Projekt na 2005 rokPobieranie 7.88 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.88 Kb.

Projekt na 2005 rok

ZADANIA ADMINISTRATORA (OPIEKUNA) PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
podczas przygotowywania i przeprowadzania egzaminu maturalnego z informatyki

Przed egzaminem:

 1. Najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu maturalnego z informatyki w danej sesji egzaminacyjnej administrator (opiekun) przygotowuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie w pracowni w celu sprawnego przeprowadzenia tego egzaminu, tzn.:

 1. stanowiska komputerowe dla zdających przygotowuje do pracy jako autonomiczne uniemożliwiające zdającym:

 • łączenie się z informatyczną siecią lokalną i z sieciami teleinformatycznymi,

 • korzystanie na różnych komputerach z tych samych zasobów,

 • komunikowanie się zdających między sobą oraz z innymi osobami za pomocą komputera,

 1. konfiguruje komputery, tak aby każdy komputer, przydzielony danemu zdającemu posiadał pełną wersję oprogramowania (z plikami pomocy), jakie ten zdający wybrał z listy ogłoszonej przez Dyrektora CKE,

 2. tworzy na każdym komputerze dla zdającego na pulpicie katalog (folder) EGZAMIN,

 3. sprawdza dostępność podstawowej dokumentacji oprogramowania (opisy oprogramowania dostarczone z licencjami, pliki pomocy programów),

 4. konfiguruje zapasowe stanowiska komputerowe, tak aby umożliwiały kontynuację dalszej pracy w przypadku ewentualnej awarii komputera któregokolwiek ze zdających oraz komputer operacyjny, na którym sprawdza m.in. sprawność nagrywania płyt CD i drukowania.

 1. W przeddzień egzaminu wraz z członkiem zespołu nadzorującego:

 • asystuje podczas sprawdzania komputerów i oprogramowania przez zdających,

 • odpowiada na pytania zdających i wyjaśnia ewentualne wątpliwości,

 • przekazuje każdemu zdającemu egzemplarz „Informacji i zaleceń dla zdających egzamin maturalny z informatyki”,

 • odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem o sprawdzeniu komputera i oprogramowania.

W czasie egzaminu:

 1. Jest obecny w pracowni, w której odbywa się egzamin i pozostaje do dyspozycji zespołu nadzorującego (nie wchodzi w jego skład); nie ma prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji.

 2. W przypadku ewentualnej awarii komputera zdającego, na wniosek przewodniczącego zespołu nadzorującego, niezwłocznie i w miarę swoich możliwości usuwa usterki, które spowodowały awarię lub udostępnia komputer zapasowy.

 3. W razie potrzeby, na wniosek przewodniczącego zespołu nadzorującego, dokonuje wydruków plików wskazanych przez zdających.

Niezwłocznie po egzaminie:

 1. Jeśli jest to konieczne dla udokumentowania egzaminu, na wniosek przewodniczącego zespołu nadzorującego, dokonuje wydruków plików wskazanych przez zdających.

 2. Nagrywa na płytę CD–ROM jednorazowego zapisu wszystkie pliki ze wszystkich nośników WYNIKI przekazanych komisji nadzorującej przez poszczególnych zdających, kierując się zasadą, że wszystkie pliki jednego zdającego zapisane są w jednym katalogu (folderze) nazwanym PESELEM danego zdającego.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna