z budową nowego składowiska odpadów zrealizowano prace rekultywacyjne na starym składowisku odpadów komunalnych położonym w Wągrowcu przy ul. Rogozińskiej. Aktualnie zrekultywowane składowisko nie stanowi zagrożenia dla „Doliny rzeki Wełny oraz jezior Rynny Gołaniecko- Wągrowieckiej” jak i zlewni Morza Bałtyckiego, a także jest przyjazne mieszkańcom.


2.3.4. Zaopatrzenie w energię


Zmiany klimaty, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb jest wynikiem działalności człowieka na środowisko. Emisja do atmosfery gazów: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować działania zmierzające do zmniejszenia energochłonnych procesów produkcyjnych, zmianę struktury zużywanych paliw, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych. W Polsce głównym źródłem energii cieplnej jest węgiel kamienny. Problemy te charakterystyczne są także dla powiatu wągrowieckiego. W powiecie wągrowieckim nie ma obiektów lub urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, a jedynie mieszkańcy miasta Wągrowca korzystają w 81 % z gazu sieciowego
o długości 56,9 km. Pozostałe tereny nie posiadają sieci gazowej.
Tabela 1.1.Struktura gospodarki cieplnej według źródeł energii [%]12

Gmina

Źródła konwencjonalne

Źródła odnawialne

Węgiel kamienny

Węgiel brunatny

Gaz

Olej opałowy

Wągrowiec Miasto

16,0 %

-

81,0 %

3,0 %

-

Mieścisko

98,5 %

-

-

1,5 %

-

Wapno

98,7

-

-

1,3%
Największy problem emisji zanieczyszczeń z procesów spalania jest w sektorze komunalno – bytowym, gdzie głównie ze względu na wysokie ceny oleju opałowego i brak dostępności w wielu gminach do sieci gazowych używa się jako paliwo węgiel kamienny. W sezonie grzewczym następuje wzrost emisji pyłowo – gazowej na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej nie podłączonej do ogólnych systemów ciepłowniczych.

Na terenie powiatu dominują indywidualne kotłownie opalane węglem. Występują także kotłownie opalane olejem opałowym, gazem propan – butan


i gazem ziemnym. Jak widać coraz częściej modernizuje się kotłownie na kotłownie olejową. Również coraz bardziej popularna staje się termomodernizacja budynków.

Pobieranie 1.34 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna