Projekt budowlanyPobieranie 28.09 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar28.09 Kb.
33-100 TARNÓW, UL. BARTLA 3

PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOŚCIINWESTYCJA

Kontrakt nr K-9 obejmujący projekt i roboty budowlane na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów

w Koszarówce gm. GrajewoLOKALIZACJA

Składowisko odpadów w miejscowości Koszarówka,

Gmina Grajewo

INWESTOR

BIOM Spółka z o.o.

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły

Numer tomu

Numer rozdziału


Zakres opracowania

Branża


I

I


Projekt budowlany zagospodarowania terenu ZZO

 • Architektoniczna (001)

II

Projekt budowlany techniczno – technologiczny ZZO

 • Technologiczna (001)

I i II


III

Projekt budowlany hali sortowni odpadów – ob. nr 101, wraz z budynkiem socjalno - sanitarnym ob. nr 102

 • Architektoniczna (002)

 • Konstrukcyjna (001)

 • Elektryczna (001)

 • Sanitarna

 • instalacja ppoż.i zimnej wody hali sortowni(001)

 • kanalizacja technologiczna (002)

 • wentylacja hali sortowni(003)

 • instalacja ciepłej i zimnej wody(004)

 • instalacja c.o.(005)

 • wentylacja budynku s.s.(006)

 • kanalizacja gospodarczo-bytowa(007)

IV

Projekt budowlany wiaty do kompostowania – ob. nr 104 a wraz z wentylatornią – ob. nr 104b, biofiltrami – ob. nr 104 c i placem na usypanie odpadów do kompostowni – ob. nr 104 d i placem gotowego kompostu ob. nr 104 e

 • architektura (003)

 • konstrukcja(002)

 • elektryczna(002)

 • sanitarna:

- ogrzewanie i wentylacja wentylatorowi(008)

- instalacja technologiczna (naziemna 009,podziemna 010)III

V

Projekt budowlany ukształtowania terenu oraz dróg i placów na terenie ZZO – ob. nr 108 i 109 wraz z parkingiem dla pracowników

 • drogowa (001)
VI

Projekt budowlany zbiornika ścieków deszczowych – ob. nr 107 wraz z ogrodzeniem, osadnikiem – ob. nr 107a, separatorem – ob. nr 107b i przepompownią – ob. nr 107c oraz z siecią kanalizacji deszczowej z dróg, placów i dachów obiektów kubaturowych i wiat

 • konstrukcyjna(003)

 • sanitarna

- kanalizacja deszczowa(011)

VII

Projekt budowlany sieci kanalizacji bytowej na terenie ZZO wraz ze Zbiornikiem ścieków bytowych – ob. nr 103

 • sanitarna(012)

 • konstrukcja(004)

VIII

Projekt budowlany sieci wodociągowej na terenie ZZO wraz z lokalizacją hydrantów i zasilaniem ob. nr 101, 102, 104a, 104b, 104e

 • sanitarna(013)

IX

Projekt budowlany kanalizacji technologicznej z obiektu 101 wraz ze zbiornikiem ścieków technologicznych – ob. 110, oraz z obiektu 104b

 • sanitarna – kanalizacja technologiczna (014)
X

Projekt budowlany sieci elektrycznych na terenie zakładu oraz oświetlenia na terenie ZZO,
a w tym: doprowadzenie sieci elektrycznej do budynków obiekty numer: 101,102,104a,104b, zbiornika obiekt nr: 107,107c,103, 110 w celu zasilania pływaka oraz oświetlenie terenu ZZO

 • elektryczna(003)

XI

Projekt budowlany przebudowy stacji transformatorowej wraz z kablem zasilającym SN

 • elektryczna(004)

XII

Projekt budowlany instalacji niskoprądowych.

- instalacja sygnalizacji pożaru w obiektach

- instalacji okablowania komputerowego,

- instalacje telefoniczna • elektryczna (niskoprądowa)(005)


Pobieranie 28.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna