Program Stypendialny Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej – ofamPobieranie 11.77 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.77 Kb.
Program Stypendialny

Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej


Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej – OFAM:

to program stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół muzycznych II stopnia oferujący wsparcie: • edukacyjne (10/12-dniowe warsztaty)

 • promocyjne (koncerty, audycje, publikacje, sesje nagraniowe, płyty CD)

 • finansowe (stypendia - 200 zł miesięcznie)


Realizacja programu:


 • Nominacja - W wyłanianiu stypendystów Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej uczestniczy 20 organizacji społecznych - funduszy lokalnych (partnerzy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce), które we współpracy ze szkołami muzycznymi II stopnia nominują kandydatów. Wybrani kandydaci, po wypełnieniu wniosku i zgłoszeniu go do Fundacji J&S Pro Bono Poloniae zapraszani są do udziału w przesłuchaniach kwalifikacyjnych.
  • Przesłuchania - Cztery komisje, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej muzyki, w ciągu dwóch dni wysłuchują nominowanych kandydatów, reprezentujących wszystkie klasy instrumentów (również śpiewu), oceniając w skali od 0 do 25 punktów.
  • Sposób przyznania stypendium - Podstawą wyboru stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna, są wyniki z przesłuchań oraz jakość wniosków (min. udokumentowane osiągnięcia, brana jest pod uwagę również sytuacja socjalna).
  • Cykl stypendialny – rok szkolny

 1. W ramach programu organizowane są nieodpłatne 10/12-dniowe autorskie warsztaty muzyczne.

 2. W ciągu 10/12-dniowych warsztatów pod okiem wybitnych muzyków i pedagogów stypendyści mają możliwość doskonalić jak i zdobywać nowe umiejętności. Uczestniczą w indywidualnych zajęciach z wybitnymi instrumentalistami a także uczą się kompozycji, rytmiki, tańca i improwizacji (…). Program warsztatów jest tak skonstruowany, aby wzbogacić wyobraźnię i wrażliwość młodych muzyków a także zainteresować ich innymi „okołomuzycznymi” dziedzinami.

 3. Warsztaty kończą się uroczystym występem w renomowanej sali koncertowej z udziałem uznanych dyrygentów i kompozytorów. Dotychczas koncerty te - rejestrowane na płycie CD - odbywały się w Łazienkach Królewskich, Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Studio Koncertowym im. W.Lutosławskiego Polskiego Radia.


Nowe wyzwania


W ramach Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej – organizowane są różne dodatkowe wydarzenia artystyczne. W roku 2004 i 2006 odbyły się trasy koncertowe stypendystów Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej na terenie Polski, liczące w sumie ok. 3000 km. Orkiestra wystąpiła w 16 miastach przy licznie zgromadzonej publiczności, (w najwyższym punkcie stolicy, nad morzem, nad jeziorami, w górach; w zamkach krzyżackich, w kościołach gotyckich, barokowych, w amfiteatrach, w pałacach, w ratuszu i …w stodole)

Zarówno podczas koncertów wieńczących warsztaty muzyczne jak i w czasie trasy koncertowej, stypendyści wykonują opracowane podczas wspólnych zajęć utwory solowe, kameralne, orkiestrowe, w tym klasyczne, jazzowe, filmowe, klezmerskie, world music. Dodatkowo młodzi artyści mają możliwość zaprezentowania własnych, autorskich kompozycji. Poprzez swoją różnorodność i oryginalność, koncerty zdobywają liczną publiczność, która za każdym razem doceniając talent i kunszt młodych muzyków, nagradza ich owacjami, niejednokrotnie domagając się bisów.

Od 2001 roku programem zostało objętych 167 młodych muzyków.

Zajęcia prowadziło 63 wybitnych pedagogów. Z programem współpracuje 69 szkół muzycznych II st. z 14 województw oraz 20 lokalnych organizacji pozarządowych na terenie Polski.
Rada Programowa


Rada Programowa Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej: Maria Pomianowska, Maja Nosowska, Leszek Brodowski, Szabolcs Esztenyi, Adam Klocek, Waldemar Malicki

www.agrafkamuzyczna.pl

Organizator – Fundacja J&S Pro Bono Poloniae


Misją Fundacji J&S Pro Bono Poloniae jest wspieranie:

Fundacja J&S PBP jest fundacją niedochodową, jawną i apolityczną i jako jedna z nielicznych fundacji korporacyjnych, realizuje idee społecznie zaangażowanego biznesu w Polsce.

Pobieranie 11.77 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna