Program XII ogólnopolskich Warsztatów BentologicznychPobieranie 17.22 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.22 Kb.

Program XII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych


Warszawa-Giżycko 12-14 maja 2005 r.

Środa, 11 maja


1700-2000 rejestracja Uczestników

Czwartek, 12 maja


830- 930 śniadanie

800-1000 rejestracja Uczestników

1000-1020 otwarcie Warsztatów

1020-1050 referat plenarny - Elżbieta Dumnicka: Czy dobrze jest żyć w wodach

podziemnych?

1050-1210 sesja referatowa 1

1050-1110 Piotr Domek, Stefan Mielewczyk: Pionowe rozmieszczenie

makrozoobentosu w lobeliowym Jeziorze Bobięcińskim Wielkim

(Pojezierze Bytowskie)

1110-1130 Małgorzata Gorzel, Jacek Rechulicz, Ryszard Kornijów:

Wpływ „regulacji naturalnej” na zoobiocenozy rzeki Gałęzówki – kontynuacja badań

1130-1150 Anna Iglikowska: Wpływ wybranych fizycznych i chemicznych

parametrów środowiska na występowanie małżoraczków

(Ostracoda) w płytkich jeziorach okolic Iławy

1150-1210 Ewa Jurkiewicz-Karnkowska: Wybrane aspekty znaczenia

mięczaków w kumulacji węgla, azotu i wapnia w ekosystemie

nizinnego reolimnicznego zbiornika zaporowego (Zbiornik

Zegrzyński)

1210-1240 przerwa na kawę

1240-1420 sesja referatowa 2

1240-1300 Jacek Koszałka: Diptera wybranych źródeł Wyzyny Krakowsko-

Częstochowskiej

1300-1320 Michał Michałkiewicz: Makrozoobentos lobeliowego jeziora

Moczadło


1320-1340 Grzegorz Tończyk: Preferencje siedliskowe larw żylenic

(Magaloptera: Sialidae), okudlic (Planipennia: Sisyridae) i

strumyczników (Planipennia: Osmylidae) w wodach Polski

środkowej

1340-1400 Mariusz Trzydel: Dryf v-tego stadium chruścików

bezdomkowych Hydropsyche pellucidula w rzece o silnie

modyfikowanym przepływie

1400-1420 Adam Woźniczka, Norbert Wolnomiejski: Unionidae estuarium Odry i ich rola jako podłoże bytowania racicznicy zmiennej (Dreissena polymorpha Pall.)

1420-1500 obiad

1600-1900 zajęcia warsztatowe

1900-2000 kolacja

2000-2100 Krzysztof Lewandowski: Wieczór z poezją – motywy hydrobiologiczne

w twórczości Jeremiego Przybory

Piątek, 13 maja


800-900 śniadanie

900-920 spotkanie z gościem Warsztatów, prof. Joanną Pijanowską, Przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody

920-1000 referat plenarny: Tadeusz Namiotko, Maria Joāo Fernandes Martins – Dlaczego więcej samic? Studium przypadku słodkowodnych Ostracoda

1000-1100 sesja referatowa

1000-1020 Jarosław Kobak, Janusz Żbikowski: Wykorzystanie relacyjnej

bazy danych do przechowywania wyników wieloletnich badań

bentosu

1020-1040 Paweł Koperski: Metodyczne i etyczne aspekty ocenyróżnorodności taksonomicznej metodą rozrzedzania (rarefaction)

na przykładzie pijawek Polski

1040-1100 Jan Warzocha, Bartek Witalis: Wykorzystanie dragi dennej i

telewizji podwodnej w ilościowych badaniach epifauny piaszczystego sublitoralu południowego Bałtyku

1100-1130 przerwa na kawę

1130-1400 sesja referatowa

1130-1150 Irena Bielańska-Grajner: Wrotki psammonowe wybranych jezior

Pojezierza Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego

1150-1210 Elżbieta Dumnicka, Joanna Galas, Paweł Koperski:

Wieloczynnikowa analiza rozmieszczenia fauny dennej w źródłach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

1210-1230 Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Stanisław Cios: O larwach Oligoneuriella (Ephemeroptera: Oligoneuriidae) w żołądkach ryb, czyli czy wiemy wszystko o cyklach życiowych owadów wodnych?

1230-1250 Iga Lewin, Adam Smoliński: Czynniki kształtujące zgrupowania mięczaków (Mollusca) w strefie litoralu Jeziora Paprocańskiego (Kotlina Oświęcimska)

1250-1310 Janusz Żbikowski: Czynniki wpływające na skład

taksonomiczny i obfitość larw Chironomidae w mulistych

osadach płytkich, eutroficznych jezior

1310-1330 Małgorzata Poznańska, Tomasz Kakareko: Efekt styku w

ekotonie woda-ląd Zbiornika Włocławskiego

1330-1350 Barbara Wiśniewska-Wojtasik: Metodyka analiz zgrupowań

organizmów meiobentosowych zasiedlających równie pływowe (Spitsbergen)

1400-1500 obiad

1530-1730 sesja plakatowa

1730-1900 zebranie Sekcji Bentologicznej PTH

1900-2000 kolacja

2000 ognisko


Sobota, 14 maja


800-900 śniadanie

900-915 zakończenie Warsztatów1000 wycieczka
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna