Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 spis treśCIPobieranie 2.85 Mb.
Strona8/23
Data08.05.2016
Rozmiar2.85 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl

Rys. 3. Mapa szczegółowa obszarów Natura 2000 na terenie powiatu.Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl


Rys. 4. Szczegółowy schemat rozmieszczenia obszarów Natura 2000

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Należy też rozważać możliwości kolejnego włączania niektórych innych, najbardziej cennych, obszarów przyrodniczych powiatu mińskiego do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Poważnymi obszarami, które warto objąć programem Natura 2000, są pozostałe obszary chronionego krajobrazu wraz ze znajdującymi się na ich terenie rezerwatami przyrody. Tereny te stanowią ważne korytarze ekologiczne jak też ostoje zwierząt oraz stanowiska chronionych roślin.

Środowisko powiatu mińskiego, ze względu na swoje wyjątkowo cenne wartości przyrodnicze i krajobrazowe, winno być w większym stopniu reprezentowane w europejskiej sieci ekologicznej. Należy dążyć, aby powierzchnia obszarów chronionych w naszym powiecie była w tej sieci zdecydowanie powiększana. Należy w tym upatrywać szansę nie tylko dla ochrony przyrody Ziemi Mińskiej, ale także dla jej mieszkańców.


Obszary chronionego krajobrazu:

Na terenie powiatu znajduje się przeważająca część Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (94 % powierzchni tego obszaru) oraz nieduże fragmenty Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( około 1 % jego powierzchni) i Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego (około 2 %). • Miński Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 29 316 ha, położony prawie w całości na terenie powiatu mińskiego (około 27,5 tys. ha), rozciąga się na długości 30 km po południowej stronie drogi międzynarodowej Warszawa-Terespol, od miejscowości Chrośla w gminie Dębe Wielkie do rzeki Kostrzyń. Administracyjnie obszar ten rozciąga się na terenie siedmiu gmin powiatu mińskiego: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Cegłów, Jakubów, Mrozy i Kałuszyn oraz na terenie gminy Kotuń w powiecie siedleckim. Występuje tu kilka większych kompleksów leśnych zajmujących 11 000 ha, co stanowi ponad 37 % powierzchni tego obszaru. Znaczny jest udział łąk i pastwisk, przez które przepływają liczne strumienie. Krajobraz rolniczy urozmaicony jest gęsto rozsianymi kępami drzew i krzewów. Na podstawie dotychczasowych badań należy przyjąć, że flora Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu liczy 703 gatunki roślin naczyniowych.

 • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, którego łączna powierzchnia wynosi 148 409,1 ha, a jego fragmenty o powierzchni 3 349,1 ha wkraczają na teren gminy Halinów (obszary wzdłuż północnej i południowej granicy gminy) oraz niewielki obszar o powierzchni 301 ha - na teren miasta Sulejówek (przy północnej granicy miasta). Obszary te położone są malowniczo i obejmują zwarte kompleksy lasów porastających wydmy i wzniesienia oraz łąki i bagna. To świat rozmaitych siedlisk oraz różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt.

 • Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu położony na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego, którego łączna powierzchnia wynosi 70 070 ha, a jego fragment o powierzchni 1 619,8 ha obejmuje południowo-zachodnią część gminy Siennica. Główne wartości przyrodnicze tego obszaru to prawobrzeżny fragment doliny rzeki Świder oraz tereny na wschód od rzeki, wyżej położone, o bardziej zróżnicowanej konfiguracji.

Zestawienie powierzchni obszarów chronionego krajobrazu na terenie powiatu mińskiego oraz na terenie gmin:

I. Miński Obszar Chronionego Krajobrazu - 27 493,9 ha 1. na terenie gminy Dębe Wielkie - 1 192,0 ha

 2. na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - 6 195,0 ha

 3. na terenie gminy Siennica - 1 599,2 ha

 4. na terenie gminy Cegłów - 6 574,0 ha

 5. na terenie gminy Mrozy - 8 948,7 ha

 6. na terenie gminy Kałuszyn - 2 648,0 ha

 7. na terenie gminy Jakubów - 337,0 ha

II. Warszawski obszar Chronionego Krajobrazu - 1 981,0 ha

 1. na terenie gminy Halinów - 3 349,1 ha

 2. na terenie miasta Sulejówek - 301,0 ha

III. Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu - 1 619,8 ha

 1. na terenie gminy Siennica - 1 619,8 ha

IV. Ogółem obszary chronionego krajobrazu - 32 763,8 ha

Rezerwaty przyrody

W powiecie mińskim jest utworzonych 10 rezerwatów przyrody, w tym 2 leśne, 2 geologiczne, 4 florystyczne, 1 krajobrazowy i 1 torfowiskowy. Większość rezerwatów skupiona jest w granicach obszarów chronionego krajobrazu. Ochroną rezerwatową objęte są tereny o powierzchni 845,42 ha.Tabela 19. Rezerwaty przyrody w powiecie mińskim

L.p.

Nazwa rezerwatu

Gmina

Typ rezerwatu

Powierzchnia [ha]

1

Rudka Sanatoryjna

Mrozy

leśny

125,64

2

Jedlina

Cegłów

leśny

70,40

3

Przełom Witówki

Mrozy

florystyczny

92,30

4

Rogoźnica

Mrozy

florystyczny

77,89

5

Torfowisko Jeziorek

Mrozy

florystyczny

6,8

6

Torfowisko Zawały

Dobre

florystyczny

6,28

7

Bagno Pogorzel

Mińsk Mazowiecki

torfowiskowy

48,60

8

Florianów

Mrozy

geologiczny

406,04

9

Wólczańska Góra

Siennica

geologiczny

4,72

10

Świder (fragment)

Siennica

krajobrazowy

6,75Powierzchnia łączna

 

845,421   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna