Program VI symposium Opoliensis Zapomniani, wyklęci, wykluczeniPobieranie 30.92 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar30.92 Kb.

Uniwersytet Opolski

Instytut Slawistyki

Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej
Program

VI Symposium Opoliensis

Zapomniani, wyklęci, wykluczeni

w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XXI wieku

Opole, 21-22. 04. 2016

(Collegium Maius, pl. Kopernika 11)
Czwartek, 21 kwietnia 2016
Rejestracja uczestników 8.45-9.20
Otwarcie Sympozjum
Collegium Maius, sala 307 (II p.)
Obrady plenarne: 9.30- 12.00
Prowadzenie: dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO
dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, prof. UW (UW)

Słucham, kiedy nie mówią…“. Swietłana Aleksijewicz o zakneblowanej pamięci


dr hab. Anna Wzorek, (UJK w Kielcach)

Ksiądz profesor Bonifacy Miązek-poeta wygnany
dr Olivera Radulović (Univerzitet u Novom Sadu)

Jevrejska problematika u srpskoj književnosti 20. veka
prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska (UO)

Inny, Obcy: doświadczenie języka i rzeczywistości (literacko-kulturowe przestrzenie ponowoczesne)
Przerwa 11.00-11.20
dr hab. Marcin Filipowicz, dr Anna Kobylińska (UW), Prezentacja publikacji: Peryferyjność. Habsbursko-słowiańska historia nieoczywista

Obrady 14.30 – 18.00
Sekcja A, Sala Plafonowa* (14.30-16.20)

Prowadzenie:


dr Anetta Buras-Marciniak (UŁ)

Muzułmanie w Słowenii. Pomiędzy tabu a marginalizacją

dr Katarzyna Bednarska, dr Kamil Szafraniec (UŁ, Justus-Liebieg Universität Gießen)Postkolonialna Słowenia? Propozycja badan komparatywnych

mgr Małgorzata Andrzejak-Nowara (UO)

Ja zagubiony, obcy, nieznany“. W kręgu Błądzenia według Witolda Gombrowicza z Teatru Narodowego w Warszawie

mgr Aleksandra Paluch (UO)Dla kogo ta utopia? Wokół powieści Obszar nieciągłości Andrzeja Krzepkowskiego i Andrzeja Wójcika

dr Anna Kobylińska (UW)Zaciśnięte ramiona ojczyzny, czyli o słowackich problemach z docenianiem wybitnych jednostek za ich życia. Przypadek Jána Lajčiaka
Przerwa: 16.20 – 16.40
Sekcja A, Sala Plafonowa* (16.40-18.00)

Prowadzenie:

dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz, prof. UAM (UAM)

Skromne obrazki wiejskie” Wasyla Tkaczuka (szkic do portretu pisarza zapomnianego)

dr Martyna Kowalska (UJ)

Stłumiony głos kobiety we wczesnej twórczości Marii Arbatowej

dr Siarhei Padsasonny (UW)

«Нобель» Светланы Алексиевич: антиномия гордости и позора

dr Tomasz Wielg (UO)O „wynaturzeniach” w białoruskiej prozie historycznej. Trudy drogi twórczej Uładzimira KaratkievičaObrady 14.30-18.00
Sekcja B, sala 306 (14.30-16.20)

Prowadzenie:


prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.(UP v Olomouci)

Desperát české prózy (Nad tvorbou Jiřího Drašnara)

dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko (UWr)

Jeden z nejhybnějších“ – rzecz o Ervinie Taussigu

Mgr. Richard Změlík, Ph.D. (UWr)Prostorové konfigurace v raných prózách Jana Čepa

Mgr. Marie Hučínová (UP v Olomouci)Spisovatel Jaroslav Hašek v pojetí Ireny Douskové

doc. PhDr. Libor Martinek, Ph. D., prof. UWr. (UWr)Vyloučený básník Henryk Jasiczek. K osudu a dílu nejvýznamnějšího poválečného básníka českého Těšínska za tzv. normalizace v Československu 70. let
Przerwa: 16.20-16.40

Sekcja B, sala 306 (16.40-18.00)

Prowadzenie:
dr Ewa Szperlik (UAM)

Zakładnicy zbiorowych iluzji

Prof. Ljiljana Banjanin, Dott. Persida Lazerević Di Giacomo, Dr Svetlana Šeatović (Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Institut za književnost i umetnost u Beogradu)Balkanski paradoks periferije i izgnanih

Dr Svetlana Šeatović, Prof. Ljiljana Banjanin (Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Università degli Studi di Torino)Izgnani Andrić u lirici a pripoveci „Zanos i stradanje Tome Galusa”

dr hab. Sabina Giergiel (UO)Powojenna emigracja jugosłowiańska – wymazania i powrót do kanonu

dr Anna Modelska-Kwaśniowska (UO)Relacja matka-córka w świetle powieści Slavenki Drakulić Optužena

Piątek, 22 kwietnia

Obrady 9.30– 13.00
Sekcja A, Sala Plafonowa* (9.30-11.00)

Prowadzenie:


doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. (OU)

Prokletí, stigma, vyloučení – klíčové motivy současných českých románových kronik

Mgr. Markéta Holanová (ÚČL AV ČR v. v. i.)Podivuhodná dobrodružství detektivky v Čechách. Žánr populární četby jako ediční projekt nakladatelství elitní literatury

Mgr. Matěj Antoš (OU)Prokletí a vyloučení jako konstitutivní

tematické rysy vybraných próz Miloše

Urbana

dr Urszula Kowalska (UAM)O współczesnych czeskich narracjach historycznych – między przełamywaniem tabu a oczekiwaniami nowego odbiorcy

dr hab. Anna Gawarecka, prof UAM (UAM)Czy można pisać o (cudzym)

doświadczeniu wykluczenia?
Przerwa: 11.00-11.15
Sekcja A, Sala Plafonowa* (11.15-12.30)

Prowadzenie:


doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (OU)

Pozapomenutý baladik a elegik Jaroslav Kolman Cassius

mgr Gabriela Gańczarczyk (UPa)Jiří Sumín – zapomniana orędowniczka uciśnionych kobiet

dr Piotr Gierowski (UJ)Alois Beer – przypadek twórcy „naiwnego”

dr Roman Sliwka (UAM)Detabuizacja języka jako czynnik budujący socjolekt (na przykładzie polskich i czeskich homoseksualnych ogłoszeń towarzyskich)

Mgr. Martin Markoš (UHK)Zobrazení homosexuálního soužití v české literatuře po roce 1989 – snaha zapadnout, nebo se lišit?

Obrady 9.30-13.00
Sekcja B, Muzeum UO* (9.30-11.00)

Prowadzenie:


dr hab. Józef Zarek (UŚ)

O dwu dziennikach Jiřego Kolářa (z 1949 i 1950 roku)

PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (ÚČL AV ČR v. v. i.)Nahého člověka dnešek nepotřebuje. Marginalizace psychologické prózy v 50. letech

PhDr. Alena Přibáňová, Ph.D. (ÚČL AV ČR v. v. i.)Vyloučen z řad vyloučených?

Mgr. Tereza Šnellerová (UK)

Poctiví autoři“ a „odpadlíci“ aneb Řeč komunistické moci v normalizační kritice

doc. dr. Vladimír Novotný, Ph.D.Dva romány téměř veliké, item: prokleté

Przerwa: 11.00-11.15
Sekcja B, Muzeum UO* (11.15-12.30)

Prowadzenie:


Mgr. Klára Čermochová (UK)

Verš, který nesměl existovat

doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. (UP v Olomouci)Prolomení jednoho tabu dějin české literatury aneb K problematice jinojazyčnosti

Mgr. Klára Soukupová (UK)

Autorské gesto a prezentace minulosti v

Pamětech Václava Černého

mgr Anna Gnot (UK/UO)Ota Filip i jego „zapomniany“ głos w debacie o czesko-niemieckich relacjach

Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D. (UO)Jiří Weil a jeho statečný zápas o zachování tvůrčí pravdivosti a upřímnosti na pozadí nacismu a stalinismu


13.00. Zakończenie konferencji

* Sala Plafonowa oraz Muzeum UO znajdują się na parterze Collegium Maius
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna