Projekt klimatPobieranie 19.5 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.5 Kb.Program konferencji

WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA ŚRODOWISKO,

GOSPODARKĘ I SPOŁECZEŃSTWO
PROJEKT KLIMAT
Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju”
14 marca 2012 roku

Godz. 1030 Rejestracja uczestników


1100 Wystąpienie Koordynatora Projektu KLIMAT – prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski – IMGW - PIB Warszawa
1115 Cele projektu KLIMAT i jego wybrane rezultaty – dr Danuta Limanówka, Kierownik projektu KLIMAT
1130 „Struktura występowania intensywnych opadów deszczu powodujących zagrożenie dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki Polski” - prof. ndzw. dr hab. Halina Lorenc,

dr Elżbieta Cebulak, mgr Michał Kowalewski IMGW - PIB Warszawa, dr Bronisław Głowicki, IMGW – PIB Wrocław. Współredakcja map – mgr Jakub Walawender, IMGW - PIB Kraków

1150 „Kryteria ilościowe wskaźników cyrkulacyjnych i meteorologicznych dla potrzeb wypracowania odpowiednich scenariuszy przewidywanego zjawiska ekstremalnego” – prof. Zbigniew Ustrnul, mgr Danuta Czekierda, IMGW - PIB Warszawa
1210 „Opracowanie narzędzi wspomagających system ostrzegania o powodziach typu flash flood” – prof. ndzw. dr hab. inż. Janusz Ostrowski, dr Halina Czarnecka, mgr Barbara Głowacka, mgr Marianna Sasim, mgr Jolanta Krupa-Marchlewska, mgr Tadeusz Moskwiński, mgr Monika Zaniewska, IMGW – PIB Warszawa

1230 Dyskusja


1315 Przerwa
1400 „Opracowanie systemu zapobiegania i sposoby ograniczania skutków powodzi oraz zasad funkcjonowania systemu ostrzeżeń” dr Tomasz Walczykiewicz, mgr inż. Roman Konieczny, mgr Renata Bogdańska-Warmuz, Małgorzata Siudak - IMGW – PIB Kraków
1420 „Wezbrania sztormowe – ich geneza, tendencje i skutki działania ze szczególnym uwzględnieniem strefy brzegowej” – dr Marzenna Sztobryn, mgr Monika Mykita, mgr Ida Stanisławczyk, mgr Beata Kowalska, mgr Katarzyna Krzysztofik, IMGW – PIB Gdynia

1440 „Tempo cofania się korony klifu morskiego, jako podstawa czasowych zmian geomorfologicznych w strukturze brzegów morskich w rejonie wyspy Wolin” prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński, dr Jacek Tylkowski, dr Mariusz Samołyk, dr Marcin Winowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu


1500 Dyskusja

15 marca 2012 roku
900 „Ryzyko wystąpienia gradu w Polsce” – mgr Katarzyna Kołkowska, prof. ndzw. dr hab. Halina Lorenc - IMGW – PIB Warszawa
„Ryzyko występowania mgieł w Polsce” mgr Anna Myszura, prof. nazw. dr hab. Halina Lorenc - IMGW – PIB Warszawa
Ryzyko występowania gołoledzi w Polsce” – mgr Elżbieta Dołęga, prof. nazw. dr hab. Halina Lorenc - IMGW – PIB Warszawa
940 „Huragany i silne wiatry na obszarach leśnych” – dr inż. Tadeusz Zachara, dr inż. Wojciech Gil, dr inż. Adam Kaliszewski – Instytut Badawczy Leśnictwa - Sękocin
1000 „Struktura maksymalnych prędkości wiatru w Polsce, jako zjawiska groźnego dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju – prof. ndzw. dr hab. Halina Lorenc, Zespół techniczny: mgr Mirosława Witaszczyk, mgr Elżbieta Dołęga, mgr Magdalena Tońska-Giedrys, IMGW – PIB Warszawa, mgr Jakub Walawender – IMGW – PIB Kraków
1020 „Pożary w lasach” – prof. dr hab. Ryszard Szczygieł- Instytut Badawczy Leśnictwa – Sękocin
1040 „Powodzie i susze w lasach” – prof. dr hab. Edward Pierzgalski, dr hab. J. Tyszka – Instytut Badawczy Leśnictwa – Sękocin
1100 Dyskusja
1130 Przerwa
1200 Lawiny śnieżne jako katastrofy naturalne na obszarach gór polskich na przykładzie Tatr” – mgr Maciej Karzyński, dr Anna Fiema, mgr inż. Tomasz Nodzyński, mgr inż. Piotr Drzewiecki – IMGW – PIB Kraków
1220 „Sezonowa ocena stopnia zagrożeń społeczno – gospodarczych na podstawie reakcji naturalnych wskaźników roślinnych – mgr Katarzyna Jabłońska, IMGW – PIB Warszawa
1240 „Susze w Polsce i skala ich zagrożeń” - dr Tamara Tokarczyk, dr Irena Otop – IMGW- PIB Wrocław
1300 Dyskusja
1330 Przerwa

1400 „Diagnoza i prognoza warunków produkcji rolniczej w Polsce w wyniku działania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych” - dr Jerzy Kozyra, dr Anna Nieróbca, dr Katarzyna Miziak, dr Rafał Pudełko, mgr Łukasz Świtaj – IUNG Puławy


1420 „Zagrożenia nadzwyczajnymi zjawiskami meteorologicznymi na obszarze Warszawy”

– prof. ndzw. dr hab. Halina Lorenc, mgr Piotr Pietrzykowski, mgr Barbara Bogdańska, mgr Łukasz Piech, Maria Elżbieta Skibowska, IMGW – PIB Warszawa


1440 Dyskusja
1500 Zakończenie konferencji

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (22) 56-94-301, fax: (22) 834-18-01, e-mail: imgw@imgw.pl
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. XIV Oddział w Warszawie 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna