Program XVII krajowe Sympozjum Audiologiczne z udziałem uczestników z zagranicy Cetniewo, 29. 09 10. 2005Pobieranie 76.85 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar76.85 Kb.
PROGRAM

XVII Krajowe Sympozjum Audiologiczne

z udziałem uczestników z zagranicy

Cetniewo, 29.09–1.10.2005

Czwartek, 29 września


11:30–16:30

Rejestracja uczestników: Hotel Albatros, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie


17:00

Uroczystość otwarcia: Sala obrad


– Przemówienia powitalneInauguracyjna sesja naukowa

Witold Szyfter (Poznań)


Audiologia, otologia, akustyka – wspólny front działania

Henryk Skarżyński (Warszawa)


Skojarzona terapia audiologiczno-otochirurgiczna w wadach słuchu


– Część artystyczna19:00

Uroczysty bankiet powitalny: Sala Nadmorska

Występ kabaretowy: Kazimierz Bojarski


Piątek, 30 wrześniaSesja plenarna I


8:30–10:30

Przewodniczący

Ewa Raglan, Krzysztof Kochanek, Andrzej Obrębowski, Czesław Stankiewicz, Witold Szyfter
8:30

Masalski M., Kręcicka-Zalesska M., Kręcicki T., Morawska-Kochman M. (Wrocław)


Zastosowanie wielokrotnych potencjałów słuchowych stanu ustalonego w ocenie czułości słuchu8:40

Obrębowski A., Woźnica-Wiskirska B., Świdziński P., Firus P. (Poznań)


Morfologia zapisu ABR w niedosłuchach odbiorczych niesymetrycznych8:50

Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Durrant J., Niemczyk K., Piłka A., Śliwa L. (Warszawa, Pittsburgh)Zastosowanie słuchowych potencjałów pnia mózgu wywoływanych krótkimi tonami w diagnostyce zaburzeń pozaślimakowych słuchu
9:00

Pośpiech L., Sztuka A., Gawron W. (Wrocław)

Ocena potencjałów wywołanych z pnia mózgu u osób z wyrównaną i niewyrównaną niedoczynnością tarczycy
9:10

Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H. (Warszawa)Wpływ jednostronnego ubytku ślimakowego na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V–IT5

w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów
9:20

Kukwa A., Kizler-Sobczyk K., Ścińska-Bieńkowska A., Tulibacki M. (Warszawa)


Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku chemodectoma tympanalis9:30

Bogorodzki P., Wolak T., Orzechowski M., Szeszkowski W., Piątkowska-Janko E., Kochanek K., Gołębiowski M. (Warszawa)

Obrazowanie czynnościowe obszaru kory słuchowej metodą średnich odpowiedzi regionalnych (MRR)
9:40

Borucki Ł., Szyfter W. (Poznań)


Anatomia endoskopowa kąta mostowo-móżdżkowego w dojściu tylnozatokowym9:50

Obrębowski A., Sekula A., Kraśny J., Kamińska I. (Poznań)


Krytyczna analiza diagnostyki audiologicznej w guzach kąta mostowo-móżdżkowego10:00

Lisowska G., Anioł-Borkowska M., Namysłowski G., Kwiek S. (Zabrze)


Ocena układu eferentnego ślimaka u pacjentów z guzem kąta mostowo-móżdżkowego10:10

Borucki Ł., Wróbel M., Szyfter W. (Poznań)


Czy w chirurgii nerwiaków nerwu przedisonkowo-ślimakowego możliwe jest zachowanie słuchu?10:20–10:30

Dyskusja
10:30–11:00

Przerwa na kawę
Zdjęcie grupowe: Trawnik przed wejściem na salę obrad


Sesja plenarna II11:00–13:00

Przewodniczący

Stavros Hatzopoulos, Linda Luxon, Henryk Skarżyński, Wiesław J. Sułkowski, Erik Ulmer
11:00

Hatzopoulos S. (Ferrara)

Postępy w technikach otoemisji akustycznych w ciągu ostatnich 10 lat. Czego nauczyliśmy się i dokąd zmierzają kierunki badań
11:20

Niewiarowicz M., Kaczmarek T. (Poznań)

Minimalny spostrzegalny kąt ruchu (MSKR) źródła dźwięku dla osób normalnie słyszących – kontynuacja badań
11:30

Niedzielski A., Kotowski M., Niedzielska G., Lesiuk G., Kozak K. (Lublin)


Zachowanie się otoemisji akustycznej u pacjentów dziecięcego oddziału OIT11:40

Topolska M. M., Hassman-Poznańska E. (Białystok)


Analiza przydatności badań oceniających centralne procesy słuchowe u dzieci11:50

Luxon L. (London)


Prosty test oceny układu równowagi u dzieci12:10

Ulmer E. (Marseille)


Urządzenie do badania i analizy reakcji ocznej w teście HIT Curhoys’a i Halmagyi’ego12:30–13:00

Dyskusja
13:00–14:00

Obiad: Sala NadmorskaSesja plenarna III


14:00–16:30

Przewodniczący

Clauss F. Claussen, Anna Nabelek, Jurek Olszewski, Lucyna Pośpiech, Antoni Pruszewicz
14:00

Claussen C.F., Claussen E. (Wűrtzburg)


Neurootologiczna klasyfikacja endogennych i eksogennych szumów usznych14:20

Czyżewski A., Skarżyński H. (Gdańsk, Warszawa)


Interpretacja sposobu powstawania szumów usznych i jej wykorzystanie terapeutyczne14:30

Szymiec E., Szyfter W., Ozimek E., Wicher A. (Poznań)


Produkty zniekształceń (DPOAE) u osób z szumami usznymi14:40

Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Borawska B., Karpiesz L. (Warszawa)


Szum uszny u osób młodych i starszych w materiale Kliniki Szumów Usznych14:50

Raglan E. (London)

Szumy uszne u dzieci.

15:05

Kersebaum M. (Bad Kissingen)


Ultracisza w leczeniu szumów usznych15:20

Nabelek A.K., Freyaldenhoven M.C., Tampas J.W., Burchfield S.B. (Knoxville)


Zależność pomiędzy akceptacją tła hałasu i używaniem aparatu słuchowego15:35

Kostek B., Czyżewski A. (Warszawa, Gdańsk)


Modelowanie maskowania perceptualnego i jego zastosowania w protetyce słuchu15:45

Komar D., Sekula A., Stieler O. (Poznań)


Badania behawioralne i trening słuchowy w procesie protezowania słuchu u małych dzieci15:55

Hojan E. (Poznań)


Wykorzystanie procedur ELF&CHILD w procesie rehabilitacji dzieci z ubytkami słuchu16:05

Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Sitarz L. (Warszawa)


Zastosowanie aparatu typu BAHA u pacjentki z chorobą Pageta – prezentacja przypadku16:15–16:30

Dyskusja
16:30–16:45

Przerwa na kawęSesja plenarna IV


16:45–18:20

Przewodniczący

Michael Kersebaum, Oleg Khorov, Edward Hojan, Bogdan Rydzewski, Bożena Woźnica-Wiskirska
16:45

Świdziński P., Obrębowski A., Pruszewicz A., Bilińska B. (Poznań)


Lokalizacja dźwięku16:55

Gawęcki W., Łączkowska-Przybylska J., Borucki Ł., Wróbel M., Nowak K., Szyfter W. (Poznań)


Wyniki leczenia choroby Meniere’a za pomocą gentamycyny podawanej do jamy bębenkowej17:05

Geremek A. (Warszawa)


Elektrostymulacja pozaślimakowych struktur drogi słuchowej17:15

Karlik M., Obrąbowski A., Sekula A. (Poznań)


Przydatność testu elektrostymulacji przy kwalifikacji do leczenia głuchoty metodą wszczepu ślimakowego17:25

Lorens A., Wilson B., Piotrowska A., Skarżyński H. (Warszawa, Raleigh)

Badania psychoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą korzystających z łączonej stymulacji elektryczno-akustycznej
17:35

Magierska-Krzysztoń M., Stieler M., Szyfter W. (Poznań)


Ocena słuchowej percepcji mowy u dzieci zaimplantowanych przed 3 rokiem życia17:45

Magierska-Krzysztoń M., Kociemba J., Tabaka B. (Poznań)

Wyniki ośmioletniej obserwacji postępów w rozwoju mowy pacjentów w wieku szkolnym, z głuchotą prelingwalną zaimplantowanych wszczepem ślimakowym
17:55

Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A. (Warszawa)


Wszczepienie implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą18:05–18:20

Dyskusja
20:00

Biesiada Kaszubska: Sala Nadmorska


Sobota, 1 października
Sesja plenarna V9:00–11:30

Przewodniczący


Andrzej Czyżewski, Maciej Gryczyński, Grażyna Niedzielska, Piotr Świdziński, Czesława Tarnowska9:00

Rudowski P., Skarżyński H., Kochanek K., Kochanowicz P. (Warszawa)

Zastosowanie metody e-learningu w realizacji kursów kształcenia ustawicznego w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy IFPS
9:10

Przewoźny T., Stankiewicz C., Skrzypczak W., Kozłowski J., Paradowska D., Narożny W. (Gdańsk)

Doświadczenia Kliniki Gdańskiej jako ośrodka II poziomu referencyjnego w realizacji programu powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków
9:20

Senderski A., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Kurkowski Z.M., Mularzuk M. (Warszawa)


Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dysleksją rozwojową9:30

Skórka A., Pollak A., Płoski R., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Waligóra J., Skarżyński H. (Warszawa)


Wskazania do badań molekularnych GJB2 u osób z niedosłuchem odbiorczym nieznacznego stopnia9:40

Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Kostrzewa G., Korniszewski L., Waligóra J., Skarżyński H. (Warszawa)

Spektrum mutacji w genie GJB2 u pacjentów z izolowanym prelingwalnym niedosłuchem uwarunkowanym genetycznie – relatywnie wysoka częstość mutacji IVS1+1 G/A w Polsce
9:50

Wróbel M., Rydzanicz M., Szyfter K., Szyfter W. (Poznań)


Badania molekularne i ich rola w zakresie poradnictwa genetycznego wad słuchu10:00

Wróbel M., Magierska-Krzysztoń M., Rydzanicz M., Miętkiewska D., Szyfter K., Szyfter W. (Poznań)

Porównanie wyników rehabilitacji pacjentów niesłyszących z potwierdzonym i niepotwierdzonym podłożem genetycznym wady
10:10

Karlik M., Świdziński P., Obrębowski A. (Poznań)

Czas reakcji motorycznej prostej na bodziec akustyczny u osób zaimplantowanych wszczepem ślimakowym -–doniesienie wstępne
10:20

Stieler O., Karlik M. (Poznań)


Ocena dynamiki nerwu słuchowego u pacjentów z implantem ślimakowym10:30

Miętkiewska D., Stieler M., Magierska-Krzysztoń M., Szyfter W. (Poznań)


Wpływ dysfunkcji wzroku na rehabilitację pacjentów ze wszczepem ślimakowym10:40–10:50

Dyskusja
10:50–11:30

Przerwa na kawęSesja plakatowa


11:30–12:45

PrzewodniczącyDanuta Gryczyńska, Wiesław Konopka, Elżbieta Reroń, Alicja Sekula, Maria Zalesska-Kręcicka


 1. Hatliński G.J., Mitkiewicz-Bochenek W., Kukwa A. (Warszawa)

Wybrane testy audiologiczne przed i po chirurgii nerwiaków nerwu VIII
 1. Raj-Koziak D., Kochanek K., Bartnik G. (Warszawa)

Przydatność badania ABR przy zastosowaniu stymulacji krótkimi tonami we wczesnej diagnostyce

nerwiaka nerwu słuchowego- studium przypadku


 1. Kowalska S., Sułkowski W.J., Rybacki M. (Łódź)

Guzy nerwu słuchowego u pacjentów z szumem usznym konsultowanych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi w latach 2003–2004


 1. Józefowicz-Korczyńska M., Łukomski M., Gryczyński M., Pajor A. (Łódź)

Ocena kompensacji przedsionkowej u pacjentów z zapaleniem neuronu przedsionkowego

 1. Konopka W., Mielczarek M., Michalski M., Olszewski J., Pietkiewicz P. (Łódź)

Ocena stanu słuchu u chorych z zawrotami głowy

 1. Sułkowski W.J., Kowalska S., Guzek W. (Łódź)

Zalety videonystagmografii (VNG) w medycynie pracy

 1. Khorov O.G., Aleschik I.Ch., Marcul D.N., Maksimovich A.A. (Grodno)

Zastosowanie ABR w monitorowaniu operacji ucha środkowego

 1. Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska – Klimek P., Sitarz L., Porowski M., Podskarbi – Fayette R. (Warszawa)
  Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych.
 1. Orkan-Łęcka E., Śliwa L., Kochanek K., Piłka A. (Warszawa)
  Analiza korelacji pomiędzy latencją fali V odpowiedzi ABR dla krótkich tonów o intensywności 90 dB nHL i wielkością ubytku słuchu typu ślimakowego
 1. Lisowska G., Namysłowski G., Hajduk A., Polok A., Tomaszewska R. (Zabrze)

Ocena funkcji ślimaka u dzieci podczas chemioterapii


 1. Kozłowski J., Taszner M., Hellman A., Narożny W., Przewoźny T., Kowalska B., Palasik G. (Gdańsk)

Ocena funkcji ślimaka w trakcie chemioterapii nowotworów

 1. Namysłowski G., Hajduk A., Lisowska G., Widziszowska A., Nałogowska-Głośnicka K. (Zabrze)

Obiektywna ocena narządu słuchu u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek

 1. Namysłowski G., Widziszowska A., Genge A., Buczyńska G., Hajduk A., Godula-Stuglik U. (Zabrze)

Ocena funkcji ślimaka za pomocą emisji otoakustycznej wywołanej trzaskiem (CEOAEs) u noworodków z bardzo niską masą urodzeniową


 1. Olszewski Ł., Piłka A., Charukiewicz A., Piotrowska A., Kochanek K. (Warszawa)

Wstępna ocena możliwości oceny progu słyszenia za pomocą rejestracji odpowiedzi ASSR w polu

swobodnym u pacjentów aparatowanych


 1. Orendorz-Frączkowska K., Medyńska A., Gawron W. (Wrocław)

Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu w przebiegu zespołu nerczycowego u dzieci

 1. Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Piłka A., Śliwa L. (Warszawa)

Opracowanie norm latencji fali V i różnicy międzyusznej latencji – IT5 dla odpowiedzi ABR

wywoływanych krótkimi tonami o intensywności 90 dB nHL


 1. Świdziński P., Jakubiec J. (Poznań)

Tympanometria w różnych grupach wiekowych

 1. Wojnowski W., Pruszewicz A., Obrębowski A., Świdziński P., Demenko G. Wender M. (Poznań)

Przydatność utrudnionych testów mowy dla języka polskiego w diagnostyce chorób demielinizacyjnych


 1. Borawska B., Bartnik G., Karpiesz L. Szymańska E., Senderski A., Skarżyński H. (Warszawa)

Wstępna ocena przydatności terapii dźwiękowej u pacjentów z szumami usznymi i/lub nadwrażliwością słuchową leczonych metodą habituacji (TRT)


 1. Dąbrowski P., Szymiec E., Obrębowska-Karsznia Z., Nowak K. (Poznań)

Misophonia jako jeden z elementów obniżonej tolerancji na dźwięki u chorych z szumami usznymi

 1. Obrębowska-Karsznia Z., Dąbrowski P., Szymiec E., Nowak K. (Poznań)

Wpływ hormonów tarczycy na zmniejszenie natężenia szumów

 1. Olszewski J., Kamińska-Staruch A., Miłoński J., Kuśmierczyk K., Szczech A., Wilczyński G. (Łódź)

Krioterapia ogólnoustrojowa jako alternatywna metoda leczenia szumów usznych

 1. Szwoch G. (Warszawa)

Komputerowe modelowanie aparatów słuchowych

 1. Amernik K., Kabacińska A., Tarnowska C., Baradowska B. (Szczecin)

Ostry uraz akustyczny i termiczny ucha spowodowany awarią telefonu komórkowego

 1. Gryczyńska D., Andrzejewski J., Kott E. (Łódź)

Wcześniactwo – czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu

 1. Kotowski M., Niedzielski A., Niedzielska G. (Lublin)

Wyniki leczenia niedosłuchów odbiorczych u dzieci w materiale własnym

 1. Kozłowski J., Wierzba J., Narożny W., Balcerska A., Stankiewicz C., Kuczkowski J. (Gdańsk)

Stan narządu słuchu u dzieci z zespołem Brachmann – de Lange

 1. Niedzielska G., Kotowski M., Niedzielski A. (Lublin)

Współistnienie niedosłuchu z zarośnięciem nozdrzy tylnych u dzieci

 1. Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H. (Warszawa)

Wszczepienie implantu ślimakowego u dziecka z neuropatią słuchową

 1. Sekula A., Karlik M., Obrębowski A., Szyfter W. (Poznań)

Implantacja wszczepem ślimakowym u dzieci zdiagnozowanych w ramach powszechnego programu

badań przesiewowych słuchu u noworodków


 1. Zalesska-Kręcicka M., Morawska-Kochman M., Skrzypek A., Badowski R., Rak J. (Wrocław)

Anomalie rozwojowe w obrębie ucha środkowego u dziecka z zespołem Crouzona

 1. Zgoda M., Lorens A., Wąsowski A., Piotrowska A., Skarżyński H. (Warszawa)

Sytuacja edukacyjna dzieci z znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu po zmianie kryteriów kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego


 1. Bielecki I., Horbulewicz A., Wolan T. (Katowice)

Ocena audiologiczna dzieci objętych programem Powszechnego Przesiewowego Badania Słuchu

u noworodków


 1. Borucki Ł., Szyfter W. (Poznań)

Konflikty naczyniowo-nerwowe – możliwości diagnostyczne i terapeutyczne

 1. Gawron W., Wikiera B., Pośpiech L., Noczyńska A., Orendorz-Frączkowska K. (Wrocław)

Ocena stanu narządu słuchu w zespole Turnera

 1. Niemczyk K., Niedziałek I., Klukowska B., Morawski K. (Warszawa)

Analiza epidemiologiczna nagłych głuchot diagnozowanych i leczonych w Klinice Otolaryngologii AM


w Warszawie w latach 1999–2004


 1. Olejniczak A., Niemczyk K., Mikołajewska L., Pierchała K. (Warszawa)

Badania audiologiczne i konsultacje specjalistyczne u dzieci kwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego


 1. Przewoźny T., Drączkowska-Wójcik H., Nyka W., Stankiewicz C., Narożny W., Kuczkowski J. (Gdańsk)

ABR w przebiegu stwardnienia rozsianego

 1. Rydzewski B., Michalska-Piechowiak T. (Poznań)

Ocena smaku po operacjach usznych

 1. Siwiec H. (Lublin)

Stan słuchu u mieszkańców regionu lubelskiego na podstawie badania audiometrycznego

 1. Sułkowski W.J., Matyja W., Sward-Matyja M., Guzek W. (Łódź, Wrocław))

Ruchomy ambulans audiologiczny „Audiobus”: jego wykorzystanie do badań słuchu u pracowników

przemysłu narażonych na hałas i/lub substancje ototoksyczne


 1. Mueller-Malesińska M., Skórka A., Pollak A., Korniszewski L., Waligóra J., Płoski R., Skarżyński H.

(Warszawa)

Ocena przydatności otoemisji akustycznej TEOAE i DPOAE w ocenie słuchu u słyszących nosicieli

mutacji 35 delG


 1. Skrzypczak W., Czuszyńska Z., Narożny W., Siebert J. (Gdańsk)

Ocena słuchu u chorych z wybranymi chorobami tkanki łącznej

 1. Świdziński P., Bilińska B. (Poznań)

Praktyczna wartość badań audiologicznych w wolnym polu słuchowym

 1. Zalesska-Kręcicka M., Morawska-Kochman M., Jabłońska A., Badowski R. (Wrocław)

Zmiany w zapisie słuchowych potencjałów wywołanych u pacjentów z wysokim ułożeniem opuszki żyły szyjnej – opis przypadków


 1. Sułkowski W.J., Matyja W., Sward-Matyja M., Kowalska S. (Łódź, Wrocław))

Zastosowanie emisji otoakustycznych i audiometrii wysokoczęstotliwościowej w ocenie uszkodzenia

słuchu powodowanego hałasem


 1. Jędrzejczak W.W., Konopka W., Blinowska K.J. ( Warszawa, Łódź)

Wpływ hałasu na czasowo-częstotliwościowe parametry TEOAE

 1. Konopka W., Olszewski J., Pietkiewicz P., Mielczarek M. (Łódź)

Emisje otoakustyczne produktu zniekształceń nieliniowych (DPOAE) przed i po okresie rocznego

narażenia na hałas impulsowy


 1. Żera J. (Warszawa)

Zagrożenie i ochrona słuchu przed hałasem impulsowym

 1. Konopka W., Olszewski J., Straszyński P. (Łódź)

Szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu u żołnierzy

 1. Narożny W. (Gdańsk)

Wpływ glikokortykoidów na obraz zniszczeń komórek rzęsatych ucha wewnętrznego kurcząt

poddanych ekspozycji na hałas szerokopasmowy


 1. Narożny W. (Gdańsk)

Wpływ tlenu hiperbarycznego na obraz zniszczeń komórek rzęsatych ucha wewnętrznego kurcząt

poddanych ekspozycji na hałas szerokopasmowy


 1. Olszewski J., Miłoński J., Pietkiewicz P. (Łódź)

Ocena czasowego przesunięcia progu słuchu występującego jako następstwo krótkotrwałego działania hałasu impulsowego


 1. Sułkowski W.J., Sward-Matyja M., Wesołowski W., Kowalska S. (Łódź, Wrocław)

Zmiany w narządzie słuchu i błędniku u pracowników narażonych na rozpuszczalniki organiczne
 1. Kuczkowski J., Kozłowski J., Narożny W. (Gdańsk)
  Nagły autoimmunologiczny niedosłuch czuciowo-nerwowy w chorobie Leśniowskiego-Crohna


Podsumowanie i zakończenie sympozjum


12:45–13:00
13:00–15:00

Obiad pożegnalny: Sala Nadmorska
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna