Program ćwiczeń z chemii organicznej semestr letniPobieranie 5.93 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar5.93 Kb.
PROGRAM ĆWICZEŃ Z CHEMII ORGANICZNEJ

Semestr letni
NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (4 godz)

Węglowodory nasycone: alkany, cykloalkany (izomery cis-trans)

Węglowodory nienasycone: alkeny (izomery E-Z, pierwszeństwo grup wg reguł Cahna, Ingolda, Preloga), alkiny, węglowodory aromatyczne

Alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, aminy


BUDOWA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH, IZOMERIA (2 godz)

Hybrydyzacja orbitali, rodzaje wiązań chemicznych, kąty między wiązaniami, kształt cząsteczek: alkany, alkeny, alkiny

Izomeria strukturalna (konstytucyjna): szkieletowa, pozycyjna, grup funkcyjnych

Stereoizomeria: geometryczna (cis-trans, E-Z), konformacyjna: izomery rotacyjne (wzory projekcyjne Newmana), konformery i izomery dipodstawionych pochodnych cykloheksanu


ALKANY, ALKENY, ALKINY (2 godz)

Właściwości alkanów: chlorowcowanie

Otrzymywanie alkenów: z chlorowcoalkanów, alkinów, alkoholi

Właściwości chemiczne alkenów i alkinów: addycja katalityczna wodoru i elektrofilowa chlorowców, wody, kwasów (H2SO4, HX), reguła Markownikowa, utlenianie alkenów (nadmanganian potasu, ozonoliza), kwasowość wodoru alkinowego


WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (1 godz)

Reakcje substytucji elektrofilowej do pierścienia aromatycznego: chlorowcowanie, nitrowanie, sulfonowanie, alkilowanie, acylowanie

Wpływ podstawników na aktywność pierścienia aromatycznego – podstawniki aktywujące

i dezaktywujące

Wpływ kierujący podstawników – podstawniki kierujące w położenie orto i para oraz meta
IZOMERIA OPTYCZNA (1 godz)

Chiralność cząsteczki, wzory rzutowe Fischera, enancjomery, diastereoizomery, forma mezo, konfiguracja absolutna (R, S)


CHLOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW (1 godz)

Otrzymywanie halogenków alkilowych z: alkanów, alkenów, alkinów, alkoholi

Właściwości chemiczne halogenków alkilowych: reakcje z zasadami, wodą, alkoholami, alkoholanami, amoniakiem, aminami, cyjankami

Reakcje substytucji nukleofilowej SN1 i SN2

Reakcje eliminacji E1 i E2
ALKOHOLE, FENOLE, ETERY (2 godz)

Nazewnictwo alkoholi i fenoli

Kwasowość alkoholi i fenoli

Otrzymywanie alkoholi: z chlorowcoalkanów, alkenów, związków karbonylowych

Właściwości chemiczne alkoholi: reakcje z halogenowodorami, halogenkami fosforu, kwasem siarkowym, dehydratacja, utlenianie (nadmanganian potasu, dichromiany, odczynnik Jonesa, odczynnik PCC)

Reakcje substytucji elektrofilowej w fenolachOtrzymywanie eterów: z alkoholi, synteza Williamsona
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna