Program sympozjumPobieranie 43.83 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar43.83 Kb.
X Sympozjum Naukowo -Techniczne

ENERGETYKA – BEŁCHATÓW 2008

3 - 5 września br. Bełchatów

PROGRAM SYMPOZJUM*2 września 2008 r. wtorek

16.00 – 22.00 Przygotowanie przez wystawców stoisk wystawowych – hala „Sport - Hotelu”

3 września 2008 r. środa

Przejazd z hoteli wg rozkładu jazdy autobusówod 8.00 Otwarcie biura sympozjum

10.00 - 10.20 Uroczyste otwarcie sympozjum: „Sport – Hotel”.

 • Adam Grzeszczuk – prezes zarządu BMP Sp. z .o.o. – organizator

 • Krzysztof Domagała – prezes zarządu BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 • Przedstawiciel BOT GiE S.A.

 • Paweł Soloch – doradca Szefa BBN

 • Przedstawiciele ministerstw, urzędów, władz samorządowych i administracji


10.20 – 12.00 FORUM ENERGETYCZNE – część I – TECHNIKA

Prowadzący: Eugeniusz Bilkowski – wiceprezes zarządu, dyrektor techniczny, BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
 • Modernizacje w BOT Elektrowni Bełchatów S.A.

Polityka proekologiczna w BOT Elektrowni Bełchatów S.A. Eugeniusz Bilkowski – wiceprezes zarządu,

dyrektor techniczny, BOT Elektrownia Bełchatów S.A. – 15 min
- Kontraktacja i budowa nowych dużych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne w PolsceRobert Hardejewski - ALSTOM Power Sp. z o.o. – sponsor strategiczny sympozjum – 20 min


 • Nalco i Nalco Mobotec dla energetyki - Piotr Hajewski - Nalco Polska – sponsor generalny sympozjum-10 min

 • Oczekiwane inwestycje w krajowej energetyce  zawodowej w kontekście planowanych nowych wymogów

odnośnie limitów emisji – Krzysztof Burek - RAFAKO S.A – sponsor główny sympozjum – 20 min

 • Wpływ technologii Ecol – czyszczenie i płukanie układów olejowych, na niezawodność turbozespołów

energetycznych na przestrzeni 15 lat – ECOL Sp. z o.o. – sponsor główny sympozjum – 10 min

 • Doświadczenia Jednostki Notyfikowanej UDT przy modernizacji istniejących i budowie nowych bloków

energetycznych – Artur Kawęcki – UDT-CERT – 5 min

 • Producent płytowych wymienników ciepła GEA Ecoflex – prezentacja firmy – Adam Derlacz – GEA

Ecoflex Poland - 5 min

 • UNISERV Budownictwo Przemysłowe – chłodnie i kominy dla energetyki Artur Nizioł - UNISERV Budownictwo Przemysłowe S.A – 5 min

 • Technokabel S.A. – producent nowoczesnych kabli i przewodów Technokabel S.A – 5 min

 • Elektrofiltry w energetyce - co oznacza dla ich skuteczności węgiel z importu? – Balcke Durr Polska – 5 min


12.00 - 13. 20 FORUM ENERGETYCZNE - część II – BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Wprowadzenie oraz prowadzenie: Mirosław Duda - Agencja Rynku Energii – 15 min

 • Rzeczywiste możliwości stabilizacji bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju – prof. Maciej Pawlik - Politechnika Łódzka - 20 min

 • Rola RegulatoraRafał Gawin, Radca Prezesa, Departament Promowania Konkurencji URE - 15 min

 • Aktualny stan polskiego sektora elektroenergetycznego – H.L. Gabryś - 15 min

 • Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce – Aleksander Gabryś – DELOITTE - 15 min

13.20 – 14.00 Otwarcie wystawy „OFERTA DLA ENERGETYKI”

Zwiedzanie stoisk – rozmowy biznesowe

14.00 – 15.00 FORUM ENERGETYCZNE - część III - DEBATA**
Prowadzący: Mirosław Duda - Agencja Rynku Energii

 • Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa**

 • Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki **

 • Przedstawiciele koncernów i firm energetycznych:

 • BOT GiE S.A. – Stanisław Poręba

 • BOT Elektrownia Bełchatów SA – Krzysztof Domagała

 • PAK S.A. – Katarzyna Muszkat

 • Maciej Pawlik - Politechnika Łódzka

 • Jacek Malko – Politechnika Wrocławska

 • Rafał Gawin – Urząd Regulacji Energetyki

 • Przedstawiciel PSE - Operator **

Podsumowanie przez prowadzącego
15.00 - 16.30 Obiad: „Sport – Hotel”
16.30 - 18.30 Konferencje tematyczne:
Sala A

HANDEL – DYSTRYBUCJA – ODBIORCY

„Czy ceny energii muszą rosnąć?”


Prowadzenie i referat otwierający „ Czy ceny energii muszą rosnąć?”- - dr inż. Tomasz Siewierski – Politechnika Łódzka

- Referat wprowadzający: Rynek energii

elektrycznej w Polsce po 1 stycznia 2009 rokuMarek Kamiński – DELOITTE

- Grzegorz Onichimowski – Towarowa Giełda Energii - wystąpienie

- Andrzej Rejner – Vattenfall Distribution - wystąpienie

- Przemysław Zaleski – ENEA Operator - wystąpienie

 • Udział w dyskusji:

Rafał Gawin Radca Prezesa, Departament Promowania Konkurencji URE

Leszek Szczygieł - Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Łodzi
Sala B

CIEPŁOWNICTWO

Kogeneracja i energetyka rozproszona niewykorzystaną szansą dla polskiego ciepłownictwa”Prowadzący: Andrzej Igras – BMP i Waldemar Szulc - PEC Bełchatów

- Artur Kin – EC Zgierz – referat**

 • Taryfowanie ciepła - wymóg urzędniczy czy konieczność gospodarcza?Paweł Bogusławski, Radca Prezesa, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych URE 20 min

 • Przykładowe problemy wyznaczania energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytworzonych w kogeneracji – Marek Marcisz – Energopomiar Sp. z o.o. – 20 min

 • Kogeneracja wysokosprawna - szanse i zagrożenia - Barbara Owsianka - BSI Polska – 20 min

 • dr Piotr Gradziuk – referat - biomasa - 20 min


Dyskusja
18.30 – 19.30 Zwiedzanie stoisk – rozmowy biznesowe

19.30 - 20.30 Bankiet – sala kongresowa

20.30 - 23.00 Gala Energetyki – sala kongresowa

- rozstrzygnięcie IV edycji konkursu „KLUCZ SUKCESU 2008”

- gwiazda wieczoru – Katarzyna Cerekwicka

Przejazd do hoteli wg rozkładu jazdy autobusów


4 września 2008 r. czwartek

Śniadanie w miejscach zakwaterowaniaPrzejazd z hoteli wg rozkładu jazdy autobusów

9.00 - 10.45 Panele tematyczne:
Sala A

Panel I - Nowe technologie
Prowadzący :Eugeniusz Bilkowski

Referat wprowadzający:

 • Dostosowywanie Elektrowni Bełchatów na przestrzeni 30 lat do zmieniających się europejskich wymogów ekologicznych – Eugeniusz Bilkowski – BOT El. Bełchatów S.A.- 20 min

 • Elektrofiltry w energetyce - co oznacza dla ich skuteczności węgiel z importu? – Ireneusz Malec - Balcke Durr Polska – 15 min

 • Redukcja emisji tlenków azotu (NOx) i dwutlenku węgla (CO2) poprzez współspalanie węgla z dużą ilością biomasy w kotłach energetycznych za pomocą Mobotec System - Włodzimierz Błasiak - NALCO Mobotec – 20 min

 • Technologie chemiczne Nalco w polskiej energetyce - Paweł Urbaś – 10 min

 • Czyszczenie i płukanie jako wstęp do aktywnej gospodarki smarowniczej – Ecol Sp. z o.o.- 15min.

 • Nowoczesne wysokosprawne wentylatory OWENT. Zastosowania w energetyce cieplnej i elektrowniach – Jacek Aleksiejew - Owent – 15 min

 • Optymalizacja kształtu łopat wirników pomp diagonalnych wody chłodzącej dużych bloków

energetycznych – Andrzej Błaszczyk Hydro -

Pomp – 10 min

dyskusja
Sala B
Panel II – Inwestycje i modernizacje w energetyce
Prowadzący: Bolesław Cirkos

Referat wprowadzający:

-Prezentacja planowanej instalacji demonstracyjnej CCS dla bloku 858 MW - Bolesław Cirkos - członek zarządu dyrektor strategii i rozwoju, BOT Elektrownia Bełchatów S.A. – 20 min
-Współczesne rozwiązania układów chłodzenia dla nowych bloków energetycznychUNISERV Budownictwo Przemysłowe SA – 20 min
- Blok 858 MW – stopień realizacji inwestycjiPiotr Szmaj - główny inżynier ds. budowy bloku. -20 min
- Konsolidacja sektora energetycznego. Doświadczenia SAS Institute w budowie systemów wspomagających zarządzanie w czasie przekształceń organizacyjnych - SAS Institute – prezentacja firmy – 15 min
- Postęp inwestycji w Łagiszy – Eugeniusz Białoń- PKE SA - 20 min

- Układ „Nerki Ciepłowniczej” z zastosowaniem odgazowania próżniowego – Grzegorz Tabisz – UNITEX -15 min
dyskusja

10.40 - 11.15 Przerwa – rozmowy i negocjacje przy stoiskach

11.15 - 12.50 Panele tematyczne:
Sala A

Panel III – Ochrona Środowiska i Efektywność Energetyczna

Prowadzący: Paweł Krzyżanowski – PGE El. Turów S.A.

 • Nowoczesne systemy sterowania elektrofiltrami - Ryszard Polak - ALSTOM Power Sp. z o.o. – 20 min

 • Rola i korzyści z certyfikacji w branży energetycznej – Adam Goreń – UDT – 15 min

 • Informacje nt. modernizacji a-filtru bloku nr 3 w El. Bełchatów oraz pierwsze wnioski z jego eksploatacji – Dariusz Szczypek - ELWO S.A. – 7,5min.

 • Instalacje współspalania biomasy w energetyce. Projekty i realizacje – Roman Borejczuk – MONTOREM SA – 15 min.

 • Kotły CFB do spalania biomasy – Rafał Psik – Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. – 15 min.

 • Elektrofiltry ELWO SA dla kotłów energetycznych mocy 660 do 800 MW – Tomasz Halski – ELWO SA – 7,5 min


dyskusja

Sala B

Panel IV – Systemy wspomagające produkcje.

Informatyka i Automatyka

Prowadzący: Jan Musiał

Referat wprowadzający:


 • Nowoczesne rozwiązania AKPiA zastosowane w zmodernizowanym bloku III i nowobudowanym bloku 858 MW - Jan Musiał – BOT El. Bełchatów S.A. – 20 min.

 • Kable dla automatyzacji i sterowania w energetyce oraz kable bezpieczeństwa –Dariusz Ziółkowski – Technokabel SA – 15 min.

 • Dostawa i wymiana systemu DCS Na instalacji odsiarczania spalin z 6 bloków 220 MW w PKE SA El. Jaworzno III – Adam Ossera - METSO Automation 15 min.

 • Integracja systemów informatycznych z produkcją z wykorzystaniem CommServer’a - Przemysław Małek – CAS – 15 min.

 • Wzorcowanie, kalibracja i szacowanie niepewności pomiaru wag taśmociągowych – Marcin Sazon – KASPO – 15 min.

 • Możliwości sterowania nową programowalną głowicą AUMATIC – Tomasz Flak – Auma Polska Sp. z o.o. – 15 min.

dyskusja
12.50 - 14.20 Obiad – „Sport – Hotel”

14.20 – 16.00 Panele tematyczne:

Sala A

Panel V – Rewitalizacja urządzeń wytwórczych

Prowadzący: Jerzy Łaskawiec – prezes zarządu Południowo -Zachodnia Grupa Energetyczna sp. z o. o.

 • Zarządzanie środkami trwałymi – strategie

remontowe – Roman Szczęsny –BOT El. Bełchatów SA – 20 min.

 • Rewitalizacja kadłubów - Anna Rehmus-Forc - ALSTOM Power Sp. z o.o. – 20 min.

 • Techniki wysokociśnieniowe czyszczenia wodą w remontach w Energetyce – Ecol Sp. z o.o. – 15 min.

- Nowoczesne systemy czyszczenia kotłów energetycznych – Marek Sternal – Diamond Power – 15 min

 • Kompleksowe usługi oczyszczania obiektów dla energetyki oraz utylizacja odpadów - Tomasz Tłustochowicz – Climbex – 15 min

dyskusja
Sala B

Panel VI – Budownictwo

Energetyczne i Przemysłowe

Prowadzący: Jacek Hulimka.

Referat wprowadzający:

Odporność chłodni kominowych na wady projektowe, wykonawcze i uszkodzenia eksploatacyjne - dr inż. Jacek Hulimka – Politechnika Śląska – 20 min.

 • Nowoczesne wykładziny kominów przemysłowych – na przykładzie nowego komina h 170 metrów dla EC Siekierki – Leszek Szczygieł UNISERV – 20 min.

 • Nowoczesne obmurza i powłoki ochronne w kotłach energetycznych – Andrzej Harłukowicz – Serwis Refractories – 15 min.

 • Budownictwo przemysłowe w energetyce – Marian Kreis – prezes zarządu, dyr. naczelny Mała Panew Maszyny i Konstrukcje - Gwarant Grupa Kapitałowa SA– 15 min.


dyskusja
16.00 - 17.00 Rozmowy i negocjacje przy stoiskach

od 16.40 Demontaż stoisk wystawowych

Przejazd do hoteli i wyjazd do hotelu Wodnik wg rozkładu jazdy autobusów18.00 - 24.00 Biesiada Frantowska, wieczór grillowy, Kabaret Młodych Panów - ogródki hotelu „Wodnik”
5 września 2008 r. piątek

10.00 - 12.00 Wycieczka techniczna:

zwiedzanie BOT Elektrowni Bełchatów S.A. - Bloku 858 MW oraz blok zmodernizowany, BOT KWB Bełchatów S.A., Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk12.00 - 13.00 Obiad – Kompleks Gastronomiczny „Elbest” - „Campus”
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

** Prelegenci w trakcie ustaleń
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna