Program przedmiotu teoria wychowania fizycznego 5 godzin wykłady; 10 godzin ćwiczenia wf, rok III, semestr 5Pobieranie 31.27 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar31.27 Kb.
PROGRAM PRZEDMIOTU

TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

5 godzin wykłady; 10 godzin ćwiczenia
WF, rok III, semestr 5 (studia stacjonarne, wieczorowe i niestacjonarne)
Ogólne cele przedmiotu:

 • wprowadzenie studenta w świat zjawisk i pojęć dotyczących kultury fizycznej;

 • ukształtowanie poglądów na istotę i cele wychowania fizycznego;

 • ukazanie miejsca i funkcji procesu wychowania fizycznego w programie powszechnej edukacji i systemie kultury fizycznej;

 • uporządkowanie wiedzy zdobytej podczas studiów z uwzględnieniem teorii
  i praw naukowych wyjaśniających mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi na organizm oraz środkami pedagogicznymi na osobowość procesie kształcenia wychowania fizycznego.


Zakładamy, że w wyniku ukończenia kursu (semestr 5 i 6) student:

 • będzie umiał uzasadnić miejsce wychowania fizycznego w edukacji człowieka,

 • będzie rozumiał teorię i prawa naukowe wyjaśniające mechanizmy oddziaływania środkami fizycznymi na organizm oraz środkami społecznymi na osobowość
  w procesie kształcenia i wychowania fizycznego


FORMA REALIZACJI:

Wykłady – 5 godzin – WF, rok III, s. 5.
Ćwiczenia – 10 godzin – WF, rok III, s. 5.
ĆWICZENIE 1

Student jako przyszły nauczyciel wychowania fizycznego – od teorii do metodyki wychowania fizycznego. • edukacja jako międzypokoleniowy przekaz kulturowy.

 • nauczyciel wychowania fizycznego jako przewodnik po kulturze ludzkiego ciała (kulturze fizycznej).

 • czym jest teoria wychowania fizycznego i dlaczego warto się jej uczyć?

 • organizacja zajęć i warunki zaliczenia.


Piśmiennictwo podstawowe:

Demel M., U źródeł metodyki. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Pawłucki A., Pedagogika wartości ciała. AWF, Gdańsk 1996.

Pawłucki A., Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość. Na przykładzie wychowania do wartości ciała, AWF Gdańsk 1992.


Piśmiennictwo uzupełniające:

Bukowiec M., Kierunki przemian współczesnej edukacji a teoria i praktyka wychowania fizycznego. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1997, 3.

Paris S. G., Ayres L. R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, WSIP Warszawa 1997.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 1998.

Lipiec J. (1997) Filozoficzne podstawy edukacji – na marginesie pedagogiki Hessenowskiej, [W:] H. Rotkiewicz (red.) Filozofia wychowania Sergiusza Hessena, Żak, Warszawa
ĆWICZENIE 2

Kultura globalna a kultura fizyczna. Obszar, treści, specyfika i struktura kultury fizycznej. • kultura a kultura fizyczna;

 • przegląd koncepcji i definicji kultury fizycznej;

 • przedmiotowe i podmiotowe rozumienia kultury fizycznej;

 • egzystencjalne i symboliczne rozumienia kultury fizycznej;

 • kryteria kultury fizycznej, jako podstawowy wskaźnik efektywności wychowania fizycznego;

 • formy uczestnictwa w kulturze fizycznej.

 • kultura fizyczna w Twojej rodzinie.


Piśmiennictwo podstawowe:

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Grabowski H., Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. Impuls, Kraków 2000.

Krawczyk Z. Globalne i selektywne rozumienie kultury fizycznej. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Lipiec J., Istota kultury fizycznej. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy do ćwiczeń
z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Osiński W., Zarys teorii wychowania fizycznego. AWF, Poznań 1996.Piśmiennictwo uzupełniające:

Bittner I., Filozoficzne podstawy refleksji o kulturze fizycznej. „Wychowanie Fizyczne


i Sport”, 1997, 1–2.

Gałaś M., Wartości kultury w epoce współczesnej. Akapit, Toruń 2000.

Kosiewicz J., Filozoficzne aspekty kultury fizycznej. BK, Warszawa 2004.

Maszczak T., Kultura fizyczna jako globalne wyzwanie edukacyjne i integracyjne.


[W:] T. Koszczyc, M. Lewandowski. W Starościak (red.) Wychowanie i kształcenie
w reformowanej szkole – V. WTN, Wrocław 2004, s.115.
ĆWICZENIE 3

Wartość ciała jako wyznacznik aktywności człowieka w kulturze fizycznej – zdrowotne, utylitarne, estetyczne, hedonistyczne i agonistyczne znaczenie uprawy ciała.   1. Rekreacja fizyczna jako podstawowa forma uczestnictwa w kulturze fizycznej:

 • formy uczestnictwa w rekreacji ruchowej i ich społeczny zasięg;

 • rewolucja cywilizacyjna a ewolucja biologiczna człowieka;

 • funkcje współczesnej rekreacji ruchowej (fizycznej);

 • warunki skuteczności wychowania do rekreacji

   1. Rehabilitacja ruchowa jako dziedzina terapii i forma uczestnictwa w kulturze fizycznej:

 • zakres i znaczenie pojęć: rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, kinezyterapia;

 • kompensacja i korektywa w rehabilitacji ruchowej;

 • perspektywy rozwoju fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej) w świetle zagrożeń kulturowych (np. eutyfronika);

 • miejsce rehabilitacji ruchowej w pracy zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego.


Piśmiennictwo podstawowe:

Frołowicz T., Pawłucki A., Włodarczyk P., Materiały pomocnicze do nauczania teorii wychowania fizycznego. AWF, Gdańsk 1998. (Wychowanie do rekreacji fizycznej wychowaniem do utylitarnej wartości ciała).

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Kabsch A, Miejsce rehabilitacji ruchowej w kulturze fizycznej. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Krawczyk Z., Dialektyka kreacji i rekreacji ruchowej. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Kutzner-Kozińska M., Demel M., O pełny zakres i współczesną treść korektywy


i kompensacji w procesie wychowania fizycznego. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Pawłucki A., Pedagogika wartości ciała. AWF, Gdańsk 1996.


Piśmiennictwo uzupełniające:

Fąk T., Wychowanie do czasu wolnego – wybrane zagadnienia. [W:] T. Koszczyc,


M. Lewandowski. W Starościak (red.) Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole – V. WTN, Wrocław 2004.

Kopania J., Etyczny wymiar cielesności. Aureus, Kraków 2002.

Lipiec J., Świat wartości. Fall, Kraków 2001.

Pawłucki A., Rozważania o wychowaniu. Wykłady z teorii wychowania fizycznego. AWF Gdańsk 1994.

Winiarski R., Wychowanie do rekreacji fizycznej – cienie i blaski. „Wychowanie Fizyczne
i Sport” 1991, 2.
ĆWICZENIE 4

Wartość ciała jako wyznacznik aktywności człowieka w kulturze fizycznej – zdrowotne, utylitarne, estetyczne, hedonistyczne i agonistyczne znaczenie uprawy ciała. 1. Sport jako forma uczestnictwa w kulturze fizycznej:

 • wieloznaczność pojęcia sport;

 • sport rozumiany autotelicznie, jako wyraz dążeń rywalizacyjnych
  i perfekcjonistycznych;

 • sport jako środek wychowawczy (wychowanie sportowe);

 • warunki skuteczności wychowania do sportu.


Piśmiennictwo podstawowe:

Frołowicz T., Pawłucki A., Włodarczyk P., Materiały pomocnicze do nauczania teorii wychowania fizycznego. AWF, Gdańsk 1998. (O wychowaniu sportowym)

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Lipiec J., Istota sportu. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Pawłucki A., Pedagogika wartości ciała. AWF, Gdańsk 1996.

Przewęda R., Sport a szkoła. [W:] M. Bukowiec (red.) Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.


Piśmiennictwo uzupełniające:

Nowocień J Sport szkolny jako ważny środek w integracji kształcenia i wychowania [W:]


T. Koszczyc, M. Lewandowski. W Starościak (red.) Wychowanie i kształcenie
w reformowanej szkole – V. WTN, Wrocław 2004.

Pawłucki A., Osoba w pedagogice ciała. OSW, Olsztyn 2002


ĆWICZENIE 5

Wychowanie fizyczne jako podstawa sytemu kultury fizycznej oraz składnik sytemu edukacji • związki i zależności pomiędzy wychowaniem fizycznym a kulturą fizyczną;

 • związki i zależności pomiędzy wychowaniem fizycznym a systemem wychowawczym (edukacją);

 • zasady stanowienia celów wychowania fizycznego


Piśmiennictwo podstawowe:

Bielski J., Wychowanie fizyczne we współczesnych przemianach edukacyjnych.


[W:] W. Osińskin, J. Pospiech, A. Szecówko (red.), Wychowanie fizyczne w dobie reformy edukacji. Alta 2, Wrocław 1999.

Demel M., Skład A., Teoria wychowania fizycznego. PWN, Warszawa 1970.

Grabowski H., Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Kraków 1997.

Lipiec J., Istota sportu. [W:] M. Bukowiec (red.), Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego. AWF, Kraków 2000.

Osiński W., Zarys teorii wychowania fizycznego. AWF, Poznań 1996, rozdział III.

Umiastowska D., Nowy model szkolnego wychowania fizycznego – mit czy rzeczywistość? [W:] W. Osińskin, J. Pospiech, A. Szecówko (red.) Wychowanie fizyczne w dobie reformy edukacji. Alta 2, Wrocław 1999.Piśmiennictwo uzupełniające:

Frołowicz T., Antynomie wychowania fizycznego. „Kultura Fizyczna”, 1997, 11.Lewandowski M., W poszukiwaniu sensu szkolnego wychowania fizycznego.
[W:] K. Denek, T.M. Zimny (red.), Edukacja jutra. VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Menos, Częstochowa 2001.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna