Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 spis treśCIPobieranie 2.85 Mb.
Strona9/23
Data08.05.2016
Rozmiar2.85 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Rezerwat "Rudka Sanatoryjna" to obszar leśny, położony w Mrozach (południowo-wschodnia część Mrozów), na terenie Leśnictwa Mrozy, utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. (M.P. Nr 62 poz. 288) w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły na północno-wschodniej granicy naturalnego jej występowania. Jest drugim co do wielkości rezerwatem jodły w województwie mazowieckim, jego nazwa pochodzi od istniejącego tu dawniej sanatorium. Bogaty drzewostan stwarza wyjątkowo korzystny mikroklimat dla zdrowia pacjentów i pensjonariuszy Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce, funkcjonującego w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu.

Rezerwat "Jedlina" stanowi obszar leśny w gminie Cegłów, na terenie Leśnictwa Mienia, utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 16 stycznia 1952 r. (M.P. – A Nr 74 poz. 1190, zm. M.P. z 1978 r. Nr 15 poz. 53) w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, lasu wielogatunkowego z udziałem jodły, występującej tu na północno-wschodniej granicy swego zasięgu, obejmuje ochroną najlepiej zachowane, najdalej wysunięte na północny-wschód, drzewostany jodły pospolitej rosnące wyspowo poza granicami naturalnego jej występowania.

Rezerwat "Przełom Witówki" jest położony w uroczej dolinie rzeki Witkówki, na terenie wsi Gójszcz w gminie Mrozy i częściowo na terenie wsi Gołębiówka w gminie Kałuszyn, utworzony został zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. (M.P. z 1996 r. Nr 5 poz. 54), stanowi obszar lasu, gruntów rolnych, wód i nieużytków. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, dobrze wykształconych zespołów roślinnych, zarówno leśnych jak i nieleśnych, z występującymi tu gatunkami chronionymi.

Rezerwat "Rogoźnica" jest położony w gminie Mrozy, na terenie Leśnictwa Jeziorek, przy granicy z powiatem siedleckim, utworzony został rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161 poz. 1099), stanowi obszar lasu i bagien. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, olsów o cechach naturalnych oraz bagna porośniętego roślinnością torfowiskową, w tym rzadką i chronioną.

Rezerwat „Torfowisko Jeziorek” położony w gminie Mrozy na terenie Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki. Utworzony został na podstawie zarządzenia nr 21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7697). Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych kompleksu wodno - torfowiskowego, z przyległymi borami bagiennymi oraz stanowiskami chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Rezerwat „Torfowisko Zawały” położony w gminie Dobre na terenie Nadleśnictwa Mińsk Mazowiecki. Utworzony został na podstawie zarządzenia nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7696). Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych kompleksu wodno - torfowiskowego, z przyległymi borami oraz stanowiskami chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Rezerwat „Bagno Pogorzel” jest położony w gminie Mińsk Mazowiecki, na pograniczu z gminą Siennica, na terenie Leśnictwa Stankowizna, utworzony został zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. (M.P. z 1996 r. Nr 2 poz. 19), stanowi obszar lasu, bagien i wód, Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dużego, naturalnego zbiornika retencyjnego oraz występujących w jego zasięgu stanowisk roślin całkowicie lub częściowo chronionych.

Rezerwat "Florianów" to obszar leśny we wsi Płomieniec w gminie Mrozy, na terenie Leśnictwa Płomieniec, utworzony został zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. (M.P. Nr 25 poz. 172). Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, interesujących i dobrze zachowanych form geomorfologicznych pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego, głównie ozu, moreny czołowej oraz wydmy parabolicznej, z charakterystycznymi dla nich zbiorowiskami roślinnymi.

Rezerwat "Wólczańska Góra" to wyniesienie terenowe na obszarze leśnym w Wólce Dłużewskiej w gminie Siennica, na terenie Leśnictwa Siennica, utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. (M.P. Nr 4 poz. 20). Celem ochrony jest zachowanie rzadko spotykanej formy morfologicznej pojedynczego ozu o długości 350 m, szerokości 120 m i względnej wysokości 26,5 m. Jest to rezerwat geologiczny, stanowi bardzo interesujący teren i punkt widokowy na dolinę rzeki Świder i okolicę.

Rezerwat "Świder" to odcinek 41 km rzeki Świder wraz z przybrzeżnym pasem terenu po obu stronach rzeki o szerokości 20 m, utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 r. (M.P. Nr 4 poz. 20). Celem ochrony jest zachowanie naturalnego charakteru rzeki Świder, tworzącej liczne przełomy, zakola i wodospady oraz nadbrzeżnej roślinności i bogatej fauny wodnej i nawodnej. W powiecie mińskim znajduje się fragment rezerwatu, jest to odcinek rzeki Świder o długości niespełna 2 km na terenie gminy Siennica, od spiętrzenia w Dłużewie do granicy z powiatem otwockim.

W gminie Kałuszyn znajduje się użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” obejmujący zgrupowanie sosen zwyczajnych, z których 14 najstarszych ma wiek około 300 lat.

Na terenie powiatu znajdują się też liczne inne cenne obszary przyrodnicze jeszcze nieobjęte prawnie ochroną, na przykład „Dębiny Piaseczyńskie” w gminie Cegłów, kompleks „Jezioro Torfisko” w gminie Jakubów, torfowiska wysokie „Strugi Krzywickie” w gminie Siennica albo też zespoły przyrodniczo-krajobrazowe doliny Piasecznej, doliny Rządzy czy doliny Osownicy.
Pomniki przyrody

W powiecie mińskim jest 235 pomników przyrody, w tym 186 pojedynczych drzew, 36 grup drzew, 5 alej i 8 głazów narzutowych.

Najcenniejszym drzewem pomnikowym jest sosna pospolita rosnąca nad rzeką Srebrną w leśnictwie Stankowizna, która jest najstarszą sosną pospolitą w Polsce, jej wiek jest oceniany na około 350 lat. Największym drzewem pomnikowym w powiecie jest topola biała o obwodzie pnia 770 cm i wysokości około 25 m, rosnąca w zabytkowym parku w Mińsku Mazowieckim. Inne cenne pomniki przyrody to dąb szypułkowy o obwodzie pnia 525 cm w miejscowości Drożdżówka w gminie Siennica, dąb szypułkowy o obwodzie pnia 672 cm w miejscowości Ostrów Kania, w gminie Dębe Wielkie oraz lipa „Renata” w Sinołęce w gminie Kałuszyn. Wśród pomników przyrody są też rzadko występujące gatunki drzew, takich jak sosny wejmutki, jedna rosnąca w zabytkowym parku w Wielgolesie, a druga - w zabytkowym parku w Dębem Małym w gminie Latowicz, buki zwyczajne, jeden rosnący w Mrozach, a drugi - w Siennicy oraz klon srebrzysty, rosnący w Ostrów Kani w gminie Dębe Wielkie. Ciekawostkę wśród pomników przyrody stanowi grupa 39 jodeł w lasku „Świerczyna” koło Dębego Małego, w gminie Latowicz. Wszystkie pomniki przyrody na terenie powiatu mińskiego, zarówno drzewa jak i głazy, są eksponowane poprzez specjalne oznakowanie, które ułatwia ich odszukanie i oglądanie.

Tabela 20. Opis wybranych pomników przyrody na terenie powiatu mińskiegoLp.

Pomnik przyrody

Obwód [cm]

Wysokość [m]

Lokalizacja

Nr rej. wojew.

Podstawa prawna

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

Gmina Cegłów

1

wiąz pospolity

332

25

Cegłów, obok kościoła

67

Orzeczenie PWRN w Warszawie z 1.06.1973 r. Nr Rlop-831/86/73

 

2

lipa drobnolistna

327

25

 

3

lipa drobnolistna

412

28

 

4

sosna pospolita

371

16

Kiczki, las na skraju drogi Dzielnik-Kiczki

215

Orzeczenie UW w Siedlcach z 26.08.1980 r. RLS-OP-IX-7140/6/80

 

5

wiąz szypułkowy

435

21

Kiczki, płn.-wsch. część ogrodu przy szkole podstawowej

216

Orzeczenie UW w Siedlcach z 26.08.1980 r. RLS-OP-IX-7140/6/80

 

6

jesion wyniosły

320

27

Mienia, park zabytkowy

357

Zarz. Wojew. Siedleckiego 24/86 z 1986 r.

 

7

wiąz pospolity

482

12

Piaseczno, PGL Lasy Państwowe, Leśnictwo Piaseczno, oddział 296b

70

Orzeczenie PWRN w Warszawie, 14.06.1973 r., Rlop-831/89/73

1) zdrowe

8

sosna pospolita

250

25

Piaseczno, PGL Lasy Państwowe, Leśnictwo Piaseczno, oddział 303d

195

Orzeczenie WKPUW w Siedlcach 11.12.1978 r. Rlsop-IX-7140/19/78

1) zdrowe

9

sosna pospolita

264

25

2) zdrowe
 

 

 

 

Lp.

Pomnik przyrody

Obwód [cm]

Wysokość [m]

Lokalizacja

Nr rej. wojew.

Podstawa prawna

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

Gmina Dębe Wielkie

1

dąb szypułkowy

672

18

Ostrów Kania, park wiejski

35

Orzeczenie PWRN Warszawa z 28.07.1971 r. nr Rlop-831/23/71

 

2

jesion wyniosły

310

19

Ostrów Kania, posesja przy drodze Dębe Wielkie-Pustelnik, wł. J. Rogulski

194

Orzeczenie UW w Siedlcach z 11.12.1978. RLS-OP-IX-7140/1678

 

3

dąb szypułkowy

315

20

Dębe Wielkie, płn. część zabytkowego parku

212

Orzeczenie UW w Siedlcach z 12.11.1979 r. RLS-OP_IX-7140/15/79

 

4

dwa jesiony wyniosłe

415

20

Dębe Wielkie, działka po wsch. stronie alei dojazdowej do zabytkowego parku

213

Orzeczenie UW w Siedlcach z 12.11.1979. RLS-OP-IX-7140/16/79

 

5

306

21

 

6

dąb szypułkowy

320

21

Olesin, zabytkowy park, przy drodze dojazdowej do dworku

421

Orzeczenie UW w Siedlcach z 19.06.1981 r. RLS-OP-IX-7140/12/81

 

7

lipa drobnolistna

340

20

Ostrów Kania, park wiejski

246

Orzeczenie UW w Siedlcach z 5.08.1981 r. RLS-OP-IX-7140/18/81

 

8

klon srebrzysty

305

26

 

9

dwie lipy drobnolistne

315

19

Ruda (Ruda Mazowiecka), płn. część alei wjazdowej do zabytkowego parku

313

Zarządz. Wojew. Siedleckiego 67/84 z 17.12.1984 r.

 

10

395

23

 

11

dąb szypułkowy

376

27

Ruda (Ruda Mazowiecka), park zabytkowy

314

Zarządzenie Wojewody Siedleckiego 68/84 z 17.12.1984 r.

 

12

dwa jesiony wyniosłe

300, 324

23

 

27

 

13

wiąz szypułkowy

317

18

 

14

jesion wyniosły

245

18

Dębe Wielkie, po prawej stronie drogi w kierunku szkoły, wł. B. Kryński

500

Rozporządzenie Wojewody Siedleckiego 23/92 z 28.05.1992r.

 

15

jesion wyniosły

268

20

Dębe Wielkie, po prawej stronie drogi w kierunku szkoły, wł. B. Kryński

501

Rozporządzenie Wojewody Siedleckiego 23/92 z 28.05.1992 r.

 

 


   

Lp.

Pomnik przyrody

Obwód [cm]

Wysokość [m]

Lokalizacja

Nr rej. wojew.

Podstawa prawna

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

Gmina Dobre

1

sosna pospolita

270

10

Walentów, działka leśna, wł. B. Krusiewicz

48

Orzeczenie PWRN Warszawa z 24.10.1972 r. Nr Rlop-831/96/72

 

2

pięć dębów szypułkowych

300-338

23

Rudzienko, aleja obok parku

79

Orzeczenie PWRN Warszawa z 29.08.1973 r. Nr RX-831/173/73

 

3

trzy jesiony wyniosłe

285, 300, 336

20

Dobre, cmentarz kościelny

101

Orzeczenie WKP Warszawa z 18.06.1974 r. Nr RLSX-831/82/74

 

4

cztery dęby szypułkowe

510, 402, 360, 388

25

Kobylanka, park wiejski, wł. W. Wróbel

302

Orzeczenie UW w Siedlcach z 20.04.1984 r. RLS-OP-IX-7140/14/84

 

24

 

23

 

27

 

5

dąb szypułkowy

392

24

Kobylanka, na roli, wł. S. Ciosek

303

Orzeczenie UW w Siedlcach z 20.04.1984 r. RLS-OP-IX-7140/14/84

 

6

dąb szypułkowy

398

25

Kobylanka, nad rowem obok stawu, wł. J. Królak

304

Orzeczenie UW w Siedlcach z 20.04.1984 r. RLS-OP-IX-7140/15/84

 

7

dąb szypułkowy

386

25

Rakówiec, na płd. skraju nieruchomości, wł. J. Słowik

305

Orzeczenie UW w Siedlcach z 20.04.1984 r. RLS-OP-IX-7140/16/84

 

8

brzoza czarna

200

25

Pas drogowy drogi Nr 637 Dobre-Liw, ok. 1,5 km od Dobrego

547

Rozporządzenie Wojewody Siedleckiego 99/96 z 18.12.1996 r.

 

9

głaz narzutowy

 

 

Makówiec Duży, pole Stanisława Łowickiego, w miejscu gdzie stał dom rodzinny Konstantego Laszczki

 

Orzeczenie Nr 177 WKP UW w Siedlcach z dnia 20.04.1984 Nr RŻL-IX-7140/17/84 Dz. Urz. WRN w Siedlcach Nr 2 poz. 16 z 1984 r.

 

 

 

 

 

  

 

 

Lp.

Pomnik przyrody

Obwód [cm]

Wysokość [m]

Lokalizacja

Nr rej. wojew.

Podstawa prawna

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

Gmina Jakubów

1

szpaler 10 lip drobnolistnych

190-350

17-28

Łaziska, park prywatny, wł. Z. Fonberg

146

Orzeczenie UW Siedlce z 28.07.1976 r. RLSOP-IX-7140/5/76

 

2

dąb szypułkowy

420

22

Wola Polska, obok domu nr 12.

200

Orzeczenie UW w Siedlcach z 11.06.1979. RLS-OP-IX-7140/2/79

 

3

głaz narzutowy, granit różowy

 

 

Strzebula, łąka Czesława Gąsiora, ok. 50 m na zachód od zabud. mieszk. F. Wojciechowskiego

 

Orzeczenie Nr 655 Dyrektora Wydz. RLiS UW w Warszawie z 29.04.1975r. Nr RLS-IX-831/105/75

 

 

  

 

 

 

 

 

Lp.

Pomnik przyrody

Obwód [cm]

Wysokość [m]

Lokalizacja

Nr rej. wojew.

Podstawa prawna

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

Gmina Kałuszyn

1

lipa drobnolistna

449

16

Kałuszyn, ogród parafialny

17

Orzeczenie UW w Warszawie z 30.12.1955r. zn.Lb-5/90/2739/55

 

2

lipa drobnolistna o trzech pniach

244, 266, 340

22

Sinołęka, park przy kaplicy

71

Orzeczenie PWRN Warszawa z 5.06.1973 r. Nr Rlop-813/91/73

lipa zwana „Renata”

3

głaz narzutowy

970

1,5

Garczyn Duży, pole pod lasem, ok. 150 m od drogi do Pokrzywnika, wł Stanisław Łyszkiewicz

 

Orzeczenie nr 656 Dyr. Wydz. RLiS UW w Warszawie z 29.04.1975 Nr RLS X-831/106/75

granit różowy, średnioziarnisty

4

głaz narzutowy

760

0,75

Garczyn Duży, rola obok drogi gruntowej w odl. ok. 300 m od wsi, wł. Stefan Chabiera

 

Orzeczenie nr 657 Dyr. Wydz. RLiS UW w Warszawie z 29.04.1975 r. Nr RLS X-831/107/75

gres szary, drobnoziarnisty1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna