Projekt budowlany wiaty- altany wypoczynkowej Ośrodka „Caritas Bliźnim” w Ptakach ptaki gm. Nowogród obszar „B” nr działki 5 inwestorPobieranie 45.1 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar45.1 Kb.


Projekt budowlany wiaty- altany wypoczynkowej
Ośrodka „Caritas Bliźnim” w Ptakach
PTAKI GM. NOWOGRÓD

OBSZAR „B” nr działki 5/9.


INWESTOR:

CARITAS BLIŹNIM

18-400 Łomża

ul. Rybaki 1
autor

Podpis

Mgr inż. arch. Teresa Chwal

Upr. nr. Łom.39/90

Łomża maj 2010r

Spis zawartości.

I. Projekt zagospodarowania terenu


- Opis techniczny

rys.1. Projekt zagospodarowania terenu. skala 1:500


II. projekt architektoniczno budowlany


Część opisowa

 • Opis techniczny. (7stron)


Część rysunkowa:

2. rzut parteru. skala 1:50
3. rzut więźby dachowej 1:50


4. rzut dachu 1:50

5. przekrój A-A 1:50

6. elewacja północno-wschodnia 1:50

7. elewacja północno-zachodnia 1:50

8. elewacja południowo-wschodnia 1:50

9. elewacja południowo-zachodnia 1:50

1k. Konstrukcja fundamentów 1:50III. Dokumenty formalno – prawne

1-3z. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4z. Kserokopia uprawnień T. Chwal.

5z. Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów.

6z. Oświadczenie projektanta(T. Chwal)

7z. Informacja BIOZ.

I. Projekt zagospodarowania terenu.
Opis techniczny

1. Dane ogólne:


  1. Nazwa opracowania:

Projekt budowlany wiaty- altany wypoczynkowej Ośrodka „Caritas Bliźnim” w Ptakach.
Adres: Ptaki gm. Nowogród nr działki 5/9.
1.2. Inwestor:

Caritas Bliźnim18-400 Łomża ul Rybaki 1.

1.3. Jednostka projektowa:

Pracownia Architektury „Forma” Teresa Chwal.

Łomża ul. W. Witosa 8.
1.4. Podstawa opracowania:
- Mapa geodezyjna w skali 1:500.


 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Wizja lokalna i badanie stanu zagospodarowania terenu.
 1. Położenie i ogólna charakterystyka terenu.

- Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest we wsi Ptaki gmina Nowogród, na lewym brzegu rzeki Pisy.

- Otoczenie terenu objętego opracowaniem stanowią:

Od strony północnej droga dojazdowa, od zachodu -rzeka Pisa, od strony południowej– teren zalesiony, od wschodu pozostałe działki Ośrodka Caritas Bliźnim z domkami drewnianymi do letniego wypoczynku dzieci.

- Zainwestowanie terenu:

Teren projektowanej inwestycji jest niezabudowany. Działka nr 5/9 na której zlokalizowano wiatę jest częścią obszaru „B” Ośrodka Caritas Bliźnim w Ptakach nad rzeką Pisą. Na działce są wykonane ścieżki spacerowe i miejsce na ognisko. Jest przygotowany teren pod plac zabaw dla dzieci.

- Teren stanowi własność Caritas Bliźnim.
 1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest urządzenie terenu nad rzeką Pisą na potrzeby rekreacji, czynnego wypoczynku i sportu. 1. Opis budynku.

Jest to wiata drewniana o rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach 614 x 1214cm, niepodpiwniczona, z dachem dwuspadowym o nachyleniu 30o krytym blachą fałdowaną.

 1. Rozwiązanie techniczne przyłączy:

 • Budynek nie jest wyposażony w przyłącza infrastruktury .

 1. Teren na którym znajduje się projektowany budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie innych ustaleń prawnych.
 1. Teren na którym znajduje się projektowany budynek znajduje się poza strefą eksploatacji górniczej.
 1. Projektowany budynek nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko. Nie spowoduje zanieczyszczenia gruntu wód i powietrza.
 1. Bilans terenu

 • powierzchnia działki 5500m2 -100%

 • pow. zabudowy projektowana: 77m2 - 1,4%

 • pow. ścieżek i placów utwardzonych 290m2 -5,3%

 • pow. zieleni 5133m2 -93,3%

Mgr inż. arch. Teresa Chwal.

Upr. Nr Łom. 39/90

Projekt architektoniczno-budowlany
Opis techniczny


 1. Opis budynku: Wiata ma w rzucie ma formę prostokąta o wymiarach 614x1214cm. Jest to budynek o konstrukcji drewnianej, na fundamencie żelbetowym, kryty dachem dwuspadowym.


2. Zestawienie powierzchni i kubatury.

- powierzchnia zabudowy 77m2- kubatura 232m3
3. Rozwiązania techniczno-budowlane.

3.1. Fundamenty

 1. Stopy fundamentowe. W celu zbadania podłoża gruntowego wykonano 4 otwory głębokości 1,8m. Stwierdzono zaleganie do głębokości 0,2-0,3m humusu. Niżej stwierdzono grunt: piaski drobne średniozageszczone. Grunt nadaje się do posadowienia budynku.

Ławy wykonać jako żelbetowe wg rys. 1k. zbrojone stalą AIII 412, strzemiona 6 A0 co 25cm. W każdej stopie osadzić 4szt bednarki stalowe ocynkowane 40x5mm do mocowania słupów drewnianych.

3.2. Konstrukcja drewniana: słupy, belki oczepowe, ścianki usztywniające i wiązary dachowe są dostarczane na plac budowy jako produkt gotowy razem ze złączami.


ELEMENT

ILOŚĆ (szt.)

G1a

Wiązar drewniany

12

G1b

Wiązar drewniany

1

SŁ1

Słup 140x140x2360mm

4

SŁ2

Słup 140x140x2360mm

4

SŁ3

Słup 140x140x2360mm

2

SŁ4

Słup 140x140x2360mm

2

SŁ5

Słup 140x140x2360mm

2

Sz1

Ściana 140x2500x5860

1

Sz2

Ściana 140x1200x2325

2

Sz3

Ściana 140x1200x2325

2

Sz4

Ściana 140x1200x2000

1

Sz5

Ściana 140x1200x2325

2

Sz6

Ściana 140x1200x2325

2

Sz7

Ściana 140x1200x1790

2

B1

Belka 140x140x12140

2

B2

Belka 140x140x6140

1

Sw1

Element usztywniający wiązarów skrajnych

4


4. Wykończenie budynku.

4.1. Konstrukcja drewniana malowana na brązowo.

4.3. Dach kryty blachą fałdowaną w kolorze brązowym

4.4. Posadzki – kostka brukowa na podsypce piaskowej

5. Wyposażenie obiektu w instalacje.

Wiata nie będzie wyposażona w instalacje.

Mgr inż. arch. Teresa Chwal.

Upr. Nr Łom. 39/90
: images -> stories -> 12012011
stories -> Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej
stories -> Atlas (Rok wydania) Skala
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Embassy of vietnam
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I

Pobieranie 45.1 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna