Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy duklaPobieranie 1.1 Mb.
Strona4/15
Data07.05.2016
Rozmiar1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Według ogłoszonych wyników rankingu miast polskich za rok 2003, w dniu 17 listopada 2003 Dukla była na 24 miejscu małych miast (niepowiatowych). Przedmiotem rankingu, prowadzonego od kilku lat prowadzonego przez Warszawskie Centrum Badań Regionalnych, jest m.in. określenie potencjału rozwojowego miast.

1.6. Uwarunkowania finansowe ochrony środowiska w Gminie Dukla


1.6.1. Analiza ekonomiczno – finansowa budżetu gminy Dukla
Analiza ekonomiczna finansowa gminy Dukla dotyczy przede wszystkim oceny skali osiągniętych i planowanych dochodów i wydatków (Tab. nr 3) oraz pozyskiwania środków finansowych.

Tab. nr 3.Budżet gminy Dukla w latach 2000 – 2004

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

2004 planowane

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dochody budżetu gminy

w tys. PLN

17 710,3

20 348,3

21 885,6

22 716,5

21 082,3

Dynamika w %

(ubiegły rok 100%)-

114,9

107,6

103,8

92,8

Dochody własne w tys. PLN

5 121,8

5 458,5

6571,4

5 080,4

6 008,6

Dynamika w %

(ubiegły rok 100%)-

106,6

120,4

77,3

118,3

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

28,9%

26,8%

30,0%

22,4%

28,5%

Wydatki budżetu gminy

w tys. PLN

19 649,4

20 582,7

19560,7

23 111,7

21 124,4

Dynamika w %

(ubiegły rok 100%)-

104,7

95,0

118,2

91,4%

Wydatki inwestycyjne

4 412,3

2 142,0

1 388,8

3 970,9

2 260,0

Dynamika w %

(ubiegły rok 100%)-

48,5

64,8

285,9

56,9

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

22,5%

10,4%

7,1%

17,2%

10,7%

Wydatki inwestycyjne na mieszkańca gminy w PLN

260,37


126,16


83,02

233,58

132,16 zł.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna